Hayri KÜpeli İLKÖĞretim okuluYüklə 408,52 Kb.
səhifə1/3
tarix28.08.2018
ölçüsü408,52 Kb.
#75375
  1   2   3Medeniyet yolunda yürümek ve başarıya ulaşmak hayat şartıdır. Bu yolüzerinde duraklayanlar, ya da ileri değil, geri bakmak cehalet ve

gafletinde bulunanlar, dünya medeniyetinin coşkun setleri altında

boğulmaya mahkûmdurlar.”

M. Kemal ATATÜRKAtatürk'ün Gençliğe Hitabesi

Ey Türk Gençliği!

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin, en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek, dahilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, İstiklâl ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için, içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şerâitini düşünmeyeceksin! Bu imkân ve şerâit, çok nâmüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklâl ve Cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın, bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde, iktidara sahip olanlar gaflet ve dalâlet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hattâ bu iktidar sahipleri şahsî menfaatlerini, müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr ü zaruret içinde harap ve bîtap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evlâdı! İşte, bu ahval ve şerâit içinde dahi, vazifen; Türk İstiklâl ve Cumhuriyetini kurtarmaktır! Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur!SUNUŞ

İnsanoğlu hayatının ilk evresinde hedeflerini belirleyip bu hedefleri gerçekleştirmek için uygun zemini bulmaya çalışır. Daha sonraki evrede ise bu hedefleri geliştirip ilerletmenin mücadelesini verir. Gerek zemin arayışında gerekse hedeflerine ilerlerken türlü zorluklarla karşılaşacağının bilinciyle hareket edip hedeflerine uygun metot ve araçları da tayin eder. Sahip olduğu bakış açısı yaşamını şekillendirmede temel etkendir.


Eğitim uygarlığın başlangıcı, gözlerin aydınlık ve berrak ufuklara açılması, düşüncenin

en güzel ve doğru yolda gelişmesidir. Çocuklarımızı ve gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirmek, hazineler dolusu servetten daha önemlidir. Bizler eğitimci olarak dünyanın en şerefli varlığını hayata hazırlamak gibi çok asil bir görevi üstlendiğimizin bilincindeyiz. Bu bilinçle gelecek nesilleri hayata en iyi şekilde hazırlayıp onların başarılı birer birey olmalarına rehberlik etmekteyiz.

Başarılı olmak da iyi bir planlama ve bu planın etkin bir şekilde uygulanmasına bağlıdır. Bu planlama 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunda

değişiklik yapan 5436 sayılı yasa gereği, kamu kurumlarında stratejik planlamanın yapılması

gerekliliği esasına dayanarak yapılmalıdır.

Tüm faaliyetlerimizin Atatürk ilke ve İnkılapları, Milli Eğitim Temel Kanununda

Belirlenen ilke ve amaçlar, kalkınma planları ve programları, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler doğrultusunda planlanması temel amacımızdır.
Okulumuzda oluşturduğumuz ekibimizle birlikte hazırlamış olduğumuz stratejik plan; okulumuzun geleceğe yönelik vizyonunu oluşturmasını, yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarını,ölçülebilir hedeflerini önceden belirlenmiş göstergeler doğrultusunda performansının ölçülmesini ve bu yönde kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacaktır.
Okulumuzun stratejik planlamasında emeği geçen tüm personelimize teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dilerim.

Abdi YAYLACIKLIOĞLU

Okul Müdürü

GİRİŞ


Küreselleşen dünyada yönetim alanında meydana gelen hızlı gelişmeler, Türk kamu yönetiminde de kapsamlı bir yeniden yapılanma ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.
Toplumun taleplerine karşı daha duyarlı, katılımcılığa önem veren, hedef ve önceliklerini netleştirmiş, hesap veren, şeffaf, etkin bir kamu

Yapılanmasının gereği olarak “stratejik yönetim” yaklaşım benimsenmiştir. Bu kapsamda, 24 Aralık 2003tarihli ve 25326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9’uncu maddesi gereğince kamu idareleri; ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesin de geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, kalkınma planı, orta vadeli program ve faaliyet alanı ile ilgili diğer ulusal ve bölgesel plan ve programlara uygun olarak orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımını içeren stratejik planlarını hazırlamaları gerekmektedir.


Bu çerçevede, Şehit Mehmet Cücük İlkokul/Ortaokul Müdürlüğü olarak, 2015-2019 yılları uzun vadeli amaçlarımızı ve hedeflerimizi, temel ilkelerimizi ve politikalarımızı, performans göstergelerimizi kapsayan bir stratejik plan geniş bir ekip çalışmasıyla hazırlanmıştır.
Bu planın hazırlanması sürecinde emeği geçen tüm öğretmen, öğrenci, veli ve diğer katılımcılara teşekkür eder, yapılan çalışmaların okulumuz eğitimine katkı sağlamasını temenni ederim.

Abdi YAYLACIKLIOĞLU

Okul Müdürü

Ekip SorumlusuİÇİNDEKİLER

SAYFA NO

SUNUŞ
GİRİŞ
BİRİNCİ BÖLÜM ŞEHİT MEHMET CÜCÜK İLKÖĞRETİM OKULU STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
Yasal Çerçeve
Stratejik Planlama Çalışmaları
İKİNCİ BÖLÜM: MEVCUT DURUM ANALİZİ
1.

Tarihsel Gelişim
2.

Yasal Yükümlülükler
3.

Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
4.

Paydaş Analizi
5.

Kurum İçi Analiz5.1 Örgütsel Yapı5.2 İnsan Kaynakları5.3 Teknolojik Düzey5.4 Mali Kaynaklar5.5 İstatistikî Veriler
6.

Çevre Analizi6.1 PEST (Politik-Yasal, Ekonomik, Sosyo-Kültürel, Teknolojik, Ekolojik, Etik) Analizi6.2 Üst Politika Belgeleri
7.

GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) Analizi
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: GELECEĞE YÖNELİM
8.

Misyon, Vizyon, Temel Değerler
9.

Temalar, Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyet/Projeler ve Stratejiler
10.

Maliyetlendirme


KURUM KİMLİK BİLGİSİ

Kurum Adı

ŞEHİT MEHMET CÜCÜK İLKOKULU/ORTAOKULU

Kurum Türü

İlkokul/Ortaokul

Kurum Kodu

734951 / 734945

Kurum Statüsü

Kamu

Kurumda Çalışan Personel Sayısı
Yönetici : 3

Öğretmen : 30

Hizmetli : 2

Memur : 0Öğrenci Sayısı

597

Öğretim Şekli

İkili

Okulun Hizmete Giriş Tarihi

1958 ( Yeni:2007)

KURUM İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kurum Telefonu / Fax

Tel. :3424641121

Fax :


Kurum Web Adresi

Sehitmehmetcucukilkogretim.meb.k12.tr

Mail Adresi

734951@meb.k12.tr

Kurum Adresi


Mahalle : Göksüncük Mahallesi

Posta Kodu :

İlçe : Şehitkamil

İli : GaziantepKurum Müdürü

Abdi YAYLACIKLIOĞLU

Müdür Yardımcısı


Müdür Yard. : Musa KİRKİTTel : 5453858717Yüklə 408,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə