İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə20/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

Aday memurların sicil raporları


MADDE 108- (1) Aday memurların sicil raporları işe başladıkları tarihi takip eden birinci yılın dolmasından sonraki on beş gün içinde (asaleti tasdik edilsin veya edilmesin) mutlaka doldurulacaktır. İki yıl süre ile adaylığa tabi tutulan aday memurların ikinci yıla ait sicilleri, altı ay veya daha fazla bir sürenin geçmesi halinde aynı şekilde doldurulacaktır.

(2) Bir yıldan çok, iki yıldan az bir süre ile adaylığa tabi tutulan personelin adaylıklarının kaldırılması söz konusu olduğu tarihte, (adaylığının ikinci yılı içinde üç aydan az bir süre çalışsa dahi asalet tasdik teklifiyle birlikte) sicil raporu mutlaka doldurulacaktır.

(3) İkinci yıl içinde adaylığı kaldırılan ve adaylığının kaldırıldığı tarih ile o yılın 31 Aralık tarihi arasında altı aydan az bir süre kalan personelin, asalet tasdiki için doldurulan sicil raporu o yıla ait yıllık sicil raporu olacak, ayrıca bu sicil raporunun notu, son altı yıllık sicil notu ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.

(4) Adaylığının kaldırıldığı tarih ile 31 Aralık tarihi arasında altı ay veya daha fazla bir süre olması halinde ise, o yıla ait yıllık sicil raporu, o yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde mutlaka doldurulacaktır. O yıl içinde asalet tasdiki için doldurulan sicil raporunun notu değil, o yılın aralık ayının ikinci yarısı içinde doldurulan yıllık sicil raporunun notu, son altı yıllık sicil notu ortalamasının hesaplanmasında dikkate alınacaktır.Sicil raporlarının doldurulamaması durumunda yapılacak iş ve işlemler


MADDE 109- (1) Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 13’üncü maddesinde; "Haklarında sicil raporu düzenlenecek personelin, değerlendirilmelerini yapacak sicil amirinin yanında en az 6 ay çalışmış olmaları şarttır. Üç sicil amiri bulunan personel hakkında sicil verecek amirlerden bir veya ikisinin bulunmaması halinde mevcut amirlerin raporuna itibar edilecektir. İki sicil amiri bulunan personel hakkında da yukarıdaki fıkrada belirtilen durumda mevcut birinci veya ikinci sicil amirinin dolduracağı sicil raporu o yıl için geçerli sayılacaktır. Bir sicil amiri bulunan personel hakkında o sicil amirinin değerlendirmesine göre işlem yapılacaktır. Sicil amirlerinin hiç birinin bulunmaması veya sicil verecek süre görevde kalmamaları halinde, sicil raporları sonradan göreve atananlar veya vekilleri tarafından 3 aylık bir sürenin sonunda derhal doldurulur. Bu uygulama sonunda personele o yıl için sicil raporu verme imkanı bulunmazsa sicil raporu, düzenleme döneminde 3 aydan az olmamak üzere personelle en fazla çalışan sicil amiri tarafından doldurulur. Sicil amirinin yanında çalışırken alınan mazeret izinleri ile yıllık izinler ve doktor veya sağlık kurulu raporuna dayanan hastalık izinleri, hizmet içi eğitimde geçen süreler, sicil raporu düzenlenmesi için gereken 6 aylık süreye dahildir. Şu kadarki amirin yanında 3 ay fiilen çalışmış olmak şarttır. Hizmet içi eğitimin veya hastalığın sicil raporu doldurmak için gerekli sürenin geçmesine imkan vermeyecek kadar uzun sürmesi ve dolayısıyla personel hakkında sicil raporu doldurma imkanının bulunmaması halinde, bir defaya mahsus olmak üzere geriye doğru en çok 3 yılın sicil notlarının ortalaması esas alınır” hükümleri yer almaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 105’inci maddesinin birinci fıkrasında ise, "Memurlara hastalıkları halinde, verilecek raporlarda gösterilecek lüzum üzerine, aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın.....izin verilir." denildikten sonra, aynı maddenin 3’üncü fıkrasında; “kanser, verem ve akıl hastalıkları gibi uzun süreli tedaviyi gerektiren hastalığa yakalananlara on sekiz aya kadar hastalık izni verileceği, bu izin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izin sürelerinin bir katına kadar daha uzatılacağı, bu sürelerin sonunda da iyileşmeyenler hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanacağı,” öngörülmektedir. Yukarıda yer verilen hükümler birlikte değerlendirildiğinde;

a) Kendisine uzun bir süre hastalık izni verilen personelin birinci yıl sicil raporunun doldurulmasının, müteakip yıllar için 105’inci maddenin birinci fıkrasındaki "aylık ve özlük haklarına dokunulmaksızın" ibaresi göz önünde tutularak, sicil raporu doldurulmaksızın ilgililer hakkında gereken işlemlerin yürütülmesinin, bu cümleden olarak kademe ilerlemesi ve derece yükselmesi yapmaları söz konusu ise, bu konuda kanunî diğer şartları taşıyanların işlemlerinin idarece re’sen tekemmül ettirilmesinin gerektiği anlaşılmaktadır.

b) Hastalık raporlarının bir yıldan fazla olması durumunda personel hakkında, sadece birinci yıl için geriye doğru üç yılın sicil notlarının ortalaması alınarak, o yılki başarı tespiti yapılacak, ikinci veya üçüncü yıl için aynı işlem yapılmayacaktır.

c) Üç sicil âmiri bulunan personelin, sicil verecek âmirlerden birinci veya ikinci sicil âmirlerinden birinin bulunmaması halinde, üçüncü sicil âmirinin kanaati alınarak, mevcut “ikinci ve üçüncü” veya “birinci ve üçüncü” sicil âmirlerinin verdikleri sicil notlarının aritmetik ortalaması o yılın sicil notu olacaktır. Bu durumda mevcut sicil âmirlerinin notları arasında puan farkı veya ihtilaf olması halinde ise, üçüncü sicil âmirinin notuna o yılın sicil notu olarak itibar edilecektir.Sicil âmirlerinin sorumluluğu


MADDE 110- (1) Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği’nin 19’uncu maddesinde; "Sicil amirleri; sicil raporlarını itinalı, doğru ve tarafsız bir şekilde düzenlerken, devlete sadakat ve bağlılığı, memuriyet sıfatının gerektirdiği şeref ve itibar ile hizmetlerin süratli ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi, verimliliği ile çalışkan, güvenilir ve yetenekli memurların yükselmelerini, diğerlerinin ise kamu hizmetlerinden uzaklaştırılmaları gerektiğini esas alır. Sicil amirlerinin maiyetlerinde çalışan memurları değerlendirmedeki başarıları, üst sicil amirleri tarafından kendisinin değerlendirilmesinde de dikkate alınır. Garez veya özel amaçla sicil raporlarını gerçeğe aykırı doldurdukları anlaşılan sicil amirlerinin cezai sorumlulukları saklıdır." ifadeleri yer almaktadır. Bu nedenle, sicil âmirleri; yukarıda belirtilen hükümler ile söz konusu Yönetmeliğin diğer hükümleri çerçevesinde, kendilerine verilen görevleri doğru, tam ve tarafsız olarak zamanında yapmakla ve personelin olumsuzluklarına sebep teşkil eden hususları belgelendirmekle yükümlüdürler.

(2) Bu yükümlülüklerini yerine getirmediği tespit edilen sicil âmirleri hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nda belirtilen disiplin hükümleri uygulanacaktır.
Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin