Güz Dönemi 101 Mikroekonomiye Giriş Uygulama Soruları 1Yüklə 26,07 Kb.
tarix02.11.2017
ölçüsü26,07 Kb.

2017-2018 Güz Dönemi 101 Mikroekonomiye Giriş Uygulama Soruları 1

 1. ……………. ,sınırlı kaynaklarla sınırsız gereksinmelerini karşılama sorunu ile karşı karşıya olan bir kişinin ya da toplumun tatmin düzeyini en yükseğe eriştirmesinin yollarını arar.

 2. ………………… , gereksinmeler ile gereksinmeleri karşılayacak mal ve hizmetler arasındaki dengesizliği açıklar.

 3. Bedeli ödenerek sahip olunan her mala ………….. denir.

 4. Ekonomik malların değeri, …………. İle ölçülür.

 5. Gereksinme duyulan miktarlardan fazla olan mallara ise ……………….denir.

 6. Aşağıdakilerden hangisi serbest mallara örnektir?

I-Deniz suyu, II-Hava, III- Güneş ışığı, IV-Çölde kum, V-Hepsi

 1. Ekonomi biliminin ortaya çıkış nedeni, …………….

 2. ……………, kıt kaynakların kullanılmasında alınan her kararda, seçilen alternatifin maliyeti, seçiminden vazgeçilen alternatiftir.

 3. Toplumdaki mevcut üretim faktörleriyle üretilmesi olası mal ve hizmet bileşenlerinin üst sınırlarını veren eğriye ……………….denir

 4. ……………….,ekonomide tüm üretim faktörlerinin veri teknoloji ile üretime koşulması, hiçbirinin atıl kalmaması varsayımı altında, belirli bir dönemde, üretilmesi mümkün olan mal bileşenlerini vermektedir.

 5. Karşılandığı zaman haz ve zevk veren, karşılanmadığı zaman acı ve üzüntü duyulan, hatta yaşamın devamını tehlikeye sokan duygulara ……………….denir.

 6. Gereksinmeler ekonomik olup olmama yönünden …… ayrılır. Bunlar, …………… ve ……………..

 7. ……………,karşılanabilmesi için bir mal ya da hizmetin mevcut olduğu(bir mal ya da hizmetin satın alınarak karşılandığı) duygulardır.

 8. ……………, bir mal ya da hizmet satın alınarak karşılanması mümkün olmayan duygulardır.

 9. Güzel ya da yakışıklı olmak, güzel konuşmak vs. gereksinmeler ………….. örnektir.

 10. Gereksinmeleri karşılayan mallar ekonomik olup olmama yönünden ….. ayrılır. Bunlar, ………… ve ……………….

 11. Kalem, ekmek vs. gibi mallar ………….

 12. Gereksinmeler giderilmelerindeki zorunluluk derecesi yönünden ……..ayrılır. Bunlar, ………… ve ……………….

 13. Yeme, içme, ısınma, giyinme, barınma vb. gibi insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan gereksinmeler ………………..

 14. Karşılanmadığı takdirde insan yaşamını tehlikeye sokmayan gereksinmelere …………………

 15. Aşağıdakilerden hangisi gereksinmelerin özelliklerindendir?

I-Sonsuzdur, II- Farklı şiddettedirler ve tatmin edildikçe şiddetleri azalır, III-Gereksinmeler ya da gereksinmeleri karşılayan mallar birbirleri yerine geçebilir, IV-Ekonomist için gereksinmenin ahlaki yönü yoktur, V-Hepsi

 1. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri üretim faktörlerini oluşturur?

I-Emek, II-Toprak(doğal kaynaklar), III-Sermaye(kapital) , IV-Girişim(müteşebbis), V-Hepsi

 1. Üretim faktörlerinin en önemlisi ……….

 2. Bir ülkede nüfusun özellikleri ne olursa olsun, toplam emek miktarı ….. dönemde ……….ve önemli ölçüde arttırılması olanaksızdır.

 3. ……….., insanın üretim esnasında doğada hazır bulduğu ya da doğanın üretim için kendisine sunduğu tüm yararlı unsurlardır.

 4. Doğal kaynaklar, ………………….ve …………………….diye ikiye ayrılır.

 5. ………………., üretimde emeğin verimini arttıran, yol, baraj, fabrika, tesis, vb. gibi daha önce insanlar tarafından üretilmiş olan üretim araçlarıdır.

 6. …………….., emek, sermaye ve doğal kaynakları bir araya getirerek, toplumun gereksinim duyduğu mal ve hizmetlerin üretimini gerçekleştirir.

 7. İnsan gereksinmelerini dolaylı ya da dolaysız olarak karşılamaya elverişli ve bu amaç için kullanılmaya hazır her şeye ……denir.

 8. Malların gereksinmeleri tatmin etme özelliğine ……….denir.

 9. Ekonomik analizlerde sadece ………………….göz önüne alınır.

 10. Bir kişi tarafından satın alındığında, o kişinin izni olmaksızın, söz konusu malı bir başkasının tüketmesinin mümkün olmadığı mallar, ……………

 11. Bir kişi tarafından tüketilirken, başkası tarafından da tüketilmesi mümkün olan ve aynı zamanda başkası tarafından tüketilmesi engellenemeyen mallara, ……………

 12. Güvenlik, bir ………………

 13. Ekonomik mallar görünüşlerine göre …….ayrılır. Bunlar, ………………….ve ……………

 14. Aşağıdakilerden hangisi ve hangileri mal ve hizmetleri birbirinden ayıran özelliklerdendir?

I-Mal, üretildikten sonra muhafaza edilebilir, II-Malların mülkiyeti başkalarına devredilebilir,

III- Hizmet, üretildiği anda tüketilir ve mülkiyeti el değiştirmez, IV- Mal ve hizmet arasında gereksinmeleri giderme açısından hiçbir fark yoktur, V- Hepsi 1. Mallar karşıladıkları gereksinimler yönünden ………ayrılır. Bunlar, ………….ve ……………..

 2. Tüketicilerin gereksinimlerini doğrudan doğruya karşılayan mallardır. Bu mallara aynı zamanda ……….. ya da ……….. denir.

 3. Başka malların üretimine olanak sağlayan mallara ……………. Bu mallara aynı zamanda ……. ya da ……………da denir.

 4. Üretim ve tüketim malları kalımlı olup olmama yönünden ………..ayrılır. Bunlara ………………ve………………….denir.

 5. Mallar üretimle çoğaltılıp çoğaltılamama yönünden ……….ayrılır. Bunlar, ………………ve…………………..

 6. Aynı gereksinmenin karşılanmasında birbirleri yerine geçebilen mallara, ……………denir.

 7. Belirli bir gereksinmenin karşılanmasında birlikte kullanılan mallara, ……………..denir.

 8. Birbirleriyle tamamlayıcılık ya da ikame ilişkisi olmayan mallara, …………..denir.

 9. ……………., bireylerin sınırsız gereksinmelerini gidermeye yönelik kıt mal ve hizmetlerin miktar ya da faydalarını arttırmayı amaçlayan çabalardır.

 10. Aşağıdakilerden hangisi iktisat bilim dalını en iyi şekilde açıklar?

A) İnsanların sınırlı tüketim isteklerinin kıt kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceler.

B) İnsanların sınırlı tüketim isteklerinin bol kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceler.

C) İnsanların sınırsız tüketim isteklerinin bol kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceler.

D) İnsanların sınırsız tüketim isteklerinin kıt kaynaklarla en iyi nasıl tatmin edileceğini inceler.E) İnsanların sınırsız tüketim isteklerini kaynak kullanmadan inceler.

 1. İktisadın mevcut durumunu inceleyerek insan davranışları ve insanların nispeten küçük birimlerle ilişkili tercihlerini inceleyen iktisat bölümü aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Mikro iktisat B) Makro iktisat C) Pozitif İktisat D) Normatif İktisat E) Nedensel İktisat

 1. Aşağıdakilerden hangisi iktisatçıları ilgilendiren mikro bir konudur?

 1. Tüketici dengesi B) Milli Gelir C) Enflasyon D) Dış Ticaret E) Toplam Talep

 1. Kitap ve koltuk nasıl mallardır?

 1. İkame mal B) Rakip mal C) Tamamlayıcı mal D) Zayıf tamamlayıcı mal E) Bağımsız mal

 1. Bir otomobilin satış elemanı tarafından kullanılması, aşağıdaki mal türlerinden hangisini ifade eder?

 1. Nihai mal B) Dayanıksız mal C) Üretici mal D) Serbest mal E) Ekonomik olmayan mal

 1. Üretim imkanları eğrisinin altında kalan bir nokta için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Tam istihdamda etkin olan noktadır

 2. Ekonomide var olan kaynaklarla ulaşılamayan noktadır

 3. Hasılanın maksimize edildiği noktadır

 4. Ekonomide kaynakların atıl bırakıldığı, etkin olmayan bir noktadır

 5. Ekonomide kaynakların tam ve etkin kullanıldığı bir noktadır

 1. İktisadi kaynakların bir üretimden diğerine mükemmel şekilde kaydığı durumda aşağıdakilerden hangisi geçerli olur?

  1. Üretim imkanları eğrisi negatif eğime sahip düz bir çizgi olur

  2. Üretim imkanları eğrisi orjine göre iç bükey olur

  3. Üretim imkanları eğrisi orjine göre dış bükey olur

  4. Üretim imkanları eğrisi eksenlere paralel olur

  5. Üretim imkanları eğrisinde fırsat maliyeti sıfır olur

 1. Üretim olanakları eğrisinin orjine göre iç bükey olması hangi durumu gösterir?

  1. Fırsat maliyetinin arttığını

  2. Fırsat maliyetinin sabit kaldığını

  3. Kaynakların etkin kullanılmadığını

  4. Fırsat maliyetinin azaldığını

  5. Fırsat maliyetinin önemsizliğini

 1. Bir tank fiyatının bir otomobil fiyatına oranı hangisini gösterir?

  1. Tankın otomobil karşıtı fırsat maliyetini

  2. Otomobilin tank karşıtı fırsat maliyetini

  3. Malların para cinsinden değer ölçüsünü

  4. Tank ve otomobilin bağımsız mallar olduğunu

  5. Tank fiyatı ile otomobil fiyatı arasındaki farkı


Yüklə 26,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə