Indicatorii reprezintă instrumente ce pot furniza informaţii despre frecvenţaYüklə 317,77 Kb.
səhifə1/5
tarix15.01.2018
ölçüsü317,77 Kb.
#38025
  1   2   3   4   5

RAPORT DE ACTIVITATE

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ ‘‘SF. IOAN CEL NOU’’ SUCEAVA

AN 2012

1. MODUL DE ÎNDEPLINIRE A INDICATORILOR DE PERFORMANŢĂ
A. INDICATORI DE MANAGEMENT AL RESURSELOR UMANE
A.1. Proporţia medicilor din totalul personalului angajat al spitalului
Proporţia medicilor din totalul personalului angajat al spitalului” = (Nr. medici angajaţi în spital / Total persoane angajate în spital) x 100


Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

12

14

117

5

peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 41-60%=1, sub 40%=0

Numărul de medici angajaţi în spital se referă la: medicii încadraţi în secţiile/compartimentele cu paturi, inclusiv cei cu integrare clinica (UMF-işti); medicii încadraţi în structurile care deservesc secţiile cu paturi, respectiv laboratoare, servicii de anatomie patologică şi medicină legală, staţionare de zi cu locuri (LSM/CSM), UPU/CPU etc.; medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familială, dispensare TBC, ambulatorii de specialitate (stomatologie, pentru studenţi, pentru sportivi etc.); medicii din sanatorii TBC, preventorii etc.; medicii din cabinetele medicale şcolare şi studenţeşti; medicii de medicină dentară, medicii din cabinetele de specialitate din ambulatoriul integrat fără corespondent în secţiile/compartimentele cu paturi, potrivit statului de funcţii pentru posturile ocupate.

Personalul angajat al spitalului cuprinde numărul total al posturilor ocupate cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată sau pe perioadă determinată, după caz.

190 medici - 14 medici rezidenti=176

176/1208= 14

2174 medici pe total an /12 luni = 181 (media medici pe 2012)

181 medici -14 medici rezidenti =167

14516 nr.total de personal pe total an/12 luni=1210 (media personal pe 2012)

167/1210=14%

A.2. Proportia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului
Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului” = (Nr. personal medical / Total persoane angajate în spital ) x 100Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

50

63

126

5

peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 41-60%=1, sub 40%=0

Personalul medical cuprinde:

-medici, farmacişti;

-alt personal superior sanitar: fiziokinetoterapeut; bioinginer medical; biolog, biochimist, chimist, fizician, expert în fizică medicală; psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; profesor CFM, biolog, chimist SSD; asistente medicale cu studii superioare, superioare de scurtă durată, postliceale şi medii, moaşe, tehnician utilaje medicale şi tehnician dentar, soră medicală, oficiant medical, registrator medical, statistician medical; funcţii prevăzute în notele anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se salarizează la nivel de studii medii, postliceale sau SSD.


9175 (nr. total medici, asistente medicale, alt pers superior medical pe total an)/12 luni=765

765/1210= 63.


A.3. Proportia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical
Proporţia personalului medical cu studii superioare din total personal medical” = (Nr. personal medical cu studii superioare / Nr. total personal medical) x 100Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

20

28

140

5

peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 41-60%=1, sub 40%=0

Personalul medical cu studii superioare este format din medici, farmacişti; alt personal sanitar superior: fiziokinetoterapeuţi; bioinginer medical; biolog, chimist, biochimist, fizician, expert în fizică medicală, psiholog, logoped, sociolog, profesor CFM, kinetoterapeut, asistent social; chimist SSD, asistente medicale, moaşe cu studii superioare, SSD; funcţii prevăzute în notele anexelor nr. 1 şi 2 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi care se salarizează la nivel de SSD.


2364 (medici+ alt pers med cu studii superioare)/12=197+ 15 asistente medicale cu studii sup=212

76( asistente medicale cu studii superioare pe total an)/12=15

212(media cu studii superioare)/765( media personal medical)=28

A.4. Numar mediu de consultatii pe medic/ ambulatoriu
Nr. mediu de consultaţii pe un medic în ambulator” = (Nr. consultaţii în ambulator / Nr.de medici care acordă consultaţii în ambulator)


Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

800

1290

161

5

peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 41-60%=1, sub 40%=0

Consultaţii şi sume realizate în ambulatoriu: 2010 – 2011 - 2012Ani

2010

2011

2012

Numar consultatii

125862

156182

153522

Sume ambulatoriu clinic

660174

1367572

1747203

La medici se includ:

- medicii care acordă consultaţii în ambulatoriul integrat, respectiv medicii încadraţi în secţiile şi compartimentele cu paturi, care acordă asistenţă medicală în ambulatoriul integrat, precum şi medicii încadraţi în ambulatoriul integrat, în cabinetul de specialitate, fără corespondent în secţiile sau compartimentele cu paturi, conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;

- medicii care acordă consultaţii în ambulatoriul de specialitate (pentru sportivi, pentru studenţi, stomatologie etc.);- medicii din cabinetele de specialitate, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, boli infecţioase, planificare familială, dispensare TBC.
153522 nr consultatii/ 119 medici care acorda asistenta ambulator=1290

B. INDICATORI DE UTILIZARE A SERVICIILOR
B.1. Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie se calculează astfel:
Durata medie de spitalizare pe spital = Zile spitalizare / (Bolnavi aflaţi la începutul perioadei + Bolnavi intraţi în cursul perioadei)
Durata medie de spitalizare pe secţie = Zile spitalizare / (Bolnavi aflaţi la începutul perioadei + Bolnavi intraţi în cursul perioadei + Bolnavi transferaţi în cursul perioadei din alte secţii )


Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

8.50

7.38

87

5

peste 100%=0, 81-100%=5, 71-80%=4, 65-70%=3, 55-64%=2, 50-54%=1, sub 50%=0


Dotarea spitalului cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie a dus la rezolvarea rapidă a cazurilor spitalizate şi implicit la scăderea duratei medii de spitalizare.
Cazuri contractate – realizate spital an 2012


Luna

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Total An 2012

Cazuri contractare

3048

2774

2777

2774

2757

2753

2757

2762

2749

2764

2762

3117

33794

Cazuri realizate

3285

3212

3641

3202

3484

3332

3494

3579

3051

3249

3074

2911

39514

Diferenta

237

438

864

428

727

579

737

817

302

485

312

-206

5720


B.2. Rata de utilizare a paturilor pe spital şi fiecare secţie:
Rata de utilizare a paturilor” = Zile spitalizare / Numărul mediu de paturi


Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

260.00

247.65

95

5

peste 100%=0, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 51-60%=1, sub 50%=0


Durata medie de spitalizare în scădere duce la scăderea numărului de zile de spitalizare.

B.3. Indicele de complexitate a cazurilor

Indicele de complexitate a cazurilor” = (Total cazuri ponderate / Total cazuri rezolvate ) x 100

Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

0.9000

1.2506

139

5

peste 110%=5, 101-110%=4, 100%=3, 91-99%=2, 80-90%=1, sub 80%=0

ICM realizat spital: 2010 – 2011 - 2012Ani

2010

2011

2012

ICM realizat

1.1935

1.2386

1.2506


Clasament ICM realizat spitale judeţene de urgenţă


Nr. Crt.

Denumire spital

ICM

1

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenta Targu Mureş

1.8190

2

Spitalul Judeţean Clinic de Urgenta Timişoara

1.4745

3

Spitalul Clinic Judeţean Mureş

1.3404

4

Spitalul Judeţean de Urgenta Brăila

1.3403

5

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenta Sf. Spiridon lasi

1.2856

6

Spitalul Clinic Judeţean Sibiu

1.2620

7

Spitalul Judeţean de Urgenta "Dr. Constantin Opris" Baia Mare

1.2546

8

Spitalul Judeţean Piteşti

1.2545

9

Spitalul Judeţean Deva

1.2513

10

Spitalul Judeţean de Urgenta "Sf. loan Cel Nou" Suceava

1.2506

Spitalul Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava ocupă locul 10 din 42 spitale judeţene din ţară.

Complexitatea cazurilor (indicele de case mix): exprimă tipurile de pacienţi trataţi în spital în funcţie de diagnostic şi gravitate.
Indicele de complexitate a cazurilor: număr care exprimă resursele necesare spitalului în concordanţă cu pacienţii trataţi.
Cazuri ponderate: pacienţii “virtuali” generaţi prin ajustarea cazurilor externate, în funcţie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.
Acest indicator, prin creşterea anuală a valorii absolute relevă creşterea de fapt a gradului de complexitate a cazurilor rezolvate, lucru ce a fost posibil prin îmbunătăţirea dotării mijloacelor de investigaţie şi implicit de tratament.
B.4. Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale

Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale” = (Nr. pacienţi cu intervenţii chirurgicale / Nr. pacienţi externaţi din secţiile cu profil chirurgical) x 100
Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

70.00

86.02

123

5

peste 100%=5, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 40-60%=1, sub 40%=0


Acest indicator, realizat la valoare maximă, este corelat în dinamică cu noile condiţii de performanţă obţinute prin reabilitarea blocului operator şi a secţiei ATI.
C. INDICATORI ECONOMICO – FINANCIARI
C.1 „Execuţia bugetară faţă de bugetul de cheltuieli aprobat” se calculează ca raport între plăţile totale şi partea de cheltuieli a b.v.c. aprobat. (Plăţi totale: 97.480.335 lei; buget de cheltuieli 118.973.122 lei).


Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

88,00

81,93

93

5

peste 100%=0, 91-100%=5, 81-90%=4, 71-80%=3, 61-70%=2, 40-60%=1, sub 40%=0

Valoarea calculată a acestui indicator este de 81,93%, faţă de 88% cât a fost prevăzut, reieşind o realizare de 93% faţă de nivelul asumat.

Motivul pentru care nu s-a realizat valoarea asumată a indicatorului respectiv, îl constituie în principal neîncasarea de la CAS Suceava a contravalorii facturilor emise pentru programele de sănătate în sumă de 6.168.651 lei. Menţionăm că unitatea a efectuat toate achiziţiile cu încadrarea în bugetul aprobat şi în valoarea contractelor încheiate cu CAS Suceava cu această destinaţie.

De asemenea, procentul de 93% de realizare a acestui indicator se încadrează în marja de aproximare pentru a fi notată cu 5 puncte.


C.2. „ Procentul veniturilor proprii din total venituri” se calculează ca raport între drepturile constatate (conform datelor din conturile din clasa 7) cu excepţia celor care provin de la Casa de Asigurări şi totalul drepturilor constatate. (total drepturi constatate 105.641.564 lei, din care cele de la Casa de Asigurări 81.036.360 lei).

Asumat

Realizat

Grad realizare

Punctaj

Evaluare

17,00

23,29

137

5

peste 100%=5, 91-100%=4, 81-90%=3, 61-80%=2, 50-60%=1, sub 50%=0


Yüklə 317,77 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə