Ghidul agentului economic în utilizarea regimului de perfecționare activăYüklə 282,98 Kb.
səhifə1/5
tarix30.07.2018
ölçüsü282,98 Kb.
  1   2   3   4   5

logo-vama-moldova.png

GHIDUL AGENTULUI ECONOMIC


ÎN UTILIZAREA REGIMULUI DE PERFECȚIONARE ACTIVĂ

APRILIE 2015CUPRINS

LISTA ABREVIERILOR 4

INTRODUCERE 5

I. SEMNIFICAŢIA REGIMULUI VAMAL DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ (PA) 6

1.1. Esenţa regimului vamal de PA 6

Operațiunile permise a fi derulate în regim de PA 6

Produsele compensatoare 6

1.2. Avantajele regimului de PA 7

1.3. Sistemele PA și specificul acestora 7

Condiţiile şi procedura de selectare a sistemelor de PA 8

II. PROCEDURA DE AUTORIZARE A REGIMULUI VAMAL DE PA 9

2.1. Autorizația de PA 9

2.2. Procedura de emitere a autorizației de PA 9

Etapa 1. Condiţii precedesoare 9

Etapa 2. Perfectarea cererii 12

Modalităţi de stabilire a ratei de randament 12

Modalităţi de stabilire a termenului de valabilitate a autorizaţiei de PA
și a termenului de reexport al mărfurilor 13

Etapa 3. Depunerea cererii 13

Etapa 4. Emiterea autorizației de PA 14

2.3. Modificarea autorizației de PA 14

III. PROCEDURA DE PLASARE A MĂRFURILOR ÎN REGIM DE PA 15

3.1. Plasarea mărfurilor în PA 15

3.2. Garantarea drepturilor de import 16

IV. PROCEDURA DE DERULAREA REGIMULUI DE PA 17

4.1. Asigurarea evidenţei operaţiunilor aferente PA 17

4.2. Compensarea prin echivalenţă 18

Condițiile utilizării mecanismului compensării prin echivalență 18

4.3. Utilizarea mărfurilor autohtone în procesul de PA 19

4.4. Exportul anticipat 19

4.5. Exportul temporar în cadrul PA 20

4.6. Transferul și cesionarea mărfurilor în regimul de PA 20

4.6.1. Procedura de transfer a mărfurilor 20

4.6.2. Procedura de cesionare a mărfurilor 21

V. ÎNCHEIEREA REGIMULUI DE PA 22

5.1. Modalităţi de încheiere a regimului de PA cu suspendare 22

5.2. Modalităţi de încheiere a regimului de PA cu restituire 23

5.3. Întocmirea și depunerea decontului de justificare 24

Esenţa decontului de justificare 24

Depunerea decontului de justificare 24

5.4. Perfectarea și depunerea cererii de restituire 24

Esenţa cererii de restituire 24

Procedura de depunere a cererii de restituire 25

VI. RĂSPUNDEREA PENTRU ÎNCĂLCAREA REGIMULUI DE PA 26

6.1. Răspunderea contravențională 26

6.2. Răspunderea materială 26

6.3. Răspunderea penală 27

VII. DETERMINAREA CUANTUMULUI DREPTURILOR DE IMPORT 28

7.1. Metoda cheii cantitative 28

7.2. Metoda cheii valorice 32

Anexa Nr. 1 33

Anexa Nr. 2 34

Anexa Nr. 3 35

Anexa Nr. 4 37

LISTA ABREVIERILOR

AEO Agent Economic Autorizat

Alin. Alineat

Art. Articol

BV Birou Vamal

CF Codul Fiscal al Republicii Moldova

CV Codul Vamal al Republicii Moldova

IM Import

OV Organ Vamal

Reg. Regulament

RM Republica Moldova

PA Perfecționare Activă

PAR – PA/R Perfecționare Activă cu Restituire

PAS – PA/S Perfecționare Activă cu Suspendare

Pct. Punct

PV Post Vamal

SI ASYCUDA Sistemul Informațional Automatizat „Asycuda World”

TVA Taxa pe Valoarea Adăugată

INTRODUCERE

Prin intermediul Hotărîrii Guvernului nr.516 din 02.07.2014 au fost operate modificări în textul Hotărîrii Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal al Republicii Moldova. Respectivele amendamente au adus un impact major în procedura de reglementare a regimului de perfecționare activă (în continuare PA) – regim aplicabil companiilor producătoare care importă materie primă străină, pentru a o prelucra pe teritoriul Republicii Moldova și exportă ulterior produsele finite. Astfel, drept consecință a acestor amendamente normative, condițiile de autorizare a regimului de PA au fost aduse în concordanță cu legislația vamală europeană, garantându-se astfel transparență, previzibilitate și siguranță în aplicarea acestui regim vamal.

Datorită acestor modificări, autorizația de perfecționare activă se acordă agenților economici indiferent de deținerea dreptului de proprietate asupra materiei prime, cu condiția ca produsele compensatoare obținute să fie reexportate de pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, dacă anterior acest regim se aplica doar în baza contractului de prelucrare în lohn, actualmente este posibilă aplicarea regimului de PA și în baza contractului de vânzare-cumpărare.

La fel, modificările vizează și posibilitatea stabilirii metodologiei de determinare a ratei de randament (procentul de produse obţinute în urma prelucrării).

Este de menționat, că modificările respective au fost coordonate atât cu Serviciul Vamal, cât și cu mediul de afaceri (fiind consultați investitorii străini, experții europeni şi locali, cît și autoritățile publice implicate) și fac parte din procesul de modernizare și simplificare a procedurilor vamale pentru crearea unui mediu mai favorabil pentru business și dezvoltarea investițiilor în Republica Moldova.1

Întru oferirea unui set necesar de informații, instrumente și soluții agenților economici din Republica Moldova, care efectuează sau intenționează să efectueze prelucrarea mărfurilor străine pe teritoriul vamal în regim de PA, a fost stabilită oportunitatea elaborării prezentului ghid.Ghidul include descrierea regimului de perfecţionare activă, avantajele și procedura utilizării acestuia - analizate prin prisma reglementărilor existente și determinate de modificările normative recente. De asemenea, se analizează etapele consecutive ale desfășurării regimului de PA cu expunerea următoarelor aspecte:

 • Emiterea autorizației de PA

 • Procedura de plasare a mărfurilor în regim de PA

 • Derularea regimului de PA

 • Încheierea regimului de PA

În ghid sunt prezentate tipurile de răspundere juridică ce survin pentru încălcarea legislației pertinente regimului de PA, precum și metodele de determinare a drepturilor de import în cazul importului produselor compensatoare.

I. SEMNIFICAŢIA REGIMULUI VAMAL DE PERFECŢIONARE ACTIVĂ

1.1. Esenţa regimului vamal de PA

Prin intermediul regimului vamal de PA este posibilă:

1. introducerea în țară a anumitor mărfuri străine;

2. transformarea acestora într-o altă marfă, prelucrând-o într-un anumit mod;

3. marfa obţinută în urma prelucrării poate fi scoasă în afara țării, fără a achita taxe și impozite la oricare dintre etape.

Perfecționarea activă este regimul vamal care permite introducerea şi utilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărfurilor străine în cadrul a una sau mai multe operaţiuni de prelucrare, după care, aceste mărfuri străine sunt scoase în afara teritoriului vamal al Republicii Moldova sub formă de produse compensatoare.

Prezentarea schematică a regimului de PA


MOLDOVA

ALTĂ ȚARĂ

Introducere

și prelucrare în RM


REEXPORT

Exemplu:

În Republica Moldova se introduce țesătură (marfă străină) pentru confecționarea (operaţiuni de prelucrare) sacourilor bărbătești (produse compensatoare) și ulterior, scoaterea acestora în afara Republicii Moldova.

Operațiile permise a fi derulate în regim de PA

 • Prelucrarea mărfurilor, inclusiv montarea, asamblarea sau fixarea lor la alte mărfuri;

 • Transformarea mărfurilor;

 • Reparația mărfurilor, inclusiv restaurarea acestora, înlăturarea defectelor, reglarea;

 • Utilizarea, în conformitate cu reglementările vamale, a anumitor mărfuri care nu se regăsesc printre produsele compensatoare, dar care permit sau facilitează fabricarea acestor produse, chiar dacă ele se consumă complet sau parțial în procesul de perfecţionare.

Produsele compensatoare

Sunt catalogate drept produse compensatoare toate mărfurile (produsele) ce rezultă din plasarea lor sub regimul vamal de PA, care pot fi: • principale - pentru obținerea cărora s-a autorizat regimul de perfecţionare activă;

 • secundare - altele decât produsele compensatoare principale, care sunt un produs derivat, rezultat în mod necesar din operațiunea de transformare.

Exemplu:

Agentul economic introduce în Republica Moldova nuci din Belgia, pe care le decojește, iar miezul de nucă rezultat îl reîntoarce în Belgia. Miezul de nucă, obținerea căruia constituie scopul operațiunii de prelucrare, este un produs compensator principal. Cojile de nucă se vor considera produse compensatoare secundare.

1.2. Avantajele regimului de PA

 • Agentul economic poate introduce, depozita, utiliza și prelucra mărfuri străine fără a bloca capitalul său lichid pentru achitarea drepturilor de import sau a altor plăți obligatorii caracteristice importului definitiv al mărfurilor.

 • Agenții economici au posibilitatea de a utiliza forța de muncă autohtonă și capacitățile de producție de care dispun, pentru a produce mărfuri destinate exportului din materii prime sau materiale străine.

 • Utilizând regimul PA producătorii autohtoni pot concura pe piețele străine, fiind scutiți de povara plăţii taxelor vamale autohtone, care devin mijloace bănești suplimentare ce pot fi utilizate pentru prelucrarea produselor proprii.

 • Regimul de PA stimulează indirect exporturile, întrucât materiile prime sau materialele din producția internă pot fi încorporate în produsele obținute din prelucrare.

 • Produsele finite rezultate din procesul de PA, datorită criteriilor de prelucrare eficientă, pot fi marcate cu originea Republicii Moldova și astfel se poate obține un tratament tarifar preferențial în țările în care aceste se vor exporta.

Principalul avantaj este faptul că regimul de PA permite:

Introducerea mărfurilor străine,

Fără


a achita taxele și impozitele sau, în cazul plăţii acestora - se permite restituirea lor.

perfecționarea sau prelucrarea acestora,

exportul a ceea ce s-a obținut în urma prelucrării,

1.3. Sistemele PA și specificul acestora

Regimul de PA poate fi utilizat în unul dintre cele două sisteme: cu suspendare și cu restituire.Regimul vamal de perfecţionare activă cu suspendare (PAS) permite ca mărfurile străine destinate scoaterii de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare, să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în cadrul unei sau mai multor operaţiuni de prelucrare fără încasarea drepturilor de import (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale) şi fără aplicarea măsurilor de politică economică, dacă legislaţia nu prevede altfel.

Regimul vamal de perfecţionare activă cu restituire (PAR) permite ca mărfurile importate şi puse în liberă circulaţie – dacă sunt scoase de pe teritoriul vamal sub formă de produse compensatoare – să fie utilizate pe teritoriul Republicii Moldova în una sau mai multe operaţiuni de prelucrare cu încasarea drepturilor de import şi restituirea acestora la realizarea exportului.

Condiţiile şi procedura de selectare a sistemelor de PA

La momentul cînd se dorește plasarea mărfurile în PA, agentul economic are opțiunea de a alege unul dintre cele două sisteme - cu suspendare sau cu restituire, luând în considerație excepțiile prevăzute de legislaţia în vigoare2.Principiul general, aplicabil în cazul dat, este:Mecanismul cu suspendare are prioritate
faţă de cel cu restituire


Deoarece, plasarea mărfurilor se efectuează în:

PAS

PAR

1. fără încasarea drepturilor de import3 (cu excepţia taxei pentru proceduri vamale);

1. cu încasarea drepturilor de import;

2. şi fără aplicarea măsurilor de politică economică4, dacă legislaţia nu prevede altfel;

2. şi restituirea acestora la realizarea exportului.atentie.jpg
ATENȚIE!

Posibilitatea de alegere a sistemului de PA este restricționată pentru unele tipuri de mărfuri (a se consulta subcapitolul 2.2).

II. PROCEDURA DE AUTORIZARE A REGIMULUI VAMAL DE PA

atentie.jpg
ATENȚIE!

Dat fiind faptul că regimul de PA este un regim cu impact economic, utilizarea lui este condiţionată de obținerea autorizaţiei de perfecţionare activă, indiferent de sistemul aplicat.

2.1. Autorizația de PA

Autorizația de PA este documentul emis de către organul vamal prin care se permite utilizarea regimului de PA. Modelul autorizației de PA este indicat în Anexa nr.4 la prezentul Ghid.

2.2. Procedura de obținere a autorizației de PA

Etapa 1. Condiţii predecesoare

atentie.jpg
Stabilirea mărfurilor care pot fi plasate în PA

Are drept scop identificarea mărfurilor a căror plasare în regim de PA este prohibită (interzisă), precum și identificarea sistemului de PA posibil de a fi utilizat.

Mărfurile a căror plasare în regim de PA este interzisă se clasifică în două tipuri:

 • a căror plasare este interzisă în orice sistem de PA (Anexa nr.1);

 • a căror plasare este interzisă în sistemul PAS (Anexa nr.2).

atentie.jpg
Perfectarea contractelor comerciale

Scopul încheierii contractelor comerciale este de a demonstra intenţia efectivă de a reexporta produsele compensatoare principale de pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de deţinerea dreptului de proprietate asupra mărfurilor de import care vor fi utilizate în procesul de perfecţionare.

Această intenţie poate fi demonstrată prin prezentarea:

 • contractului de prestări servicii (prelucrare lohn);

 • contractului de vânzare-cumpărare conform căruia mărfurile sunt reparate sau schimbate în temeiul garanţiilor stabilite;

 • a două contracte de vânzare-cumpărare: în baza unui contract se procură materia primă străină, iar în baza celui de-al doilea se comercializează mărfurile compensatoare;

 • altor acte care confirmă intenția de a scoate produsele compensatoare principale de pe teritoriul vamal al Republicii Moldova.

atentie.jpg
Atenţie!
Important!


Deţinerea dreptului de proprietate asupra mărfurilor de import care vor fi utilizate în procesul de perfecţionare nu constituie temei pentru refuzul eliberării autorizației de PA dacă se demonstrează intenţia efectivă de a reexporta sau de a exporta produsele compensatoare principale de pe teritoriul Republicii Moldova.atentie.jpg
Deţinerea actului (raportului) de expertiză

Actul (raportul) de expertiză este necesar de a fi deţinut în cazul când:

 • procesul tehnologic descris nu a avut loc anterior, impunându-se necesitatea verificării acestuia pentru prima dată;

 • procesul tehnologic este complex, implicând cunoștințe tehnologice speciale;

 • procesul tehnologic descris anterior a avut loc, însă rata de randament, prezentată de către solicitantul autorizației la moment, diferă semnificativ de cea anterioară.

Actul (raportul) de expertiză se obține, de regulă, de la organele de expertiză competente, cum ar fi Camera de Comerţ şi Industrie, dar nelimitându-se la aceasta.

atentie.jpg
Achitarea datoriilor față de organul vamal

Dacă la data solicitării eliberării autorizaţiei de PA sunt atestate datorii de orice natură faţă de organele vamale, se va refuza emiterea autorizaţiei.atentie.jpg
Verificarea anticipată dacă condițiile economice sunt îndeplinite

A se verifica anticipat dacă condițiile economice sunt îndeplinite, deoarece autorizaţia se acordă doar dacă regimul de PA va contribui la crearea celor mai favorabile condiţii pentru exportul sau reexportul produselor compensatoare (cu condiţia ca interesele esenţiale ale producătorilor autohtoni de mărfuri similare să nu fie afectate în mod nefavorabil).

Condiţiile economice sunt considerate îndeplinite când cererea se referă la:

 • operaţiuni care implică mărfuri de import cu caracter necomercial;

 • operaţiuni de perfecţionare;

 • transformarea produselor compensatoare obţinute în urma perfecţionării efectuate în baza unei autorizații anterioare, care a constituit deja obiectul verificării condiţiilor economice;

 • forme obișnuite de manipulare prevăzute în anexa nr.32 la Regulamentul de aplicare a destinațiilor vamale prevăzute de Codul vamal, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1140 din 02.11.2005 (în continuare Regulamentul nr.1140);

 • reparaţii.

La fel, condițiile economice sunt considerate îndeplinite în baza următoarelor criterii:

 1. lipsa mărfurilor produse în Republica Moldova, clasificate la aceeași poziție tarifară, conform Legii privind aprobarea Nomenclaturii combinate a mărfurilor nr.172 din 25.07.2014, cu aceeași calitate şi caracteristici tehnice ca mărfurile destinate importului pentru operațiunile de transformare respective;

Explicație:

Criteriul din litera a) se referă la lipsa mărfurilor produse în Republica Moldova care se încadrează în acelaşi cod din Nomenclatura combinată a mărfurilor, ce sunt de aceeași calitate comercială şi care au aceleași caracteristici tehnice (mărfuri comparabile), ca şi mărfurile de import menţionate în cerere.


Prin ,,lipsă” se are în vedere sau indisponibilitatea absolută de producţie autohtonă de mărfuri comparabile, sau lipsa unei cantităţi suficiente de mărfuri comparabile pentru a efectua operaţiunile de transformare, sau faptul că mărfurile autohtone comparabile nu pot fi puse la dispoziţia solicitantului în timp util pentru operaţiunea comercială care urmează să fie efectuată (atunci când cererea a fost făcută în timp util).


Yüklə 282,98 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə