İÇİndekiler giRİŞ I. Haccin dindeki yeri ve önemi II hac kelimesiNİn anlami III haccin farz oluşU 7Yüklə 0,99 Mb.
səhifə1/34
tarix30.01.2018
ölçüsü0,99 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34


İÇİNDEKİLER

GİRİŞ

I. HACCIN DİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ 6

II. HAC KELİMESİNİN ANLAMI 7

III. HACCIN FARZ OLUŞU 7

1. Hac Ömürde Bir Defa Farzdır. 8

2. Hac, Farz-ı Ayındır. 9

3. Haccın, İmkân Elde Edildiği Yıl Yapılması Farzdır. 9

IV. HACCIN FARZ OLMASININ ŞARTLARI 9

1. Müslüman Olmak 9

2. Akıllı olmak 9

3. Buluğa Ermiş Olmak 10

4. Özgür Olmak. 10

5. Ekonomik Yönden İmkânı Olmak 11

6. Sağlıklı Olmak 11

7. Yol Güvenliği Bulunması 12

8. Haccın farz olduğunu bilmek 12

9. Haccın Eda Edildiği Vakte Yetişmek 13

10. Kadınların can, mal ve namus güvenliğinin sağlanmış olması. 13

11. Eşi ölmüş veya boşanmış kadınların iddet süresini doldurmuş olmaları. 14V. HACCIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 15

1. İhrama girmek 15

2. Haccı belirlenen zaman içinde yapmak 15

3. Hac menâsikini belirlenen mekanlarda yapmak. 16VI. HÜKMÜ İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ 16

1. Farz Hac 16

2. Vacip Hac 16

3. Nafile Hac 16

VII. EDASI İTİBARİYLE HACCIN ÇEŞİTLERİ 16

1. İfrad Haccı 16

2. Temettu Haccı 16

3. Kıran Haccı 17

4. Temettu ve Kıran Haccı Yapmanın Şartları 17

a) Hacceden kimse âfâkî olmalıdır. 17

b) Umre ve haccın her ikisi aynı yılın hac aylarında yapılmalıdır. 17

c) Hac aylarında yapılan umreden sonra memleketine dönülmemelidir. 17

d) En Fazîletli Hac 17

I. HACCIN FARZLARI, VACİPLERİ VE SÜNNETLERİ 18

1. Farz, Şart, Rükün, Vacip Ve Sünnet Terimlerinin Anlamı 18

2. Haccın Farzları (Şartları Ve Rükünleri) 19

a) Haccın müstakil farzları (şartları ve rükünleri) 19

b) Hac menâsikinin farzları (şartları ve rükünleri) 19

3. HACCIN VACİPLERİ 21a) Haccın Müstakil Vacipleri 21

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Vacipleri 21

4. HACCIN SÜNNETLERİ 22a) Müstakil Sünnetler 22

b) Hac Menâsikinin Kendi İçindeki Sünnetler 23

II. İ H R A M 24

1. İHRAMIN FARZLARI 24a) Niyet 24

b) Hacda Niyet Değiştirmek 24

c)Telbiye 25

2. İHRAMIN VACİPLERİ 25a) Mîkât Sınırlarını İhramlı Olarak Geçmek 26

b) İhram Yasaklarına Uymak 28

3. İHRAMIN SÜNNETLERİ 28III. TAVAF 29

1. TAVAFIN ÇEŞİTLERİ 29

a) Kudüm Tavafı 30

b)Ziyaret Tavafı 30

c) Veda Tavafı 31

d)Umre Tavafı 33

e) Nezir Tavafı 33

f) Nafile Tavaf 33

g)Tahiyyetü'l-Mescid Tavafı 33

2. TAVAFIN GEÇERLİ OLMASININ ŞARTLARI 33a) Niyet 33

b) Tavafı Belirlenen Vakitte Yapmak. 34

c) Tavafı Kâbe’nin çevresinde ve Mescid-i Haram’ın içinde yapmak. 34

d) Tavafın en az dört şavtını yapmak. 34

2. TAVAFIN VACİPLERİ 34a) Tavafı abdestli yapmak 34

b) Vücutta, Elbisede ve Metafta Necaset Bulunmaması. 35

c) Tavafı Avret Mahalli Örtülü Olarak Yapmak 35

d) Teyamün 36

e) Tavafa Hacer-İ Esved'in Yanından Veya Hizasından Başlamak 36

f) Tavafı Yürüyerek Yapmak 36

g) Tavafı Hatim’in Dışından Yapmak 36

ı) Tavaf Namazı Kılmak 37

3. TAVAFIN SÜNNETLERİ 37

a) Tavafa başlarken Hacer-i Esved veya hizasına "Rükn-i Yemânî" tarafından gelmek ve Hacer-i Esved'in yanında veya hizasında tavafa başlamak. 37

b) Tavafın başlangıcında ve her şavtın sonunda Hacer-i Evsedi istilam etmek. 37

c) Remel yapmak. 38

d) Iztıba yapmak. 38

e) Tavafı mümkün Oldukça Kâbe’nin Yakınında Yapmak. 38

f) Müvâlât. 39

g) Duâ etmek. 39

h) Huşu Tavaf Yapmak 39

i) Tavaftan Sonra Zemzem İçmek. 39

IV. SA'Y 40

1. SA'YİN FARZLARI (ŞARTLARI VE RÜKÜNLERİ) 40a) Umre sa'yini, ihramlı olarak umre tavafından sonra yapmak. 41

b) Hac Sa'yini, ihrama girdikten sonra geçerli bir tavafın peşinden yapmak. 41

c) Hac sa'yini, hac ayları içinde yapmak. 41

d) Geçerli bir tavaftan sonra yapmak. 41

e) Sa’yi Safa ve Merve tepeleri arasında yapmak. 41

f) Sa'ye Safâ tepesinden başlayıp Merve tepesinde bitirmek. 41

g) Sa'yin en az dört şavtını yapmak. 42

2. SA'YİN VACİPLERİ 42a) Gücü yeten kimsenin sa'yi yürüyerek yapması. 42

b) Sa'yi yedi şavta tamamlamak. 42

c) Umrenin sa'yini ihramlı olarak yapmak 42

3. SA’YİN SÜNNETLERİ 42

4. SA’YİN YAPILIŞI 43

V. ARAFAT VAKFESİ 44

1. Arafat Vakfesinin Rüknü 44

2. Arafat Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları 45

3. Arafat Vakfesinin Vacibi 45

4. Vakfenin Yapılacağı Yer 45

5. Vakfenin Yapılacağı Zaman 45

6. Arafat Vakfesinin Sünnetleri 46

VI. MÜZDELİFE VAKFESİ 47

1. Müzdelife Vakfesinin Rüknü 47

2. Müzdelife Vakfesinin Geçerli Olmasının Şartları 47

a) Hac İçin İhramlı Olmak 48

b) Arafat Vakfesini Yapmış Olmak. 48

c) Vakfeyi Müzdelife Sınırları İçinde Yapmak 48

d) Vakfeyi Belirli Zaman İçinde Yapmak. 48

3. Müzdelife Vakfesinin Vacipleri 48

4. Müzdelife Vakfesinin Sünnetleri 49

VII. MİNA'DA YAPILAN GÖREVLER 49

1. Remy-i Cimar 49a) Remy-i Cimar'ın Vakti Ve Hükmü 50

b. Şeytan Taşlamanın Geçerli Olmasının Şartları 52

c) Şeytan Taşlamanın Sünnetleri 53

d) Şeytan Taşlamanın Mekruhları 53

2. H edy 53

a) Tanımı 53

b) Hedy Kurbanı İle Yükümlü Olanlar 54

c) Hedyin Çeşitleri 54

1. Vacip Olan Hedy 54

b) Nafile Hedy 55

d) Hedyin Kesim Yeri Ve Zamanı 55

e) Hedy Kurbanlarının Etleri 56

f) Kurban Yerine Oruç 56

3. Saçları Tıraş Etmek Veya Kısaltmak 57a) Zamanı Ve Yeri 58

b) Tıraş Edilecek Veya Kısaltılacak Saçın Miktarı 58

c) Tıraş İle Diğer Menâsik Arasında Tertip 59

d) İhramdan Çıkma (Tahallül) 59

I. İHSAR 61

1. Anlamı 61

2. İhsarın Sonuçları 61

3. İhrama Girerken Şart Koşmak 62

II. FEVÂT 63

1. Tanımı 63

2. Fevatın Sonuçları 63

I. MANASI 65

II. BEDEL HACCIN DELİLLERİ 65

III. BEDEL GÖNDERMEYİ CAİZ KILAN ŞARTLAR 66

IV. BEDEL İÇİN VASİYETTE BULUNMANIN HÜKMÜ 67V. VEKÂLET YOLU İLE HAC YAPMANIN ŞARTLARI 67

VI. NAFİLE HACDA VEKÂLET ŞARTLARI 70

I. HAC VE UMRENİN VACİPLERİNİ TERK ETMENİN CEZALARI 71

1. Mikat Mahalli İle İlgili Cezalar 71

2.Tavafla İlgili Yasaklar ve Cezaları 72

3. Sa’y İle İlgili Cezalar 73

4. Arafat Vakfesiyle İlgili Cezalar 74

5. Müzdelife Vakfesiyle İlgili Cezalar 74

6. Şeytan Taşlama (Rem-yi Cimar) İle İlgili Cezalar 74

7. Saçları Tıraş Etmek Veya Kısaltmak İle İlgili Cezalar 75

8. Şeytan Taşlama, Kurban Kesme Ve Tıraş Olma Arasındaki Tertibe Uymama İle İlgili Cezalar 75

9. Hac Ve Umreyle İlgili Şükür Ve Ceza Kurbanları 75II. İHRAM YASAKLARI VE BU YASAKLARA UYMAMANIN CEZALARI 76

1. Giyim Yasakları Ve İlgili Cezalar 76

2. Güzel Koku Ve Yağ Sürünme Yasakları Ve İlgili Cezalar 77

3. Saç Ve Tüyleri Giderme Yasağı Ve İlgili Cezalar 77

5.Cinsel İlişki Yasağı Ve İlgili Cezalar 78

6. Avlanma Yasağı Ve İlgili Cezalar 79

7. Harem Bölgesi Bitkileri İle İlgili Yasaklar Ve Cezaları 80

8. İhramlının Evlenmesi 80

9. Cezalarda Muhayyerlik 80

11. Cezalarırn Ödenme Zamanı Ve Yeri 82

12. İhramlıya Mübah Olan Şeyler 82

I. HZ. PEYGAMBERİN HACCI 83II. HACCA HAZIRLIK 84

III. TEMETTU HACCI 84

1. İhrama Girme 84

2. Tavaf 85

3. Sa’y Yapmak 85

4. Hac İçin İhrama Girmek 86

5. Arafat Vakfesi 86

6. Müzdelife Vakfesi 86

7. Akabe Cemresine Taş Atmak 86

8. Şükür Kurbanı Kesme 87

9. Tıraş Olma 87

10. Ziyaret Tavafı 87

11. Cemrelere Taş Atma 87

12. Veda Tavaf 88

IV. KIRAN HACCI 88

V. İFRAD HACCI 89

VI. İFRAD, TEMETTU VE KIRAN HACCI ARASINDAKİ FARKLAR 89

VII. HACDA KADINLAR 89

I. UMRENİN HÜKMÜ 91

II. UMRENİN SÜNNET (VACİP VEYA FARZ) OLMASININ ŞARTLARI 92

III. UMRENİN ZAMANI 92

IV. UMRENİN FARZLARI (ŞARTI VE RÜKNÜ) 93

V. UMRENİN VACİPLERİ 93

VI. UMRENİN SÜNNETLERİ 93

VII. UMRENİN YAPILIŞI 93

I. MEDİNE-i MÜNEVVERE 97

II. MESCİD-İ NEBEVİ’İN FAZİLETİ 97

III. PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARETİN HÜKMÜ 97IV. MESCİD-İ NEBEVİ’Yİ VE PEYGAMBERİMİZİN KABRİNİ ZİYARETİN ÂDÂBI 98

V. MEDİNE’DE KALINACAK SÜRENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 102

VI. MEDİNE’DEKİ BAZI MÜBAREK MEKANLAR 102

1. Kuba Mescidi 102

2. Cuma Mescidi 103

3. Baki’ Mezarlığı (Cennetü’l-Bakî’) 103

4. Mescidü'l-Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid) 103

5. Uhut Şehitliği 103

HAC VE UMRE İLE İLGİLİ TERİMLER 105

BİBLİYOGRAFYA 116
GİRİŞYüklə 0,99 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə