GüNLÜk ders planiYüklə 20,8 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü20,8 Kb.
#77098

GÜNLÜK DERS PLANI

1.BÖLÜM

DERS

Sosyal Bilgiler

SINIF

7. Sınıf

ÖĞRENME ALANI

EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT

KONU

TOPRAK ANADOLU

SÜRE

40’+40’+40’=120 dk.

TARİH

5 – 9 Mart 2018

2.BÖLÜM

Kazanımlar

1. Üretimde ve yönetimde toprağın önemini tarihten örneklerle açıklar.

Değerler ve beceriler

Dayanışma, dürüstlük ve çalışkanlık gibi değerlerle araştırma, değişim ve sürekliliği algılama ile zaman ve kronolojiyi algılama becerisi

Yöntem ve Teknikler

Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası, inceleme, tartışma

Kullanılan Eğitim Teknolojileri-Araç, Gereçler ve Kaynakça

Ders Kitabı, Akıllı Tahta, Sunu

Öğretme-Öğrenme Etkinlikleri:

 • Dikkati Çekme

 • Güdüleme

 • Derse Geçiş

 • Bireysel Öğrenme Etkinlikleri (Ödev, deney, problem çözme vb.)

 • Grupla Öğrenme Etkinlikleri (Proje, gezi, gözlem vb.)

 • Özet

Topraklardan nasıl yararlanıyoruz?
İkta sistemi neye denir?
Tımar sistemi hakkında neler biliyorsunuz?
gibi sorular sorularak derse başlanabilir. Öğrencilerden gelen doğru cevaplar genişletilerek ve günlük hayatla ilişkilendirilerek konuya geçiş yapılır.
Ders kitabındaki konu metinleri okutulur. Metnin altındaki sorular öğrencilere sorularak cevap vermeleri sağlanır.

Toprak bütün canlılar için hayat kaynağıdır. Yeryüzündeki yaşam toprak sayesinde devam eder. İnsanlar topraktan tarım faaliyetleri ile yararlanır. Toprak hem bizi beslediği hem de bize vatan olduğu kutsal kabul edilerek “Toprak Ana” olarak anılmıştır.

Tarım, insanların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla toprağı işleyerek ürün elde etmesidir. Bu faaliyet, topraktan çeşitli ürünlerin elde edilmesinin yanı sıra hayvancılık ve ormancılık faaliyetlerini de kapsar. Ülkemizde nüfusun yaklaşık yarısı (% 48,4) geçimini tarımla sağlamaktadır.


 • Hititler döneminde; toprak devletin malıydı. Kral, bu toprakları üretim yapılması için (işletmeleri için) komutan ve valilere veriyordu. Buna karşılık, bu komutan ve valiler, orduya asker besliyorlardı.

 • Orta Çağ Avrupa’sında; Feodalite (Derebeylik) adı verilen bir düzen vardı. Toprak feodal beyler arasında paylaşılmıştı. Ekonomik güç feodal beylerin elinde idi. Serf’ler (köylü-köle) toprakla beraber alınıp satılabilen sürekli toprak işçisi olan kişilerdi. Senyörler (feodal beyler) toprakların ve bu topraklar üzerindeki her şeyin, çalışanlar dâhil, sahibiydiler. Köylüler bu topraklar üzerinde çalışırlardı, bunun karşılığında para alırlardı. • Selçuklularda Toprak Yönetimi; Selçuklularda topraklar, devletin malı sayılırdı ve bu topraklara “miri arazi” denirdi.


Miri Arazi dörde ayrılır:

1. Has Arazi: Mülkiyeti ve vergi gelirleri sultan ve ailesine ait olan topraklardır.

2. Vakıf Arazi: Geliri sosyal yardım kurumlarına ayrılan topraklardır.

3. Mülk Arazi: Görevlerinde başarılı olan devlet adamlarına verilen topraklardır. Bu topraklar kişinin mülkiyeti sayılır bu toprakları istedikleri şekilde kullanırlardı.

4. İkta Arazi: Ordu mensupları ile devlet adamlarına hizmetleri ve maaşı karşılığı verilen topraklardır. İkta sahipleri devlet için atlı asker beslerlerdi.


 • Osmanlı Devleti’nde Toprak Yönetimi


A- Miri Arazi: Mülkiyeti devlete ait olan topraklardır. Devlet bu toprakları işletmesi için üzerinde yaşayan

kişilere verirdi. Toprağı iyi ekip biçmeyen veya üç yıl üst üste boş bırakanlardan toprakları geri alınır, başkasına verilirdi. Amaç; tarımda üretimin devamlılığını sağlamaktır. • Miri arazinin en önemli bölümünü dirlik arazi oluştururdu.

 • Dirlik Arazi : Geliri devlet memurlarına ve askerlere maaş ve görev karşılığı olarak verilen topraklardır. Dirlik gelirlerine göre üçe ayrılırdı :

Has: Yıllık geliri 100 000 akçeden fazla olan toprağa denirdi. Padişaha, divan üyelerine, beylerbeylerine, şehzadelere ve sancak beylerine verilirdi.

Zeamet: Yıllık geliri 20 000 ile 100 000 akçe arasındaki topraklara denirdi. İkinci derecedeki memurlara verilirdi. Kadı, Subaşı, Divan kâtipleri gibi.

Tımar: Yıllık geliri 3 000 akçe ile 20 000 akçe arasındaki topraklara denirdi. Savaşlarda yararlılık gösterenlere verilirdi.

 • Tımarlı Sipahi’ler gelirlerinin bir kısmıyla atlı asker (cebelü) yetiştirirler, bir kısmını da maaş olarak alırlardı. Tımar sistemiyle yetiştirilen askerler, Osmanlı ordusunun önemli bir kısmını oluştururdu. Tımar sistemine bağlı topraklar “Tahrir Defterlerine” kaydedilirdi.

Tımar Sisteminin Faydaları

 • Merkezi otorite güçlenmiştir. (Tımarlı sipahiler en uzak yerlerde bile güvenliği sağlamıştır.)

 • Vergiler düzenli olarak toplanmıştır.

 • Ülke bayındır (imar) hale getirilmiştir.

 • Devlete yük olmadan asker yetiştirilmiştir.

 • Toprak sürekli ekip-biçildiği için üretimin devamlılığı sağlanmıştır.
 • Topraklar üç yıl üst üste boş bırakılırsa, bu kişinin elinden topraklar alınarak başkalarına verilmiştir. Bu durum üretiminin sürekliliğini sağlamıştır.
3.BÖLÜM

Ölçme-Değerlendirme

Öğrencilerden geri dönüt almak için bireysel ya da grup etkinlikleri kapsamında çeşitli sorular sorulabilir.


EBA etkinlikleri ve Kazanım Testlerinden yararlanılabilir.

1-Tarım desteklemek için hangi kuruluşlar kurulmuştur?
2-Selçuklularda uygulanan toprak sisteminin adı nedir?
3-Tımar sisteminin yararları nelerdir?

4-Dirlik arazi neye denir?Dersin Diğer Derslerle İlişkisi
4.BÖLÜM

Planın Uygulanmasına İlişkin Açıklamalar:
Zeki DOĞAN Uygundur
Ders Öğretmeni ………………….
Okul Müdürü

Yüklə 20,8 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə