Hp spectre prox360 Z2W66ea notebook alimi iŞİYüklə 39,46 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü39,46 Kb.
#73713
növüYazı


125 yil logosu tr

04.04.2017

B-21
Sayın İlgili,
Ekte teknik ve idari şartnamesi verilen İzmir Ticaret Odası’nca Satın Alınacak “HP SPECTRE PROX360 Z2W66EA NOTEBOOK ALIMI İŞİ “için fiyat teklifinizi ve ön yeterlilik belgelerinizi, üzerine İzmir Ticaret Odasına yazılı kapalı zarfla 10.04.2017 tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne iletmenizi rica ederiz.

Saygılarımızla,


İZMİR TİCARET ODASI’NCA SATIN ALINACAK HP SPECTRE PROX360 Z2W66EA NOTEBOOK ALIMI İŞİ İÇİN TEKNİK VE İDARİ ŞARTNAME

TEKLİF SAHİBİNİN;
ADI SOYADI / TİCARİ UNVANI
TEBLİGATA ESAS AÇIK ADRESİ
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NO.
TELEFON VE FAKS NUMARASI
ELEKTRONİK POSTA ADRESİ (VARSA)
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN ADI SOYADI:
TEKLİF VEREN İMZA YETKİLİSİNİN CEP TELEFONU:

TEKNİK ŞARTNAME

*Firma Fiyat Teklifini Aşağıda Yer Alan Tabloya KDV Dahil ABD-$’ı olarak yazacaktır.*Bu şartnamede verilen tablo dışında yapılan fiyatlandırmalar kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Firma bunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.FİYATLANDIRMA TABLOSU KDV DAHİL USD


SATIN ALINACAK ÜRÜN ÖZELLİKLERİ


ADET

KDV DAHİL TOPLAM FİYAT-$

FİRMANIN TAAHHÜT ETTİĞİ TESLİM SÜRESİHP SPECTRE PROX360 Z2W66EA
Elitebook x360/i5-7200U 2.3Ghz/8GB/256GB SSD/13.3" HD/W10 PRO 64


1ADET

 

 

  

 

  

 

 

  

 

  


İDARİ ŞARTNAME

1

Bu şartnamede belirtilen iş günlerinin hesaplanmasında Pazartesi’den Cumartesiye (dahil) kadar olan günler iş günü olarak kabul edilip, sadece Pazar günleri iş günü olarak kabul edilmeyecektir.

2

Teklif verilirken kapalı zarf hazırlanacaktır. Zarfta, verilen teklif ve şartnamenin her sayfasının kaşeli ve imzaya yetkili kişinin imzasının olması gerekmektedir, ayrıca daha önce yapılan işlerle ilgili referanslar, vergi dairesi levhası fotokopisi, imza sirküleri nüshası, Oda üyelik belgesi nüshasının (ortakları ve iştigal konusunu belirten) bulunduğu ön yeterlilik belgeleri ve yer alacaktır. Ön yeterlilik belgelerinin eksiksiz olarak teslim edilmesi ve güncel tarihli olması firmanın avantajınadır.

İhaleye katılan firmalar Odaya ibraz ettikleri belgelerin asıllarını veya fotokopilerini geri istemeyeceklerini peşinen kabul eder. Teklif Zarfları Teslim edilirken ek-1 de yer alan dilekçe Firma tarafından doldurularak zarfın içine konulan belgelerin sıralaması yapılarak, İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü Personeline paraflatıldıktan sonra, İZTO Ek Hizmet Binası 1.katında yer alan evrak servisinden gelen evrak numarası alınarak İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edilecektir.3

Teklif verilen tüm ürün/ürünler orjinal olacaktır.

4

Üzerine İzmir Ticaret Odası yazılı teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı, 10.04.2017 tarihinde saat 17.00’a kadar İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne elden veya posta ile teslim edilecektir.

5

Oda ihalenin her aşamasında ek bilgi ve belge isteme hakkını saklı tutmaktadır.

6

Kapalı zarfların üzerine firma unvanı ve ihale konusu, teklif zarfı ve ön yeterlilik zarfı belirtilerek tam olarak yazılacaktır.

7

Teklif veren Firmalar, İzmir Ticaret Odası’nın en düşük teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığını kabul eder.

8

İşi alan Firma, ihale konusu işle ilgili olmak üzere Odamızca yapılacak /yaptırılacak diğer işlerde, Odamızın çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağını kabul ve taahhüt eder.

9

Teklif veren Firmalar, ihale konusu iş için kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak asaleten veya vekaleten birden fazla teklif vermediğini beyan eder.

10

İşi alan Firma, ürünü yazılı sipariş geçildikten sonra taahhüt ettiği zaman/tarihte İzmir Ticaret Odası’na eksiksiz ve kusursuz olarak teslim etmeyi ürünlerin kabul işleminden sonra ödemenin yapılacağını kabul ve beyan eder.

11

Nakliye masrafları işi alan firmaya aittir.

12

İşi alan Firma, ürünlerin taahhüt edilen zamanda teslim edilememesi durumunda, yada geç temin edilmesi durumunda yada hatalı ürün veya orijinal olmayan ürün teslim edilmesi, istenilen markada ürünün teslim edilmemesi durumlarının herhangi biri yada birilerinin yaşanması durumunda fatura toplam bedelinin %20 si oranında Odaya ceza ödeyeceğini, istenildiğinde de ürünü orijinali ile mazeretsiz değiştireceğini kabul ve ve taahhüt eder.

13

İşi alan Firma, işi bizzat kendi firmasının yapacağını, işi ve/veya bu işten dolayı doğacak hak edişini bir başkasına devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Başka bir tesiste veya firmadan aktarma yapılan ürünler şartnameye uygun olsa dahi teslim alınmaz.

14

Bu şartname ve düzenlenecek sözleşmenin uygulanmasından doğacak her türlü ihtilafta İzmir Ticaret Odası Tahkim Kurulu yetkilidir.

15

Oda Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, istediği zaman ihaleyi herhangi bir sebep göstermeksizin iptal edebilir. Oda ihaleyi yapıp yapmamakta, , iptal etmekte, dilediğine vermekte ve teklif süresini uzatmakta serbesttir.

16

İhaleye hazırlanılması ve katılınması ile ilgili bütün giderler firmalara aittir. ODA, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın firmaların üstlendiği bu giderlerden dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

17

Fatura ödemeleri faturanın İzmir Ticaret Odasına tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 iş gününde yapılmaktadır.(Fatura Kesim Tarihindeki TCMB Döviz Kuru Baz Alınacaktır.)

18

İhaleye katılan firmalar ihaleden çekilemeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:İHALE KONUSU İŞE TEKLİF VEREMEYECEK OLAN KİMSELER İZMİR TİCARET ODASI MECLİSİ KARARI UYARINCA AŞAĞIDA BELİRTİLMİŞTİR.
1)İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi Üyeleri (Meslek komitesi üyesi tüzel kişilik ise bunların Oda’daki temsilcileri, ortakları ve yetkilileri, ortağı bulundukları tüzel kişiler) ile bu kişilerin 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak kendileri ve başkaları adına vergiler hariç aylık toplam 10.000-TL’yi (On Bin Türk Lirası) aşan Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine teklif veremezler ve katılamazlar.

2) Meclis Başkanı ve Yardımcıları, Oda Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeleri, Katip üye, Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri, Satın Alma Komisyonu üyeleri, Oda Mülkleri Komisyonu üyeleri, Oda Genel Sekreteri ve personeli ile bu kişilerin ortağı bulundukları tüzel kişiler, 2. dereceye kadar (2. derece dahil) kan ve sıhri hısımları, ortakları Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.

3) Daha önce kendine iş verildiği halde usulüne göre sözleşme yapmayanlar, sözleşme yapıldıktan sonra, mücbir sebepler dışında taahhütlerini, sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirmediği tespit edilenler ve Oda ile hukuki anlaşmazlığa düşenler Oda’nın yapım, inşaat, mal alımı ve hizmet işlerine hiçbir şekilde teklif veremezler ve katılamazlar.


Biliyor ve kabul ediyorum.

Firma yetkilisinin Adı Soyadı:

İmza:

Teknik Bilgi İçin

İletişim Bilgisi


Satın Alma Ve İdari Şartname Hakkında Sorularınız İçin İletişim Bilgisi

Sinan AKSÖYEK

Bilişim Müdürü

Tel: 0 232 498 42 77

İsmail ERASLAN

Bilişim Müdürlüğü

Tel: 0 232 498 46 76
İbrahim KARATAŞ

İdari İşler ve Satın Alma Müdürü Td.

Tel: 0 232 498 4210

Ertan GENÇ

İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü

Tel: 0232 498 42 82

KAPALI ZARFLARIN DIŞINDA IMZALI VE KAŞELI OLARAK TESLIM EDILECEKTIR.

EK-1


…/…/2017
İZMİR TİCARET ODASI GELEN EVRAK NUMARASI VE EVRAĞIN GELİŞ SAATİ:

İzmir Ticaret Odası İdari İşler ve Satın Alma Müdürlüğü’ne


Odanızca satın alınacak olan “HP SPECTRE PROX360 Z2W66EA NOTEBOOK ALIMI İŞİ” için hazırlanan teklif ve ön yeterlilik belgeleri adet kapalı zarfta ekte sunulmuştur.

Teslim Eden Firma Yetkilisinin Adı Soyadı :


Kaşe ve İmza:Firma Yetkilisi İmzası ve Kaşesi:Yüklə 39,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə