İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə32/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Camiler
Mülkiyeti hazineye ait arsalar üzerine hakikî ve hükmî şahıslarca yaptırılacak camiler için protokol yapılması


MADDE 185- (1) Mülkiyeti Hazineye ait olup, cami yapılması amacıyla Başkanlığa tahsis edilen arsalar üzerine, hakikî ve hükmî şahıslar (şahıs, dernek, vakıf) tarafından yaptırılacak cami ve müştemilatla ilgili olarak müftülükle hakikî ve hükmî şahıs arasında Ek-94 Protokol akdedilecektir. Bu protokolün bir nüshası Başkanlığımıza gönderilecektir.

Camilere isim verilmesi


MADDE 186- (1) İbadete yeni açılan camilerin isimleri, müftünün başkanlığında kurulacak bir komisyon tarafından verilecektir. (Komisyon; müftünün başkanlığında ilgili köy veya mahalle muhtarı, caminin bânisi veya dernek başkanı ile müftülükçe belirlenecek iki din görevlisinden oluşturulacaktır.)

(2) İbadete yeni açılan camiler, isim verildikten sonra “Cami Kütük Defterine” kaydedilecektir.Cami projelerinde bulunması gereken unsurlar ve müştemilatı


MADDE 187- (1) Camilerdeki asgarî unsurlar ve müştemilat, cemaat kapasitesine bağlı olarak belirlenecektir. Mimarî projelerin hazırlanmasında Yurt Genelinde Yapılacak Cami Projelerinde Bulunması Gereken Asgarî Unsurlar ve Müştemilatlar Ek-95 tablo esas alınabilecektir.

Minarelerin yapımında uyulacak esaslar


MADDE 188- (1) Minare yüksekliği Ek-96/1, 2, 3, 4 tablolarda belirtilen kriterlere uygun olarak projelendirilerek, zemin etüdüne göre statik hesaplar yapılacaktır.

(2) Ruhsat alınmasını müteakip fennî mes’ul bulundurularak inşa edilecektir.

(3) Minarenin yapımında Vakıflar Genel Müdürlüğü kriterlerine göre, 1.4’den yukarı sertlikte olan yonu taşı, betonarme ve çelik dışında malzeme kullanılmayacaktır.

(4) Cemaat kapasitesi 2.500’den az olan camilerde bir minare ve bir şerefe, cemaat kapasitesi 2.500’den fazla olan camilerde ise talep olması durumunda ikinci minare ve her bir minarede yine talep olması halinde ikinci şerefe yapılabilecektir.Minarelerin yıkımında alınacak tedbirler


MADDE 189- (1) Çeşitli nedenlerle hasara uğrayan ve yıkılmasında zorunluluk bulunan minarelerin yıkımında (Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait olanlar hariç) idarî, hukukî ve malî açıdan herhangi bir problemle karşılaşılmaması için, aşağıda belirtilen usûl ve esaslara göre hareket edilecektir:

(2) Yıkım işlemi yürütülürken;

a) Yıkımın ehil kişi veya kuruluşa yaptırılması,

b) Can ve mal emniyeti açısından güvenlik tedbirinin alınması,

c) Yıkım esnasında zarar görmesi muhtemel alt yapı (elektrik, telefon, kanalizasyon, su vb.) tesislerini korumak amacıyla ilgili kuruluşlarla koordine sağlanması,

ç) Yıkıma başlanacak tarih ve saatin çevrede yaşayanlara doğrudan ve/veya anonsla duyurulması,

d) Yıkım esnasında zarar görmesi muhtemel konut ve işyerlerinin boşalttırılması,

e) Güvenliğin sağlanması amacıyla Emniyet Teşkilatından yardım talep edilmesi,

Gerekmektedir.

Minarelere konulacak ses cihazları ile ilgili esaslar


MADDE 190- (1) Minarelere konulan ses cihazları monte edilirken minarelerin görünümünü bozmamak için aşağıdaki hususlara dikkat edilecek ve cihazın minareye bağlantısı Ek-97 şekle göre yapılacaktır.

(2) Birden fazla minaresi bulunan camilerde hoparlörler minarelerden birinin şerefesine, mikrofon ve anfi diğerinin şerefesine monte edilecektir.

(3) Çift şerefeli ve tek minareli camilerde hoparlörler ikinci şerefeye, anfi ve mikrofon ise birinci şerefeye monte edilecektir.

(4) Minaresi tek şerefeli olan kubbeli camilerde hoparlörler cami kubbesinin etrafına görünmeyecek tarzda monte edilecek, anfi ve mikrofon ise minarenin şerefesine yerleştirilecektir.

(5) Minaresi tek şerefeli, ahşap çatılı camilerde, anfi ve mikrofon, minarenin şerefesine monte edilecektir. Hoparlörler ise minarenin külah kısmının altına “petek” denen minare bölümünde açılacak özel menfezlere yerleştirilecektir.

(6) Ek-97 planda gösterildiği şekilde şerefelere konulacak hoparlörler, şerefelerin iç tarafına uygun şekilde yerleştirilecek, ağız kısımları ise uygun cihetlere yöneltilecektir. Hoparlörler hiçbir surette minare gövdesine demir çember ile asılmayacaktır. Hoparlörlerin yerleştirilmesi için minare gövdesindeki aydınlıklardan yararlanılabilecek, fakat tarihî eser niteliği taşıyan minarelerin gövdelerinde menfez açma yoluna gidilmeyecektir.

(7) Mesafece birbirine çok yakın olan camilerden her birine ses cihazı konmayacaktır. Bu durumlarda hangi cami ve mescidin minaresine hoparlör ve ses cihazının yerleştirileceği ilgili müftülükçe tespit edilecektir.

Cami ibadete açılış beratı


MADDE 191- (1) Mülkî idare âmirinden izin alınmak suretiyle inşa edilmiş olan ve ayrıca, inşaat yapı ve iskan ruhsatı alınmış olan camiler için (Ek-98) "Cami İbadete Açılış Beratı" düzenlenecektir.

(2) Söz konusu berat düzenlenirken şu hususlara riayet edilecektir:

a) İbadete yeni açılan her bir cami için bir orijinal ve ikisi form olmak üzere üç adet Cami İbadete Açılış Beratı düzenlenecektir.

b) Orijinal karton berat çerçevelenerek, ait olduğu caminin uygun bir yerine asılacaktır. Form beratlardan biri ait olduğu caminin müftülükteki dosyasına konulacak biri de Başkanlığa gönderilecektir.

c) Orijinal karton beratlar Başkanlığımızdan temin edilecektir. Bunun için il müftülükleri il bazında ihtiyaç duyacakları beratı yıllık olarak ocak ayında Başkanlığımız İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından isteyeceklerdir. İlçe müftülükleri ise orijinal berat ihtiyaçlarını bağlı oldukları il müftülüklerinden temin edeceklerdir. Form berat ise her müftülük tarafından kendi imkânları ile teksir veya benzeri metotlarla çoğaltarak kullanılacaktır. İl müftülükleri imkânları el vermesi halinde kendi ilçe müftülüklerinin form berat ihtiyaçlarını da karşılayabileceklerdir.

ç) Beratlar mutlaka yazı makinesi (daktilo) ile doldurulacaktır. Form beratlar Ek-98 şekle uygun olarak 210×297 mm. ebadında normal yazı kağıtlarına çizilmiş olarak hazırlanacak ve çoğaltılacaktır.Eski eser niteliğindeki camilerin bakım ve onarımı


MADDE 192- (1) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca veya Vakıflar Genel Müdürlüğünce tescil edilmiş cami, mescit ve bunlara ait müştemilattan Başkanlığımıza tahsisli kısımlarda yapılacak bakım, onarım ve sair müdahalelerde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 12/03/1997 tarihli ve 534 sayılı İlke Kararı’na (Ek-99) göre işlem yapılacaktır.


Zorunlu deprem sigortası


MADDE 193- (1) Binaların bağımsız bölüm eklenti ve ortak yerlerinde bulunan Cuma namazı kılınacak niteliği hâiz cami ve mescitlerden, tapuda cami olarak tescili yapılmamış olanlar için, 587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacaktır.Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   27   28   29   30   31   32   33   34   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə