Introducere – scurte consideraţii privind situaţia instanţei în anul 2014Yüklə 0,78 Mb.
səhifə1/7
tarix31.10.2017
ölçüsü0,78 Mb.
#23043
  1   2   3   4   5   6   7INTRODUCERE – SCURTE CONSIDERAŢII PRIVIND SITUAŢIA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014

Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti este una dintre instanţele de la primul nivel jurisdicţional din raza Tribunalului Bucureşti, fără personalitate juridică, cu un volum de activitate mediu prin raportare la celelalte judecătorii din Municipiul Bucureşti, volum determinat în principal de situaţia demografică a unităţii teritorial-administrative ce constituie raza teritorială de activitate a instanţei, dar şi de anumite particularităţi, precum situarea sediilor unor instituţii publice importante în sectorul 5 (Parlamentul României, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Justiţiei, Ministerul Public şi Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, precum şi Penitenciarul de Maximă Siguranţă Rahova).

Din luna septembrie 2006, această judecătorie beneficiază de un sediu nou, reprezentând în fapt restituirea sediului tradiţional al instanţei, în Palatul de Justiţie, locaţie ce este împărţită cu una dintre cele mari instanţe din România, Curtea de Apel Bucureşti, precum şi cu Uniunea Naţională a Barourilor din România.

Activitatea Judecătoriei Sectorului 5 Bucureşti s-a caracterizat în anul 2014, ca şi în anul anterior, printr-un volum impresionat de activitate, precum şi prin fluctuaţii în ceea ce priveşte ocuparea schemei de personal, factori cu implicaţii profund negative asupra indicilor cantitativi şi calitativi ai actului de justiţie.

Deşi instanţa se încadrează cu un număr de 36 de judecători (este de remarcat mărirea schmei de personal pe parcursul anilor 2013-2014 cu un număr de 5 judecători), numărul mediu de magistraţi care şi-au desfăşurat activitatea în anul 2014 în judecătorie a fost de doar 26, absenţele temporare sau de lungă durată fiind cauzate de existenţa concediilor de studii , de delegarea unui judecător în cadrul Penitenciarului de Maximă Siguranţă Rahova, precum şi de numeroasele concedii de maternitate.

Specializarea judecătorilor a fost continuată şi în anul 2014, la nivelul judecătorilor.

În cazul grefierilor, situaţia resurselor umane nu a cunoscut îmbunătăţiri. Astfel, schema de personal a fost insuficientă pentru a ţine pasul cu mărirea schemei de magistraţi a instanţei şi cu sporirea considerabilă a volumului de activitate al personalului auxiliar din cadrul ambelor secţii ale instanţei.

În ceea ce priveşte resursele materiale, în prezent, din punct de vedere funcţional, clădirea în care îşi are sediul Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti se prezintă ca un edificiu modern, dotat, la nivelul spaţiilor destinate desfăşurării activităţii instanţei cu mobilier funcţional. Situaţia este una optimă şi la nivelul calculatoarelor, instanţa noastră fiind dotată cu un nou set de echipamente IT (nu acelaşi lucru poate fi menţionat în privinţa imprimantelor care nu au mai fost înlocuite din anul 2005).

În privinţa sistemul informatic de distribuire aleatorie, acesta este funcţional, începând cu luna noiembrie a anului 2010 fiind utilizat sistemul ECRIS versiunea a IV-a.


CAPITOLUL I- STAREA INSTANŢEI ÎN ANUL 2014
I.1.ACTIVITATEA INSTANŢEI


I.1.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE


În ceea ce priveşte volumul total de cauze, trebuie precizat că acesta a atins maximul istoric, pe rolul judecătoriei fiind înregistrat un număr de 35920 de noi cauze, faţă de 28088 în anul 2013, 33671 în anul 2012, respectiv 26486 în anul 2011.

O creştere semnificativă a fost înregistrată în privinţa următoarelor obiecte:

a. Învestirea cu formulă executorie

Număr dosare: 411 dosare în anul 2014 , 85 dosare în anul 2013

Creştere: 383,52 %

Motivele creşterii: reintroducerea procedurii învestirii cu formulă executorie prin Legea nr. 138/2014

b. Cererea de valoare redusă

Număr dosare: 1089 dosare în anul 2014 , 364 dosare în anul 2013

Creştere: 199,17%

Motivele creşterii: avantajul oferit de procedura cererilor de valoare redusă de judecare a acestora fără citarea părţilor, ceea ce implică o procedură mai rapidă, mai simplă şi mai puţin consumatoare de resurse; în plus hotărârile pronunţate sunt executorii

c. Transformare amendă

Număr dosare: 172 dosare în anul 2014 , 98 dosare în anul 2013

Creştere: 76,53 %

Motivele creşterii: insuficienţa mecanismelor de executare silită fiscală

d. Încuviinţarea executării silite

Număr dosare: 20.552 dosare în anul 2014 , 13.654 dosare în anul 2013

Creştere: 50,5%

Motivele creşterii: mutarea sediilor anumitor executori judecătoreşti în sectorul 5 din Bucureşti


e. Divorţ

Număr dosare: 752 dosare în anul 2014 , 570 dosare în anul 2013

Creştere: 31,92 %

Motivele creşterii: competenţa specială instituită în favoarea Judecătoriei sector 5 de prevederile art. 914 alin. (2) C. proc. civ.f. Contestaţia împotriva hotărârilor judecătorului delegat (actualele plângeri întemeiate pe Legea nr. 254/2013)

Număr dosare: 624 dosare în anul 2014 , 504 dosare în anul 2013

Creştere: 23,8 %

Motivele creşterii: intrarea în vigoare a noilor dispoziţii în materie execuţional penală

La acestea se adaugă cele 589 cauze înregistrare în materie penală vizând aplicarea legii penale mai favorabile , ca urmare a intrării în vigoare începând cu data de 01.02.2014 a noilor dispoziţii penale.

O diminuare semnificativă a fost înregistrată în privinţa următoarelor obiecte:Solicitări conform Legii nr. 82/2012

Număr dosare: 19 dosare în anul 2014 , 256 dosare în anul 2013

Diminuare: 92,57 %

Motivele diminuării: constatarea neconstituţionalităţii Legii nr. 82/2012b. Anulare proces-verbal de contravenţie

Număr dosare: 1705 dosare în anul 2014 , 1972 dosare în anul 2013

Diminuare: 14,54 %

Motivele diminuării: instituirea obligaţiei de achitare a taxei judiciare de timbru

c. Ordonanţă de plată

Număr dosare: 669 dosare în anul 2014 , 726 dosare în anul 2013

Diminuare: 7,86 %

Motivele diminuării: posibilitatea de folosire a procedurii cu privire la cererile de valoare redus.


I.1.1.1. VOLUMUL DE ACTIVITATE PE SECŢII
Având în vedere competenţa materială a judecătoriei, precum şi specificul competenţei teritoriale, volumul de activitate al secţiei civile este de aproximativ opt ori mai mare decât al secţiei penale, motiv pentru care, în cursul anului 2014, în cadrul secţiei civile au funcţionat în medie 21 de completuri de judecată, iar în cadrul secţiei penale în medie 5 completuri. Volumul de activitate în cifre este prezentat în tabelele de mai jos:
Volumul de activitate pe anii 2012, 2013, 2014


Anul

Volumul total de cauze

aflate pe rolul instanţeiStoc de dosare la începutul anului

Dosare nou intrate

Număr de cauze soluţionate

Stoc de dosare la sfârşitul anului
civil

penal

civil

penal

civil

penal

civil

penal

civil

penal

2012

37147

4092

7032

536

30115

3556

28422

3613

8725

479

Total 41239

Total 7568

Total 33671

Total 32035

Total 9204

2013

33187

4105

8725

479

24462

3626

26452

3566

6735

539

Total 37292

Total 9204

Total 28088

Total 30018

Total 7274

2014

38571

4623

6735

539

31836

4084

33397

4082

5174

541

43194

7274

35920

37479

5715

Se constată că în cadrul Secţiei civile numărul dosarelor nou intrate a cunoscut maximul istoric pentru motivele expuse la punctul I.1.1 al prezentului bilanţ. Acelaşi maxim a fost înregistrat însă şi la capitolul dosarelor soluţionate ca urmare a unei operativităţi notabile a judecătorilor Secţiei.

În ceea ce priveşte Secţia penală numărul dosarelor nou intrate a crescut uşor, proporţional înregistrându-se o creştere a numărului

Pe plan general, stocul de dosare pe rolul instanţei a scăzut cu 1559 dosare (atingând cel mai mic nivel din ultimii şase ani), activitate lăudabilă în contextul în care numărul de dosare nou înregistrate a crescut cu 27,88%.

I.1.1.2 VOLUMUL DE ACTIVITATE PE MATERII
În ceea ce priveşte modificările volumului de activitate pentru fiecare materie, astfel cum reiese şi din tabelul de mai jos, în anul 2014 s-a înregistrat o creştere semnificativă în materie civilă , precum şi uşoare creşteri în materiile penală şi minori şi familie. În privinţa numărului cauzelor din materia contenciosului administrativ şi fiscal , s-a înregistrat o uşoare scădere.
Volumul de activitate pe materii(civil, penal, minori şi familie, contencios

administrativ şi fiscal, conflicte de muncă şi asigurări

sociale, litigii între profesionişti)

Anul

Natura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul


anului

Total

Soluţionate

Stoc la

sfârşitul

anului


Suspen-

date

2012


Penal

536

3556

4092

3613

479

0

Civil

4215

23766

27981

22195

5786

1636

Minori şi familie

346

1447

1793

1498

295

20

Contencios adm.

şi fiscal1109

1780

2889

1870

1019

138

Confl.de muncă

şi as.sociale2

1

3

1

2

0

Litigii între profesionişti

1360

3121

4481

2858

1623

103

Total

7568

33671

41239

32035

9204

1897

2013

Penal

479

3626

4105

3566

539

0

Civil

5786

18884

24670

20939

3731

1222

Minori şi familie

295

1312

1607

1242

365

110

Contencios adm.

şi fiscal1019

2145

3164

1791

1373

114

Confl.de muncă

şi as.sociale2

2

4

1

3

0

Litigii între profesionişti

1623

2119

3742

2479

1263

439

Total

9204

28088

37292

30018

7274

1885

2014

Penal

539

4084

4623

4082

541

0

Civil

3731

27204

30935

28636

2299

1074

Minori şi familie

365

1607

1972

1387

585

101

Contencios adm.

şi fiscal1373

1881

3254

2118

1136

68

Confl.de muncă

şi as.sociale3

2

5

4

1

0

Litigii între profesionişti

1263

1142

2405

1252

1153

158

Total

7274

35920

43194

37479

5715

1401I.1.2. ÎNCĂRCĂTURA PE JUDECĂTOR
În anul 2014, fiecare judecător a participat – în medie – la 30,7 şedinţe de judecată, rulând 1917,46 de dosare şi soluţionând 1441,5 cauze.

Valoarea acestor indicatori este superioară celei din anul anterior, în pofida creşterii considerabile a numărului dosarelor nou intrate şi a complexităţii activităţii derulate de magistraţi , în contextul punerii în aplicare a noilor legislaţii civile şi penale.

Din lecturarea acestor cifre rezultă faptul că volumul real de muncă al judecătorilor se menţine la un nivel ridicat, împrejurarea a cărei perpetuare este de natură să afecteze în mod direct şi calitatea actului de justiţie. Astfel, timpul mare necesar studiului dosarelor, redactării actelor procesuale – în primul rând a hotărârilor judecătoreşti –, creşterea aferentă a volumului activităţilor privind raporturile cu publicul reprezintă elemente care reduc la minimum timpul alocat perfecţionării pregătirii profesionale ori documentării permanente, necesare pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii de înfăptuire a justiţiei.

Media pe judecător a dosarelor rulate, soluţionate şi a şedinţelor de judecatăAnul

Media dosarelor rulate/ judecător

Media dosarelor soluţionate/

judecătorMedia şedinţelor de judecată/judecător

2012

2199,35

1392,83

34,78

2013

1870,88

1154,54

33,62

2014

1917,46

1441,5

30,77


I.1.3. OPERATIVITATEA
II.1.3.1. INDICELE GENERAL DE OPERATIVITATE AL INSTANŢEI
În ceea ce priveşte operativitatea soluţionării cauzelor în anul 2014, indicele de operativitate a cunoscut o creştere comparativ cu anii 2010-2013. Astfel, dacă în anul 2010 procentul operativităţii a fost de 76,07%, în anul 2011 de 83,16% , în 2012 81,43%, în anul 2013 84,78%, în anul 2014 acesta a atins 89,68%.

Motivele acestei creşteri a operativităţii trebuie căutate în efortul susţinut al magistraţilor instanţei (concretizat în numărul mare de dosare soluţionate şi anume 37749) în pofida dificultăţilor inerente ivite în aplicarea unor noi legislaţii civile şi penale atât substanţiale cât şi procesuale.


Operativitatea generală la nivelul instanţei se prezintă astfel:


Anul

Procent operativitate

2012

81,43%

2013

84,78%

2013

89,68 %

I.1.3.2.OPERATIVITATEA PE SECŢII


Operativitatea pe secţii specializate prezintă particularităţi referitoare la complexitatea cauzelor înregistrate şi la durata medie de soluţionare a dosarelor penale/civile, cauzele identificate anterior pentru caracterizarea operativităţii fiind valabile şi pentru aceşti parametri.

Astfel, în cadrul Secţiei penale s-a înregistrat o operativitate de 88,3%, în timp ce în cadrul Secţiei civile , aceasta s-a situat la nivelul de 89,85%.

I.1.3.3.OPERATIVITATEA PE COMPLETURI SPECIALIZATE
În cadrul secţiei civile au funcţionat trei completuri specializate de minori, precum şi două completuri specailizate şi în materia fondului funciar, număr compatibil cu cel al volumului total al cauzelor din această materie.

Litigii privind dreptul familiei şi al persoaneiNatura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul anuluiTotal(cauze pe rol)

Soluţionate

Stoc la

sfârşitul anuluiOpera-

tivit.


%

Stabilire

paternitate14

29

43

37

6

86,05

Tăg.paternit.

6

21

27

20

7

74,07

Exerc.aut.părinteşti

60

157

217

131

86

60,37

Div.cu copii

104

353

457

276

181

60.39

Alte litigii privind dreptul persoanei şi al familiei

50

1047

1097

923

174

84,14

Litigii de fond funciar


Natura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul


anului

Total

(cauze


pe rol)

Soluţio-

nate


Stoc la

sfârşitul

anului


Opera-

tivit.


%

Fond funciar

31

17

48

26

22

54,17

În cadrul secţiei penale au funcţionat câte două completuri specializate şi în materia minorilor, a infracţiunilor de corupţie şi a infracţiunilor privitoare la proprietate intelectuală, numărul total al fiecăreia dintre categoriile de cauze specifice fiind compatibil cu numărul de completuri anterior amintite, în vederea şi a respectării principiului repartizării aleatorii a cauzelor.


I.1.3.4. OPERATIVITATEA PE MATERII


Operativitatea ridicată s-a remarcat în materie civilă, mai ales în ceea ce priveşte cererile având ca obiect încuviinţarea executării silite, acordarea personalităţii juridice, datele comparative fiind prezentate în tabelul de mai jos, natura acestor cauze caracterizată prin urgenţă fiind determinantă pentru operativitatea crescută cu care trebuie soluţionat acest tip de cauze.


Natura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul anuluiTotal(cauze pe rol)

Soluţionate

Stoc la

sfârşitul anuluiOpera-

tivit.


%

Cauze privind încuv. exec. silite

890

20551

21441

21345

96

99,55
Natura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul anuluiTotal(cauze pe rol)

Soluţionate

Stoc la

sfârşitul anuluiOpera-

tivit.


%

Cauze ce au ca obiect acord pers. juridice cf.OG 26/2000

18

283

301

283

18

94,02
Natura

cauzei


Stoc

anterior


Intrate în

cursul anuluiTotal(cauze pe rol)

Soluţionate

Stoc la

sfârşitul anuluiOpera-

tivit.


%

Cauze ce au ca obiect acord pers. juridice asoc.prop.

2

64

66

62

4

93,94


Yüklə 0,78 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə