Falsafah IslamYüklə 452 b.
tarix30.12.2018
ölçüsü452 b.
#88109


Falsafah Islam

 • Falsafah Islam

 • 1. Bersumberkan wahyu

 • 2. Tauhid

 • - “Tiada Tuhan melainkan Allah”

 • - Allah ialah Tuhan yang mengisi tempat utama dlm kehidupan, tindakan dan pemikiran setiap individu Muslim

 • - tiada yang menyerupaiNya;

 • - Allah menghapuskan dosa manusia kecuali dosa syirik

 • 3. Berterusan - penghayatan ilmu bersumber Al- Quran dan Sunnah

 • 4. Kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat


 • 5. Ubudiyah - pengabdian insan kepada Allah SWT

 • 6. Pemeliharaan alam sekitar dan keseimbangan ekologi serta hiudp bermasyarakat/muafakat

 • 7. Penyepaduan ilmu aqli dan ilmu naqli

 • 8. Penyepaduan ilmu, iman dan amalPrinsip yang mendasari pandangan Islam terhadap alam semesta (metafizik)

 • Alam jagat hak milik Allah SWT; manusia perlu memelihara keseimbangan ekologinya

 • 2). Manusia tidak boleh eksploitasi alam jagat yang dicipta untuk manusia mencari rezeki

 • 3). Alam jagat tidak terjadi dgn sendiri atau secara kebetulan menentang fahaman Teori Evolusi Darwin; alam jagat ciptaan Allah SWT; Qidam tidak ada permulaan dan Baqa’ tidak ada akhiran

 • 4). Asma’ setiap nama Allah SWt menerangkan sifatNya iaitu tuhan yang disembah adalah zat paling tinggi (rabb)Kepercayaan tentang keesahan Allah SWT - taakulan dan bimbingan hidayah.

 • Kepercayaan tentang keesahan Allah SWT - taakulan dan bimbingan hidayah.

 • - akal dan hati (qalb) tidak terpisah

 • 6. Al-Quran penerangan tentang Alam Ghaib

 • - tidak boleh dijadikan bahan kajian sains

 • - pemahamannya berasaskan wahyu dan bimbingan hidayah) Alam Shahadah

 • 7. Alam Shahadah (alam jagat)

 • - tanda-ayat Allah SWT seperti terkandung dlm Al-Quran (Sunnatullah)Kejadian Insan

 • Manusia makhluk termulia dari segenap makhluk ciptaan Allah SWT.

 • - Surah Attin Ayat 4-6:

 • Telah kami ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian, kemudian kami kembalikan dia serendah-rendahnya kecuali orang yang beriman dan beramal soleh; bagi mereka balasan yang tidak diungkitkan

 • Insan dilantik sebagai Khalifah

 • - untuk memakmurkan alam bukan merosakkannya

 • - insan diberi kebebasan untuk memilih ( tidak dapat dilakukan oleh malaikat)

 • - insan dilengkap dengan akal dan potensiSurah Al-Ahzab Ayat: 72

 • Surah Al-Ahzab Ayat: 72

 • Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khuatir akan mengkihanatinya, lalu dipikullah manat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh

 • Surah Al-Mulk Ayat 15:

 • Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezekiNya. Dan hanya kepadaNyalah kamu kembali setelah dibangkitkanSurah An-Nahl Ayat 10:

 • Surah An-Nahl Ayat 10:

 • Dialah yang telah menurunkan hujan dari langit untuk kamu sebagai menjadi minuman dan sebahagian menjadi tumbuh-tumbuhan yang pada tempat tumbuhnya kamu menggembalakan ternakan

 • Al-Quran - terlalu banyak sebutan tentang insan

 • - Insan dijadikan dari alaq (segumpal darah).

 • - Surah At-ttin Ayat 4:

 • Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya ( insan sebagai makhluk paling istimewa)

 • 4. Tujuan utama ciptaan mausia adalah mengabdikan dirinya kepada Allah SWT sahaja.

 • Surat Ad-Zaariyaat Ayat 56:

 • Dan Aku tidak menciptakan manusia dan jin melainkan supaya menyembah Ku • Tujuan ciptaan insan adalah ke arah kemuliaan

 • - konsep fitrah - insan dilahirkan suci

 • - tidak perlu di”sucikan” atau “diselamatkan” melalui upacara keagamaan

 • - manusia tidak mewarisi dosa Adam dan Hawa

 • - tidak ada dosa warisan asal atau

 • - tidak ada kepercayaan bahawa kehidupan insan kini mencerminkan kehidupan lampau

 • - insan diadili tentang baik dan buruknya

 • 5. Manusia dilengkapkan dengan akal, jasad, roh hati dan nafsu • 6. Nafsu manusia terbahagi kepada:

 • - peringkat paling rendah iaitu nafsu ammarah (tindakan manusia seperti haiwan)

 • - nafsu mutmainah (manusia memiliki ciri kebaikan malaikat).

 • Tahap nafsu manusia:Paling tinggi

 • Paling tinggi

 • Kamilah

 • Mardiyah

 • Radiyah

 • Mutmainah

 • Mulhamah

 • Lawammah

 • Ammarah Paling rendah7. Ciptaan manusia:

 • 7. Ciptaan manusia:

 • Surah Aththariq Ayat 5-8

 • Dia diciptakan dari air yang terpancar yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan.Sesungguhnya Allah SWT benar-benar berkuasa untuk mengembalikannya ( hidup sesudah mati)

 • 8. Hadith Rasulullah s.a.w:

 • Manusia Hawa diciptaka dari rusuk Adam, bukan dari kepalanya untuk dijunjung, bukan pula dari kakinya untuk dijadikan alasnya. Tetapi dari sisinya untuk dijadikan teman hidupnya, dekat dengan lengannya untuk dilindungi juga dekat dengan hatinya untuk dicintainya

 • 9. Professor Al-Attas:

 • Manusia dari segi kejadiannya dilengkapkan dengan:

 • a. ruh

 • b. nafs

 • c. qalb

 • d. aql8.1 Al Nafs Al Natiqah (roh rasional)

 • 8.1 Al Nafs Al Natiqah (roh rasional)

 • - pemikiran dan tindakan manusia menggunakan akal yang dibimbing melalui qalb

 • - Al Nafs Al-Hayawaniyyah ( roh haiwan)- t tindakan manusia semata-mata mengikut nafsu

 • 9. Penentuan pembalasan hidup insan di akhirat bergantung kepada roh mana yang paling banyak mempengaruhi hidup manusia di dunia

 • 10. Akal rasional sentiasa berkonflik dengan nafsu haiwan dan pengaruh syaitan (musuh utama manusia Muslim)Dosa - apabila nafsu haiwan mengatasi akal rasional yang tidak mendapat bimbingan qalb (hidayah).

 • Dosa - apabila nafsu haiwan mengatasi akal rasional yang tidak mendapat bimbingan qalb (hidayah).

 • - Allah SWT tidak menzalimi manusia, manusia yang menzalimi dirinya sendiri

 • 12. Ilmu mengenai ruh hanya sediit yang diketahui oleh manusia

 • Matlamat muktakihr kehidupan insan

 • - keinsafan dan kefahaman tentang perjanjian azali (mithaq)

 • - melalui ilmu dan tingkah laku yang diredhai Allah SWT

 • 14. Islam menekankan faktor baka/keturunanEpistemologi Islam

 • Penerapan ilmu ke dalam makhluk pertama Adam - diajar nama bagi setiap objek ciptaan Allah SWT (Surah Al-Baqarah: 31:32: 33)

 • Keadaan insan yang tidak mengetahui apa-apa tetapi Allah SWT mengajar insan itu apa yang ia tidak ketahui (Surah Al-Alaq Ayat 1-5)

 • Perkataan “ilmu”

 • - 750 kali dalam Al-Quran

 • - “qul” dan “kun” yang berkaitan ilmu muncul sebanyak 1300 dan 1700 kali dalam Al-Quran

 • ( Epistemologi Islam: Syed Dawilah El-Edrus)Al-Quran

 • Al-Quran

 • - sumber dan autoriti mutlak ilmu

 • - kaedah penerimaan ilmu tersebut mungkin berbeza di kalangan manusia dari tanggapan akal, deria, persepsi dan intuisi

 • 5) Kebenaran ilmu ke arah kepastian yang bersifat kekal dalam jiwa insan; mempengaruhi akal dan hati

 • 6) Ilmu Al-Quran adalah pasti dan benar(al-haqq); ilmu yang bercanggah dgn ajaran Al-Quran adalah palsu (al-batil)

 • 7) 3 tahap kepastian ilmu:

 • a. ilmu al-yaqqin

 • b. ain al-yaqqin

 • c. haqq al-yaqqin • 8). ilmu, iman dan amal adalah bersepadu

 • 9). Pemerolehan ilmuj melibatkan ma’ana

 • - ketibaan ma’ana melibatkan proses intelek dan kerohanian secara aktif

 • 10. Hanya ilmu haaq sahaja yang melahirkan iman

 • 11). Tawhid pengiktirafan bahawa Allah SWT itu ialah al-haqq (kebenaran).

 • - segala keraguan dan perbalahan perlu dirujuk kepada sumber ilmu paling mutlak iaitu Al-Quran

 • 12). Islam menolak fahaman Skepticisme ( kaedah keraguan metodik oleh Descartes) kerana bertentangan dengan Tawhid. Segala ilmu yang menyimpang dari ajaran Al-Quran ialah zann13) Ilmu Ma’rifah ( mengenai Allah SWT) - anugerah Allah SWT kepada hambaNya yang telah menjalani ibadah dan kehidupan yang ikhlas

 • 13) Ilmu Ma’rifah ( mengenai Allah SWT) - anugerah Allah SWT kepada hambaNya yang telah menjalani ibadah dan kehidupan yang ikhlas

 • 14). Ilmu ma’rifah diwahyukan kepada Rasullullah dan dijadikan undang-undang (Syariah); ilmu yang mengandungi hikmah

 • 15) Hanya golongan tertentu sahaja yang dianugerah hikmah oleh Allah SWT atau yang mendapat hidayah

 • ILMU • 16) Ilmu :

 • - surah (rupa bentuk) sesuatu

 • - makna sesuatu

 • - konsepsi atau tawawurr

 • - pengesahan akan kebenaran sesuatu (tasdiq)

 • 17) Ilmu sebagai hasil intuisi yang terbit dari luar atau hasil renungan akal

 • 18). Prof. Al-Attas:

 • Kita telah mentakrifkan ilmu secara epistemologi sebagai ketibaan dalam kalbu seseorang tentang makna sesuatu perkara atau ketibaan oleh kalbu tentang makna

 • 19). Berdasarkan ungkapan di atas usaha untuk mendapatkan makna merangkumi pembacaan, interaksi dengan alam, pemerhatian, berguru, berbincang dsbnya20). Ilmu mesti bersifat hakiki dan tiada syak wasangka

 • 20). Ilmu mesti bersifat hakiki dan tiada syak wasangka

 • - Sekiranya maklumat tidak benar:

 • (1) menjatuhkan martabat ilmu

 • (2) merosakkan ilmu

 • (3) tidak boleh dijadikan sumber ilmu

 • (4) kekacauan/kekeliruan dalam pemikiran seseorang

 • 21.) Surah Al-Hujuraat (49):6

 • Hai orang-orang yang beriman jika datang kepadmu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu22).Maklumat yang diperoleh pelru dipasti benar melalui analisis, sintesis dan hipotesis

 • 22).Maklumat yang diperoleh pelru dipasti benar melalui analisis, sintesis dan hipotesis

 • 23).Kefahaman tentang Al-Quran dan wahyu perlu diikuti dengan intepretasi untuk memahami manifestasi alam jagat

 • 24). Jika hanya bersandarkan kepada wahyu tanpa mengaitkannya dengan alam kewujudan, maka agama Islam dilihat hanya sebagai suatu yang mistik yang tidak ada nilai terhadap kemanusiaan

 • - juga menolak tuntutan masyarakat ( sejarah, psikologi, ekonomi, budaya dsbnya) • 25). Jika menolak wahyu, maka akan wujud hanya kefahaman Positivisme tentang ilmu

 • - akan menganggap alam ghaib/wahyu tidak mempunyai nilai praktikal

 • - melihat kehidupan dan kemanusiaan hanya dilihat dari logik akal dan positivisme

 • 26). Ilmu Sunnah sumber penting dalam memahami prinsip dan metodologi Al-Quran

 • - analisis kritikal tentang aspek berkaitan kehidupan • 27). Sunnah

 • - sumber yang memberi ilustrasi lebih jelas tentang makna Al-Quran

 • - perlu difahami dgn mendalam

 • - tanpa ilmu Sunnah tidak dapat meninjau kaedah yang diperlukan dlm kehidupan seharian

 • - tatacara hidup dan peraturan

 • 28). Sunnah

 • - mengarah manusia mencontohi tingkah laku Rasullullah

 • - bagaimana Baginda menyepadukan Al-Quran dengan alam jagat dan kehidupan manusiaAkhlak/Etika Islam

 • Akhlak dan agama tidak terpisah dalam Islam

 • - Seseorang yang alim (berilmu) semestinya seorang yang berakhlak mulia

 • 2). Akhlak Islam- hubungan antara hamba dengan Tuhannya; hubungan sesama manusia

 • Akhlak Nabi Muhammad SAW paling mulia

 • - digariskan dalam Al-Quran (tidak pernah melakukan dosa)

 • - sifat terpuji4). Ciri-ciri akhlak mulia:

 • 4). Ciri-ciri akhlak mulia:

 • a. adil

 • b. ehsan

 • c. jauhi perbuatan keji;maksiat; takbur; hasad dengki

 • 5). Surah Annahl:11

 • Sesungguhnya Allah memerintahkan keadilan, ehsan, menolong kaum kerabat dan melarang dari kekejian; keangkaraan dankejahatan. Allah menasihatkan kamu semoga kamu ingat

 • 6). Akhlak mulia - dasar utama untuk menjaga bangsa, agama, negara dan rakyat kerana melaluinya perkara berikut dapat dihindari:a. pembaziran

 • a. pembaziran

 • b. kerosakan

 • c. keruntuhan akhlak

 • d. penganiyaan

 • e. sifat diktator

 • 7). Akhlak Islam :

 • - bersifat sejagat

 • - melampaui waktu dan tempat

 • - menyepadukan iman, amal dan masyarakat

 • - tidak pisahkan kerohanian dan kebendaan

 • - tidak korbankan jasmani untuk kepentingan rohani tidak korbankan nilai kebendaan untuk kepentingan kerohanian semata-mata

 • 8). Bersifat sederhana

 • Dan makanlah dan janganlah kamu berlebihan sebab Allah tidak suka kepada orang yang berlebihan (Surah Al-A’raf:31).9). Surah Al-Isra” :27:

 • 9). Surah Al-Isra” :27:

 • Jangan engkau membazir sebab orang-orang yang membazir adalah saudara syaitan. Syaitan itu kafir terhadap Tuhannya

 • 10). Ciri sederhana akhlak Islam

 • - tidak nafikan naluri sifat-sifat asli tetapi naluri itu perlu dididik supaya berada di tengah-tengah (antara berlebihan dan berkurangan)

 • 11). Ciri-ciri akhlak Islam:

 • - tidak bertentangan dengan fitrah asal manusia

 • - selari dengan naluri manusia yang sihat

 • - tidak mengajak manusia bertapa dan meninggalkan terus kehidupan dunia

 • - meminta manusia mensyukuri nikmat dunia dalam batasan yang telah ditetapkan agama Islam12). Matlamat tertinggi akhlak

 • 12). Matlamat tertinggi akhlak

 • - kebahagiaan dunia dan akhirat

 • - kesempurnaan diri insan

 • - keteguhan masyarakat

 • 13). Imam Al-Ghazali berpendapat:

 • - tujuan utama akhlak Islam ialah kebahagian dunia (kebaikan badan, jiwa, kebaikan dari Allah iaitu taufik dan hidayah Allah)

 • - kebahagiaan akhirat iaitu kekal dan tidak rosak

 • 14). Akhlak Islam berteraskan taqwa iaitu menjauhi yang haram dan mengerjakan yang halal

 • 15). Akhlak Islam - pelengkap kepada segala persoalan sosial, politik, ekonomi dan pendidikan.

 • .

 • 16). 5 persoalan pokok dalam akhlak Islam:

 • a. Hati Nurani Akhlak (moral conscience)

 • - dorongan/kekuatan dalaman yang mengawasi dari dalam diri; kendalikan niat dan tingkah laku & membimbing hubungan dengan orang lain dan Tuhannya

 • - dipupuk melalui pendidikan; ibadat; takutkan Allah SWT; ehsan - tahap ibadat paling tinggi dlm Islam

 • b. Tanggung jawab Akhlak (moral obligation)

 • - dorongan/paksaan dalaman

 • - penggerak utama ialah agama dan bukan masyarakat atau undang-undang

 • - dorongan akal sahaja tidak mencukupi untuk laksanakan paksaan akhlak

 • - dorongan hati nurani tidak cukup sebab hati nurani bagi orang mungkar dan zalim ketandusan akhlakc. Penilaian Akhlak (moral judgement).

 • c. Penilaian Akhlak (moral judgement).

 • - Agama sumber utama penilaian akhlak

 • d. Tanggung jawab Akhlak (moral responsibility)

 • - teras amalan akhlak

 • e. Ganjaran Akhlak(moral rewards)

 • - pahala dan siksaan

 • - adil

 • 12). Al-Quran telah menggolongkan manusia kepada 10 kategori dan manusia dibezakan dari segi taraf/darjat mengikut kategori ini1. Muttaqi ( orang yang bertaqwa)

 • 1. Muttaqi ( orang yang bertaqwa)

 • 2. Mukmin (orang yang beriman)

 • 3. Muslim (orang Islam)

 • 4. Muhsin (orang yang berbuat ehsan/kebaikan/kebajikan)

 • 5. Kafir (orang yang menolak kebenaran drp Allah SWT)

 • 6. Musyrik (orang yang menyekutukan Allah SWT)

 • 7. Munafik (orang yang bermuka-muka)

 • 8. Fasik ( orang yang sedar tentang dosa tetapi sentiasa berbuat dosa)

 • 9. Zalim ( orang yang menganiayai orang lain)

 • 10. Mutraf (orang yang tidak mahu bersyukur dgn nikmat Allah SWT)13). Akhlak Islam terkandung dalam hukum dan tata cara yang jelas dijadikan panduan hidup.

 • 13). Akhlak Islam terkandung dalam hukum dan tata cara yang jelas dijadikan panduan hidup.

 • - Konsep fardu ain (tanggung jawab individu)

 • - fardu kifayah (tanggung jawab kolektif)
Yüklə 452 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə