•Intilnirea Biroului cu doua reprezentante ale Oficiului de relatii externe al regiunii Emilia –Romagna : in acest context doYüklə 171,53 Kb.
səhifə1/5
tarix01.08.2018
ölçüsü171,53 Kb.
  1   2   3   4   5

R O M Â N I A

JUDEŢUL MUREŞ

CONSILIUL JUDEŢEAN


4300 – Tîrgu Mureş, Str. Primăriei nr. 2, Tel: +(40) 265 263211, Fax: +(40) 265 268718, http://www.cjmures.ro

R A P O R T

privind participarea la Stagiul de Practică organizat în cadrul

Biroului Permanent de Reprezentare la Bruxelles

al Uniunii Naţionale a Consiliilor Judeţene din România,

3 octombrie – 15 decembrie 2005

Extinderea Uniunii Europene şi apropiata integrare a României în Uniunea Europeană constituie o realitate şi totodată o provocare pentru autorităţile locale, care au determinat deschiderea în capitala Europei – Bruxelles, a peste 250 Birouri Regionale Europene, ce reprezintă, in varii forme, interesele locale sau regionale, promovează imaginea comunităţilor lor locale si informează asupra oportunităţilor de dezvoltare, încercând sa influenţeze actorii europeni si sa susţină implicarea regiunilor in mediul comunitar.

În acest context, în data de 10 octombrie 2005, Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România, şi-a inaugurat alături de cele peste 250 de birouri din întreaga Europă, sediul propriului Birou de Reprezentare în capitala Europeană. La festivitatea de inaugurare au luat parte, alături de oficialităţi din România - ministrul integrării europene, Anca Boagiu, ambasadorul României pe lângă Uniunea Europeana, Lazăr Comanescu, ambasadorul României in Belgia, Ion Jinga, observatorii români din cadrul Parlamentului European – şi importanţi reprezentanţi ai instituţiilor care funcţionează în Bruxelles: preşedintele Comitetului Regiunilor, Peter Straub, raportorul pentru România din cadrul Comitetului Regiunilor, Lars Abel, secretarul general al Consiliului Comunelor si Regiunilor din Europa, Jeremy Smith, si numeroşi funcţionari europeni si reprezentanţi ai birourilor regionale de la Bruxelles.

Fiecare dintre oficialităţile mai sus menţionate, a luat cuvântul şi şi-a prezentat punctul de vedere cu privire la apropiata integrare a României în Uniunea Europeană şi la necesitatea deschiderii unui astfel de birou de reprezentare a judeţelor. De asemenea, a fost prezentat un film, realizat de stagiarii din cadrul Biroului, referitor la consecinţele inundaţiilor succesive care au afectat România în ultima perioadă, imagini relativ puţine, dar suficiente pentru a ilustra dezastrul natural.

În cadrul Biroului UNCJR de la Bruxelles, reprezentanţii desemnaţi dintre angajaţii Consiliilor Judeţene, efectuează stagii de pregătire în care, pe de o parte aceştia sunt formaţi în domeniul afacerilor europene, prin participarea la diverse cursuri şi seminarii, iar, pe de altă parte, promovează potenţialul, proiectele locale şi regionale, prin identificarea de parteneri din cadrul instituţiilor europene dar, mai ales, a regiunilor europene reprezentate la Bruxelles. De asemenea, reprezentantul fiecărui judeţ iniţiază si dezvoltă contacte directe, formale sau informale, cu reprezentanţi ai instituţiilor comunitare si ai autoritarilor locale si centrale din statele membre UE, in vederea atragerii de fonduri comunitare si a creării de parteneriate inter-regionale, asigurând şi informarea adecvata a actorilor locali/regionali, cu privire la politicile si programele comunitare, actualitatea europeana si regionala. Delegatul Consiliului Judeţean Mureş la primul stagiu de formare în cadrul Biroului de la Bruxelles (3 octombrie-15 decembrie 2005) a fost doamna Cioban Simona – consilier în cadrul Direcţiei Dezvoltare Regională, Integrare Europeană.

Este de subliniat rolul important al primului stagiu în cadrul Biroului de la Bruxelles, având în vedere ca acesta constituie etapa în care s-au iniţiat iniţierea acele contacte si colaborări cu regiuni si structuri europene, pe baza cărora, pe parcursul stagiilor viitoare, vor putea fi materializate proiecte în care fiecare judeţ va considera oportun să se implice.

Pe de altă parte, perioada de 10 săptămâni alocată acestui stagiu a fost relativ scurtă pentru concretiza efectiv vreun proiect în beneficiul judeţului Mureş. Este adevărat că am pus bazele unor viitoare colaborări cu regiuni din Europa, care îmi exprim speranţa că pe parcursul anului 2006 se vor materializa în proiecte care să obţină finanţări în cadrul unor iniţiative comunitare finanţate de către Comisia Europeană, pe de o parte şi în parteneriate interregionale, care să ducă la o mai bună reflectare în exterior a potenţialului judeţului Mureş
Un alt aspect care doresc să îl evidenţiez este acela referitor la modul în care se realizează networkingul (stabilirea unei reţele de parteneri) la nivel european. Astfel, urmare a seminarilor şi conferinţelor la care am participat în Bruxelles, un prim contact începe în momentul în care subiectul care constituie tema dezbaterilor este unul care interesează şi judeţul nostru. Orice reuniune organizată, se încheie de obicei cu un cocktail la care iau parte toţi participanţii. Acesta este momentul în care, în funcţie de interesul fiecăruia, se socializează şi se fac schimburi de cărţi de vizită, în vederea derulării în viitor a unor discuţii referitoare la subiectul în speţă. Urmează apoi contactarea prin intermediul transmiterii pe format electronic unei scrisori în care se exprimă intenţia de a avea o întrevedere bilaterală cu o anumită persoană. Această scrisoare de intenţie, primeşte mai devreme sau mai târziu un răspuns, în funcţie de care se organizează întâlnirea. În general, funcţionarii care activează în Bruxelles, au un program flexibil, întâmplându-se adeseori ca o întâlnire programată într-o anumită zi să fie decalată de către unul din parteneri. Acest exemplu este menit să se constituie într-un argument atunci când se afirmă că pentru a reuşi să susţii că „s-a stabilit un contact la Bruxelles” conştientizezi că acest contact a fost stabilit în timp, ceea ce poate să însemne uneori 2 săptămâni iar alteori chiar 3 sau 4, în funcţie de agenda fiecărui posibil partener (această agendă, pentru cei care activează în cadrul Birourilor Regionale Europene la Bruxelles, este stabilită de obicei pe perioadă de 1 an, întrevederile mele cu aceştia fiind programate de către ei, în perioada în care le permitea agenda proprie).
Un alt aspect demn de a fi subliniat este acela că, în instituţiile care funcţionează la Bruxelles, disciplina este una din caracteristicile care reiese din primul moment în care reuşeşti să intri. Toţi funcţionarii au un program de lucru bine determinat şi stabilit cu timp înainte, fiecare este un mic expert în domeniul său de activitate şi aceasta deoarece fişa postului nu excede în sarcini ci cele patru sau cinci sarcini care constituie atribuţiile lor, sunt bine stăpânite şi supuse tot timpul perfectării.

De asemenea, toate instituţiile sunt prevăzute la intrare cu instalaţii de monitorizare şi de identificare a fiecărui funcţionar, accesul în clădiri făcându-se doar pe baza unui badge de intrare, care înregistrează momentul în care aceştia sosesc şi ies din instituţii. Legat de această ultimă chestiune, vă pot informa că, la un moment dat, văzând în primele săptămâni că răspunsurile la e-mailurile pe care eu le transmiteam către reprezentanţii Birourilor regionale, rămâneau fără nici un răspuns (care venea ulterior), în disperare de cauză că eram deja de 3 săptămâni în Bruxelles şi nu reuşeam să fac nimic concret pentru promovarea proiectelor judeţului Mureş, m-i sa părut normal să identific locaţia în care funcţionează biroul respectiv, în vederea efectuării unei vizite la faţa locului pentru a purta discuţii cu reprezentanţii acestora. Probabil vi se pare stupid, însă vă informez că în momentul în care ajungeam în faţa edificiului în care era situat biroul ce constituia obiectul meu de interes, nu reuşeam să intru în clădire, deoarece intrarea în instituţiile din Bruxelles se face doar pe baza badge-ului pe care îl deţine personalul angajat, iar în lipsa acestuia, este necesar să fi stabilit anterior o întâlnire, astfel încât la ora fixată persoana cu care te întâlneşti să coboare la intrare şi să te conducă până în biroul în care are loc întrevederea. Fără o programare de acest fel, orice încercare de a intra într-o instituţie, rămâne fără rezultat. De aceea trebuie urmată toată procedura „mai mult sau mai puţin birocratică” de care menţionam mai-sus, ceea ce ne aduce din nou la ideea că rezolvarea problemelor se face în timp.

Odată ce reuşeşti să obţii o primă întrevedere, în funcţie de modul în care abordezi problematica supusă discuţiei şi de modul în care ştii să captezi interesul interlocutorului, poţi afirma că ai stabilit deja un contact, şi prima etapă care la început ţi se părea atât de anevoioasă a fost depăşită. În acest moment, după ce potenţialii colaboratori s-au cunoscut deja, comunicarea între ei devine mai operativă, se dinamizează.
Mai dificil este acel moment în care trebuie să îi faci să înţeleagă faptul că o colaborare într-un proiect care ar putea fi iniţiat, nu va continua prin implicarea în cadrul său a aceloraşi persoane din partea românească. Aceasta deoarece legislaţia belgiană nu permite unei persoane din România să stea în Belgia mai mult de 3 luni consecutiv într-o perioadă de 6 luni, motiv pentru care reprezentanţii consiliilor judeţene se vor succede în cadrul Biroului de la Bruxelles, iar o colaborare începută cu o anumită persoană, va fi continuată printr-o altă persoană, schimbare care, din cele susţinute de unii parteneri de discuţii, nu totdeauna duce la aceleaşi rezultate.

Acest aspect a determinat UNCJR şi firma de avocatură angajată de acesta, să identifice un cadru legal specific aplicabil, astfel încât fiecare membru al asociaţiei să poată delega un funcţionar din cadrul aparatului de specialitate la biroul de reprezentare din Bruxelles, pentru o perioadă mai mare de timp, respectiv un an. În acest context au fost evaluate toate aspectele privind posibilităţile de şedere în Belgia pentru o perioadă mai mare de 90 de zile consecutiv. Din punct de vedere al legislaţiei belgiene, delegaţii consiliilor judeţene nu se află într-un stagiu de practică, aşa cum este el definit în actele normative în vigoare, motiv pentru care ei au titulatura de „persoane aflate în delegaţie”.

Discuţiile purtate cu membrii UNCJR precum şi susţinerea din partea domnului Vasile Blaga, ministrul administraţiei şi internelor, care în timpul vizitei la biroul nostru şi-a manifestat intenţia de a colabora în vederea identificării unei soluţii pentru delegarea angajaţilor consiliilor judeţene la Bruxelles pentru o perioadă de timp mai mare, sunt elemente ce au condus la transmiterea unei solicitări către domnul Ion Jinga –Ambasadorul României în Regatul Belgiei, pentru deschiderea dialogului cu reprezentanţii guvernului belgian. De asemenea, această problemă a fost adusă la cunoştinţă şi domnului Călin Popescu-Tăriceanu, primul-ministru al României, în cadrul întâlnirii organizate la Misiunea României pe lângă U.E., în data de 6 decembrie 2005.

************************************************************************************************


Domeniile de activitate în care au fost iniţiate contacte, urmare a reprezentării Consiliului Judeţean Mureş în cadrul acestui Birou sunt: cultura, turism, dezvoltare regională, twinning cu localităţi din Europa. Acestora, urmează să li se adauge în cursul anului 2006 şi alte arii de interes, astfel încât o parte din proiectele autorităţii publice judeţene, să poată fi cunoscute şi promovate şi în rândul reprezentanţilor regiunilor europene care îşi desfăşoară activitatea în capitala Europei, în vederea cooptării acestora în parteneriate de succes.
Prezentarea Parcului Industrial Vidrasău a constituit subiectul întâlnirii avute cu doamna Sylvia Schreiber, directorul Biroului European Stuttgart de la Bruxelles.

Cu această ocazie, am efectuat o prezentare power-point a acestui obiectiv, în cadrul căreia am prezentat care sunt obiectivele acestei zone industriale, facilităţile de infrastructură cât şi cele fiscale, care sunt oferite investitorilor care ar fi interesaţi să realizeze o investiţie pe această platformă. Având în vedere faptul că Stuttgart este o regiune foarte dezvoltată din punct de vedere economic, i-am făcut cunoscut doamnei director interesul nostru de a face cunoscută în regiunea reprezentată de domnia-sa oferta judeţului Mures privind Parcul Industrial.

În vederea promovării obiectivului Parc Industrial, în regiunea germană, am stabilit cu doamna Schreiber că prin intermediul unui document de prezentare a Parcului, pe care să-l transmitem în format electronic Camerei de Comerţ din Stuttgart , am putea obţine o reacţie din partea celor interesaţi să investească în judeţul nostru. Având în vedere faptul că în regiune, există o foarte activă asociaţie a oamenilor de afaceri din Stuttgard ai cărei membri ar putea fi interesaţi de iniţierea unor afaceri în domeniul industriei uşoare, în incinta parcului industrial din judeţul nostru, doamna Schreiber a fost de părere că prin transmiterea ofertei sus-menţionate, către această asociaţie, le-am putea suscita interesul. În convorbirea telefonică avută în cursul acestei săptămâni cu Domnia Sa, mi-a confirmat că a transmis oferta cu Parcul Industrial Vidrasău, atât Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din Stuttgart cât şi Camerei de Comerţ Regionale.
CONTACT: SYLVIA SCHREIBER

Director – Stuttgart Region European Office

Square Vergote 39, B-1030 Brussels – Belgium

Tel.0032 2 7370408, Fax: 0032 2 7370406

E-mail: sylvia.schreiber@region-stuttgart.de

Ţinând cont de faptul că una dintre preocupările administraţiei judeţene este şi dezvoltarea turismului, am contactat două Birouri Turistice din Belgia, respectiv Biroul de Turism al Regiunilor Flandra şi Walonia. În cadrul întâlnirii cu reprezentanţii acestor birouri, în care am prezentat potenţialul turistic al zonei noastre, am discutat o posibilă colaborare a acestora cu Centrul de Informare Turistică Mureş, în vederea unei cooperări în domeniu, a participării la târguri de turism şi a transferului de bune-practici belgiene. Partenerii belgieni s-au arătat interesaţi de această colaborare, care ar putea începe prin prezenta Biroului de Turism din judeţul nostru, la târgurile pentru promovarea zonelor turistice europene, care sa va desfăşura în Belgia, în prima jumătatea a anului viitor. Urmează ca printr-o corespondenţă ulterioară, să se stabilească detaliile privind modul în care această cooperare ar putea fi dezvoltată. De asemenea, la recomandarea unor cetăţeni belgieni, am contactat o agenţie de voiaj belgiană care are ca activitate preponderentă promovarea zonelor turistice româneşti. Administratorul acesteia, doamna Luciana Florea, mi-a solicitat transmiterea a cât mai multe materiale promoţionale cu zonele turistice din judeţul Mureş, astfel încât ea să poată suscita interesul a cat mai mulţi turişti.
CONTACT: Toerisme Vlaanderen
Grasmarkt 63, 1000 Brussel

Tel. 0032 2-504 03 90, Fax: 0032- 2-513 04 75

E-mail: info@toerismevlaanderen.be
CONTACT: Office de Promotion du Tourisme Wallonie

Rue Saint Bernard 30, 1060 Bruxelles Belgium

Tel + 32 (0)2 504 03 90

E-mail: info@opt.be

Una dintre iniţiativele Biroului de reprezentare a judeţului Mureş de la Bruxelles, este cea cu privire la organizarea unei expoziţii cu lucrări ale artiştilor din judeţul nostru. În acest sens, pentru ca această expoziţie să aibă o priză cât mai mare la publicul european, am considerat că cel mai adecvat loc în care sa fie expuse lucrările este sediul Comitetului Regiunilor - organism complementar celor trei instituţii Comunitare (Consiliul, Comisia, Parlamentul),care da voce autorităţilor locale si regionale in Uniunea Europeana.

COR are în momentul de faţă 344 de membri si un număr egal de membri supleanţi, România având în prezent calitatea de observator la CoR printr-un număr de 15 observatori plini şi 15 supleanţi. Acest organism, se reuneşte în sesiuni plenare, eveniment la care iau parte membrii din întreaga Europă. Perioada în care se desfăşoară acest eveniment ar putea constitui un moment oportun pentru organizarea expoziţiei cu opere ale artiştilor mureşeni. În acest fel, judeţul Mureş ar deveni pentru câteva zile punctul de interes spre care se va îndrepta atenţia iubitorilor de artă din capitala Europei –Bruxelles.

Pentru punerea în practică a acestei iniţiative, am luat legătura cu doamna Lambrini Yalamboukidu – şeful unităţii Protocol, Conferinţe din cadrul COR, solicitând informaţii referitoare la procedura care trebuie urmată în vederea obţinerii acordului privitor la organizarea expoziţiei.

Astfel, trebuie transmisă cu cel puţin 5 săptămâni înainte de data la care se doreşte organizarea oricărui fel de eveniment, o cerere scrisă în acest sens, în care sa se specifice perioada în care se intenţionează organizarea evenimentului. În funcţie de disponibilitatea pentru perioada solicitată, se va comunica răspunsul COR-ului, iar în cazul în care s-ar suprapune două evenimente, ei vor face sugestii privitoare la date. Lucrările care vor constitui obiect al expoziţiei vor trebui să fie asigurate. COR-ul, prin serviciul sau de Evenimente, împreună cu regiunea care organizează evenimentul se vor ocupa si de transmiterea invitaţiilor de participare. În vederea desfăşurării în condiţii optime a evenimentului, am reuşit obţinerea din partea COR a unor fonduri, care vor fi utilizate în vederea organizării unui cocktail în onoarea participanţilor.CONTACT: LAMBRINI YALAMBOUKIDOU
PROTOCOL HEAD OF UNIT
COMMITEE OF REGIONS

Rue Belliard 101, B-1040 Bruxelles

Tel: 0032/22822211, Fax:0032/22822325

E-mail: Lambrini.Yalamboukidou@cor.eu.int

În cursul lunii noiembrie a.c., am participat, la sediul Inspectoratului pentru Cultură al Regiunii Bruxelles Capitală, la o întâlnire cu responsabilul pe probleme de cultură, domnul Jean-Pierre Nossent, în vederea abordării unor discuţii referitoare la dezvoltarea unor relaţii de colaborare între Filarmonica de Stat Tîrgu Mureş şi instituţii similare din Belgia. În cadrul discuţiilor, am subliniat intenţia noastră de a face cunoscută în Belgia, prin intermediul unor manifestări culturale, valoarea muzicienilor din cadrul Filarmonicii târgu-mureşene. De asemenea, l-am informat pe domnul Nossent si cu privire la Festivalurile care au loc în lunile mai, octombrie şi decembrie în judeţul nostru - Festivalul "Zilele Muzicale Tirgumuresene", Festivalul Internaţional "In Memoriam Constantin Silvestri" si Festivalul "Musica Sacra" (in luna decembrie), care ar putea constitui un cadru în care muzicienii belgieni să fie prezenţi.

Inspectoratul pentru Cultură din Bruxelles a considerat că în vederea reuşitei acestei iniţiative, ar fi oportună contactarea unor centre culturale din cadrul provinciilor belgiene, cărora să le prezinte această iniţiativă. În acest sens, au solicitat un material de prezentare a Filarmonicii de Stat Tîrgu Mureş, pe care l-am întocmit în limba engleză, care va fi transmis Centrelor Culturale din Belgia, urmând ca în funcţie de interesul manifestat de aceştia, să ne informeze asupra modului în care se vor concretiza colaborările

Cu ocazia unei întâlniri care s-a desfăşurat la sediul Directoratului General pentru Educaţie şi Cultură al Comisiei Europene, am prezentat domnului Marco di Martino – expert în cadrul acestei instituţii, ideea de a realiza un proiect cultural care sa fie finanţat din fonduri europene, solicitând unele informaţii care ne-ar putea fi utile pentru materializarea sa. Este vorba despre transformarea fondului de carte din cadrul Bibliotecii Teleki din Tîrgu Mureş, într-o arhivă digitală, care să poată fi uşor accesată de către cititori, având în vedere faptul că o mare parte din lucrările care se află în momentul de faţă în bibliotecă, sunt într-o stare destul de degradată, iar prin arhivarea lor electronică s-ar putea păstra aşa cum sunt, fără să existe pericolul ca la un moment dat, acest patrimoniu cultural să dispară din cauza uzurii sale avansate.

Un astfel de proiect s-ar putea realiza în cadrul unui program care să obţină finanţare de la Comisia Europeană. În acest sens, dl. di Martino, a sugerat întocmirea proiectului în cadrul unui program european –în care să existe parteneri din cel puţin 3 ţari membre sau în curs de aderare la UE. Urmează ca prin intermediul e-mail să îi transmit o solicitare privind identificarea unor potenţiali parteneri alături de care să putem aplica pentru un astfel de proiect, iar în baza acestei solicitări, dânsul să furnizeze detaliile noastre de contact, în momentul în care organisme europene sunt în căutare de parteneri care doresc să aplice pentru acest tip de proiect.

Această iniţiativă am supus-o spre atenţie şi Domnului Sinead Crowley – manager de proiecte în cadrul Autorităţii Regionale Innishmore- din Irlanda cu ocazia transmiterii de către domnia-sa a unei solicitări de parteneriat în cadrul unui program european, care finanţa aceste tipuri de arhive digitale, în cadrul Programului E-Content+, însă doar daca erau într-o fază intermediară, trebuind să existe pâna în momentul respectiv o parte a materialului care să fie deja arhivat. Ţinând cont de faptul că noi nu îndeplineam acest criteriu, i-am sugerat că am fi interesaţi ca în momentul în care va exista un apel de proiecte în care pot fi partenere şi instituţii din ţările în curs de aderare la U.E. şi care să finanţeze începerea realizării unei arhive digitale de carte, să devenim şi noi parteneri. M-i s-a promis că în momentul în care această oportunitate se va ivi, prima solicitare de parteneriat va fi adresată judeţului Mureş.CONTACT: SINEAD CROWLEY - PROJECTS MANAGER

South West Regional Authority

Innishmore – Ballincolling Co.- CORK, IRELAND

Tel. 0035 3 21 4876877, Fax: 00353 21 4876872

E-mail: s.crowley@swra.ie
CONTACT: MARCO DI MARTINO, INFORMATION OFFICER, E.C.

Directoratul General pentru Educaţie şi Cultură

Town -Twinning, VM-2 4/35, B-1049 Brussels

Tel: +32/2/295 26 85 , Fax: +32/2/296 23 89
Un alt contact pe care l-am stabilit a fost cu directorul Biroului European al Orasului Budapesta, doamna Matyasy Gyzella. Întâlnirea a avut loc la sediul acestui Birou, din Rue Auderghem. Întrevederea s-a constituit într-un bun prilej pentru a-i prezenta principalele proiecte ale judeţului; pentru a discuta cu privire la modul în care această regiune – care face parte dintr-o ţară care a aderat recent la U.E. a reuşit să gestioneze fondurile structurale, şi cu privire la experienţa lor de Birou European în Bruxelles, având în vedere că acesta funcţionează deja de 4 ani. Doamna director mi-a împărtăşit din experienţa lor iniţială ca Birou European. Deoarece în primul an de existenţă totul se derula anevoios, intenţionau să închidă biroul, deoarece susţinerea sa financiara se făcea de către Primaria Budapesta si nu îşi dovedea eficacitatea. Doamna îmi spunea că participa la toate seminariile şi conferinţele organizate la Bruxeles doar pentru a putea obţine cărţi de vizită, pentru a încerca să promoveze acele proiecte pe care doreau să le deruleze în parteneriat. Abia la sfârşitul primului an de activitate au devenit mai entuziaşti vis-a-vis de activitatea biroului, ţinând cont că discuţiile pe care le tot purtaseră până atunci începeau să se materializeze, aveau deja o reţea de contacte cu sprijinul cărora au reuşit să facă lobby în domeniile care îi interesau.

Legat de experienţa lor în gestionarea fondurilor structurale, ca principal oraş al unei ţări recent aderate la U.E., s-au arătat foarte sceptici cu privire la capacitatea lor de absorbire a fondurilor comunitare, documentaţiile solicitate fiind foarte multe şi procedura greoaie. Pe de altă parte, având în vedere că Budapesta este un oraş mult mai dezvoltat faţă de alte oraşe din Ungaria, în cadrul selecţiilor de proiecte au fost acceptate spre finanţare, mai degrabă, proiecte similare cu ale lor, însă care au fost întocmite de regiuni mai puţin dezvoltate, iar ei, afirma doamna au câştigat foarte puţine proiecte.

Acest contact s-a dovedit a fi foarte eficient, având în vedere faptul că am păstrat permanent legătura cu responsabilul acestui birou, acesta transmiţându-mi periodic, acele informaţi în posesia cărora intra şi care considera că ar putea fi utile pentru judeţul nostru.

CONTACT: Gizella Matyasi -Director


Brussels Office of the City of Budapest

Avenue d`Auderghem 63, 1040 Bruxelles

Tel. 0032 2 230 7857, Fax: 0032 2 230 9004

E-mail: bpoffice@skynet.be
În cadrul unei alte întâlniri, cu responsabilul Biroului European al Regiunii Emilia-Romagna, d-na Rita Malavasi , pe care am avut ocazia să o cunosc, cu prilejul unei vizite pe care aceasta împreună cu expertul din regiune, în trainingul IMM-urilor, şi care a subliniat în cadrul acelei vizite interesul unor oameni de afaceri italieni de a deveni parteneri în proiecte vizând turismul românesc, a reprezentat o oportunitate pentru a prezenta proiectele noastre în domeniu. Astfel, am subliniat interesul nostru în identificarea de parteneri care ar fi interesaţi în investiţii în cadrul proiectului de modernizare a infrastructurii de turism în staţiunea Sovata, în vederea ridicării la standarde înalte a serviciilor şi infrastructurii de turism de aici, Fiind o staţiune de interes naţional şi deja cunoscută şi la nivel internaţional, aducerea infrastructurii de turism de aici la standarde europene, aducând beneficii întregului judeţ.

De asemenea am prezentat şi proiectele referitoare la: amenajarea unor pârtii de schii în judeţ; amenajarea de campinguri pentru rulote pe Valea Mureşului, Gurghiului, zona lacurilor Bezid şi Zau de Cîmpie; amenajarea unor terenuri de golf –inclusiv construirea de facilităţi pentru închirierea de echipamente, cazare, parcări, servirea mesei.

Reprezentanta Biroului Emilia-Romagna, s-a arătat dispusă să disemineze priorităţile noastre în domeniul turismului către diverşi parteneri din Regiune, potenţial interesaţi în a colabora cu judeţul Mureş. De altfel, dânsa a şi transmis o propunere de parteneriat pentru realizarea unui proiect în cadrul Programului CARE 1 – menit să consolideze şi să extindă reţeaua oraşelor care ar putea să ofere persoanelor cu nevoi speciale, posibilitatea de a se bucura de timpul lor liber, în cadrul unor structuri turistice care să le poată asigura anumite servicii specifice. Ei transmiseseră iniţial propunerea unei regiuni din Ungaria, care, iniţial a pretins imposibilitatea fizică a implicării lor în proiect. Urmare a acestui fapt, au transmis oferta partenerilor români. Proiectul presupunea întocmirea într-un termen de 2 zile a unei documentaţii vaste, clarificarea aspectelor privind activităţile care vor fi derulate în cadrul proiectului, rolul partenerilor, activităţile pe care trebuie sa le desfăşoare fiecare partener, costuri (contribuita fiecăruia) si termene. Eu menţinând legătura telefonic cu ei, în momentul în care i-am sunat pentru a le cere detaliile enumerate mai-sus, am fost anunţată că partenerul Ungar revenise asupra deciziei şi că proiectul urma să se deruleze cu acesta – care avea totuşi pregătită documentaţia necesară transmiterii proiectului spre selecţie.

Acest proiect nu se va derula doar pentru momentul de faţă ci se doreşte a fi realizat în mai multe etape, de aceea ei au fost interesaţi de a coopta pe viitor instituţii interesate în acest domeniu, care să deţină şi unităţi care au ca domeniu de activitate planificarea urbană, activităţile de divertisment şi care să aibă autoritatea necesară de a acţiona în consecinţă. Ca urmare, judeţul nostru , prin Consiliul Judeţean, a fost inclus în baza de date a potenţialilor parteneri în realizarea proiectelor CARE 2.


CONTACT: Rita Malavasi


Regione Emilia-Romagna EU Liaison Office 19, Avenue de l’Yser, Bruxelles

Tel. 0032 2 7323090, Fax: 0032 2 7363190

E-mail: emilia-romagna@optinet.be

În cursul lunii decembrie am avut o întrevedere cu domnul Johan Degrieck – fostul primar al localităţii DE PANNE, Membru al Asociaţiei de Cooperare Flandra-Romania. Prima întâlnire cu dl. Degrieck, a avut loc cu ocazia participării la un coktail oferit la reşedinţa sa de Ambasadorul României în Belgia, dl. Ion Jinga. Cu acea ocazie, au fost prezentate mai multe proiecte pe care membrii acestei organizaţii le-au derulat cu ţări din Estul Europei. Printre acestea se numărau şi un număr de 2 proiecte de cooperare cu localităţi din judeţul Mureş, respectiv Acăţari şi Răstoliţa. Urmare a unui schimb de cărţi de vizită, am fost contactată de către acest domn pentru a mă invita la o reuniune a grupului lor de lucru, care se desfăşura în localitatea Ostende, situată pe ţărmul Mării Nordului. În cadrul acestei reuniuni, am făcut cunoştinţă cu toţi membrii organizaţiei – aceasta reunind delegaţi din mai multe localităţi ale Regiunii Flandra, majoritatea dintre ei fiind actuali sau foşti primari. Cu această ocazie, m-i s-a oferit posibilitatea de a efectua o prezentare, în format electronic a judeţului Mureş (inclusiv proiectele pe care avem în vedere să le realizăm), acesta constituind un bun prilej ca imaginea zonei noastre să fie promovată. De asemenea, am înmânat CD-uri cu oportunităţile de finanţare din judeţ, având în vedere interesul manifestat vis-a-vis de proiectele noastre, Ghidul administrativ al judeţului, în care sunt prezentate toate cele 102 localităţi, şi care a fost foarte bine primit, în vederea identificării acelor unităţi administrativ-teritoriale care ar putea constitui obiect al unor viitoare twininguri cu localităţi din Flandra. Cei prezenţi la reuniune şi-au manifestat interesul de a vizita Mureşul în cursul verii, prin această deplasare dorind să îmbine partea turistică cu partea administrativă, respectiv să profite pentru a purta discuţii în vederea stabilirii unor relaţii de înfrăţire cu localităţi din judeţ.CONTACT: DEGRIECK  Johan – ADR Vlaanderen
Ollevierlaan 58/2, B 8660 DE PANNE
BELGIUM
Tel : 00 32 (0)58 412817
E-mail: degrieck.johan@belgacom.net

In data de 6 decembrie 2005, reprezentantul Agenţiei de Dezvoltare maghiare Transdanubiana, Zsolt Palmai, a vizitat Biroul de reprezentare al UNCJR in scopul de a cunoaşte reprezentanţii judeţelor Brasov, Covasna si Mures in vederea stabilirii unor colaborări pe viitor.

El a prezentat protocolul de colaborare încheiat intre Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Centru si Agentia de Dezvoltare Regionala Transdanubiana Sud semnat in data de 22 noiembrie 2005.

Parteneriatul vizează si schimburi de experienţa in ceea ce priveşte lobby-ul pentru cele doua regiuni la nivel european, in special in cadrul Comitetului Regiunilor si al Parlamentului european.

Reprezentantul maghiar a dorit sa cunoască modalitatea in care cei 3 reprezentanţi ai Consiliilor judeţene îşi desfăşoare activitatea la Bruxelles si ce tipuri de proiecte sunt incluse in activitatea de promovare a judeţelor. După ce l-am informat asupra proiectelor derulate în prezent de către Consiliul Judeţean Mureş şi privind proiectele care se intenţionează a se derula prin fondurile structurale – componenta turism, având în vedere că Ungaria este deja membru al Uniunii Europene, am prezentat domnului Palmai interesul nostru în a deveni parteneri în cadrul acelor proiecte finanţate de către Uniunea Europeană, care se adresează statelor membre şi în care România poate să apară, în calitate de ţară în curs de aderare, ca şi partener. Urmează să păstrăm legătura şi să fim contactaţi în momentul în care există asemenea oportunităţi.

Contact: Zsolt Palmai – reprezentant Del-Dunantuli Regio


7621 Pecs, Timar utc 23

Tel. 0036 72 513 764, Fax: 0035 72 513 768

E-mail: Palmaizs@ddrft.huYüklə 171,53 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə