I- genel biLGİler a- misyon ve VizyonYüklə 0,59 Mb.
səhifə2/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#23832
1   2   3   4   5   6

2- Örgüt Yapısı3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar3.1. Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar Sayısı : 96 Adet

Taşınabilir bilgisayar Sayısı : 11 Adet
3.2. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar


Cinsi

İdari Amaçlı

(Adet)

Eğitim Amaçlı

(Adet)

Projeksiyon

7

--

Fotokopi makinesi

2

--

Faks

1

--

Fotoğraf makinesi

4

--

Televizyonlar

7

--

Tarayıcılar

2

--

Yazıcılar

58

--

*Basın Halkla İlişkiler Koordinatörlüğünde bulunmaktadır.**3 Nisan TV de bulunmaktadır.

4- İnsan Kaynakları


Biriminin faaliyet dönemi sonunda mevcut insan kaynakları, istihdam şekli, hizmet sınıfları, kadro unvanları, bilgilerine yer verilir.

4.1. İdari Personel


Ünvan

Sayısı

Başkan

1

Şube Müdürü

3

Şef

1

Bilgisayar İşletmeni

8

Memur

8

Teknik Hizmetler

1

Yardımcı Hizmetler (Görevlendirme)

2

TOPLAM

24


4.2. İdari Personelin Eğitim Durumu


İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim

Lise

Ön Lisans

Lisans

Yük .Lis. ve Dokt.

Kişi Sayısı

2

2

6

13

1

Yüzde

8,33

8,33

24,99

54,16

4,16


4.3. İdari Personelin Hizmet Süreleri


İdari Personelin Hizmet Süresi
0-1 Yıl

1 – 3 Yıl

4 – 6 Yıl

7 – 10 Yıl

11 – 15 Yıl

16 – 20 Yıl

21 - Üzeri

Kişi Sayısı

2

5

3

4

7

2

1

Yüzde

8,33

20,83

12,49

16,66

29,16

8,33

4,164.4. İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı

İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
18-21 Yaş

21-25 Yaş

26-30 Yaş

31-35 Yaş

36-40 Yaş

41-50 Yaş

51- Üzeri

Kişi Sayısı

1

1

3

6

9

4

-

Yüzde

4,16

4,16

12,49

24,99

37,49

16,66

-5. İdari Hizmetler
5.1. Beslenme Hizmetleri
Üniversitemiz kampus içinde 4 adet personel yemekhanesi ve 2 adet öğrenci yemekhanesi kampus dışında ise 6 adet yemekhane olmak üzere toplamda 12 adet yemekhane bulunmakta olup günde bu yemekhanelerde ortalama 4935 personel ve öğrenciye yemek hizmeti verilmektedir.

1 öğünde 4 çeşitten oluşan yemeklerin en iyi ve en kaliteli şekilde verilebilmesi için yemek ihalesi başta olmak üzere, yemekhane denetimleri, yemekhane hak edişlerinin ödenmesi gibi iş ve işlemler yapılmaktadır.

Bu tertibe 2015 yılı başında 2.200.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 1.856.560,20.-TL’si harcanmış olup, kullanılmayan 343.439,80.-TL’si iptal edilmiştir.

Yemek hakedişinin 1.787.866,35-TL’lik kısmı Başkanlığımızın bütçesinden 104.801,95-TL’lik kısım memurların ogle yemeğine yardım adı altında İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının bütçesinden, 1.127.315,27-TL lik kısım ise Üniversitemiz personel, öğrenci, ve misafirlerine ait yemek ücreti katkı paylarından karşılanmıştır.Ödeneğin 68.693,85-.TL’si Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri ve öğrenci topluluklarında görev alan öğrencilere yaptıkları kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde ve diğer kampus içi yapılan faaliyetler öncesinde ve/veya sonrasında verilen yemek ve içecek ikramı için harcanmıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %84,39’dur.


2015 YILI YEMEK HAKEDİŞİ

S.No

Aylar

Yemek Adedi

Yemek Bedeli

1

Ocak

29489

131.214,25 TL

2

Şubat

49110

218.519,86 TL

3

Mart

103321

459.737,12 TL

4

Nisan

74399

331.045,79 TL

5

Mayıs

72160

321.083,14 TL

6

Haziran

17472

77.743,41 TL

7

Temmuz

5772

25.683,09 TL

8

Ağustos

9697

43.147,77 TL

9

Eylül

18551

82.544,53 TL

10

Ekim

95058

422.970,08 TL

11

Kasım

95253

423.837,75 TL

12

Aralık

108427

482.456,78 TL

Toplam
678709

3.019.983,57 TL

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. Maddesinde belirtilen sınırlar ve bütçe imkanları dikkate alınarak Başkanlığımızın ilgili bütçesinden ihtiyaç sahibi öğrencilere 6.307 adet öğle yemeği bursu verilmesi sağlanmıştır.


5.2. Sağlık Hizmetleri;

Üniversitemizde öğrenim gören sağlık sigortası olmayan TC uyruklu öğrencilerin Genel sağlık sigortası kapsamına alınabilmeleri için 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesi gereğince gelir testi yaptırmaları için ikametlerinin bulunduğu yerdeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvurmaları gerekmektedir. Gelir testi sonucuna göre de prim ödeme yükümlüsü, devlet ya da kendileri olacaktır.


6486 sayılı Kanunla getirilen değişiklik uyarınca yabancı uyruklu öğrencilerin de genel sağlık sigortası tescilleri isteğe bağlı hale getirilmiş olup, söz konusu öğrencilerin talep etmeleri halinde Genel Sağlık sigortası tescil işlemleri Karabük Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce veya Sosyal Güvenlik merkezlerince yapılacaktır.

5.3. Sosyal Hizmetler
5.3.1. Öğrenci Staj Hizmetleri
22.05.2002/24762 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi içindeki Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin işyerlerindeki eğitim, uygulama ve stajlarına ilişkin esas ve usuller hakkındaki yönetmelik doğrultusunda üniversitemiz birimlerinde okuyan öğrencilerin staj yapmaları ve bu staj yapan öğrencilerin sigorta primleri başkanlığımız tarafından ödenmek üzere ödeme evrakları düzenlenerek Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na gönderilmektedir.Fakülte/YO/MYO

Staj Yapan Öğrenci Sayısı

Ödenen Staj Primi Tutarı

SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU


4173

16.122,65

SAĞLIK YÜKSEKOKULU


2167

7.771,75

FEN FAKÜLTESİ


9

101,03

TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ


57

284,92

TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ


1568

7.400,54

SAFRANBOLU FETHİ TOKER GÜZELSANATLAR VE TASARI FAKÜLTESİ


438

2.890,25

MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

6292

40.555,58

KARABÜK MESLEK YÜKSEKOKULU


2519

11.084,34

ESKİPAZAR MESLEK YÜKSEKOKULU

798

8.209,80

SAFRANBOLU MESLEK YÜKSEKOKULU


3250

18.690,11

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ


72

773,01

YENİCE MESLEK YÜKSEK OKULU

59

405,79

ADALET MESLEK YÜKSEK OKULU

784

3.558,75

EFLANİ MESLEK YÜKSEK OKULU

72

304,48

İŞLETME FAKÜLTESİ


38

419,81

TOPLAM

22.296

118.572,81


5.3.2. Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma İş Ve İşlemleri
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 46 ve 47’nci maddesi uyarınca Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esasları doğrultusunda Üniversitemiz bünyesinde 2015 yılında aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmış bu öğrencilerin işe başlama ile ilgili iş ve işlemleri, sigorta prim ödeme evraklarının düzenlenmesi, zamanında sisteme girilmesi ve işten çıkış işlemlerinin yapılması, maaş ödeme işlemlerinin yapılması, Rektörlük Olurlarının alınması Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilmektedir.KISMİ ZAMANLI ÖĞRENCİ MAAŞLARI

S.NO

AYLAR

KİŞİ SAYISI

ÖDENEN TUTAR

1

1

123

25.285,92

2

2

129

35.985,79

3

3

129

39.907,47

4

4

130

44.617,10

5

5

128

37.592,38

6

6

114

15.929,81
8

5

2.436,20
9

2

955,24

7

10

174

20.549,78

8

11

178

61.759,13

9

12

179

65.164.62


5.3.3. Meslek Lisesi Öğrencilerinin Staj İş ve İşlemleri
03/07/2002 tarih ve 24804 sayılı resmi gazete yayınlanarak yürürlüğe giren 3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliği kapsamında Üniversitemiz Çeşitli birimlerinde staj yapan öğrencilere aşağıdaki tabloda belirtilen miktar kadar maaş ödemesi yapılmıştır.


STAJYER ÖĞRENCİ MAAŞI

S.NO

AYLAR

KİŞİ SAYISI

ÖDENEN TUTAR

1

10

20

6.346,00

2

11

19

6.346,00

3

12

19

6.346,00
TOPLAM

19.038,00


5.3.4. Usta Öğretici Ve Eğitmen Çalıştırılması
Üniversitemiz bünyesinde faaliyet gösteren halk oyunları ekipleri, bireysel ve toplu yapılan sportif faaliyetlerde müzik topluluklarında daha iyi hizmet verebilmesi için gelen talep doğrultusunda müzik eğitmeni ve usta öğretici çalıştırılması işlemleri. 2015 yılında aşağıdaki tabloda sayıları verilen eğitmen ve usta öğretici çalıştırılması bunları rektörlük olurları, aylık puantajlarının takip edilmesi ve yine aylık maaşlarının ödenmesi başkanlığımız tarafından yapılmaktadır.


S.NO

AY

KİŞİ SAYISI

ÖDENEN TUTAR

1

1

11

4.302,01

2

2

12

4.977,35

3

3

12

5.130,96

4

4

11

4.703,38

5

5

11

4.703,38

6

10

10

2.308,08

7

11

12

6.260,21

8

12

11

5.599,61


Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə