Ghid practic cu privire la admisibilitateYüklə 2,28 Mb.
səhifə1/26
tarix22.01.2018
ölçüsü2,28 Mb.
#39901
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26

Ghid practic cu privire la admisibilitate

Editorii sau organizaţiile care doresc să traducă şi/sau să reproducă în întregime sau parţial acest raport, în format tipărit sau electronic (Web) se vor adresa către publishing@echr.coe.int pentru a primi detalii despre modalităţile de autorizare.

© Consiliul Europei/Curtea Europeană a Drepturilor Omului, 2014
Prezentul ghid a fost pregătit de Jurisconsultul Curţii şi nu obligă Curtea. Prima ediţie a ghidului a fost publicată în 2009, iar cea de-a doua în 2011. Această a treia ediţie a fost actualizată la 1 ianuarie 2014.
Ghidul poate fi descărcat de la următoarea adresă: www.echr.coe.int (Jurisprudence – Analyse jurisprudentielle – Guide pratique sur la recevabilité). Prezenta traducere este publicată cu acordul Consiliului Europei şi al Curţii Europene a Drepturilor Omului şi reprezintă responsabilitatea exclusivă a Institutului European din România.

Cuprins


Cuvânt înainte 8

10

INTRODUCERE 12

A. Cereri individuale 13

1. Obiectul normei 13

2. Categorii de reclamanţi 14

a) Persoane fizice 14

b) Persoane juridice 14

c) Orice grup de persoane particulare 153. Calitatea de victimă 15

a) Noţiunea de „victimă” 15

b) Victima directă 15

c) Victima indirectă 15

d) Victime potenţiale şi actio popularis 17

e) Pierderea calităţii de victimă 17

f) Decesul victimei 19

4. Reprezentare 19

B. Libera exercitare a dreptului la recurs individual 20

1. Obligaţiile statului pârât 21

a) Art. 39 din Regulamentul Curţii 21

b) Stabilirea faptelor 22

c) Ancheta 23I. INADMISIBILITATEA DE NATURĂ PROCEDURALĂ 24

A. Neepuizarea căilor de recurs interne 24

1. Scopul regulii 24

2. Aplicarea regulii 25

a) Flexibilitatea 25

b) Respectarea normelor interne şi limite 25

c) Existenţa mai multor căi de recurs 25

d) Capete de cerere invocate pe fond 26

e) Existenţa şi caracterul adecvat 26

f) Caracterul accesibil şi efectiv 27

3. Limitele aplicării regulii 27

4. Repartizarea sarcinii probei 28

5. Aspecte procedurale 29

6. Crearea unor noi căi de recurs 30

B.Nerespectarea termenului de şase luni 31

1. Scopul regulii 32

2. Data de la care începe să curgă termenul de 6 luni 32

a) Decizie definitivă 32

b) Data de la care termenul începe să curgă 33

i. Luarea la cunoştinţă a deciziei 33

ii. Comunicarea deciziei 33

iii. Absenţa comunicării deciziei 33

iv. Lipsa căilor de atac 33

V. Situaţia continuă 343. Expirarea termenului de şase luni 34

4. Data introducerii unei cereri 34

a) Formularul de cerere completat 34

b) Procură 35

c) Data expedierii 35

d) Trimiterea prin fax 35

e) Încadrarea unui capăt de cerere 35

f) Capete de cerere ulterioare 35

5. Situaţii specifice 36

a) Aplicabilitatea constrângerilor de timp situaţiilor continue cu privire la dreptul la viaţă, la domiciliu şi la respectarea bunurilor 36

b) Condiţii de aplicare a regulii termenului de 6 luni în cauzele privind perioade multiple de detenţie în temeiul art. 5 § 3 din Convenţie 36

C. Cererea anonimă 37

1. Caracterul anonim al unei cereri 37

2. Caracterul neanonim al unei cereri 37

D. Cererea în mod esenţial aceeaşi 38

1. În mod esenţial aceeaşi cu o cerere examinată anterior de către Curte 38

2. În mod esenţial aceeaşi cu o cerere care a fost deja adresată unei alte instanţe internaţionale de anchetă sau de reglementare 39

a) Aprecierea similitudinii cauzelor 39

b) Noţiunea de „altă instanţă internaţională de anchetă sau de reglementare” 40

E. Cererea abuzivă 40

1. Definiţia generală 40

2. Dezinformarea Curţii 41

3. Limbajul ofensator 41

4. Încălcarea obligaţiei de confidenţialitate în cazul soluţionării pe cale amiabilă 42

5. Cerere cu caracter vădit şicanator sau lipsită de orice miză reală 42

6. Alte cazuri 43

7. Atitudinea adoptată de guvernul pârât 43

II. INADMISIBILITATEA LEGATĂ DE COMPETENŢA CURŢII 44

A. Incompatibilitate ratione personae 44

1. Principii 44

2. Competenţa 45

3. Răspundere şi imputabilitate 45

4. Aspecte privind răspunderea eventuală a statelor părţi la Convenţie ca urmare a unor acţiuni sau omisiuni referitoare la apartenenţa acestora la o organizaţie internaţională 46

B. Incompatibilitate ratione loci 48

1. Principii 49

2. Cazuri specifice 49

C. Incompatibilitatea ratione temporis 50

1. Principii generale 50

2. Aplicarea acestor principii 51

a) Data critică prin raportare la ratificarea Convenţiei sau la acceptarea competenţei organelor Convenţiei 51

b) Fapte instantanee anterioare sau posterioare intrării în vigoare sau declaraţiei 51

3. Situaţii specifice 53

a) Încălcări continue 53

b) Obligaţia procedurală „continuă” decurgând din art. 2 de a investiga dispariţiile care au avut loc înainte de data critică 53

c) Obligaţia procedurală, în temeiul art. 2, de a investiga un deces: proceduri cu privire la fapte care ies din competenţa temporală a Curţii 54

d) Luarea în considerare a faptelor anterioare 55

e) Proceduri judiciare sau detenţie în curs 55

f) Dreptul la despăgubire în caz de eroare judiciară 55

D. Incompatibilitate ratione materiae 55

1. Noţiunea de „drepturi şi obligaţii cu caracter civil” 56

a) Condiţii generale de aplicabilitate a art. 6 § 1 57

b) Noţiunea de „contestaţie” 57

c) Existenţa unui drept ce poate fi considerat întemeiat în legislaţia internă 58

d) Caracterul „civil” al dreptului 60

e) Dreptul cu caracter privat: dimensiunea patrimonială 60

f) Extinderea la alte tipuri de contestaţii 61

g) Materii excluse 62

h) Aplicabilitatea art. 6 unei alte proceduri decât cea principală 63

2. Noţiunea de „acuzaţie în materie penală” 64

a) Principii generale 64

b) Aplicarea principiilor generale 66

i. Proceduri disciplinare 66

ii. Procedurile administrative, fiscale, vamale şi în materie de dreptul concurenţei 67

iii. Probleme politice 68

iv. Expulzare şi extrădare 68

V. Diferitele etape ale procedurilor penale, procedurile conexe şi căile de atac ulterioare 68

c) Relaţia cu alte articole din Convenţie sau din Protocoalele sale 70

3. Noţiunile de „viaţă privată” şi de „viaţă de familie” 70

a) Sfera de aplicare a art. 8 71

b) Sfera „vieţii private” 71

i. Integritate fizică, morală sau psihică 71

ii. Intimitatea vieţii private 73

iii. Identitatea şi autonomia persoanei 74

c) Sfera „vieţii de familie” 76

i. Dreptul de a deveni părinte 76

ii. Cu privire la copiii 76

iii. Cu privire la cupluri 77

iv. Cu privire la celelalte relaţii 78

v. Interese materiale 784. Noţiunile de „domiciliu” şi de „corespondenţă” 79

a) Sfera de aplicare a art. 8 79

b) Întinderea noţiunii de „domiciliu” 79

c) Situaţii cu privire la „domiciliu” 80

d) Sfera de aplicare a noţiunii de „corespondenţă” 82

e) Exemple de ingerinţe 835. Noţiunea de „bunuri” 83

a) Bunuri protejate 83

b) Sfera de aplicare autonomă 84

c) Bunuri actuale 84

d) Creanţe 84

e) Restituirea bunurilor 85

f) Venituri viitoare 86

g) Clientela 86

h) Licenţe de desfăşurare a unei activităţi comerciale 86

i) Inflaţia 86

j) Proprietatea intelectuală 86

k) Acţiunile 87

l) Prestaţiile de securitate socială 87

III. Temeiuri de INADMISIBILITATE LEGATe DE examinarea pe FOND 88

A. Lipsa vădită de fundament 88

1. Introducere generală 88

2. „Instanţă de gradul patru de jurisdicţie” 89

3. Lipsa aparentă sau evidentă a încălcării 90

a) Nicio aparenţă de arbitrar sau inechitate 91

b) Nicio aparenţă de disproporţie între scopuri si mijloace 91

c) Alte aspecte de fond relativ simple 924. Capete de cerere nesusţinute: lipsa probelor 93

5. Capete de cerere confuze sau fanteziste 94

B. Absenţa unui prejudiciu important 94

1. Contextul adoptării noului criteriu 94

2. Obiect 95

3. Cu privire la stabilirea aspectului dacă reclamantul a suferit un prejudiciu important 95

a) Lipsa unui prejudiciu financiar important 96

b) Prejudiciu financiar important 97

c) Lipsa unui prejudiciu nepecuniar important 97

d) Prejudiciu nepecuniar important 98

4. Două clauze de salvgardare 99

a) În ceea ce priveşte clarificarea aspectului dacă respectarea drepturilor omului impune examinarea cererii pe fond 99

b) În ceea ce priveşte clarificarea aspectului dacă respectiva cauză a fost deja examinată în mod corespunzător de o instanţă internă 100

INDEXUL CAUZELOR CITATE 103Yüklə 2,28 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   26
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə