GazeteciLİk böLÜMÜ araştirma konulari basın TarihiYüklə 20,21 Kb.
tarix03.05.2018
ölçüsü20,21 Kb.
#50079

GAZETECİLİK BÖLÜMÜ ARAŞTIRMA KONULARI
Basın Tarihi

 1. Osmanlı İmparatorluğu Dönemi’nde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasıyla birlikte yayınlanan ilk gazete ve dergiler.

 2. Basın ile ilgili yapılan yasal düzenlemelerin basın-siyaset ilişkileri bağlamında incelenmesi

 3. Tarihte, basının siyasal ve toplumsal değişimdeki rolü.


Medya Okuryazarlığı

1. Medya Okuryazarlığı becerilerinin çocuklara ve gençlere aktarımındaki güncel ve en iyi uygulamaların bir envanterinin çıkarılması.

2. Kişilerin medya okuryazarlığı seviyesinin ölçülmesine ilişkin evrensel kriterlerin çıkarılması ve her ülkeye, yaşa ve gruba uygun ölçüm mekanizmaların işlerliği yönündeki çalışmaların incelenmesi.

3. Yeni gelişen teknolojilerle birlikte farklı medya türlerine yönelik okuryazarlık alanlarının incelenmesi.

4. Medya okuryazarlığı eğitimi.
Medyada Özdenetim


 1. Özdenetim alanında İngiltere vs. gibi öncü ülkelerin özdenetim yapılanmaları ve işleyişlerinin incelenmesi.

 2. Ülkemizede özdenetim alanına aktarılabilecek ve örnek olabilecek uygulamaların ele alınması


Medya ve İletişim Sosyolojisi

İletişim ve toplum ilişkisi bağlamında iletişimin temel kavramları, iletişim araştırmaları tarihi, küreselleşme ve uluslararası iletişim düzeninin incelenmesi. Yeni medya düzeni, yeni dünya düzeni, kamusal alan ve demokrasi ilişkisi. Basın ve iletişim özgürlüğü kavramlarının irdelenmesi. Kültürel çalışmalar. İletişim teknolojilerinin gelişiminin birey ve toplum üzerindeki etkileri. Postmodernizm ve medya ilişkisi. Popüler kültürün yükselişi. Kişilerarası iletişim ve sosyal psikolojisi. Sanal toplum, enformasyon toplumu konularının tartışılması.


Medya ve Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal inşa içindeki “kadınlık” ve “erkeklik” rollerinin ne olduğunu ortaya koyan çalışma konularına yer vermektir. Gündelik yaşam pratikleri içinde, evde, okulda, iş yaşamında ve medya metinleri üzerinden, cinsiyete yönelik olarak üretilen söylemin analiz edilmesi; medyada “kadınlık” ve “erkeklik” temsilleri, kurgularıyla ilgili konular araştırma alanları içinde değerlendirilmektedir. Başlıklandırmak gerekirse: 1. Toplumsal cinsiyete ilişkin yaklaşımlar

 2. İktidarın Cinsiyeti

 3. Feminist Teoriler ve Medya

 4. Dünya’da ve Türkiye’de Kadın Sorununun Ortaya Çıkışı ve Gelişimi

 5. Medya Metinleri üzerinden toplumsal cinsiyete ilişkin eleştirel analizÇocuk Odaklı Habercilik

İnsan hakları içinde çocuk hakları. Gazetecilerin çocuklarla ilgili haber yaparken dikkat etmeleri gereken noktalar. Medyada temsil ve çocuğun temsili sorunu. Türk basınında çocuk haberlerinde sorunlu alanlar ve çözüm önerileri.
Medya ve Toplum

    1. Medya ve şiddet ilişkisi.

    2. Medyada toplumsal cinsiyetin temsili.

    3. Medyanın popüler kültür üzerinden tüketime etkisi.

    4. Popüler kültür-halk kültürü ilişkisi

    5. Toplumsal yapı-iletişim sistemleri ilişkisi.


Uluslararası İletişim

İmaj, Tasvir-Temsil-Sunum, Oryantalizm


Kitle İletişim Kuram ve Araştırmaları

Kitle iletişim sürecindeki kavramların açıklanması. İletişim araştırmalarının tarihsel gelişimi. Toplumsal değişim aracı olarak kitle iletişimi. İletişim, kitle kültürü ve kitle iletişimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. Kitle iletişim araştırma evreleri, temel yaklaşımlar ve temel modellerin incelenmesi. Medya etki araştırmaları, gündem ve kamuoyu araştırmalarının incelenmesi. Eleştirel yaklaşımların tartışılması.


Medya-Siyaset İlişkileri

Medya-İktidar ve ideoloji üçgenindeki çeşitli çalışmalar. Medya ve siyasi erk arasındaki ilişkiyi ortaya koyan bir takım veriler üzerinden değerlendirme ve çıkarımlar çalışma alanının ana mecrasını oluşturmaktadır.


Siyasal İletişim

Özellikle seçim kampanyaları olmak üzere siyasal iletişim sürecinde, kitle iletişim araçlarının kullanımı, etkilerinin incelenmesi ve medyanın konumu.


Medya ve Mizah

Mizahın eğlendirmenin yanı sıra protesto ve tahrip etme, eleştirme, uyumlandırma işlevlerinden hareketle, Türkiye’de ve Dünyada yaşanan siyasi, toplumsal, ekonomik, kültürel gelişmelere medya aracılığı ile yaklaşımını ortaya koymak.


Sosyal Medya

Gündelik hayatımızdaki yeri her geçen gün artan sosyal medyayı kullanıcılara etkileri ve medya, siyaset, kültür gibi farklı konularla ilişkisi bakımından incelemek. 1. Sosyal Medya ve Siyasal İletişim

 2. Sosyal Medya Okuryazarlığı

 3. Sosyal Medya ve Gençlik

 4. Sosyal Medya ve Dijital İçerik

 5. Sosyal Medya ve Çocuk


İnternet Gazeteciliği

Gelişen teknolojiyle birlikte önemi artan internet gazeteciliğini, geleneksel medyanın artık yerini yeni medyaya ve internet üzerinden gerçekleştirilen bilgi aktarımına bırakmasını ve bu değişimin kullanıcılar üzerindeki etkisini incelemek. 1. İnternet

 2. İnternet Gazeteciliği

 3. İnternet Haber Siteleri

 4. Habercilik ve Sosyal Medya


Yeni Medya

Yeni medyanın gerektirdiği yeni içerik üretim ve sunum tekniklerinin yanı sıra kullanıcıların yeni medyaya olan ilgisini ve kullanım düzeylerini incelemek. 1. Yeni Medya

 2. Dijital İçerik

 3. Dijital Okuryazarlık


İletişim Araştırma Yöntemleri

Söylem Analizi, İçerik Analizi, Metin Analizi, Konuşma Analizi ve Görsel Analizler


Medya Çözümlemesi

Medyanın kurumsal yapısının hem siyasal ekonomi hem de kültürel bağlamında ve özellikle Türkiye özelinde çözümlenmesi.


Haber Çözümlemesi

Haber metinlerinin toplumsal cinsiyet, hak, meşruiyet, kültür, siyaset ve ekonomi bağlamında çözümlenmesi.


Medyada Temsil

Medyada Temsil biçimlerinin çözümlenmesi


Haber Çerçeveleme

Haber metinlerinin çerçeveleme kuramı ve yöntemi bağlamında çözümlenmesi.

Yüklə 20,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə