L I s t " d e L u c r " r IYüklə 70,71 Kb.
tarix17.03.2018
ölçüsü70,71 Kb.CURRICULUM VITAE 1. Nume şi prenume: POPESCU V. Maria

 2. Ziua, luna, anul şi locul naşterii: 5 febr.1946, Călăraşi, Judeţul Călăraşi

 3. Studii absolvita şi diplome obţinute:

  1. Diplomă de bacalaureat: Liceul, CălăraşiCălăraşi, 1963

  2. Diplomă de inginer/arhitect/chimist/fizician/etc: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Chimie

  3. Diplomă de master: -

  4. Diplomă de doctor: Institutul Politehnic Bucureşti, Facultatea de tehnologie chimică. Catedra de chimie analitică, 1979. Titlul: Separarea şi determinarea mercurului din aer şi ape poluate, Conducător ştiinţific: Prof.dr.doc. Grigore POPA

 4. Limbi străine cunoscute: Limba franceză - scris şi vorbit curent Limba engleză - scris, citit, vorbit mediu, Limba rusă - scris, citit

 5. Numărul de cărţi publicate, din care reprezentative (maximum trei) după 1990 următoarele: 19 cărţi, manuale universitare şi îndrumătoare de laborator din care 3 în editură, 4 în străinătate.


În străinătate
1. Popescu M., Blanchard J.M., Analyse et traitement physicochimique des rejets Carré J. atmosphériques industriels (émissions, fumées, odeurs,

et poussières), TEC & DOC Lavoisier, Paris, 1998, 880 pag.


În ţară
2. Popescu M., Simion A. Lucrări practice de chimie, multiplicare UTCB, 2001, 86 pag.
3. Popescu M., Popescu Miron. Ecologie aplicată, multiplicare

UTCB, 1992 şi la Editura MATRIX, Bucureşti,2000, 330 pag.


4. Robu I., Popescu M. Matériaux de constructions, vol.3, multiplicare UTCB,1996, 89 pag.
5. Robu I., Popescu M. Matériaux de constructions, vol.1, multiplicare UTCB,1993, 88 pag.
6. Popescu M., Robu I. Chimie appliquée aux matériaux de constructions, multiplicare UPB, 1992, 200 pag.
7. Robu I., Popescu M. Travaux pratiques de matériaux de constructions, multiplicare UPB, 1992, 179 pag.
8. Popescu M., Robu I. Travaux pratiques de chimie, multiplicare UPB, 1991, 105 pag.
9. Popescu M. Chimie. Bazele fizico-chimice ale studiului materialelor de construcţii, multiplicare UTCB, 1990, 166 pag.
10. Popescu M. Materiale de construcţii, multiplicare UTCB, 1990, 260 pag.


 1. Numărul de articole publicate, din care reprezentative, după 1990: 18 articole publicate

a) Studii de cercetare fundamentală privind mecanisme de reacţie şi stabilirea compoziţiei unor compuşi.

1. Popescu M., Şerban L., Popescu Miron Thermo-indicating paint for damage warning, 46 (1996); p. 317, J.of Thermal Analysis
2. Popescu M., Matei V, Şerban L. Contributions to the hardening mechanism of water glass by using thermal analysis methods and X-ray difractometry, J.of Thermal Analysis, 37, 1991, p.375
3. Popescu M. Study of reaction and composition of complexe Hg(II) with diazoamino- benzene, Revue Roumaine de Chimie, 35,990, p.67
4. Dăneţ A., Popescu M. Determinarea extractiv spectrofotometrică a Hg(II) sub formă de compus de asociere a ionului cromocomplexului său cu Rodamină B, Revista de Chimie, 41, 1, 1990, p.58
b) Obţinere de materiale noi

5. Crăciunescu L., Şerban L., Popescu M. Agregate artificiale şi cărămizi pe bază de şlam de bauxită,Materiale de construcţii, 21, 2-3, 1991, p.81


6. Crăciunescu L., Şerban L., Popescu M., Matei V Beton aparent cu parament natural colorat cu şlam de bauxită, Materiale de construcţii, 20, 4, 1990, p.203

c) Studii privind poluarea şi depoluarea mediului


7. Popescu M., Joly J.P., Carré J., Dănăţoiu C. Dynamical adsorption and temperature-programmed desorption of VOCs (toluene, butyl acetate and butanol) On activated carbons, Carbon, 41, 2003, p. 739.
8 Carré J., Popescu M., Dănăţoiu C. Dynamic adsorption – desorption of solvents (toluene, N butylacetate, and butanol) at the surface of two microporous granulated active carbons, Science and technology of Environemental Protection, vol 9, Nr 1, 2002, p, 1.
9. Carré J., Popescu M., Blanchard J.M., Pelletier L. The extraction and chromatographic analysis of some aromatic gritstone compounds of creosote type, Revue Roumaine de Chimie, 1 (46), 2001, p. 31.
10. Carré J., Popescu M., Bărbulea C. Extraction et analyse de solvants industriels, polluants del'atmosphère; piégés sur charbon active, Pollution atmosphèrique, 166, 2000, p. 273.
11. Carré J., Popescu M., Blanchard J.M., Extraction et analyse de composés organiques volatils(solvants industriels, HAP) dans des matrices solides(sols, roches poreuses, charbon actif), Science and technology of Environemental Protection, 6, 2, 1999, p, 1.
12. Popescu M., Chiriac R.Impactul poluării cu fibre de azbest asupra mediuluiînconjurător “Ecoclima”, 3-4, 1999, p. 37.
13. Popescu M., Hera D., Chiriac R. Impactul freonilor asupra mediului înconjurător, Ecoclima,1-2, 1999, p. 38.
14. Popescu M., Gheorghe M., Barbulea C Recherches sur l’adsorption des composés organiques volatils sur le charbons actif, Pollution atmosphérique, 161, 1999, p. 123.
15. Gheorghe M., Popescu M., Barbulea C Etude sur la désorption des solvants organiques volatiles sur le charbon actif, Pollution atmosphérique, 161, 1999, p. 128.
16. Gheorghe M., Popescu M., Voiniţchi D., Barbulea C.Sisteme de stabilizare / solidificare în matrice hidraulică

a unui deşeu de electrodepunere, Materiale de construcţii,, 28, 4, 1998, p. 280


17. Blanchard J.M., Carré J., Popescu M. Extraction et analyses de composés organiques volatils (COV) dans un sol contaminé. Exploitation des résultats obtenus, Déchets-sciences et techniques, 5, 1997, p. 46
18. Popescu M., Dănăţoiu C., Carré J., Letoffe J. M. Adsorption equilibrrium of volatile organic compounds on

activated carbon. Science and Technology of Environemental Protection, vol. 1. nr. 1, 2004, p, 1.d) Valorificarea materialelor refolosibile şi a deşeurilor combustibile

19. Antonescu N., Popescu M. Distrugerea prin incinerare a deşeurilor poluante,Protecţia atmosferei, 1, 1992, p.46
 1. Numărul de contracte/proiecte/ granturi de cercetare, din care ca responsabil după 1990 următoarele:

Contracte de cercetare ştiinţifică (lista selectiva)

Coordonate

1. Popescu M Monitorizarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE -S.A,2000- 2004


2. Popescu M Monitorizarea imisiilor şi emisiilor de poluanţi în procesul de formare a acumulatorilor cu plumb S C. ELECTRO AUTO SERVICE CARANDA, 2000-2004
3. Popescu M Monitorizarea calitatii GPL comercializat de Sigma Gaz Buzau, 2004
4.Popescu M BILANT de mediu Nivel II si Program de Conformare pentru Depozitul da la Galbinasi S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE -S.A, 2000 şi 2004
5.Popescu M Monitorizare pulberi ciment si gaze Lafarge COMNORD SA – Punctul de lucru Glina, Punctul de lucru Buftea şi Punctul de lucru Progresul,2004

6.Popescu M Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului datorat cresterii capacitatii de productie a Fabricii de pulberi feroase S.C. HOEGANAES CORPORATION EUROPE -S.A, 2004


7.Popescu M Monitorizarea emisiilor si imisiilor de poluanti S.C.ANDAMI COMP-SRL, 2002-2004

8.Popescu M Rapoarte de incercare GPL BULROM GAS IMPEX SRL,2004


9.Popescu M Rapoarte de incercare GPL Registrul auto român, organismul de certificare produse,2004
10.Popescu M Emisii de poluanţi din ape reziduale SC LUKY PROIECT SRL, 2004
11.Popescu M Raport de încercare pentru furtun GPL aragaz SC AUGMENT SRL, 2004
12.Popescu M Bilanţ de mediu nivel II pentru atelierul de confecţionat sobe de teracotă P.F. PODEA NICOLAIE şi P. F. PETRESCU SEBASTIAN, 2003
13. Popescu M Asistenţă tehnică pentru monitorizarea calităţii aeruli ARCSAustria, 2003
14. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu I şi II pentru Complexul Comercial MALL Bucureşti, SC PACIC SRL, 2002-2003

15. Popescu M., Petre Elena Măsurători ale emisiilor de

pulberi la SC SINTER – REF Azuga, 2002

16. Popescu M., Petre Elena Stabilirea calităţii solului la 2 terenuri situate în Bucureşti, 2002


17. Popescu M., Petre Elena Stabilirea calităţii solului de pe terenul situat în Calea Văcăreşti, sectorul 4, NEW LAKE DEVELOPMENT,Bucureşti, 2002
18. Popescu M., Petre Elena Determinarea concentraţiilor de poluanţi din gazele de ardere de la cuptorul de tratament CT4 şi Centrala termică, SC. CORD SA.- Buzău 2002
19. Popescu M., Petre Elena Determinarea cifrei octanice la GPL auto, la staţiile de distribuţie, aparţinând SC. SIGMA- GAZ, Buzău, 2002
20. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi la Fabrica de tâmplărie, din Comuna Berceni, SC. INDUSTRIAL CONSTRUCT SA., 2002
21. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II la Staţia de distribuţie carburanţi Mol-2000 – Postăvarul şi Otopeni Bucureşti , 2002
22. Popescu M., Petre Elena Studiu de impact pentru hală de producţie galvanizare, SC. EDREX PROD COM SRL, 2002

23. Stabilirea calităţii solului de pe terenul situat în oraşul Ploieşti, str. Şoseaua Vestului, nr. 12, SC PROFI- ROM- FOOD- SRL, 2002.


24. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor de poluanţi la cuptoarele de tratament CVR-1 şi CVR-4 şi la ciclonul de desprăfuire a aerului conţinând rumeguş, SC DUCTIL STEEL SA Buzău, 2001

25. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de poluanţi, rezultaţi din procesele de vopsire şi sudură, SC IMCOM SA Bucureşti, 2001


26. Popescu M., Petre Elena Determinarea emisiilor şi imisiilor de GPL, in procesul de inbuteliere şi la staţiile de alimentare auto cu GPL, SC.

SIGMA SRL, Buzău, 2001


27. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II la Staţia de distribuţie carburanţi MOL –2000 –Hunedoara, SC. MOL ROMÂNIA P.P. SRL – Cluj Napoca, 2001
28. Popescu M., Petre Elena Determinarea caracteristicilor tehnice şi eficienţei instalaţiilor de desprăfuire aferente procesului de fabricare a electrozilor, SC DUCTIL SA. Buzău, 2001
29. Popescu M., Petre Elena Bilanţ de mediu nivel I şi II, aferent SC PROCEMA SA Filiala Militari, SC PROCEMA SA, Bucureşti, 2001
30. Popescu M., Popescu M., Chiriac R., Schiopu N., Vanghele M. Executare de analize de laborator pentru probe sol şi apă la Grupul IV de mine propuse pentru închidere, SC PROMINFO

Ploieşti, nr.4580, 2000


31. Popescu M., Popescu M., Bărbulea C. Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă,SC Auto Service Caranda SRL, Bucureşti, nr.2644, 2000-2004
32. Popescu M., Popescu M., Bărbulea C. Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă,SC Tofan Recap SA, Bucureşti, nr.2659, 2000-2004
33. Popescu M., Popescu M., Vanghele M. Bilanţ de mediu pentru Institutul Oncologic Bucureştinr.2861, 2000

34. Bilanţ de mediu nivel I şi II aferent SC IRMEB SA, 2000


35. Bilanţ de mediu nivel I aferent SC UNISEM SA,Depozitul Perieţi şi Ferma vegetală, Ialomiţa, 2000.

36. Bilanţ de mediu nivel I şi II aferent SC DIP SA,Buzău, 2000.


37. Determinarea eficienţei instalaţiilor de ventilare pentru desprăfuirea aerului, SC DIP SA,Buzău, 2000.
38. Determinarea eficienţei instalaţiilor de ventilare pentru desprăfuirea aerului, MCT, 2000.
39. Analiza apei din foraje la Sc GRANITUL SA, 2000
40. Popescu M., Chiriac R. Vopsele termoindicatoare pentru prevenirea incendiilor,nr.84, 1999

41. Popescu M., Popescu M. Studiu de impact pentru instalaţia de ardere a deşeurilor provenite din aeronave pe Aeroportul Internaţional Băneasa nr. 4256, 1999

42. Popescu M., Popescu M., Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de alimentare auto SHELL Hunedoara, nr.77, 1998
43. Popescu M., Popescu M., Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei dealimentare cu combustibil MOL, Bucureşti, nr.55, 1998
44. Popescu M., Gheorghe M., Petre E., Bărbulea C. Cercetări privind recuperarea şi valorificarea solvenţilor

organici volatili din gazele reziduale, cu concentraţii mici,

emise în atmosferă de materialele de finisaj, utilizate în

construcţii, prin optimizarea procesului de sorbţie-desorbţie

pe materiale sorbante indigene, nr.498 B2, 1995 – 1996
45. Popescu M., Şerban L. Noi materiale de construcţii pe bază de ipsos , nr.84, 1992
46. Popescu M., Şerban L., Rusu E. Noi materiale de construcţii pe bază de ipsos , faza a II-a,nr.84, 1991

În colaborare
47. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă,SC Auto Service Caranda SRL, Bucureşti, nr.7881, 1999
48. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Monitorizare emisii de gaze evacuate şi pulberi în atmosferă,SC Tofan Recap SA, Bucureşti, nr.6196, 1999
49. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Studiu de impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei dedistribuţie a carburanţilor, din str. Braşov, Drumul Taberei, Bucureşti, nr.49, 1998
50. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Studiu de

impact asupra factorilor de mediu datorat staţiei de distribuţia

carburanţilor, din Bd. Bucure;ti, nr. 101 bis1998 bis
51. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de

mediu RATB GROZOVICI, nr.13, 1998


52. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de

mediu Nivel I aferent complexului de deservire carburanţi

SHELL, Hunedoara, nr. 153, 1998
53. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Fişa de prezentare şi declaraţie necesară emiterii autorizaţiei de mediu pentru obiectivul ICSM, secţia de utilaje, Berceni nr. 56, 1998
54. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Elaborarea documentaţiei de mediu conform Anexei 8 din Ordinul 125 al MAPPM pentru obiectivul ETA RATB, nr. 13, 1998
55. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent SC UZTEL SA, Ploieşti, nr.148, 1997
56. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent SC ABELA ROCAS SRL, Otopeni,nr.49, 1997
57. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent SC MUNTENIA SA, Filipeştii de Pădure, nr.74, 1997
58. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent SC Turnătoria centrală SA, Câmpina nr.149, 1997
59. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent SC UZTEL SA, Ploieşti, nr.148, 1997

60. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Bilanţ de mediu aferent Uzinei Chimice Turda nr. 20, 1996


61. Efectuat la LCPAE, Lyon Dosages de composés du type creosote dans des matrice rocheuses aquiferes, contract LCPAE, INSA, 1995-1996
62. Efectuat la LCPAE, Lyon Analyse et etude de la mobilité dans les sols de molécules organiques toxiques, nr. SRETIE  MERE  92 052, INSA,nr. 1 847, 1993-1994
63. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Stabilirea pe cale experimentală a compoziţiei poluanţilor şi a debitului optim de aer aspirat de la băile cu săruri cianurice, nr.24, 1992
64. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Determinarea compoziţiei poluanţilor proveniţi din industria solvenţilor, nr.63, 1992
65. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Determinarea poluanţilor rezultaţi din tratamentele termochimice cu săruri cianurice, nr.129, 1991
66. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Determinarea poluanţilor rezultaţi în atelierele de acoperiri metalice nr.63a, 1991
67. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Determinarea poluanţilor rezultaţi în atelierele de carbonitrurare, nr.63b, 1991
68. Colaborare cu Catedra de Instalaţii Poluarea pasajelor rutiere. Măsurători de poluanţi, nr.199, 1990
69. Gheorghe M., Popescu M. Studii şi cercetări privind modelarea structurală în principalele domenii ale materialelor de construcţii, nr.101, 1990
70. Crăciunescu L., Popescu M., Ghirlea E. Cercetări teoretice şi experimentale privind aprofundarea cunoaşterii fenomenelor fizico-chimice ce au loc în beton, în scopul cunoaşterii performanţei acestuia, ca principal

material de construcţii, nr.58, 1990


Participare la proiecte naţionale
1. Grant Stabilizare/solidificare de deşeuri ultime. Teză de doctorat


finanţare CNCSIS, 2001 - 2003


Participare la proiecte internaţionale1. Copirtech I. Achiziţia unui cromatograf de gaz cu detector FID

finanţare Ademe, UTCB, Soropa, 1995


2. Reţea de laboratoare pentru formare şi cercetare, Teze de doctorat pe teme din domeniul protecţiei mediului, finanţare Min. Ed. Înv. şi Cercetării din Franţa, 1997-2000.

Parteneri din Franţa, Ungaria, Moldova şi Bulgaria


3. INCO-Copernicus Conceperea unor metode de analiză de COV din soluri poluate,

finanţare CEE, 1997-2000.

Parteneri din Franţa, Spania şi Moldova
4. Socrates Mobilitaţi de tinere cadre didactice. Predare de cursuri.

finanţare CEE, 1999-2001Parteneri din Franţa şi Spania
5. Copirtech II Teză de doctorat finanţare Ademe 2000

 1. Domenii de competenţa: Elaborare studii de impact: acreditare MAPPM EIM – 07 – 109/14.12.2004

Elaborare bilanţuri de mediu: acreditare MAPPM BM – 07 – 111/14.12.2004 (Rapoarte de încercare pentru aer, apă, sol)

Analiză GPL: agreere RAR nr. 3037/07.10.203

Raporturi de încercare pentru furtune GPL aragaz


 1. Afilieri la organizaţii/ societăţi profesional – ştiinţifice: -

 2. Alte date semnificative: Cursuri predate:

Chimie aplicată materialelor de construcţii,

Materiale de construcţii,

Ecologie aplicată şi protecţia atmosferei,

Chimia poluanţilor

Tratarea poluanţilor industriali atmosferici

Tehnici instrumentale de analiză a deşeurilor şi a poluanţilor

produşi de incinerarea lor
Publicaţii:

19 cărţi, manuale universitare şi îndrumătoare de laborator din care 3 în editură, 4 în străinătate,

56 articole publicate din care 27 în străinătate

16 brevete de invenţie acordate şi 1 cu dosare depuse la OSIM,


Contracte de cercetare: 50 coordonate,

38 colaborare, din care 2 în Franţa


Softuri generale cunoscute:

Wordperfect,

Word sub IBM şi Macintosh

Cricket Graph sub IBM şi Macintosh,

Excel
Softuri profesionale cunoscute:
Secaline

EZChrom


Chemwind

QUADSTAR


setaram-tag

APEX Chromatography Workstation,

Class 5 000,
Alte activităţi profesionale:
Membră fondatoare a Societăţii Române pentru Protecţia Atmosferei (SOROPA) si membră în colectivul de redacţie al revistei “Protecţia atmosferei”

Membră a Societăţii române pentru asigurarea calităţii (SRAC)


Coordonare de proiecte internaţionale
Copirtech I, finanţare Ademe, UTCB, Soropa, 1995 Reţea de laboratoare pentru formare şi cercetare, finanţare

Min. Ed. Înv. şi Cercetării din Franţa, 1997-2000.Parteneri din Franţa, Ungaria, Moldova şi BulgariaINCO-Copernicus, finanţare CEE, 1997-2000.

Parteneri din Franţa, Spania şi MoldovaSocrates, începând din 1999. Parteneri din Franţa şi Spania

Copirtech II, finanţare Ademe, 2000

Grant, finanţare CNCSIS, 2001 – 2003
Conceperea de laboratoare de cercetare şi didactice
“Laboratorul de analiză fizico-chimică”, laborator pentru cercetare, din Bdul Lacul Tei,

“Laboratorul de chimie”, laborator didactic, de la Facultatea de Instalaţii,

“Laboratorul de poluare”, laborator didactic şi de cercetare, de la Facultatea de Instalaţii,

3 laboratoare didactice în Algeria

Brevete de invenţie

Acordate
1. Popescu M.,Ungureanu M., Matei V., Balea Gh. Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.85855,

1984
2. Popescu M., Ionescu C., Posticescu V., Ungureanu M. Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86156, 1984


3. Popescu M., Ungureanu M., Simion A., Săndulescu V. Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86157, 1984
4. Popescu M., Ungureanu M, Simion A., Matei V.. Cerneală cu uscare rapidă şi rezistentă la apă, nr.86158, 1984
5. Popescu M., Flondor I.,Tomşa M. Brichete din negru de fum, nr.103058, 1988
6. Popescu M., Popa E., Tomşa M., Flondor I.Brichete din negru de fum, nr.103057, 1988

7. Popescu M., Tronaru N, Simion A., Mangu M.,. Terbea Gh., Balea Gh. Cerneală neagră cu uscare rapidă, rezistentă la apă, pentruinscripţionare pe suporturi din metal, sticlă, polietilenă şi, nr.102386, 1988


8. Popescu M., Tomşa M., Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 300°C, pentruprevenirea avariilor, nr.105971, 1993
9. Popescu M., Tomşa M., Bandrabur C., Nicolae L. Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 300°C, pentruprevenirea avariilor, nr.105972, 1993
10. Popescu M., Tomşa M., Nicolae L. Vopsea termoindicatoare a temperaturii de 110°C, nr.144804, 1990
11. Popescu M., Şerban L., Crăciunescu L. Beton aparent cu parametru natural colorat cu şlam de bauxită, nr. 1 238, 1999
12. Popescu M., Şerban L. Materiale granulare grele şi uşoare de tip ceramic, nr. RO 114891 B, 1999
13. Popescu M., Şerban L., Matei V. Produse pe bază de ipsos , de mare rezistenţă şi cu comportare la apă îmbunătăţită, nr. 1 237, 1999
14. Popescu M., Şerban L., Matei V., Manolache Ş. Produse pe bază de ipsos , albe şi cărămizii de foarte marerezistenţă, nr. 1 239, 1999

15. Popescu M., Voiniţchi D., Gheorghe M., Niculae L.Brichete din pastă de negru de fum şi rumeguş liate cu aracet, nr. 117460B, 2002


16. Popescu M., Voiniţchi D., Niculae L. Brichete din pastă de negru de fum şi rumeguş liate cu ciment, nr. 117459B/2002
Cereri depuse la OSIM

17. Popescu M., Gheorghe M., Bărbulea C. Procedeu de recuperare a solvenţilor organici volatili din emisiile gazose, nr. 949, 1997


Colaborare la coordonarea de lucrări de DEA şi de proiecte de diplomă, PFE, (în Franţa)
Proiecte de diplomă (Franţa)
1. Utilisation de filtres à charbon actif pour l'amélioration de l'atmosphère des ateliers de peinture; susţinut în 2000, la LAEPSI, INSA Lyon.
2. Extraction et analyse de composés organiques volatils contenus dans une matrice, adsorbante ; susţinut în 1997 la LAEPSI, INSA de Lyon
3. Extraction et analyse de composés aromatiques contenus dans des grès, ; susţinut în septembrie, 1996, la LAEPSI, INSA Lyon
4. Remise en fonctionnement d’un spectromètre de masse et couplage avec un chromatographeen phase gazeuse, ; susţinut în iunie, 1996, la LAEPSI, INSA Lyon
5. Remontage et mise en route d'un appareillage de spectrométrie de masse. Couplage avec une en phase gazeuse, ; susţinut în iunie, 1995, la LAEPSI, INSA Lyon
6. Analyse chromatographique de composés organiques volatils contenus dans les sols pollués”, ; susţinut în iunie 1994, la LAEPSI, INSA Lyon
Lucrări de DEA (Franţa)
7. “Extraction et analyse de composés aromatiques contenus dans des grès, susţinută în septembrie 1996, la LCPAE, INSA Lyon

8. “Dosages de composés du type creosote dans des matrices rocheuses aquiferes”, susţinută în iulie 1995, la LCPAE, INSA Lyon.


9. “Application de la chromatographie en phase gazeuse ŕ l´analyse de polluants types “COVX et HC” dans le sol”, susţinută în septembrie 1993, la LCPAE, INSA Lyon.

Teze

10. Utilisation de filtres à charbon actif pour l'amélioration de l'atmosphère des ateliers de peinture; commencée en 1997 et sera soutenue en novembre 2000, en cotutelle UTCBucurest/INSA Lyon


11. Etude du partage de polluants aromatiques entr goudron de houille et l'eau, commencée en 1997, à LAEPSI, INSA Lyon et soutenue en 1999. 1. Telefon fix/interior, telefon mobil, e-mail, pagină web:

Telefon fix : 021 252.42.80/166, 021 252.68.80,

Telefon mobil: 0722 72 70 73e-mail : mpopescu@instal.utcb.ro
Yüklə 70,71 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə