Gemi İNŞA, YÜK İŞlemleri ve gemi stabiLİtesi Ambar diplerine monte edilen sabit istif tahtalarına ne denir?Yüklə 191,14 Kb.
tarix18.01.2019
ölçüsü191,14 Kb.

GEMİ İNŞA, YÜK İŞLEMLERİ VE GEMİ STABİLİTESİ
1. Ambar diplerine monte edilen sabit istif tahtalarına ne denir?

a) İstralya tahtası

b) Payanda

c) Farş tahtası

d) Lata
2. Ambar tabanındaki bir yük güverteye şifting edilirse ağırlık merkezinin hareketi nasıl olur?a) Ağırlık merkezi, şifting yönünde hareket eder,

b) Ağırlık merkezi, yükün ağırlık merkezine yaklaşır,

c) Ağırlık merkezi, yer değiştirmez,

d) Ağırlık merkezi, yükün ağırlık merkezinden uzaklaşır,

e) Ağırlık merkezi, yüzdürme yeteneği merkezine doğru hareket eder
3. Ambar ve gladoraların alabandalarına donatılmış sabit istif tahtalarını tanımlaması açısından aşağıdaki terimlerden hangisi doğrudur?

I- İstiralya tahtaları

II- Farş tahtaları

III-Siğiller


a) I. İfade doğrudur

b) II. İfade doğrudur

c) III. İfade doğrudur

d) I-II. İfade doğrudur

e) I-II-III İfade doğrudur
4. Aşağıda sıralanan donanımlardan hangisi bumba donanımında kullanılmaz?

a) Abli donanımı,b) Kastanyola,

c) Mantilya teli,

d) Yük teli,

e) Bastika


5. Aşağıda verilen durumlardan hangisi bir ambar kapağı için istenilmez?

a) Ambar kapağının ağır olması,

b) Sızdırmazlık,

c) Ambar kapağının geniş olması,

d) Ambar kapağının kolay açılır olması,

e) Ambar kapağının küçük olması
6. Aşağıda verilen eğrilerden hangisi hidrostatik eğrilerden birisi değildir?

a) Deplasman eğrisi,

b) Santimetre batırma tonu eğrisi,

c) KN eğrileri,

d) Boyuna dönme merkezi eğrisi,

e) Yüzdürme yeteneği eğrisi.
7.Aşağıda verilen gemi yapı elemanlarından hangisi üzerindeki gerilme kuvveti diğerleri kadar önemli değildir?

a) Karina saçları

b) Ambar perdeleri

c) Gemi tankları arasındaki saçlar

d) Ambar tabanındaki saçlar

e) Ambar kapak saçları
8. Aşağıda verilen olaylardan hangisinde yüzdürme kuvvetinin kısmen kaybı söz konusudur?

a) Geminin yük alması,

b) Geminin kıça trimli olması,

c) Güverteye yük alınması,d) Gemi ambarının delinip su alması,

e) Geminin bir tarafa yatık olması.9. Aşağıda verilen olaylardan hangisi yüzdürme yeteneğinin kısmen kaybına neden olur?

a) Geminin başa trimli olması,

b) Güverteye yük alınması,

c) Geminin sualtı kısmının delinmesi,

d) Geminin baş-kıç yapması,

e) Geminin balastlı seyre çıkması

10.Aşağıda verilen su geçirmez perdelerden hangisi diğerlerine göre daha kalın yapılır?

a) Baş çatışma perdesi,

b) Tank perdeleri,

c) Ambar perdesi,

d) Makine perdesi,

e) Köprü üstü perdesi,
11. Aşağıda verilen yanıcı gazlardan hangisi kaynak tekniğinde kullanılmaz?

a) Asetilen,

b) Hidrojen

c) Bütan,d) Azot,

e) Propan.


12. Aşağıdaki durumlardan hangisinde gemi kıça trimli olur?

a) LCB = LCG ise

b) LCF = 0 ise

c) GZ=GM


d) B noktası, G noktasının önünde ise

e) G noktası, B noktasının önünde ise


13. Aşağıdaki gemilerden hangisi sivil hizmet gemisi sınıfına girmektedir?

a) Tanker,

b) Canlı hayvan gemisi,

c) Kimyasal tanker,

d) Dökme yük gemisi,

e) Araştırma gemisi.
14. Aşağıdaki ilkelerden hangisi yükün korunması konusuna ilişkin değildir?


  1. Yüklerin aynı yerlere konması,

  2. İstiflemede daneç kullanılması,

  3. Yükün sıcaklığının denetlenmesi,

  4. Yükün bağlanması

  5. Gemi bünyesinin korunması


15. Aşağıdaki işlerden hangisi gemi havuzda iken gemi personeli tarafından yapılmaz?

a) Güvertede raspa yapmakb) Havuza kirli su akıtmak

c) Donanım tellerini değiştirmek

d) Makinede overol yapmak

e) D.B. tanklarını temizlemek


16.Aşağıdaki olaylardan hangisinde ağırlık merkezi yer değiştirmez?

a) Geminin iskeleye meyletmesi,

b) Gemiye yük alınması,

c) Yük şifting yapılması,

d) Gemiye balast alınması,

e) Gemiye yakıt alınması.
17. Aşağıdaki tanımlardan hangisi güvertede basınç gerilmesi yaratır?

a) Hogging,

b) Shearing force,

c) Kesme kuvveti,

d) Bası gerilmesi,

e) Sagging

18. Aşağıdaki yük dokümanlarından hangisi ciro edilebilir?

a) Manifesto

b) Yükleme ordinosu

c) Yük listelerid) Konşimento

e) Draft raporu


19. Aşağıdaki yükleme şekillerinden hangisinin uygulanması bir geminin tender olmasına neden olabilir?

a) Çift dip tankları dolu, yükler gelişi güzel dağıtılmış ise

b) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde alt kısımlarda yoğunlaşmış ise

c) Çift dip tankları dolu, yükler homojen dağıtılmış ise

d) Çift dip tankları dolu, yükler alt kısımlarda yoğunlaşmış ise

e) Çift dip tankları boş, ağırlıklar genelde üst kısımlarda yoğunlaşmış ise
20. Aşağıdakilerden hangisi ağırlık ölçüsüdür?

a) Net tonaj

b) Gross tonnage

c) Dökme kapasitesid) Ton

e) Tonilato


21. Aşağıdakilerden hangisi başlangıç GM’i küçük olan gemilerde denge açısından görülebilecek tehlikeler-den birisidir?

a) Gemi tanklarında taşma olabilir

b) Gemi TPC değerleri sürekli değişir

c) Gemi GM inde gizli artış olurd) Gemi kararsız dengeye düşebilir

e) Ambarlara sıvı sızar


22. Aşağıdakilerden hangisi bir gemide taşımayı sınırlayan faktörlerden değildir?

a) Tonaj olarak taşıma kapasitesi

b) Kübaj olarak taşıma kapasitesi

c) Metrekareye düşen azami yükd) Gross tonilato

e) Maksimum yükleme hattı


23. Aşağıdakilerden hangisi bir yük donanımının elemanı değildir?

a) Mantilya teli

b) Yük teli

c) Kamçı telid) Karanfil teli

e) Bastika


24.Aşağıdakilerden hangisi büyük meyil açılarında gemide doğrultucu momentin oluşup oluşmayacağını kontrol etmek için kullanılan eğrilerdir?

a) Yaralı Bölme Boyu Eğrisi

b) Su hattı Alan Eğrisi

c) Statik Blok Eğrisid) Statik Stabilite Eğrisi

e) Blok katsayısı Eğrisi


25. Aşağıdakilerden hangisi deniz taşımacılığı tarafı değildir?

a) Taşıyan,

b) Taşıtan,

c) Yükleten,

d) Alıcı/gönderilen,

e) Stevedor
26. Aşağıdakilerden hangisi gemide trim değişikliğine sebep olur?

a) Gladoradaki yüklerin dip ambara şiftingi

b) Yüzme merkezi üzerine yük yüklenmesi

c) Baştan kıça yük aktarılması

d) Dip ambardaki yüklerin gladoraya şiftingi

e) F noktası üzerine yük konulması

27. Aşağıdakilerden hangisi hidrostatik eğrilerde hesaplanmaz?

a) Bir santim trim momenti

b) Deplasman

c) Boyuna yüzme merkezid) Yük dağılımı

e) Su hattı alanı


28. Aşağıdakilerden hangisi Tatlı suyun doğurduğu draft farkı (FWA)’ ın açıklamasıdır?

a) Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

b) Mean draft ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

c) Tropikal su hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

d) Yaz yükleme su hattı ile mean draft arasındaki mesafedir

e) Baş draft ile kıç draft arasındaki farktır
29. Aşağıdakilerden hangisi tanklardaki yük miktarı tespit edilirken yapılan ölçümlerden değildir?

a) Ullage ölçüsü

b) Malın sıcaklığı

c) Geminin trimid) Ölçüm Zamanı

e) Geminin meyli


30. Aşağıdakilerden hangisi yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir?

a) Halat sapan,

b) Tel sapan,

c) Zincir sapan,

d) Kasalı sapan

e) Islak Sapan
31. Atmosferi tehlikeli ambarlara, aşağıdakilerden hangisi yapılmadan girilmez?

a) Havalandırmadan

b) Gaz ölçümü yapılmadan

c) Solunum cihazı takılmadand) İyice yıkatılmadan

e) Kapalı alanlara giriş prosedürlerine bakılmadan.


32. Bir alevere donanımında kaç adet abli bulunur?

a) Bir adet

b) İki adet

c) Üç adet

d) Dört adet

e) Beş adet
33. Bir alavere donanımında koçada birleşen teller arasındaki açı arttıkça aşağıdakilerden hangisi olur?

a) Tellere binen yük artar

b) Tellere binen yük azalır

c) Tellere binen yük değişmez

d) Koçaya binen yük artar

e) Tellerin gam alır
34. Bir alevere donanımında koçada birleşen yük telleri gam olmasın diye koçaya ne bağlanır?

a) Bir kanca bağlanır

b) Bir kilit bağlanır

c) Bir bastika bağlanırd) Bir fırdöndü bağlanır

e) Kerye bağlanır


35. Bir ambarda görülen ıslaklık aşağıdaki nedenlerden hangisinden kaynaklanmaz?

a) Gemi bünyesindeki çatlaklardan

b) Ambar kapaklarındaki sızıntılardan

c) Ambarlardaki borulardan gelen sızıntılardand) Güverte yükünden gelen sızıntılar

e) Terlemeden36. Bir bumba donanımında bumba ıskaçasına ne denir?

a) Cunda bastikasının bumbaya bağlandığı noktaya

b) Ablilerin bumbaya bağlandığı noktaya

c) Bumba topuğunun direğe bağlandığı noktaya

d) Mantilya telinin bumbaya bağlandığı noktaya

e) Kamçı Teli bağlama noktası
37. Bir bumbanın topuğundan direğe bağlandığı yere ne denir?

a) Menteşe

b) Gurcata

c) Kavancad) Iskaça

e) Limbo
38. Bir gemi, açıkdenizden deplasmanı değişmeden su yoğunluğu 1010 kg/m3 olan bir limana girmiştir. Bu gemide aşağıdaki değişikliliklerden hangisi gözlemlenir

a) Ağırlık merkezi yer değiştirir

b) Yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir

c) Metesantır noktası yer değiştirir

d) Ağırlığı artar

e) Ağırlığı azalır


39. Bir gemide boyuna momentler toplamının deplasmana bölümü ile aşağıdakilerden hangisi hesaplanır?.

a) Trim hesaplanır

b) Trim değişikliği hesaplanır

c) Mean Draft hesaplanırd) LCG hesaplanır

e) KG hesaplanır


40. Bir gemide GM büyük ve gemi denizler etkisiyle sert yalpalara düşüyorsa, bu durumdaki bir gemi aşağı-daki tanımlardan hangisi ile ifade edilir?

a) Tender gemib) Stiff gemi

c) Doğrultucu momenti küçük gemi

d) Kararsız dengeli gemi

e) Nötr dengeli gemi


41. Bir gemide KG değeri, KM’den küçük ise; bu durum aşağıdakilerden hangisi ile ifade edilir?

a) Kararsız denge

b) Nötr denge

c) Kararlı denge

d) Başlı gemi

e) Kıçlı gemi
42. Bir gemide meyil salınım periyodunu arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

a) Üst güverteye ek yük konmalıdır.

b) Dip tanklara su alınmalıdır.

c) Yükler omurgaya yakın yüklenmelidir.

d) Baştaki yükler mümkün olduğunca kıça yüklendi.

e) Kıçtaki yükler mastoriye yakın yüklenmeli.
43. Bir gemide su hattı alanının geometrik merkezine ne denir?

a) Yüzme merkezi (F)

b) Ağırlık merkezi (G)

c) Metesantır noktası (M)

d) Yüzdürme yeteneği merkezi (B)

e) Kuvvet alanı
44.Bir gemide trim değişikliği yapmak için başvurulacak en etkin tanklar aşağıdakilerden hangisidir?

a) D.B tankları

b) Üst yan tanklar (Topside Tank)

c) Yakıt tanklarıd) Baş ve kıç pik tanklar

e) Sintine tankları45. Bir gemide yüklerle ilgili olarak yapılan işlemlerden “Lashing” aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yüklerin istifi

b) Yüklerin sayılması

c) Yüklerin bağlanması

d) Yüklerin seperasyonu

e) Yüklerin markalanması
46. Bir geminin doğrultucu kolu değişmez ama deplasmanı artarsa, geminin doğrultucu momenti nasıl değişim gösterir?

a) Büyür

b) Küçülür

c) Değişmez

d) Başa hareket eder

e) Kıça hareket eder
47.Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin baş tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Gemi kıça trimli olur

b) Gemi başa trimli olur

c) Gemi trimsiz olur

d) Gemi tender olur

e) Gemi stiff olur
48.Bir geminin LCB’si, gemiye göre LCG’nin kıç tarafında ise geminin durumuna uygun olan şık aşağıda-kilerden hangisidir?

a) Gemi kıça trimli olurb) Gemi başa trimli olur

c) Gemi trimsiz olur

d) Gemi tender olur

e) Gemi stiff olur


49. Bir geminin yük almaya müsait bütün kapalı alanlarının toplam hacmini gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Deplasmanb) Gros tonaj

c) Net tonaj

d) Deadweight

e) Overload


50. Bir gemiye bir yük donanımı seçilirken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Geminin tipib) Geminin boyu

c) Geminin çalıştırılacağı limanlar

d) Geminin genişliği

e) Geminin taşıyaca yük tipleri


51. Bir gemiye trim yaptıran kol, aşağıda belirtilen yatay mesafelerden hangisidir?

a) LCB ile LCF arasındaki fark

b) LCG ile LCF arasındaki fark

c) Kıç dikme ile LCF arasındaki farkd) LCG ile LCB arasındaki fark

e) Baş dikme ile LCG arasındaki fark


52. Bir gemiyi yüzdüren kuvvetlerin birleştiği noktayı tanımlıyan aşağıdaki ifadelerden hangisidir?

a) Ağırlık merkezi,

b) Gemi orta noktası,

c) Enine hareket merkezi,d) Yüzdürme yeteneği merkezi,

e) Metesantr yüksekliği.


53. Bir konteynerde mukavemeti en güçlü olan kısım aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kapısı

b) Yanları

c) Tabanı

d) Tavanı

e) Kapı kilitleri
54. Bir kuvveti tanımlayabilmek için bazı bilgilere ihtiyacımız vardır. Aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a) Kuvvetin cinsi,

b) Kuvvetin yönü,

c) Kuvvetin şiddeti,

d) Kuvvetin etki ettiği nokta,

e) Kuvvetin doğrultusu
55.Bir lashing sisteminde genel prensip olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

I-Yükün gemide bağlanacağı noktanın iyi tespiti

II-Lashing tellerinin boşlarının devamlı kontrolu ve alınması

III-Yüke uygun laşing malzemesi kullanılması


a) I-II-III ifadeler doğrudur

b) II. İfade doğrudur

c) I. İfade doğrudur

d) I-III İfade doğrudur

e) III. İfade doğrudur
56.Bir sigorta markasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

a) Yaz yükleme sınırı

b) Kış yükleme sınırı

c) Tuzlu su yükleme sınırı

d) Tatlı su yükleme sınırı

e) Tropikal tatlı su
57.Bir tender geminin özelliklerini belirten aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) GM değeri küçüktür,

b) Gemi ağır yalpalara düşer,

c) GZ değeri küçüktür,

d) Bu tür gemilerde denge sorunu vardır,

e) Kütük demir taşıyan gemilerde görülür
58.Bir yük aşağıdaki noktalardan hangisinin üzerine yüklenirse geminin trimi değişmez?

a) G noktasına

b) B noktasına

c) Geminin tam ortasınad) F noktasına

e) Z noktasına


59. Bir yük donanımında aşağıdaki tellerden hangisi kullanılmaz?

a) Yük teli

b) Mantilya teli

c) Kamçı telid) Çarmıh teli

e) Abli teli


60. Bir yük donanımında tellerin içinden geçtiği tekerlekli makaralara ne ad verilir?

a) Kilit


b) Kerye

c) Koça


d) Bastika

e) Kertenkele61. Bir yükün bir tonunun ambar içinde kapladığı hacime aşağıdakilerden hangisi denir?

a) Yitik hacimb) İstif faktörü

c) Yükün ağırlığı

d) Gros tonilato

e) Yükün Yoğunluğu


62. Bonjean eğrileri, gemide aşağıda verilen faydalardan hangisini sağlar?

a) Gemi ağırlığının boyuna dağılımını gösterir,

b) Bending moment değerini verir,

c) Suyun kaldırma kuvvetinin, geminin boyuna dağılımını bulmayı sağlar,

d) Shearing force değerlerini verir,

e) Yükleme sonunda oluşacak draftları verir
63. Bütün yük donanımının test edildiği kontroller kaç yılda bir yapılır?

a) 4 yılda,

b) 3 yılda,

c) 2 yılda,

d) Her yıl,

e) Yılda iki defa
64. Çapraz eğriler, bize aşağıda verilen değerlerden hangisini bulmamızı sağlar?

a) GM değeri,b) GZ değeri,

c) Geminin trimi,

d) Deplasmanı,

e) Gemi draftlarını


65. Demoreç (Demurage) bedelinin ödenmesinde aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

a) Armatörün yük sahibine ödediği bedeldir

b) Armatörün acenteye ödediği bedeldir

c) Yük sahibinin armatöre ödediği bedeldir

d) Armatör acentesinin limana ödediği bedeldir

e) Yük sahibinin ödemesi gereken vergidir
66. Dinamik stabilite, bir gemiyi verilen bir dereceye kadar meylettirmek için yapılması gereken iştir. Dina-mik stabilite ile aşağıdaki sonuçlardan hangisini elde ederiz?

a) Gemi trimi,b) Geminin maksimum yalpa açısı,

c) Yalpa peryodunu,

d) Geminin süratini,

e) Geminin Meyil Açısı


67. Dip tankların tam olarak doldurulup, top side tanklarının boşaltılması KG’yi nasıl etkiler?

a) KG büyürb) KG küçülür

c) KG etkilenmez

d) KG değişir ve GM’ i küçültür.

e) KG kaybolur


68.Dökme maden yüklerinin tehlikeleri gözönüne alındığında aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Kayıcı olması

b) Sulanabilir olması

c) Zehirli gaz çıkartmasıd) Çabuk yüklenip / boşaltılması

e) Yanıcı olması


69. Dökme yüklerin ambar içinde kayması ne zaman başlar?

a) Yalpa açısı kümelenme açısına eşit olduğu zamanb) Yalpa açısı kümelenme açısını aştığı zaman

c) Yalpa açısı 25° yi aştığında

d) Yalpa açısı 35° yi aştığında

e) Yalpa açısı 45° yi aştığında


70. Dökme yüklerin istif faktörü hesaplanırken, aşağıdakilerden hangisi kullanılır?

a) Balya kapasitesib) Grain kapasitesi

c) Taşıma kapasitesi

d) m2 ye düşen yük miktarı

e) KM
71. Eğer bir gemi iskeleye yatarsa, yüzdürme yeteneği merkezi (B) ………………………………………a) İskele tarafa hareket eder

b) Sancak tarafa hareket eder

c) Aşağıya doğru hareket eder

d) Yerinde sabit kalır

e) Gemi başına hareket eder
72. “F” olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,b) Tatlı su yükleme hattı,

c) Tropikal tatlı su yükleme hattı,

d) Kış yükleme hattı,

e) Yaz yükleme hattı.


73. Gemi donanımlarında kullanılan bütün araç gerecin test şekilleri ve sürelerinin belirtilmesi gereken dökümanter aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kargo manifestosu

b) Konşimento

c) Cargo gear kitabı

d) Stabilite booklet

e) Güverte jurnali
74. Gemi havuza otururken, kıç postaların havuz iskemlelerine oturmasıyla, tüm omurganın oturması arasında geçen zamana verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Yalpa periyodu,

b) Denge zamanı,

c) Oturma zamanı,d) Kritik periyot,

e) Bekleme zamanı


75. Geminin enine mukavemetini aşağıdaki yapı elemanlarından hangisi karşılar?

a) Omurga

b) Tulâniler (longitudinals)

c) Ambar perdeleri (bulk head)

d) Braketler

e) Borda saçı
76. Gemilerin bordalarına markalanan sigorta markası aşağıdaki konvansiyonlardan hangisine uygun olarak düzenlenir?

a) SOLAS


b) MARPOL

c) LOADLINE

d) STCW


e) Gemi İnşa Tüzüğü
77. Gemilerin sualtı kısmına yerleştirilen tutyaların hangi özelliklerinden yararlanmak için kullanılır?

a) Katodik özelliğinden,

b) Ağır olmalarından,

c) Yosun kaplamasını engellediği için,

d) Gemi dengesine yararlı etkilerinden dolayı

e) Anodik özelliğinden dolayı
78. Gemiye konan bir ağırlık değişik nedenlerle gemi bünyesini bozabilir. Aşağıdakilerden hangisi bunun dışındadır?

a) Gemi güvertesinin gladorasının bir bölgesine o yerin taşıyamayacağı ağırlıkta yük alınması

b) Bir ambara gladoraya veya tanka normalden az yük alınması,

c) Ağırlığın boyuna homojen dağıtılmaması,

d) Ağırlığın enine homojen dağıtılmaması,

e) Ağırlığın yayılarak, birim alana müsaade edilen ağırlık sınırı içinde kalacak şekilde yüklenmesi
79. Gemiye yüklenen yüklerin puantaj raporları için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Gemiye yüklenen yüklerin adedini gösterirb) Gemiye yüklenen yüklerin navlununu gösterir

c) Gemiye yüklenen yüklerin cinsini gösterir

d) Gemiye yüklenen yüklerin hasarlı olup olmadığını gösterir

e) Gemi yüklerinin miktarı80. Gemiyi azami detveytine kadar ve bütün gemi hacmini dolduracak şekilde yükleme, tüm ve tam yükle-me diye bilinir. Bu yöntemle ne amaçlanmaz?

a) Gemi hacmini tümüyle kullanmak,

b) Navlun gelirini azamide tutmak,

c) Gemiyi yükleme çizgisine kadar yüklemek,

d) Yük seçeneklerini, geminin hacmi ve detveyti dikkate alınarak, en çok kazanç sağlayacak yükleme durumuna göre bölüştürmek,

e) Yükleme ve boşaltma masrafları
81. Gemiyi etkileyen hogging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?

a) Topside tanklarına balast alınması,

b) Ambar kapaklarının açılması,

c) Dökme yükün hap yapılmasıd) Yükün mümkün olduğu kadar ambarlara eşit dağıtılması,

e) Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması


82. Gemiyi etkileyen hagging ve sagging etkilerini azaltmak için aşağıda verilen tedbirlerden hangisi yapılır?

a) Topside tanklarına balast alınması,

b) Ambar kapaklarının açılması,

c) Dökme yükün hap yapılması,d) Yük ambarları tam doldurmuyorsa bazı ambarların slack bırakılması,

e) Baş ve kıç peak tanklarının balast ile doldurulması


83. GM’i büyüktür ve gemi düştüğü yalpalardan çabuk doğrulur. Bu tip gemilere ne ad verilir?

a) Konteyner gemisi,

b) Tender gemi,

c) Nötr dengeye sahip gemi,

d) Kararsız dengeye sahip gemi,

e) Stiff gemi.
84. GM’i negatif olduğu için bayılan bir gemiyi düzelltmede uygulanacak yol aşağıdakilerden biri değildir.

a) Boş olan balast tanklar önce, orta bölmeyle sancak-iskele ayrılmış olanlara deniz suyu almak,

b) Bölmeli safra tanklarından, önce geminin yattığı taraftaki tanka/tanklara safra almak,

c) Kereste yükü nedeniyle bayılmış bir gemide ambarların dibinden yukarı doğru yükü ıslatarak gemi ağırlık merkezini (G) aşağı çekmek,

d) Bölmeli safra tanklarından, yüksek taraftaki tanka/tanklara safra suyu almamak,

e) Geminin yattığı yöndeki balast tanklarındaki suyu basmak
85. Güverteye büyük ve ağır parçalar alındığı zaman yapılan bağlamalarda aşağıdaki bağ (lashing) malze-melerinden hangisi kullanılır?

a) Zincir veya tel halat,

b) Nebati halat,

c) Gırcala,

d) Radansa,

e) Tel şerit
86. Güvertesine konteyner ve bazı güverete yükleri yükleyen bir gemide aşağıdaki durumlardan hangisi tespit edilir?

a) GM büyür

b) Metesantır noktası yukarı hareket eder

c) Gemi stiff olur

d) GM değişmez

e) GM küçülür87.Güverteye yük alınmadan önce bir kısım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a) Güvertedeki mapaların sağlam olmadır,

b) Güverteye alınacak yükler köprüüstü görüşünü engellememelidir,

c) Güverte üzerindeki m2’ye düşen yük miktarı aşılmamalıdır,

d) Yük bağlandıktan sonra lasing sertifikası alınmalıdır,

e) Balast tankları boşaltılmalıdır
88. Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılır?

a) Su geçirmez perdelerin kontrolü

b) D.B. tanklarının kontrolü

c) Yangın hortumlarının kontrolüd) Deniz alıcı valflerinin (kinistin) kontrolü

e) Ambar postalarının kontrolü


89. Havuz sörveyinde aşağıda verilen kontrollerden hangisi yapılmaz?

a) Geminin karinası,

b) Yalpa omurga,

c) Yangın hortumları,

d) Saç kalınlığı kontrolu,

e) Yükleme markaları ve draft rakamları
90. Havuza alınacak bir gemide aşağıdakilerden hangisi diğerleri kadar öncelikli değildir?

a) Geminin kıça trimli olması

b) GM’in pozitif olması

c) Tanklardaki serbest su yüzeyinin en az olmasıd) Ambar kapaklarının kapalı tutulması

e) Geminin meyilsiz olması


91. Hazırlık mektubu bir geminin aşağıdaki şıklardan hangisine hazır olduğunu belgelemek için verilir?

a) Yüklemeye veya boşaltmaya

b) Limana yanaşmaya

c) Limana demirlemeye

d) Limandan hareket etmeye

e) On hire durumunda
92. İki enine bölme perdesi arasında kalan boşluğa verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

a) Posta


b) Koferdam

c) Kemere

d) Tank

e) Şiyer
93. Kararlı denge için aşağıda belirtilen yargılardan hangisi doğrudur?a) GZ değeri sıfırdır,

b) GM değeri pozitifdir,

c) Gemi kıça trimlidir,

d) GM değeri negatifdir,

e) GZ değeri geminin yattığı tarafın ters tarafındadır


94. Kararlı dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi doğrudur?

a) GZ kolu geminin yattığı taraftadır,

b) GM sıfırdır,

c) GZ kolu sıfırdır,

d) Gemi yattığı pozisyonu korur,

e) G noktası ile M noktası çakışıktır.
95. KB + BM değeri aşağıdaki ifadelerden hangisini hesaplamamızı sağlar?

a) Metesantır G’ye uzaklığı

b) Metesantır yüksekliğini

c) Mesetantır noktasının omurgadan uzaklığını

d) Metesantır açısını

e) Metesantırın F noktasından uzaklığını
96. Kereste yüklemesi yapılırken yoğunluğu yüksek olan ağır keresteler nereye yüklenir?

a) Baş güverteye

b) Gladoraya

c) Dip ambarlara

d) Kıç güverteye

e) Güverte üstüne
97. Kereste yüklemesinde, gemi dengesi hesabında düzeltilmiş başlangıç GM yüksekliği kaç metreden az olamaz?

a) 0.15 m,

b) 0.30 m,

c) 1.50 m,

d) 2.00 m,

e) 3.00 m
98. Konşimento için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

a) Bir yükün bir gemiye yüklendiğini gösteren bir belgedir

b) Bir tür taşıma sözleşmesidir

c) Armatör adına kaptan veya kaptanın yetkili kıldığı kişi tarafından imzalanırd) Manifestoya uygun olarak düzenlenir

e) Orjinal Konşimento olmalıdır


99. Konteyner taşımacılığı bır çok kolaylıklar getirmiştir. Aşağıda sıralananlardan hangisi bunlardan biri değildir?

a) Limanlarda kalış süreleri azalmıştır,

b) Taşıma maliyetleri azalmıştır,

c) Yüklerin çalınma riski azalmıştır,d) Bütün yüklerin konteynerle taşınmasını sağlamıştır,

e) Yüklerin kombine taşımacılığı imkanını sağlamıştır.


100. Konteyner taşımacılığında kullanılan TEU kavramı hangi tip konteyner için söylenir?

a) 10 kademb) 20 kadem

c) 30 kadem

d) 40 kadem

e) 45 kadem101. Konteynerler markaları kaç haneli harf ve rakam grubundan oluşur?

a) Yedi harf ve rakam grubunda

b) Sekiz harf ve rakam grubunda

c) Dokuz harf ve rakam grubundad) On harf ve rakam grubunda

e) Onbir harf ve rakam grubunda


102. Laşing yapılırken aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?

a) Geminin tipi

b) Yükün ölçüsü ve ağırlığı

c) Geminin bağlama limanı

d) Seyir sahası

e) Seyir mevsimi

103. Manifesto kim tarafından imzalanır?

a) Kaptan tarafından

b) Zabitler tarafından

c) Acente tarafından

d) Liman otoritesi tarafından

e) Kılavuzlık tarafından
104. Metan gazı çıkartan kömüre aşağıdakilerden hangisi yapılır?

a) Havalandırılmazb) Yüzeysel havalandırılır

c) Derinlemesine havalandırılır

d) Mekanik olarak havalandırılır

e) Soğutulur


105. Metrekareye düşen azami yük ağırlığını gösteren ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a) Safety weight Load

b) Overload

c) Grain capacity

d) Bale capacity

e) Permisible load
106. Navlun yük sahibi tarafından armatöre aşağıdakilerden hangi durum için ödenen bir bedeldir?

a) Yükün gemiye yüklenmesi için

b) Yükün gemiden boşaltılması için

c) Yükün gemide lasingi içind) Yükün gemi ile taşınması için

e) Yükün teslimi için


107. Nizami freeboard yüksekliği aşağıdakilerden hangisidir?

a) Borda yüksekliğib) Yaz yükleme su hattı ile ana güverte arasındaki mesafe

c) Omurga ile ana güverte arasındaki mesafe

d) Omurga ile yaz yükleme su hattı arasındaki mesafe

e) Omurga ile TFW arasındaki mesafe


108. Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a) GZ kolu geminin yattığı trafın ters yönündedir,

b) G noktası ile M noktası çakışıktır,

c) Gemi yattığı pozisyonu korur,

d) GZ kolu sıfırdır,

e) GM sıfırdır.
109. Nötr dengeye sahip bir gemi için aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a) G noktası, M noktası ile çakışıktır,

b) Gemi yattığı konumda kalır,

c) GZ değeri sıfırdır,d) Geminin trimi büyüktür,

e) Geminin doğrulma yeteneği yoktur


110. Oksi-gas kaynağında kullanılan oksijen tüplerinin rengi aşağıdakilerden hangisidir?

a) Turuncu,

b) Sarı,

c) Kırmızı,d) Mavi,

e) Yeşil
111. Olgular tutanağı (Statement of Fact) kim tarafından hazırlanır?a) Gemi acentesi tarafından

b) Yükleyici acentesi tarafından

c) Liman otoritesi tarafından

d) Yukarıdakilerden her biri tarafından

e) Kaptan tarafından

112. Omurgadan su hattına kadar olan mesafeye ne isim verilir?

a) Kalıp genişliği,

b) Kalıp derinliği,

c) Freeboard,d) Draft,

e) Dikmelerarası boy


113. Serbest sıvı etkisinden dolayı gemilerde gizli GM küçülmesi yaşanmaktadır. Aşağıdaki gemilerden hangisinde bu durum diğerlerine nazaran daha önemlidir?

a) Kuruyük gemileri,

b) Araştırma gemileri,

c) Tankerler,

d) Dökme yük taşıyan gemiler,

e) Yolcu gemileri.
114. Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini bulmak için aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?

a) Tank uzunluğu,

b) Geminin sualtı hacmi,

c) Deniz suyunun yoğunluğu,d) Deplasman,

e) Tank adedi


115. Serbest sıvı etkisinden dolayı oluşan GM küçülmesini hesaplayabilmek için aşağıdaki bilgilerden hangisine ihtiyaç yoktur?

a) Bölmenin genişliği,b) Sıvının cinsi,

c) Sıvının yoğunluğu,

d) Bölmenin uzunluğu,

e) Deniz suyunun yoğunluğu


116. Serbest sıvı yüzeylerin gemi dengesine etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

a) GM’in büyümesine sebep olur

b) Gemi ağırlığının değişmesine sebep olur.

c) Gizli GM küçülmesine sebep olarak dengeyi olumsuz etkiler.

d) GM = 0 olur.

e) KG küçülür
117. Sintine alıcı ağızları ekseriyetle ambarların hangi bölümünde bulunur?

a) Ambarların baş kısmındab) Ambarların kıç kısmında

c) Ambarların orta kısmında

d) Ambarların üst kısmında

e) Ambarlarda bulunmazlar


118. SOLAS kurallarına göre ambarlarda tahıl yükünün kayması sonucu oluşan geminin bir tarafa yatması en fazla kaç dereceye kadar müsaade edilir.

a) 22°


b) 35°

c) 45°


d) 12°

e) 60°
119. SOLAS kurallarına göre, tahıl yükleyen gemilerin başlangıçtaki düzeltilmiş GM yükseklikleri kaç met-reden küçük olamaz?

a) 0.50 m,

b) 0.30 m,

c) 1.30 m,

d) 2.30 m,

e) 3.50 m.120. Soğutmalı yük taşımalarında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Yüklemeye başlamadan önce,ambarlarda ön soğutma yapılır,

b) Yükler, yükleyici firmanın verdiği taşıma kılavuzunda belirtilen sıcaklıkta taşınır,

c) Yükler cinsine bakılmaksızın her zaman sıfırın altındaki sıcaklıklarda taşınır,

d) Sefer boyunca ambarların sıcaklığı kontrol edilir,

e) Yükler soğutmalı konteynerlerde taşınabilir.
121. Statik stabilite eğrileri çizerken, başlangıç GM yüksekliğini hesaplayabilmek için kaç derece meyil açısından dik çıkılır?

a) 45°


b) 90°

c) 57.3°

d) 75.3°


e) 33.2°
122. Stiff bir geminin daha yumuşak yalpa yapmasını sağlamak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?

a) Dip tanklara balast almak

b) Yükleri daha aşağı taraflara taşımak

c) Yükleri ambarların ortasına taşımak

d) Üst tanklara balast almak

e) Yükleri ambarların kıç tarafına taşımak
123. Su geçirmez perdeler aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirir?

a) Çatma direncini azaltır.

b) Geminin boyuna mukavemetini arttırır.

c) Ana güverte saçının mukavemetini azaltır.

d) D.B tank yapı elemanlarının mukavemetini azaltır.

e) Geminin enine mukavemetini arttırır.
124. Su geçirmez perdeler, aşağıda verilen görevlerden hangisini yerine getirmez?

a) Gemiyi bölmelere ayırarak yüzme emniyetini sağlamak,b) Geminin boyuna mukavemetini arttırmak,

c) Meydana gelebilecek bir su almanın yayılmasını önlemek,

d) Geminin enine mukavemetini arttırmak,

e) Geminin yangın emniyetini sağlar


125. Tahıl yükleyecek bir gemide GM yüksekliği aşağıda belirtilen değerlerden hangisinden daha küçük olamaz?

a) 0.20 mb) 0.30 m

c) 0.40 m

d) 0.15 m

e) 0.60 m


126. Tahıl yükleyecek bir gemide yükün kayması sonucunda oluşacak maksimum yatma açısı aşağıda belirtilen değerlerin hangisinden daha büyük olamaz?

a) 5°


b) 9°

c) 12°

d) 15°


e) 10°
127. Tahliye limanında aşağıdaki yük dokümanından hangisi kaptana verilmez ise kaptan yükü teslim etmez?

a) Orijinal konşimento

b) Navlunun ödendiğini gösteren belge

c) Olgular tutanağı (Statement of Fact)

d) Tahliye raporu

e) Orijinal konşimentonun nüshaları


128. Tankerlerde yük hortumlarının bağlandığı yere ne isim verilir?

a) Pompa dairesib) Manifolt

c) Boru devresi

d) Aleç kapağı

e) Overflov


129. Tankları kısmen dolu olarak sefere kalkmış bir geminin yalpalara düşmesi durumunda aşağıdaki değerlerden hangisinde gizli bir artış olur?

a) KM değerinde

b) KB değerinde

c) BM değerinded) KG değerinde

e) KZ değerinde


130. Tanklardaki yakıt yüzeyinden aleç kapağına kadar olan mesafeye ne denir?

a) Innage

b) İskandil mesafesi

c) Derinlikd) Ullage

e) Yükseklik


131. Taşıma sözleşmesine göre yükleme/boşaltma için üzerinde anlaşılan süreye ne denir?

a) Kançellob) Starya

c) Sürstarya

d) Dispeç

e) Demoreç


132. Tatlı suyun doğurduğu draft farkını aşağıdakilerden hangisi belirtmektedir?

a) TPC


b) LBP

c) FAW


d) FWA

e) LCF
133. Tatlı suyun doğurduğu draft farkı (FWA) aşağıdakilerden hangisidir?a) Yaz yükleme hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

b) Mean draft ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

c) Tropikal su hattı ile tatlı su hattı arasındaki mesafedir

d) Yaz yükleme su hattı ile mean draft arasındaki mesafedir

e) Baş draft ile kıç draft arasındaki farktır
134. Tehlikeli yüklerle ilgili bilgiler, aşağıdaki kitaplardan hangisinden elde edilir?

a) Thomas’ stowage,

b) Cargo gear book,

c) COLREG,

d) SOLAS,

e) IMDG
135. Tender bir gemide GM i biraz daha büyütebilmek için aşağıdaki yöntemlerden hangisi uygulanır?

a) Dip tanklara balast almak

b) Yükleri daha yukarı taraflara taşımak

c) Yükleri ambarların ortasına taşımak

d) Üst tanklara balast almak

e) Yükleri ambarların kıç tarafına taşımak
136. ‘TF’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,

b) Tatlı su yükleme hattı,

c) Tropikal tatlı su yükleme hattı,

d) Kış yükleme hattı,

e) Tropıkal su yükleme hattı.
137. Uygun birleşme yeri kaynağı yapılıncaya kadar kısımları geçici olarak yerinde tutmak için yapılan kaynak aşağıdakilerden hangisidir

a) Siper kaynağı

b) Köşe dikişi kaynağı

c) Yüzey kaynağı

d) Derin dikiş kaynağı

e) Punta kaynağı
138. Vagon, kamyon ve iş makinaları gibi yükler hangi yük sınıfına girmektedir?

a) Çelik yükler,

b) Kimyasal yükler,

c) Ambalajlı yükler,

d) Birleştirilmiş yükler,

e) Ambalajsız yükler.
139. ‘W’ olarak sembollenen yükleme markası aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kuzey Atlantik Kış yükleme hattı,

b) Tatlı su yükleme hattı,

c) Tropikal tatlı su yükleme hattı,d) Kış yükleme hattı,

e) Tropıkal deniz suyu yükleme hattı.


140. Yük donanımları periyodik olarak test edilirler. Bu testlerin zamanları aşağıdakilerden hangisidir?

a) Aylık ve yıllık,

b) Yıllık ve 4 yılda bir kez,

c) Yılda 2 defa,d) 4 yılda bir kez,

e) 5 yılda bir kez


141. Yük manifestolarının hazırlanmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a) Konşimentoya uygun olarak hazırlanır

b) Tahliye limanları esas alınarak hazırlanır

c) Yükleme limanları esas alınarak hazırlanır

d) Gümrük kurallarına uygun olarak hazırlanır

e) Konşimento çeşidine göre
142. Yük ordinosu (Mates Receipts) neyi belgelemek için düzenlenir?

a) Bir yükün gemiye yüklendiğini

b) Bir yükün gemiden boşaltıldığını

c) Bir yükün şifting edildiğini

d) Bir yükün gemide lasing edildiğini

e) Bir yükün ağırlığını
143. Yükleme boşaltma işleminde kullanılan sapanlardan değildir?

a) Halat sapan,

b) Tel sapan,

c) Zincir sapan,

d) Kasalı sapan

e) Islak Sapan
144. Yükler taşınırken bir gemi değşiik nedenlerle bir yana yatabilir. Gemiyi bayıltan nedenler aşağıdakilerden biri değildir?

a) Gemi ağırlık merkezinin simetri düzleminin dışına çıkması,

b) Yükleme sonrasında GM’in negatif olması,

c) GM’i küçük olan gemide dipteki tanklardan su ve yakıt tüketilmesi,

d) Güverteye alınan parti yükün ıslanarak GM’i negatifleştirmesi,

e) Baş ve Kıç piklere su alınması
145. Yüklerin konteyner içine istifine ne denir?

a) Stacking

b) Stowing

c) Sortingd) Stufing

e) Securing


146. Yüklerinin ağır olanlarını üst bölmelere yükleyen gemiler için denge açısından ağıdakilerden hangisi doğrudur?

a) Bu gemiler Tender olur

b) Bu gemiler Stiff olur

c) Bu gemiler başa trimli olur

d) Bu gemiler kıça trimli olur

e) Bu gemiler evenkeel olurlar

147. Yüzdürme yeteneği merkezi ile ilgili aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

a) Yüzdürme yeteneği merkezi, ağırlık merkezinin altındadır,

b) Yüzdürme yeteneği merkezi, geminin su altı geometrik merkezidir,

c) Yüzdürme yeteneği merkezi ‘G’ harfi ile belirtilir,

d) Geminin bir tarafa yatması ile yüzdürme yeteneği merkezi yer değiştirir,

e) Bir gemiyi yüzdüren dikey kuvvetlerin birleştiği noktaya yüzdürme yeteneği merkezi denir
148. Zaman çizelgesi (time sheet) aşağıdakilerden hangisinin tesbiti için yapılır?

a) Yük hesabıb) Dispeç/Demuraj hesabı

c) Navlun hesabıd) Liman masrafları hesabı

e) Yakıt ikmalinin başlama/bitiş saatleri hesabı
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2015

Yüklə 191,14 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə