İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə28/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35

Emeklilik işlemleri


MADDE 129- (1) Bilindiği üzere Başkanlığımız teşkilatı emrinde görev yapan personel, aynı zamanda Emekli Sandığı iştirakçisi olduğundan, emeklilik, vefat ve hizmet borçlanmalarıyla ilgili olarak haklarında yapılacak iş ve işlemler; 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nda belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak, dosyası taşra teşkilatına devredilmiş olsun veya olmasın emekliye ayrılanlar ile görevde iken vefat eden personelin isimleri; görev ve görev yeri ile emekliye ayrılış veya vefat ediş tarihleri belirtilmek suretiyle, Başkanlığa (Personel Dairesi Başkanlığı) bildirilecek ve söz konusu personelin konuyla ilgili diğer iş ve işlemleri; özlük dosyaları merkezde ise merkez teşkilatınca, taşra teşkilatına devredilmiş ise taşra teşkilatınca yapılacaktır.

(2) Emeklilik, vefat ve hizmet borçlanması ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemler sırasında 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu'nun ilgili maddelerinde belirtilen usûl ve esaslara uyulmakla birlikte yapılacak işlemlerin, daha doğru ve sıhhatli bir şekilde yapılabilmesi ve personelimizin herhangi bir mağduriyete uğramaması için, aşağıda belirtilen hususların da hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

a) Kendi iradesiyle emekliye ayrılmak isteyen personelin bu talebi; iki nüsha halinde düzenlenecek (ve matbu hale getirilmiş olan) Emeklilik Belgesi (Ek-60) ile kabul edilecek, ilgililerin emeklilik dilekçeleri alınırken emeklilik isteğinde kesin kararlı olup olmadıklarına bakılacak ve onayları alınıp kendilerine tebliğ edildikten sonra, zorunlu, önemli ve geçerli bir mazeretleri olmadıkça alınan onayın iptali cihetine gidilmeyecektir.

b) Emeklilik işlemi başlatılan personelden iki adet Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği ile bir adedi hizmet teşekkür belgesine, iki adedi emeklilik belgelerine veya (sağlık ve yaş haddi gibi sebeplerle alınacak) diğeri emekliye sevk onaylarının sağ üst köşesine yapıştırılmak ve üç adedi ise, arka yüzüne ilgilinin adı, soyadı ve emekli sicil numarası yazılarak tahsis belgeleri ile birlikte Emekli Sandığına gönderilmek üzere, son altı ay içerisinde çekilmiş altı adet orijinal fotoğraf alınacak ve ayrıca emekli onaylarına yapıştırılan fotoğrafların üzeri mühürlenecektir.

c) Emeklilik belgesinin dilekçe bölümüne; ilgilinin kurum ve emeklilik sicil numaralarının, görev ve görev yerinin, adı, soyadı ve dilekçe tarihi ile emeklilikte ikamet edeceği adresin tam ve doğru bir şekilde yazılıp yazılmadığına ve belgenin bizzat ilgili tarafından imzalanıp imzalanmadığına dikkat edilecektir.

ç) (Değişik: 14/01/2009 tarihli ve 4 sayılı onay) Emekliye ayrılanların yol harcırahları; gösterdikleri ikametgah adreslerine bakılmaksızın, 26/03/2003 tarihli ve 25211 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Maliye Bakanlığının 37 no’lu genelgesi ile her emekliye ayrılan personel için 500 Türk Lirası olarak belirlenmiştir. Bu nedenle, ilgililerin emeklilik dilekçelerinde belirtecekleri adresleri, emekliye ayrıldıktan sonra Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü ve Başkanlığımız ile haberleşme adresi olacağından her an kendilerine ulaşabilecek gerçek ve doğru adres olarak belirtilmesi hususunda gerekli hassasiyet gösterilecektir.

d) Personelin emeklilik müracaatı ile ilgili dilekçesi alınıp, kayıtlara giriş yapıldıktan sonra;

1) Emekli Sandığına veya varsa diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetleri,

2) Terfi durumları, sicili, öğrenimi, hafızlığı, askerliği, borçlanmaları vb. durumları ile,

3) Adı, soyadı, yaş tashihi yaptırmış veya kaza-i rüşt kararı aldırmışsa bu yönleri de,

Göz önünde bulundurularak, özlük dosyası incelenecek ve emekliliğe hak kazandıkları anlaşılanların emekli onayları, 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu’nun ilgili maddesi gereğince alınacaktır. Ayrıca söz konusu onay imzaya sunulmadan önce emeklilik belgesinin gerekli bütün sütunlarının noksansız, doğru ve okunaklı bir şekilde, silinti ve kazıntı yapılmaksızın doldurulup doldurulmadığına da dikkat edilecektir.

e) Emekliliğe müracaat eden personelin hizmet cetveli hazırlanırken ilgilinin müktesebi;

1) Emekli Sandığına ve varsa diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetleri,

2) Sicil raporları, askerliği, hafızlığı, öğrenimi, borçlanmaları, yasalara göre alabileceği derece veya kademeleri,

3) Tayinleri, ek göstergeleri vb. durumları,

Dikkate alınarak kontrol edilecek, herhangi bir eksiklik veya yanlışlık varsa önce bunların tashihi yapılmak suretiyle, kesenek farkları hesap edilip Emekli Sandığı adına yatırılacak ve daha sonra emeklilikte hak kazanacağı ek göstergesi, borçlanılmış olsun veya olmasın askerlik hizmeti ile açıkta geçirilen süreleri de belirtilmek suretiyle, söz konusu hizmet cetveline tarih sırasına göre yazılmasına dikkat edilecektir.

f) İstekle emeklilik talebinde bulunan personelin, daha önce müracaat ettiği herhangi bir hizmet borçlanması talebi varsa, emeklilik işlemleri başlatılırken, söz konusu talebine ait dilekçesinin Emekli Sandığı kayıtlarına geçiş tarihinden itibaren altı aylık bir süre geçip geçmediğine bakılacak ve durumuna göre gerekli işlem yapılacaktır.

g) Emeklilik işlemleri ister merkez ve isterse taşra teşkilatımızca yapılmış olsun, emeklilik onayı kendisine tebliğ edilen personelin görevinden ayrılış işlemleri, en geç bir ay içinde tamamlanacak ve tahsis evrakı hizmet cetvelinde emekliye ayrılış tarihi de belirtildikten sonra;

1) Tüm sayfalarının sağ alt köşeleri mühürlenecek olan emeklilik belgesinin bir nüshası,

2) Emeklilik onayına yapıştırılan fotoğraftan ayrı olarak ilgilinin üç adet fotoğrafı,

3) Bir adet vukuatlı nüfus kayıt örneği,

4) Varsa hafızlık belgesinin onaylı sureti ile diğer sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak geçen hizmetlerini gösterir belgelerin asılları,

5) Daha önce hizmet borçlanmasında bulunmuş ve kesenek listeleri Emekli Sandığına gönderilmemişse bunlara ait kesenek listeleri ile buna benzer diğer lüzumlu belgeleri,

Temin edilerek, en kısa zamanda ilgili yere gönderilecektir.

ğ) Personel sağlık sebebiyle emekliliğini talep ediyorsa; almış olduğu rapor yada raporların tam teşekküllü bir hastaneden alınmış heyet raporu olup olmadığına ve rapor veya raporlarında hastalık durumu ile ilgili olarak kesin teşhis ve kararın belirtilip belirtilmediğine bakılacak ve daha sonra bu raporları, hizmet cetveli ile birlikte incelenmek üzere önce Emekli Sandığına gönderilecek ve alınan sonuca göre işlemleri devam ettirilecektir.

h) 65 yaşını dolduran veya içinde bulunulan yıl içerisinde dolduracak olan personelin tespiti, her yıl ocak ayı içinde mutlaka yapılacak, bunlara ait listeler il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerince toplu olarak Başkanlığa gönderilecek ve daha sonra bu durumda olan personelin doğum tarihleri dikkate alınarak, emekliye sevk edecek makamca, 65 yaşını dolduracakları tarih itibariyle isteklerine bakılmaksızın emekliye sevk işlemleri yapılacaktır. Ancak doğum tarihinde ay ve gün belirtilmeyenler için 1 Temmuz tarihi, ay yazılıp gün yazılmamışsa o ayın birinci günü esas alınacaktır.

ı) Yaş haddi sebebiyle veya sağlık nedenleri ile emekliye ayrılacak personelin emekliye sevk onayları da, durumları ve ilgili kanun maddeleri belirtilmek suretiyle emeklilik belgesi ile tekemmül ettirilecektir

i) Personelin emekliye ayrılmasından sonra çeşitli sebeplerden dolayı emekliliğe hak kazanamadığının ve bu durumun kurum hatasından kaynaklandığının anlaşılması halinde, derhal bu personelin göreve iade edilme işlemi yapılacak ve bu arada açıkta geçirdiği ve maaşını almadığı süreler varsa, bu süreye ait maaşları kendisine ödenecektir.

j) Emekliye ayrılan personelin üzerinde zimmetli eşya varsa bunlar tespit edilerek teslim alınacak ve ayrıca kendilerinden mal bildirimi belgesi alınarak dosyalarına konulacaktır.

k) İçinde bulunulan yılın 1 Temmuz tarihinden sonra emekliye ayrılan personelin o yıla ait sicil raporu doldurulacak ve müktesep durumu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 37 ve 64’üncü maddeleri göz önünde bulundurularak incelendikten sonra müktesebinde her hangi bir değişiklik oluyorsa, bu durum Emekli Sandığına ayrıca bildirilecektir.

l) Emeklilik maaşının bağlanıp ikramiyesinin ödendiği ve eksiksiz olarak tamamlandığı anlaşılan personelin işlem dosyası, özlük dosyası ile birleştirilerek arşive kaldırılacaktır.


Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə