Faq belajar Alkitab Perjanjian Lama [057]Yüklə 461,54 Kb.
səhifə1/10
tarix27.01.2018
ölçüsü461,54 Kb.
#40783
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


`Jemaat-jemaat Allah Al Masehi

[057]

FAQ Belajar Alkitab Perjanjian Lama

(Edisi 1.1 20000630-20011124)


Soalan-soalan yang Kerap Ditanya (FAQ) mengenai teks-teks Perjanjian Lama disenaraikan di dalam sini. Semua jawapannya bersandar pada premis bahawa Tuhan wujud dan bahawa Alkitab adalah firman Tuhan yang diilhami seperti yang dinyatakan kepada hamba-hambaNya para Nabi.

Christian Churches of God

PO Box 369, WODEN ACT 2606, AUSTRALIA


E-mail: secretary@ccg.org
(Hakcipta 2000, 2001 Wade Cox)

(Tr. 2004)


Karya tulis ini boleh disalin semula dan didistribusikan secara bebas dengan syarat ia disalin semuanya tanpa apa-apa perubahan atau penghapusan kata. Nama dan alamat penerbit serta notis hakcipta harus disertakan. Sebarang bayaran tidak boleh dikenakan ke atas penerima-penerima salinan yang didistribusikan. Petikan-petikan ringkas daripadanya boleh dimasukkan ke dalam artikel-artikel kritis dan karya ulasan tanpa melanggar undang-undang hakcipta.
Karya ini boleh didapati daripada Internet di:
http://www.logon.org dan http://www.ccg.org

Kandungan
Allah Maha Esa…Tuhan wujud – Kenapa Tuhan abadi – Banyak nama untuk Tuhan – Mana satu nama, mana satu entiti – Elohim/Eloah – Elohim plural – Berapa ramai elohim – Yehovah/Yehovah Semesta Alam – SHD 3068/3069 – Dua makhluk berlainan – Pandangan Tuhan atas dosa – Tuhan dan HukumNya
Ciptaan Rohani…Malaikat YHVH: Adakah Kristus YHVH – Menyembah anak – Malaikat Agung Perjanjian Lama – Siapa berbicara kepada Abraham – Siapa yang dilihat Musa – Siapa yang berbicara kepada Musa dan Harun
Anak-anak Tuhan: Berapa ramai anak-anak Tuhan – Perbezaan dalam makhluk-makhluk syurgawi – 24 Takhta/Tua-tua – 4 makhluk hidup – 4 sungai/4 Kerubim – sistem-sistem berkepala Singa – Siapa angkatan syurgawi – Sebab derhaka – Kerub derhaka – Pemberontakan – Bani syurgawi jatuh bertaubat – Malaikat lelaki atau perempuan Lucifer: Makna Lucifer – Iblis masih dibenarkan pergi kepada Tuhan – Iblis bukannya sentiasa jahat – Abaddon/Apollyon Para malaikat: Tugas para malaikat – Bolehkah kita mengenalpasti malaikat-malaikat – Berdoa kepada malaikat-malaikat
Ciptaan Fizikal…Nefilim: Manusia sebelum Adam – DNA pra/post Adam – Nefilim tidak dibangkitkan Adam & Hawa: Kenapa mencipta manusia – takdir umat manusia – Adam memarahi Hawa – Kehidupan sebelum Adam – Cerita anak-anak – Epal buah dilarang – Kaum-kaum berlainan – Sayur atau daging dahulu – Keadaan fizikal orang mula-mula Nuh: Asal atau muka-muka dari Nuh – Banjir seluruh dunia – iman Nuh Abraham: Berkat-berkat untuk Hagar/Ismael
Hukum…Dua papan batu – 6 dan 4 atau 5 dan 5 – Perintah pertama – Sabat – Bacaan hukum – Masyarakat: Haram hingga terbenam matahari – Tidak menghampiri isteri-isteri – Kelahiran anak – Pakaian dan sebagainya – Menyumpah- Keganasan terhadap yang tidak bersalah – Penalti maut – Tatu – Jangan berhutang pada sesiapa – Perjudian Peraturan-peraturan Makanan: Cendawan – Makanan tambahan – Babi dan ikan – Memakan daging – Makanan & Hukum bersepuluh Persepuluhan & Persembahan: 3 atau 7 persembahan – cukai Pendamaian – Mencuri dari Tuhan
Israel…12 Hakim – Raja-raja – Penghitungan suku – Aturan suku – Musa: Tablet-tablet pecah – Bala tentera Firaun – Laut merah – Perjalanan tujuh hari – Kejatuhan Yerikho – Tali merah – Darah pada tiang pintu – Patung & Imej berhala: Patung emas – Kenapa anak lembu – Menyembah patung berhala – Anak lembu/salib emas – Divisi-divisi Israel
Yosua…Kehidupan Yosua – 12 batu/12 rasul – 2 pengintip
Hakim-hakim…Hakim-hakim 9:7-21 – Hakim-hakim 19 – 70 anak lelaki Gideon – Rambut Simson – Teka-teki kepada 30
Rut…saudara Rut
1 Samuel…1 Samuel 1:6 – 1 Samuel 17:40 – Daud
1 Raja-raja…1 Raja-raja bab 6
2 Raja-raja…2 Raja-raja bab 2
Ester…Ester 9:13 Percubaan-percubaan Nuremburg
Ayub…7 anak lelaki 3 anak perempuan – Ayub dalam Kejadian 46:13
Mazmur…Mazmur 82 – Mazmur 187
Amsal…Amsal 8 & 9 – Amsal 31
Pengkhotbah…Pengkhotbah 7:1 – Hari kelahiran
Nabi-nabi
Yesaya…Yesaya 19:23 – Yesaya 65:1-6 – Yesaya 1:29
Yeremia…Yeremia 4:15 dan seterusnya
Yehezkiel…Yehezkiel 46:20;-26:21;- Bait Suci Yehezkiel – Yehezkiel 20:37-38
Daniel…Daniel 12:1-2;-2:43;-7:9-10;- Daniel dan 3 dalam api - Gua singa
Hosea…Hosea 2:15
Yoel…Yoel 2:23
Mikha…Mikha 6:4;- 5:5
Zakharia…Zakharia 14:16-19
Kalendar Tuhan…Bulan penuh – Waktu hilang – Angka 7 – Jubli-jubli: Apakah Jubli – Bagaimana untuk menghitung – Ditiup pada Pendamaian – 5 bulan dalam tahun ke 50 atau pertama – Penghujung Jubli Perayaan-perayaan: Di manakah dia meletakkan namanya – Perkumpulan-perkumpulan Tuhan – Lemat perayaan – Pentakosta: Shavuot – Sangkakala-sangkakala: Sangkakala ditiup – Perayaan Shofar – Tahun Baru – Pendamaian: Maksud – Cukai pendamaian – Setengah syikal
FAQ Perjanjian Lama [057]


Allah Maha Esa
Mengapa kamu percaya bahawa Tuhan wujud?
A: Telah tertulis bahawa hanya seorang bodoh sahaja yang mengatakan dalam hatinya bahawa tidak ada Tuhan. Seluruh struktur penciptaan menuntut bahawa Tuhan wujud: Dari Hukum-hukum Termodinamik hingga kepada fasa pemilihan ruang angkasa alam
semesta dan teori Mekanikal Kuantum. Asas falsafah Sebab-Akibat adalah singularis dan bukannya gangguan. Mengapakah kamu berfikir bahawa tidak ada Tuhan?
Kenapakah kamu fikir Tuhan adalah abadi? Hakikat bahawa Tuhan telah mencipta kita sepatutnya tidak bermakna bahawa Tuhan tidak akan mati. Mungkin Tuhan kamu hanya memiliki kuasa istimewa untuk mencipta seluruh dunia dan mungkin hayatNya hanyalah sangat panjang, bertahun-tahun lamanya.
A: Tuhan berada di luar waktu dan ruang. Alkitab sangat jelas bahawa hanya ada seorang Allah yang Maha Esa, yang tidak pernah dilihat atau boleh dilihat sesiapapun (Yohanes 1:18), dan yang diam di dalam terang yang tidak dapat didekati dan yang satu-satunya adalah abadi (1 Timotius 6:16).
Kita tahu ini adalah benar kerana fasa “pemilihan ruang angkasa alam semesta” ditentukan sebagai satu faktor sepuluh hingga kesepuluh, hingga kuasa ke 123. Ia tidak ditulis dalam catatan persepuluhan biasa, walaupun seluruh substruktur bahan dalam alam semesta digunakan. Dalam kata lain, terdapat satu titik asal, dan hanya satu sahaja untuk seluruh alam semesta.
Kini kita tahu dari teori umum relativiti dan teori mekanikal kuantum yang mengikutinya serta adaptasi-adaptasinya bahawa suatu substruktur, yang kita panggil “quarks”, membentuk asas bahan/jirim.
Kita tahu dari pereputan “K Mesons” bahawa terdapat haluan arah bagi waktu. Kita tahu bahawa struktur jirim dalam alam semesta adalah suatu struktur berarah dalam mana Ruang, Waktu, Jisim, Tenaga dan Graviti adalah ekspresi-ekspresi setara bagi satu intisari asas yang tunggal, dan intisari ini kita panggil roh. Alkitab difahamkan mengajar kita bahawa Tuhan menciptanya “ex nihilo” atau “dari kekosongan”. Ini juga adalah doktrin Gembala Hermas, tulisan terawal antara tulisan-tulisan yang tidak dimasukkan kini di dalam Perjanjian Baru.
Tuhan telah mencipta seluruh alam rohani, dan selepas itu mencipta alam fizikal. Ini dibincangkan di dalam karya-karya Bagaimana Tuhan Menjadi Suatu Keluarga (No. 187) dan Tujuan Penciptaan dan Pengorbanan Kristus (No. 160). Struktur penciptaan serta perlunya secara logik akan Sebab-Akibat Singularis serta ketidakmungkinan Penciptaan Mutlak dalam pekerjaan ini ditunjukkan dalam Penciptaan: Daripada Teologi Antropomorfik kepada Antropologi Teomorfik (B5).
Saya melihat di dalam konkordans saya bahawa terdapat banyak istilah dalam bahasa Ibrani yang diterjemahkan sebagai “Tuhan.” Adakah mereka bermaksud benda yang sama? Kenapakah orang Ibrani mempunyai begitu banyak perkataan bagi Tuhan?
A: Tidak, mereka tidak bermakna benda yang sama. Pelbagai nama untuk Tuhan adalah satu fungsi aktivitiNya di dalam penciptaan. Juga, makhluk-makhluk lain membawakan nama “Tuhan” serta “Yahovah” ketika mereka bertindak bagi pihak Allah yang maha esa. Nama Tuhan dalam bentuk singular adalah “Eloah.” “Elohim” adalah nama plural, yang boleh digunakan bagi makhluk-makhluk singular.
Dengan cara yang sama, “Yahovah” digunakan bagi pelbagai makhluk bani syurgawi termasuk Kristus, namun “Yahovih” tidak digunakan begitu. “Yahovih” adalah “Yahovah Semesta Alam” yang merupakan “Maha Tinggi” atau “Elyon”. Istilah “Aku adalah aku” adalah suatu korupsi idea ini. Teks tersebut adalah “‘eyeh ‘asher ‘eyeh” atau “Aku akan jadi apa yang aku akan jadi.” Istilah “Yahovah” adalah “Dia menjadikan” dalam ertikata pihak ketiga (lihat nota samping kepada Keluaran 3:14 dalam Alkitab Oxford Annotated RSV). Nama-nama Tuhan dalam pelbagai bentuknya dibincangkan dalam teks-teks Nama-nama Tuhan (No. 116) dan Pra-Kewujudan Yesus Kristus (No. 243).
Saya keliru dengan nama-nama berlainan yang diberikan dalam Alkitab untuk Tuhan. Saya telah membaca karya-karyamu dan semuanya masuk akal, namun ia tidak memberitahu saya nama mana untuk entiti apa. Sebagai contoh, bagaimanakah kamu tahu dalam Kejadian 1:1 bahawa Elohim ini adalah Allah Maha Esa dalam Roh? Dalam ayat 26 ia menyatakan, “Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita…" Itu bunyinya seperti Elohim plural dan bukannya Allah yang Maha Esa. Dan saya melihat 2:4 dan selanjutnya dan ia menyatakan, “YHVH Elohim.” Siapakah Elohim dalam 1:1 dan siapakah YHVH Elohim dalam 2:4 dan bagaimana kamu tahu bagaimana untuk membezakan antara mereka? Ia memang mengatakan dalam 2:4 bahawa YHVH Elohim telah mencipta Langit dan Bumi. Adakah semua ini dicipta oleh YHVH Elohim melalui Elohim(-elohim)Nya?
A: Ya, ini adalah persoalan yang sangat penting. Kita mempunyai peraturan asas ini. Tiada seorangpun yang pernah melihat Tuhan, mendengar suaraNya, mahupun melihat rupaNya (Yohanes 1:18). Kita mendapat ini dari mulut Kristus dan diperkuatkan oleh Yohanes dan Paulus. Oleh itu, makhluk-makhluk yang disebutkan dalam Alkitab sebagai Elohim yang dilihat atau disentuh, adalah anak-anak Tuhan dan bukannya Allah yang Maha Esa. Allah Maha Esa ini tinggal dalam terang yang tidak dapat didekati dan tiada seorangpun yang pernah melihatNya atau dapat melihatNya. Semua yang dialami manusia telah disampaikan oleh Malaikat Besar Perjanjian Lama, yang telah memberikan Hukum Taurat itu kepada Musa dan telah menjadi Yesus Kristus, atau anak-anak Tuhan lain yang bekerja dengannya dan yang juga memakaikan nama Tuhan. Perhatikan karya-karya Nama-nama Tuhan (No. 116) dan Pra-Kewujudan Yesus Kristus (No. 243). Allah yang Maha Esa, Eloah telah mencipta segala sesuatu melalui kehendakNya dan segala makhluk bertindak di bawah kemahuanNya.
Haruskah saya simpulkan bahawa kita tidak tahu elohim manakah yang dimaksudkan dalam Kejadian 1:1 dan sememangnya ini tidak kisah kerana semua Elohim bertindak menurut arahan Eloah? Adakah kamu fikirkan bahawa Anak-anak Eloah yang dimaksudkan di sini oleh kerana kata plural yang digunakan dalam ayat 26? Jadi segalanya telah dicipta melalui Elohim untuk Eloah?
A: Kata Tuhan dalam Kejadian 1:1 merujuk kepada Eloah serta tindakan pertama penciptaan yang telahpun sempurna, yang merupakan perlanjutan diriNya sebagai Elohim. Oleh itu, makhluk lanjutan itu adalah Elohim dan Dia mencipta sebagai Elohim kerana ia melibatkan pelbagai makhluk-makhluk.
Ayub 38:4-7 menunjukkan konsepnya. Dia mencipta dan anak-anak Tuhan berkumpul bersama dan Bintang-bintang Fajar menyanyikan kesukacitaan atas penciptaan bumi. Maka, semuanya adalah elohim di bawah Allah yang Maha Esa (rujuk Yohanes 17:3). Ianya tidak penting siapa yang diberikan tugas-tugas dari penciptaan pertama itu, iaitu generasi elohim dari Eloah. Perhatikan karya-karya Bagaimana Tuhan Menjadi Suatu Keluarga (No. 187) dan Kerajaan Tuhan (No. 174).
Bolehkah kamu jelaskan dan ertikan istilah Ibrani untuk Tuhan, “Elohim”? Bukankah ia perkataan plural? Adakah kita mengertikannya sebagai meliputi Bapa, Anak dan Roh Kudus?
A: Istilah Ibrani “Elohim” adalah perkataan plural yang bermakna “Tuhan” dan “Tuhan-tuhan” plural, bergantung pada penggunaannya. Istilah singular untuk Tuhan adalah “Eloah.” Ini adalah “Elahh” dalam bahasa Kasdim. Perkataan plural bagi Tuhan dalam bahasa Kasdim adalah “Elahhin’” yang bermakna sama dengan Elohim. “Tuhan itu” disebutkan sebagai “Ha Elohim.” Bahasa Arab berasal dari bahasa Aramaik atau Kasdim timur, dan itulah sebabnya kenapa istilah Arab bagi Tuhan dalam bentuk singular adalah “Allah’”. Elohim meliputi semua anak-anak Tuhan selaku satu sidang elohim dan satu tubuh makhluk-makhluk roh. Alkitab merujuk kepada elohim sebagai satu pluraliti (kemajmukan) dan elohim dituliskan sebagai “aggelos” dalam bahasa Yunani dan “angels (malaikat)” dalam bahasa Inggeris. Sebagai contoh, Mazmur 8:5 mengatakan tentang Mesias bahawa “Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah (“rendah sedikit dari malaikat”), dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat.” Ini diterjemahkan dalam bahasa Inggeris KJV sebagai “malaikat-malaikat” dari penulisannya dalam Septuagint (LXX) sebagai “aggelos”. Begitu juga dengan Vulgate, dan Syriac. Oleh itu, secara umumnya difahami dalam masa tiga ratus tahun sebelum dan selepas Kristus bahawa “elohim” adalah “anak-anak Tuhan” yang dipanggil “utusan-utusan” atau “malaikat-malaikat.” Teks ini juga dituliskan sebagai “malaikat-malaikat” dalam Ibrani 2:7. Malaikat Perjanjian Lama juga adalah seorang elohim. Mazmur 97:7 juga merujuk kepada elohim sebagai satu sidang elohim yang lebih luas. Ini adalah hal yang sangat penting dan menarik, yang telah diselindungi sistem Trinitarian (lihat karya Mazmur 8 (No. 14). Trinitas adalah sistem pagan Tuhan Triune/Bertiga, yang telah diperkenalkan dari Rom dalam Abad Keempat. Lihat juga karya-karya Umat-umat Pilihan Sebagai Elohim (No. 1); Malaikat YHVH (No. 24); Pra-Kewujudan Yesus Kristus (No. 243); Penciptaan: Daripada Teologi Antropomorfik kepada Antropologi Teomorfik (B5); Doktrin Jiwa Socratic (No. B6).
Dalam Kejadian 1:26 ia mengatakan bahawa manusia dicipta menurut gambar Elohim. Dalam 2:7 ia mengatakan bahawa YHVH Elohim membentuk manusia dari debu tanah. Dalam Wahyu 21:17 ia merujuk kepada ukuran manusia, yang juga ukuran malaikat. Bagi saya ia kelihatan memperkatakan tentang dua orang berlainan dan mungkin dua Tuhan berbeza. Adakah istilah-istilah dalam teks purba untuk manusia pada semua tempat yang saya rujukkan perkataan yang sama? Adakah yang dimaksudkan itu adalah makhluk-makhluk yang sama?
A: Alkitab memang berbicara mengenai pelbagai elohim. Elohim adalah satu sidang, seperti mana yang kita tahu dari Mazmur dan bahagian lain. Teks dalam Wahyu memperkatakan tentang ukuran manusia sebagai ukuran malaikat, dan itu memberitahu kita bahawa kita semua adalah saudara dan dibentuk mengikut gambar Tuhan. Aspek ini mempunyai kesan-kesannya terhadap angkatan malaikat. Kita semua akan menjadi saudara-saudara dan sebahagian dari Kota Tuhan di mana Allah adalah semua dalam semua. Perhatikan karya Kota Tuhan (No. 180).
Adakah Jehovah dan Jehovah Semesta Alam peribadi yang sama, atau adakah mereka makhluk-makhluk berlainan?
A: Mereka adalah makhluk-makhluk berlainan. Yahovah atau Jehovah dalam bahasa Inggeris (Tiada huruf J dalam bahasa Ibrani) telah diberikan Israel sebagai pusakanya oleh Yang Maha Tinggi (Ulangan 32:8 khususnya RSV). Sang Maha Tinggi atau “Elyon” adalah Yahovah Semesta Alam. Semua makhluk yang bertindak bagi pihak Yahovah Semesta Alam mempunyai gelaran, “Yahovah.” Kristus merupakan watak utama dalam Perjanjian Lama sebagai Malaikat Besar Yahovah yang memiliki gelaran ini, namun terdapat yang lainnya. Dalam Kejadian, bab 18 dan 19, kita perhatikan tiga Yahovah yang datang menemui Abraham. Yang senior (paling tua) terus bersama Abraham sementara yang dua lagi telah pergi kepada Lot di Sodom.
Mereka telah memusnahkan Sodom dengan memanggil hujan api dari Yahovah di Syurga. Maka, terdapat empat di situ dan Dia di Syurga yang menjatuhkan api ke atas Sodom. Dia ini adalah Yahovah Semesta Alam. Dia telah mengutus Mesias ke dunia ini sebagai pemberi Hukum dan sebagai pelindung Israel. Lihat juga karya-karya Nama-nama Tuhan (No. 116); Pra-Kewujudan Yesus Kristus (No. 243); Malaikat YHVH (No. 24); Teologi Awal Tentang Ketuhanan (No. 127). Penciptaan ada matlamatnya dan Kristus mempunyai peranan dalam penciptaan yang diberikan kepadanya oleh “Yahovah Semesta Alam” iaitu “Yahovih” (rujuk karya Tujuan Penciptaan dan Pengorbanan Kristus (No. 160).
Dalam tulisan-tulisanmu, kamu membezakan antara Yahovah (SHD 3068) dan Yahovih (SHD 3069). Kamu nyatakan bahawa Yahovih (SHD 3069) adalah lebih tinggi dari Yahovah (SHD 3068). Mengikut pemahaman saya, skrip asalnya hanyalah Tetragrammaton yang diterjemahkan sebagai YHVH tanpa sebarang huruf vokal. Kalau saya betul, bagaimanakah para penterjemah mendapatkan dua versi berlainan perkataan ini dan menjadikan satu lebih tinggi daripada yang satu lagi sedangkan kedua-duanya adalah YHVH?
A: Teks Ibrani telah mengekalkan perbezaan-perbezaan ini. Perubahan oleh Sopherim, dari “Yahovah” kepada “Adonai,” adalah satu asas hujah hal huruf vokal dari Adonai. Perhatikan komen-komen dalam Kamus Ibrani Strong’s (SHD) bagi 3068 dan 3069. Kamu akan melihat di sana kelainan-kelainannya. 3068 dibaca sebagai “Adonai” dan 3069 sebagai “elohim”.
Saya sedang membaca karya Hukum dan Perintah Tuhan Kedua (No. 254) dan dalam Ulangan 11:17 ‘Tuhan’ dirujukkan dengan dua cara berbeza dalam ayat yang sama. Adakah ini satu salah cetak atau adakah ia maksudkan 2 makhluk berlainan? Jika ya, tolong jelaskan perbezaannya. Juga, terangkan Korintus 6:17-18.
A: Istilah yang diterjemahkan sebagai “Tuhan” dalam teks itu adalah “Yahovah” (SHD 3068) (rujuk Greens Interlinear Bible). Septuagint tidak membuat sebarang perbezaan dalam penggunaan “Kurios,” dan ia juga diterjemahkan dengan cara yang sama.
Dalam 2 Korintus 17-18, ia sedang mengisahkan “Yang Maha Kuasa” dan tiada sebarang pembezaan. Terdapat perbezaan antara entiti-entitinya, seperti mana dalam Zakharia 2:8-11. “Yahovah” yang telah diutus untuk menyelamatkan Israel dan Yerusalem, telah diutus oleh “Yahovah Semesta Alam.” Inilah kelainannya yang disebutkan dalam Mazmur 45:6-7 dan dilihat dalam Ibrani 1:8-9 sebagai “Mesias.”
Bolehkan Allah memandang pada dosa? Saya pernah mendengar khutbah di mana pendetanya mengatakan “Allah tidak boleh memandang dosa, itulah sebabnya Kristus mengucapkan ‘Allah-Ku, Allah-Ku, mengapa Engkau meninggalkan Aku?’ sebab dia mengangkat dosa-dosa dunia.” Adakah ini benar?
A: Ya, Tuhan boleh memandang dosa namun kita memintaNya tidak berbuat begitu (Mazmur 51:9 dan seterusnya; Yesaya 59:2).
Pernyataan tersebut adalah satu dongeng yang disebarkan orang-orang yang tidak pernah membaca Mazmur betul-betul. Teks yang disebutkan Kristus itu adalah bentuk Aramaik bahasa Ibrani dalam Mazmur 22:1. Dalam Mazmur 22:24 kita bacakan bahawa Tuhan tidak menyembunyikan wajahNya daripada dia.
Peristiwa-peristiwa dalam Mazmur 22 semuanya merujuk kepada Kristus dan penyalibannya. Ayat 24 mengatakan:
“Sebab Ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajah-Nya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepada-Nya.”
Fiksyen ini bertujuan menangani konsep penebusan dosa tanpa pemahaman sebenar ataupun memperakui persembahan Unjukan Berkas serta konsep-konsep benar Paskah. Oleh sebab mereka tidak menurut perintah-perintah Tuhan dan memelihara sistem-sistem pagan, mereka tidak memahami Kitab Suci serta Hukum-hukum Tuhan. Hal penyaliban itu serta aspek-aspek Mazmur 22 dikaji dalam karya-karya web pada http://www.ccg.org dan http://www.logon.org
Ezra 9:15 merujuk kepada Tuhan sebagai maha benar, dan Mazmur 119:172 merujuk kepada Hukum Tuhan sebagai benar. Adakah hubungan antara Tuhan dan HukumNya?
A: Allah adalah suci (Mazmur 145:17), sempurna (Matius 5:48), adil (Mazmur 145:17), baik (Mazmur 25:8) dan benar (Ulangan 32:4) dan HukumNya adalah suci (Roma 7:12), sempurna (Mazmur 19:7), adil (Mazmur 119:172), baik (Roma 7:12), dan benar (Mazmur 119:142). Ini adalah kerana Hukum itu terbit dari kudrat Allah dan bukannya dari tingkahNya. Ini diteliti dalam karya-karya Perbezaan di dalam Hukum (No. 96) dan Kasih dan Struktur Hukum (No. 200).
Ciptaan Rohani
Malaikat YHVH
Mengikut pemahaman saya, “YHVH Semesta Alam” adalah Bapa dan Raja adalah Kristus (Zakharia 9:9), namun dalam Zakharia 14:16 kita diberitahu bahawa “Maka semua … akan datang tahun demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja, TUHAN semesta alam...” Adakah Kristus juga memiliki gelaran “YHVH Semesta Alam” ini atau adakah ini mengenai “menyembah” kedua-dua Raja dan YHVH Semesta Alam?
A: Kristus telah diberikan nama-nama yang dia ada oleh Bapa dan bertindak bagi pihak Bapa mengikut perwakilanNya. Allah adalah Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan, namun kita lihat Kristus datang sebagai Raja segala Raja dan Tuan segala Tuan diikatkan, sebagai satu gelaran, pada pahanya (Wahyu 19:15-16). Hanya Yahovah Semesta Alam saja yang disembah dan kerana itu Dia adalah Raja. Gelaran tersebut diberikan kepada Kristus sama seperti ia juga diberikan kepada umat pilihan.
Kristus juga diberikan satu nama yang baru dalam proses ini, yang juga akan dituliskan pada umat pilihan (Wahyu 3:12). Kita semua telah ditebuskan untuk menjadi satu bangsa raja-raja dan imam-imam (rujuk Wahyu bab 4 dan 5 untuk sidang serta pernyataan-pernyataan mereka mengenai orang-orang kudus dan Mesias).

Oleh kerana beberapa dari gelaran yang diberikan kepada Kristus ini saling bertindihan dengan gelaran-gelaran yang dikhususkan kepada Allah yang Maha Kuasa, ramai yang telah salahfaham tentang maksudnya dan percaya bahawa Kristus macam manapun adalah Tuhan seperti mana Allah adalah Tuhan, sebagai sebahagian dari satu Ketuhanan Trinitarian, Binitarian atau Diteistik.


Ini bukanlah hakikatnya. Gelaran-gelaran yang diberikan kepada Kristus semuanya menyampaikan konsep kewibawaan (kekuasaan) yang diwakilkan, sama seperti Mal’ak YHVH digelar YHVH, dan Elohim kerana dia mewakili YHVH Semesta Alam dan Eloah. Lihat karya-karya Yesaya 9:6 (No. 224) dan Nama-nama Tuhan (No. 116).
Dalam Daniel 2:45 kita membaca tentang Batu yang terungkit lepas dari Gunung dan kemudiannya dalam Daniel 7:13-14 kita membaca tentang pertabalan Anak di hadapan Yang Lanjut Usia. Nampaknya Anak datang dari Bapa berbeza dari semua ciptaan lain. Ia hampir seperti sejenis pengklonan yang dilakukan Bapa pada diriNya sendiri. Bolehkah kamu memberi komen tentang ini? Jika ini berlainan dari penciptaan para malaikat dan penciptaan fizikal, maka pastinya agak sesuai untuk “menyembah” Anak selain daripada Bapa. Dia akan benar-benar berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia.
A: Kristus telah dicipta oleh Tuhan sama seperti semua anak-anak Tuhan diciptaNya. Kristus diutus ke dunia dengan cara berlainan dan merupakan “satu-satunya tuhan yang dilahirkan,” iaitu “monogenes Theos” dalam Yohanes 1:18. Penglihatan Daniel 2 dibincangkan dalam siri karya-karya berkenaan sifat (kudrat) Tuhan, Program Pembelajaran Alkitab (No. B1). Perhatikan khususnya karya Bagaimana Tuhan Menjadi Suatu Keluarga (No. 187).
Tidak, menyembah Anak seperti Bapa tidak boleh diterima. Alkitab jelas bahawa dia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan mempunyai asal yang sama (Ibrani 2:11). Doktrin yang mengatakan bahawa Bapa dan Anak adalah Tuhan yang satu, dan anak disembah dan datang untuk dikorbankan, adalah doktrin Attis, dan telah memasuki Kekristianan dalam Sidang abad keempat. “Bukankah kita sekalian mempunyai satu bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita?” (Maleakhi 2:10)

Yüklə 461,54 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə