Hazırlayan: Elif Çam sayın İlgiliYüklə 40,63 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü40,63 Kb.
#4882801.11.2012

B-21

Hazırlayan: Elif ÇAMSayın İlgili,

Aşağıda teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odasınca 16 Kasım 2012 tarihinde düzenlenmesi planlanan Ödüllendirme Töreni kapsamında verilecek yaklaşık 500 kişilik yemek organizasyonu için fiyat teklifinizi kapalı zarfla 06.11.2012 Salı günü, saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.Saygılarımızla,

İZMİR TİCARET ODASINCA 16 KASIM 2012 TARİHİNDE DÜZENLENMESİ PLANLANAN ÖDÜLLENDİRME TÖRENİ KAPSAMINDA VERİLECEK YAKLAŞIK 500 KİŞİLİK YEMEK ORGANİZASYONU İŞİ’NE İLİŞKİN İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:
*Firma fiyat teklifini KDV Dahil Türk Lirası olarak aşağıda yer alan tabloya yazacaktır.

*Yemek organizasyonu teklif veren firmanın kendi mekanında gerçekleştirilecektir.

*Firma , İzmir Ticaret Odası Yemek Organizasyonu tarihinin Üst Düzey Katılımcıların programı nedeni ile değişebileceğini, gerekli hazırlıkları Oda tarafından bildirilen en son tarihe göre derhal yapacağını kabul beyan ve taahhüt eder.
-Yemek organizasyonuna katılımcı olarak tahmini 500 -+ misafirin katılması öngörülmektedir. Katılımcı sayısının artması veya eksilmesi durumunda firmaya, organizasyon sonunda ODA ve firmanın sayıda mutabık kalması sonucu kesilecek fatura doğrultusunda ödeme yapılabilecektir.(İşin muayene ve kabulünden sonra)
*Söz konusu hizmeti belirtilen tarihlerde aşağıdaki bedellerden eksiksiz ve kusursuz olarak yerine getirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

TEKNİK ŞARTNAME

-Yiyecek ve İçecekler gıda tüzüğüne uygun olmalıdır.

-Masa giydirme, süsleme firmaya aittir.(Firma masa giydirme ve süslemeye ilişkin görsel örnek gönderebilir.)

-Tek tip kıyafetli servis personeli firmaya aittir.

-İşi alan firma ile sözleşme imzalanacaktır.
FİYATLANDIRMA TABLOSU

Sıra No:

Hizmetin Cinsi

KDV DAHİL KİŞİ BAŞI FİYAT


1

Firma Fiyat teklifini detaylı olarak servis ve masa süsleme-giydirme içinde olmak üzere aşağıdaki menüye göre verecektir.

Tulum Peyniri

Izgara sebze

Zeytinyağlı dolma

Mercimek Köfte

Yoğurtlu közde patlıcan

Domates

Ispanaklı ravyoli (mantı yoğurt)

Limon sorbe

Mantarlı sebzeli kuzu eti kavurma (Domates, biber,nohut,soğan ile) iç pilav

Çikolatalı sufle-dondurma ile.


Kırmızı Et Menü+limitli içecek

Kırmızı Et menü+limitsiz içecek
İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir

2

Teklif verilirken içinde imzalı ve kaşeli teklif formu, imza sirküleri nüshası,ve referans listesinin yer aldığı 1 adet kapalı zarf hazırlanacaktır.

3

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder.

4

Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak İzmir Ticaret Odası Ek Binası zemin katında yer alan evrak servisinden ‘gelen evrak numarası’ alındıktan sonra Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.

7

Teklif zarfı 06.11.2012, saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

8

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

9

Kapalı zarfların üzerine firma ünvanı tam olarak yazılacaktır. Zarfın kapandığı kısım yetkili tarafından imzalanacaktır

10

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını peşinen kabul,beyan ve taahhüt eder

11

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

12

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder

13

İşi alan Firma, talep edilen yemek hizmetini eksiksiz ve kusursuz olarak belirtilen tarihlerde ve şartlarda yerine getirmeyi ürün/hizmet kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

14

Fatura ödemeleri faturanın teslim edildiği tarihten itibaren İzmir Ticaret Odası tarafından 15 iş gününde bir yapılacaktır.

15

İşi alan Firma, sipariş verilen miktarda menüyü yerinde ve zamanında teslim edilememesi durumunda, yada geç temin edilmesi durumunda ilgili siparişe ait fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

16

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir tesiste veya firmadan aktarma yapılan ürünler şartnameye uygun olsa dahi teslim alınmaz

17

Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

18

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.
İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

Satın Alma ve Şartname hakkında sorularınız için iletişim bilg.

Elif ÇAM


Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü

Uzman Yardımcısı

0232 498 43 36-4341

EK-1


…/…/2012

İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası Satın Alma ve İdari İşler Müdürlüğü’ne

Odanızca satın alınacak olan Ödüllendirme Töreni Yemek Organizasyonu Hizmeti için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri … adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :Kaşe ve İmza:

Yüklə 40,63 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə