Iqtisod tarmoqlar va sohalar


Bozor iqtisodiyotiga oʻtishYüklə 161,31 Kb.
səhifə3/13
tarix01.01.2022
ölçüsü161,31 Kb.
#106752
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
kurs ishi !!!
Bozor iqtisodiyotiga oʻtish — anʼanaviy va rejali buyruqbozlik tuzumidagi iqtisodiy munosabatlardan bozor munosabatlariga oʻtish jarayoni. Bu jarayon iqtisodiy zarurat, chunki anʼanaviy yoki rejali buyruqbozlik tizimlari barqaror iqtisodiy taraqqiyotni va xalq farovonligini taʼminlay olmay qoladi hamda bozor iqtisodiyotiga oʻtish orqali iqtisodiy ravnaqqa erishish yoʻli tanlanadi. Tarixan bozor iqtisodiyotiga oʻtishning uch yoʻlini koʻrsatish mumkin:

1) anʼanaviy natural xoʻjaligi iqtisodiyotidan bozor iqtisodiyotiga oʻtish ;

2) qoloq va mustamlaka harakteridagi iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga oʻtish ;

3) rejali buyruqbozlik iqtisodiyotdan bozor iqtisodiyotiga oʻtish.

Shunga koʻra bozor iqtisodiyotiga oʻtishning ilk klassik modeli mustamlakachilik zulmidan ozod boʻlgan Osiyo va Afrika mamlakatlari modeli; sobiq sotsialistik mamlakatlar modeli mavjud. Klassik model eng koʻhna model sifatida Yevropa mamlakatlariga xos boʻlgan. Bu yerda bozor iqtisodiyotiga oʻtish koʻp bosqichli boʻlib, asrlar davom etgan tabiiy tarixiy jarayon shaklida kechgan. Dastlab anʼanaviy natural xoʻjalik mayda tovar xoʻjaligiga, bu esa oʻz navbatida asov bozor iqtisodiyotiga aylangan. Bozor iqtisodiyotiga oʻtishga xos boʻlgan qonuniyatlar Yevropa mamlakatlarida dastlabki sinovdan oʻtgan. Osiyo va Afrika mamlakatlari modelini amalga oshirish toʻplangan tarixiy tajribaga tayandi: anʼanaviy xoʻjalikni bozor xoʻjaligiga aylantirish mustamlakachilik zulmi sharoitida metropoliyalar taʼsirida boshlandi va ular manfaatiga xizmat qildi, bu jarayon sunʼiy ravishda toʻxtatilmay, aksincha mamlakatlar ozodlikka erishgan sharoitlarda ham davom etdi, bozor munosabatlari oʻz tabiatiga moye tushadigan iqtisodiy zamindan xususiy mulkchilikdan oʻsib chiqdi, chet elning moddiy va moliyaviy yordamiga tayandi. Bozor iqtisodiyotiga oʻtish jarayoni tarixiy sakrash shaklida, yaʼni Yevropa uchun muqarrar boʻlgan tarixiy bosqichlarni oʻtamay, ularni chetlagan holda anʼanaviy iqtisodiyot yoxud rivojlanmagan bozor xoʻjaligidan uning rivojlangan shakliga oʻtish sari bormoqda.

Bozor iqtisodiyotiga oʻtishning eng soʻnggi modeli sobiq sotsialistik mamlakatlar modeli boʻlib, oʻtish bu mamlakatlarda rejali buyruqbozlik iqtisodiyotini qayta qurish asosida bormoqda. Sobiq sotsialistik mamlakatlarda bozor iqtisodiyotiga oʻtishning dastlabki shart-sharoiti har xil, shunga koʻra aholi orasida bozor koʻnikmalari ham turlicha darajada saqlangan. Bu mamlakatlarda rejali buyruqbozlik xoʻjaligidan bozor iqtisodiyotining zamonaviy taraqqiy etgan shakliga o’tiladi. Oʻtish jarayoni tez kechadi, chunki bu sotsializm davridan qolgan moddiy bazaga, malakali ish kuchiga va ilmiy texnikaviy salohiyatga tayanadi. Sobiq sotsialistik mamlakatlarda bozor iqtisodiyotiga oʻtish ulardan baʼzilarining davlat mustaqilligini taʼminlash bilan birgalikda kechmoqda. Bu MDH mamlakatlariga xos. Bozor iqtisodiyotiga oʻtish keng va teran bozor islohotlarini talab qiladi. Oʻzbekistonning bozor iqtisodiyotiga oʻtish ham milliy mustaqillik va keng koʻlamli bozor islohotlarining oʻtkazilishi bilan amalga oshirilmoqda. O`zbekiston ham mustaqilligining ilk yillaridanoq bozor iqtisodiyotiga o`tishni o`z oldidagi muhim vazifalardan biri deb hisobladi. Bunda O`zbekiston o`zining o`ziga xos madaniy, tarixiy, iqtisodiy va tabiiy xususiyatlarini hamda bu yo`ldagi jahon tajribasini hisobga olgan holda revolyutsion to`ntarishlarsiz, ijtimoiy to`qnashuvlarsiz, ijtimoiy himoyani kuchaytirgan holda asta-sekinlik, lekin qat`iyatlilik bilan bosqichma -bosqich rivojlangan bozor iqtisodiyotiga o`tishdan iborat yo`lni tanladi.Bu yo`ldagi ishlarni amalga oshirish uchun o`z iqtisodiy, siyosiy, madaniy ahvolimizni inobatga olgan holda tuzilgan modelimiz bo`lishi lozim edi .

O`zbekistonda erkin bozor iqtisodoyotining tashkil etilishi yurtimizning iqtisodiy darajasini oshirishga va aholining turmush tarzini yaxshilashga xizmat qilmoqda. Bozor iqtisodiyotining eng muhim sifatlaridan biri xususiy mulkchilikning ustuvorligini ta`minlab, yurtimizda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikka katta e`tibor berilmoqda, bu esa o`z navbatida aholini ish bilan ta`minlash, ularning tadbirkorlik qobiliyatini oshirishga xizmat qilmoqda. Bundan keyin ham yurtimizda bozor iqtisodiyotini yanada rivojlantirishmiz, dunyoning rivojlangan mamlakatlari qatorida biz ham o`z mahsulotlarimizni jahon bozoriga chiqarishimiz lozim.

Bozor munosabatlarining progressiv rivojlanishi bozor iqtisodiyotining shakllanishiga olib keladi. "Bozor" va "bozor iqtisodiyoti" tushunchalari bir xil emas. Ta'kidlanganidek, bozor bu yoki boshqa shaklda tovar ishlab chiqarish mavjud bo'lgandan beri mavjud bo'lgan. Biroq, tovar ishlab chiqarish va bozor har doim ham bozor iqtisodiyotiga olib kelmaydi va shart emas, garchi ikkinchisi bozor rivojlanishining yuqori darajasini anglatadi. Bozor iqtisodiyoti - bu barcha darajadagi va ijtimoiy takror ishlab chiqarishning barcha bosqichlarida va davlat tuzilmalarining tartibga solish funktsiyalarida bozor munosabatlarining universalligiga asoslangan iqtisodiy tizim faoliyatining turi. Bozor iqtisodiyoti sharoitida resurslarning harakati to'lov qobiliyatiga ega talab holati bilan belgilanadi, pul esa xo'jalik yurituvchi sub'ektlarning o'zaro ta'sirini ta'minlovchi asosiy vositadir.Bozor iqtisodiyotining samarali ishlashi bir qator shartlarga bog'liq.

1. Tadbirkorlik subyektlarining iqtisodiy erkinligi va mustaqilligi. Har bir korxona faoliyat turini mustaqil ravishda tanlashga va bozor sharoitlarini hisobga olgan holda, qanday tovarlar va xizmatlar va qancha hajmda mahsulot ishlab chiqarilishini, qayerda va qanday narxlarda sotilishini tanlash huquqiga ega. Bu xo’jalik yurituvchi subyektning o’z imkoniyat va qobiliyatlarini to’liq amalga oshirishi uchun zamin yaratadi.

2. Mulkchilik shakllarining xilma-xilligi. Ushbu shartning amalga oshirilishi ma'lum mulk shakllarining eng katta samaradorligini aniqlashga, shaxsning iqtisodiy faoliyatning muayyan shaklini tanlash huquqini amalga oshirishga imkon beradi. Bozor iqtisodiyotida barcha mulk shakllari teng ravishda "fuqarolik huquqlariga" ega bo'lishi kerak. Shu munosabat bilan G'arb mamlakatlarida keng tarqalgan xususiylashtirish amaliyotiga murojaat qilib, davlat mulkining samaradorligi pastligini isbotlashga harakat qilayotgan mualliflarning fikriga qo'shilish qiyin. Bu bir tomonlama bayon. Ushbu mamlakatlarning rivojlanish tarixi nafaqat xususiylashtirish davrlarini, balki davlat mulkini jadal rivojlantirish davrlarini ham biladi.

3. Tovarlar ishlab chiqarish va sotishdagi monopoliyani yo'q qilish. Bu sog'lom raqobatni qo'llab-quvvatlashning zaruriy sharti va bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyatlaridan biridir. Masalan, AQShda amaldagi qoidalarga ko'ra, eng yirik firmalarning birortasi ham sotuvlar umumiy hajmining 31 foizidan ko'prog'iga, uchta firma - 54, to'rttadan ortiq - 64 foizdan ko'proq huquqqa ega emas. Agar ushbu nisbat buzilgan bo'lsa, davlat firmaning bozorda ishtirokini cheklaydi yoki iqtisodiy sanktsiyalarni qo'llaydi. O'z navbatida, halol raqobat ishlab chiqarish va marketingni monopollashtirishiga yo'l qo'ymaydi. Amaliyot shuni ko'rsatadiki, bozor iqtisodiyotining normal ishlashi uchun har bir bozor subyekti uchun kamida 5-7 ta raqobatchilar bo'lishi kerak, aks holda monopoliyaning vujudga kelishi mumkin.

4. Talab va taklif o'zgarishi ta'sirida shakllangan bozor narxlari. Monopolizatsiya qilinmasa, bozor narxi, qoida tariqasida, tannarxdan pastga tushmaydi va rentabellikning o'rtacha standartiga mos keladigan qiymat va foyda summasidan yuqori bo'lmaydi. Agar ushbu mahsulotni ishlab chiqarishning rentabelligi yetarlicha yuqori bo'lsa, raqobatchilar uni faol ravishda ishlab chiqaradilar, taklif oshadi va narx shunga qarab pasayadi. Albatta, bunday jarayonlar faqat hozirgi bozor iqtisodiyoti sharoitida mumkin. O'tish davrida chakana narxlarning ko'tarilishi muqarrar, ba'zida juda muhimdir.

5. Moliya va pul tizimlarining barqarorligi. Bozor iqtisodiyoti faoliyatining mexanizmiga milliy pul birligini mustahkamlashning iqtisodiy usullari, davlat byudjeti taqchilligini bartaraf etish va kreditlar va pul massasini boshqarishni ta'minlaydigan moslashuvchan bank tizimini yaratish kerak.

6. Iqtisodiyotning ochiqligi. Ushbu shart korxona va tashkilotlarga tashqi iqtisodiy aloqalar va operatsiyalarni belgilangan qoidalarga muvofiq amalga oshirish huquqini berish yo'li bilan amalga oshiriladi. O'z navbatida, xorijiy tadbirkorlar ichki milliy bozorda nafaqat ishlab chiqaruvchi va sotuvchi, balki mulk egasi sifatida ham qatnashish huquqiga egadirlar.

7. Aholining ijtimoiy xavfsizligini ta'minlash. Rivojlangan bozor iqtisodiyotiga ega mamlakatlarda ijtimoiy himoya tizimlari umuman rivojlangan va o'zlarining yuqori samaradorligini namoyish etmoqda. Bu birinchi navbatda, oqilona ish bilan ta'minlashni tashkil etish, ishsizlik nafaqalarini to'lash, odamlarning daromadlarini kompensatsiya qilish va indeksatsiya qilish, kam ta'minlangan fuqarolar, bolali oilalar va doimiy daromadlari bo'lgan fuqarolarning munosib turmush darajasini ta'minlash kabi tadbirlarni amalga oshirishni o'z ichiga oladi.

8. Iqtisodiyotni bozor munosabatlari, tovarlar, moliya bozorlari va mehnat bozorining to'liq faoliyat ko'rsatishi bilan to'liq qamrab olish. Bizning sharoitimizga kelsak, hozirgi paytda biz ko'proq yoki kam rivojlangan mahsulotlar bozori haqida gapirishimiz mumkin. Mehnat bozorining shakllanishi, ayniqsa moliyaviy bozor iqtisodiyot ehtiyojlaridan orqada qolmoqda.

9. Rivojlangan infratuzilma, ya'ni odamlar ishlab chiqarishi va hayoti uchun umumiy shart-sharoitlarni ta'minlaydigan sanoat va biznes xizmatlari majmui. Sanoat va ijtimoiy infratuzilmani farqlash. Birinchisi, transportning barcha turlari va umuman transport sektori, elektr uzatish liniyalari, energiya tizimlari, uzatish va axborotni qayta ishlash vositalari va boshqa tizimlar, ularsiz normal ishlab chiqarish ta'minlanmaydi. Ikkinchi toifaga savdo, sog'liqni saqlash kiradi; kommunal xizmatlar bilan shug'ullanadigan barcha yo'lovchi transporti va aloqa turlari; shahar aloqa vositalari, umumiy ovqatlanish va boshqa xizmatlar.

Jahon boshqaruvining zamonaviy nazariyasi va amaliyoti bozor iqtisodiyotiga asoslangan beshta asosiy xususiyatlarni aniqlaydi.

1. Ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilarining tashabbuskorligi va mas'uliyatini rivojlantirishga hissa qo'shadigan ishlab chiqarish vositalari va vositalariga, resurslar va mehnat natijalariga xususiy mulkchilik.

2. O'zining "biznesiga" ega bo'lishni istagan har bir kishiga asosiy iqtisodiy erkinliklar va avvalambor, tadbirkorlik faoliyati turini tanlash erkinligining davlat (tashkiliy va huquqiy) kafolatlari, ushbu davlat qonunlari bilan ta’qiqlangan yoki cheklangan tadbirkorlik faoliyati turlari bundan mustasno.

3. Daromad miqdori va ishlab chiqarish xarajatlari o'rtasidagi tafovut mahsulot, ish yoki xizmatlarni yaratish xarajatlarini qoplashga (iqtisodiy faoliyat uchun iqtisodiy jihatdan maqbul variant) yoki tadbirkorlik faoliyati bilan bog'liq yo'qotishlarga (zararli, boshqarishning zararli varianti, bankrotlikka olib keladigan) ega bo'lganda, tadbirkorlik faoliyati bilan o'zini o'zi ta'minlash imkoniyati.

4. Mustaqil xo'jalik yurituvchi subyektlarning xarajatlari va daromadlari, shuningdek ularning xarid qobiliyati oshishi tendentsiyalari iste'molning doimiy o'sishiga va mamlakatning milliy iqtisodiy tizimida to'planishiga yordam beradi.

5. Mamlakatda takror ishlab chiqarish jarayoniga davlatning maksimal darajada aralashishi asosida milliy iqtisodiy tizimning normal, samarali ishlashi.

Avvalgilariga qaraganda bozor tizimi eng moslashuvchan bo'lib chiqdi: u qayta tiklanishga, o'zgaruvchan ichki va tashqi sharoitlarga moslashishga qodir. Uzoq evolyutsiya davrida, asosan 20-asrda erkin raqobatning bozor iqtisodiyoti zamonaviy bozor iqtisodiyotiga aylandi. Uning asosiy xususiyatlari quyidagilardir.

1) mulkchilikning xilma-xil shakllari, ular orasida xususiy mulk turli shakllarda (yakka tartibdagi mehnatdan tortib yirik va korporativgacha) yetakchi o'rinni egallab turibdi;

2) soxta ishlab chiqarish va ijtimoiy infratuzilmani yaratishni tezlashtirgan ilmiy va texnologik inqilobni amalga oshirish;

3) davlatning milliy iqtisodiyot va ijtimoiy sohani rivojlantirishga faolroq ta'siri.

Rivojlangan bozor iqtisodiyoti sharoitida iqtisodiy mexanizm sezilarli o'zgarishlarga uchraydi. Rejalashtirilgan boshqaruv usullari marketingni boshqarish tizimi shaklida alohida firmalar ichida yanada rivojlantiriladi. Shu bilan birga, makro darajada rejalashtirilgan usullarni ishlab chiqish milliy dasturlar va rejalarni amalga oshirishgacha iqtisodiyotni davlat tomonidan tartibga solish bilan bog'liq.

Bozor iqtisodiyoti iste'mol talabini erkin tanlashda ifodalanadi. Tadbirkorlik faoliyati erkinligi o'z biznesingizni mustaqil tashkil etish istagi bilan ifodalanadi. Agar biz ishlab chiqarish haqida gapiradigan bo'lsak, bu yerda tanlash erkinligi tadbirkorning o'z tovarlari uchun o'z narxini belgilash istagida namoyon bo'ladi. Ma'lumki, tanlov erkinligi raqobatdosh iqtisodiyotning asosini yaratadi.Bozor iqtisodiyoti odamlarga ko'char va ko'chmas mulkka egalik huquqini olish imkonini beradi, uni o'zlari uchun hujjatlashtirish orqali rasmiylashtiradi. Bu odamlarga barqarorlikni va shaxslarning iqtisodiy tanlash erkinligimizga aralashmasligini kafolatlaydi. Bu erkin bozorga ega bo'lgan, tartibga solinadigan bozorlar va interventsionistlarga qadar aralashuvning taxminiy bo'lmagan variantlaridan farq qilishi mumkin. Bozor iqtisodiyoti ishlab chiqarish vositalaridan foydalanib sotib olingan har qanday xususiy mulk shaklining mavjudligini anglatmaydi, u har xil avtonom jamoat institutlari yoki kooperativlardan iborat bo'lishi mumkin. Ushbu xo'jalik birlashmalari yoki avtonom muassasalar kapital tovarlarini erkin narxlar tizimida almashadilar.Bozor sotsializmi uchun juda ko'p turli xil variantlar mavjud. Bular o'z-o'zini boshqarish tizimida ishlaydigan korxonalarni o'z ichiga olishi mumkin. Bozor iqtisodiyotining shunday modellari mavjudki, ular bozorlarda taqsimlangan har qanday ishlab chiqarish sektoriga davlat egaligini o'z ichiga olishi mumkin. Ammo uning sof shaklida mavjud bo'lgan yagona model mavjud emas. Buning sababi, iqtisodiyotni jamiyat va hukumat tomonidan tartibga solish har xil darajada bo'ladi. Bozor iqtisodiyoti modellarining aksariyati davlat aralashuvi va iqtisodiy rejalashtirish elementlarini o'z ichiga oladi va shuning uchun aralash iqtisodiyot sifatida tasniflanadi.

Bozor iqtisodiyotining asosiy xususiyati bu raqobatning shakllanish joyi va sotuvchilar va xaridorlarning o'zaro munosabatlari mexanizmi bo'lgan bozorning mavjudligidir. Bozor - bu ko'plab kontseptsiyalar ishtirokchilarining o'zaro ta'sirini anglatadigan iqtisodiy tushuncha. Ushbu o'zaro ta'sir natijasida taklif etilayotgan xizmatlarning sifati va miqdori aniqlanadi.Bozor mexanizmi o'zining afzalliklariga ega. Birinchisi, iqtisodiy demokratiya. Bundan tashqari, bozor mexanizmi resurslarni taqsimlashi mumkin. Yuqori moslashuvchanlik va moslashuvchanlikka ega. Agar biz A.Smitning tarixiy saboqlaridan o'zining klassik siyosiy iqtisodi bilan eslasak, bozor iqtisodiyotining asosi quyidagicha ko'rinadi: "menga xohlaganimni bering, men sizga xohlaganingizni beraman".

Turli xil tovarlar va xizmatlarni sotib olish yoki sotish orqali ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi munosabatlarning asosiy belgilari:


 • To'liq ishlab chiqarish jarayoni ishtirokchilarining iqtisodiy erkinligi;

 • Mavjudligi   raqobat. U sotuvchilar va tovarlar va xizmatlarni sotib oluvchilar orasida bo'lishi kerak. Bu zarur, chunki u mahsulotning sifatini va uning qiymatini belgilaydi;

 • Foyda, xususan, daromadning chastotasini oshirish keldi iqtisodiy faoliyat maqsadi;

 • Narxlar mexanizmidan foydalanish orqali ishlab chiqarish jarayonini tartibga solish, miqdorini taqsimlash, shuningdek mahsulotlar almashinuvi va iste'mol qilinishi.

Iqtisodiyotning oldingi tizimlarini taqqoslab, bozor eng samarali bo'ldi, u qayta qurilmoqda va moslashtirilmoqda. 20-asrda bozor iqtisodiyoti  erkin raqobat bilan ongli ravishda zamonaviyga aylandi.

Zamonaviy bozor munosabatlari iqtisodiyoti aralash iqtisodiyotdir. Iqtisodiyotning ushbu turida bozorni mustaqil tartibga solish mexanizmi bozorni davlat tomonidan tartibga solish bilan birlashtirilgan. Bundan tashqari, zamonaviy bozor iqtisodiyoti ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarni olishda, shuningdek, fuqarolarni tovarlar va xizmatlar bozoridagi har qanday salbiy oqibatlardan ijtimoiy himoya qilishda ko'rsatiladigan yuqori darajadagi davlat kafolatlarini talab qiladi. Bu ehtiyojlarning ayrim turlarini, masalan, notijorat tashkilotlari xizmatlarida bepul yoki haq evaziga amalga oshiriladigan xizmatlarni qondirish usullarini belgilaydi. Bundan tashqari, bu ushbu turdagi tashkilotning barcha ehtiyojlarini moliyalashtirish manbalarini aniqlaydi.

Zamonaviy mukammal bozor iqtisodiyoti uchun barcha iqtisodiy munosabatlar aniq bozor tomonidan belgilanishi kerak. Bozor iqtisodiyoti munosabatlari bozor doirasidan chiqib ketganda va ishlab chiqarish hajmini tartibga solish bozor tomonidan ham, undan tashqarida ham boshqarilganda foydalidir. Bunday tartibga solishning misoli korporativ ishlab chiqarishdir, chunki ular bozor bilan o'zaro ta'sir qiladi. Ammo ular uning kuchida emaslar. Korporatsiyalar bozorni shakllantirish bilan shug'ullanmoqdalar, ular yangi mahsulotlar va xizmatlarni yaratmoqdalar va turli xil yirik investitsiya dasturlarini amalga oshirmoqdalar.

Bozor iqtisodiyotining rivojlanishi marketing menejmenti tizimining vujudga kelish shaklida o'zgarishga uchradi. Davlatning iqtisodiyotga ta'siri umummilliy rejalarning paydo bo'lishi bilan ta'sir ko'rsatdi. Natijada bozor sohasidagi faol o'zgarishlar haqida gapiradigan bo'lsak, iqtisodiy rivojlanish mahsulot ishlab chiqarishda yangi yechim topildi, rivojlanish prognozlari va boshqalar. Bu nimani beradi? Endi marketing tadqiqotlari natijasida iste'molchilarning qaysi turdagi mahsulotlarga ehtiyoj borligini, miqdoriy nisbat, model, hajm va bozorda kutilayotgan narxlar to'g'risida oldindan bilib olishingiz mumkin.Rossiyada zamonaviy bozor iqtisodiyotining shakllanishi o'zaro bog'liq bo'lgan iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy inqirozlar sharoitida sodir bo'ladi. Bu yetuk, mukammal bozor tizimiga o'tishni sezilarli darajada sekinlashtiradi. Bozor iqtisodiyotini rivojlantirish uchun daromadlarni tenglashtirish, ijtimoiy kafolatlar yaratish va barcha iste'molchilar uchun teng sharoitlar yaratish zarur. Bunday mexanizm ijtimoiy adolat va iqtisodiy samaradorlikka olib keladi. Yaxshi haq to'lanadigan ishchi kuchi sifat va ishlab chiqarish o'sishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi va bunga faqat yuqori sifatli asbob-uskunalar yordamida erishish mumkin.Zamonaviy dunyoda bozor iqtisodiyoti davlat tomonidan tartibga solishning ko'plab usullari, shakllari va sohalaridan foydalanadi. Bularga quyidagi usul va shakllar kiradi:

 • Ma'muriy - bu turli xil faoliyat turlariga litsenziyalar berishni, import va eksport uchun kvotalarni belgilashni, mahsulot sifatini baholashni va boshqalarni o'z ichiga olgan usullar.

 • Huquqiy usullar va shakllar iqtisodiy va fuqarolik qonunchiligi asosida amalga oshiriladigan davlat tomonidan tartibga solishni anglatadi. Bu normalar va qoidalar tizimi orqali amalga oshiriladi.

 • To'g'ridan-to'g'ri usullar sozlash haqida gapiradi, bu asosiy yoqilgan   turli tarmoqlar, tarmoqlar va alohida korxonalarni qaytarilmaydigan moliyalashtirish shakli.

 • Iste'mol tarkibi va ishlab chiqarish hisob   xizmatlar hajmi oshdi.

 • Fuqarolarning bilim darajasi oshdi. Buni o'rta ma'lumot va maktabdan keyingi davr haqida aytish mumkin. Agar statistikani oladigan bo'lsak, mehnatga layoqatli aholining 70 foizi oliy yoki o'rta maxsus ma'lumotga ega.

 • Yangi mehnat munosabatlari. Ish beruvchilar o'z xodimlarini ijtimoiy paketlar, pullik ta'tillar va kasal kunlar, tibbiy sug'urta va boshqa imtiyozlar bilan ta'minlash orqali juda qadrlay boshladilar. Albatta, yuqori professional talablar talab qiladi o'zlarining mehnat majburiyatlarini bajarishga boshqa munosabat.

 • Atrof-muhit haqida qayg'urish bor edi. Albatta, hozirgi vaqtda - bu e'tibor faqat go'dakligida, ammo hozirgi avlod poyabzal haqida o'ylaydi, tabiiy resurslardan va atrof-muhitning ifloslanishidan foydalanish tavsiya etiladi.

 • Jamiyatni axborotlashtirish yangi ilmiy loyihalar, axborot tarmoqlari, innovatsion tadqiqotlar natijasidir.

 • Kichik biznesni qo'llab-quvvatlash.

 •   Iqtisodiy faollikning o'sishi firmalar sonining ko'payishiga olib keldi, ishlab chiqarilgan mahsulotlar soni esa ortdi.

 • Bepul korxona, shu tufayli ishlab chiqaruvchiga faoliyatning har qanday turlari va shakllarini tanlash imkoniyati beriladi. Shu bilan birga, iste'molchi har qanday zarur tovarlarni sotib olish imkoniyatiga ega.

 • Talab va taklif mexanizmiga asoslangan narx. Natijada, bozor o'z-o'zini tartibga soluvchi samarali ishlab chiqarish usulini ta'minlash. Shu bilan birga, hech kim narxlarni belgilamaydi,ular natija   talab va taklifning o'zaro ta'siri.

 • Tanlov erkinligi va tadbirkorlik erkinligi tufayli shakllangan raqobat ishlab chiqaruvchilarni faqat xaridorlar uchun zarur bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishga majbur qiladi. Bundan tashqari, ularni ishlab chiqarish eng samarali tarzda amalga oshiriladi.

 • Davlat bozor munosabatlari subyektlarining iqtisodiy javobgarligini nazorat qiladi.

An'anaviylik bilan biz an'anaviy, buyruqbozlik va bozor iqtisodiyoti modellarini ajrata olamiz.An'anaviy iqtisodiy tizim qishloq xo'jaligi jamiyatiga xosdir   Muvofiqlashtirish usuli - urf-odatlar, urf-odatlar, tabular, ajdodlar ahdlari. Asosiy ishlab chiqarish vositalariga (yerlarga) egalik shakli umumiy (kommunal) shakldir.

Zamonaviy jamiyatda urf-odatlar va urf-odatlar asosan odamlarning shaxsiy hayotiga ta'sir qiladi. Bu birinchi navbatda, kasblarni va uy vazifalarini "erkak" va "ayol" ga ajratish, kichik ijtimoiy guruhlarda tovarlarni iste'mol qilishning ba'zi usullariga tegishli.Bozor iqtisodiy tizimi ishlab chiqarish vositalariga va bozorga firmalar va iste'molchilar faoliyatini muvofiqlashtirish usuli sifatida xususiy mulkchilikka asoslangan. Firmalar ichida qat'iy tartib (reja). Mafkuraviy qobiqda tanlov erkinligi va raqobat g'oyalari mavjud (bozorning ko'rinmas qo'li). Adam Smitning so'zlariga ko'ra, "" ko'rinmas qo'li "bo'lgan odam umuman niyat qilmagan maqsadga erishadi ... O'zining manfaatlarini ko'zlab, u ko'pincha ongli ravishda buni amalga oshirishga intilgandan ko'ra ko'proq jamiyat manfaatlariga xizmat qiladi.”Sof bozor iqtisodiyoti davlat aralashuvi va tartibga solishni istisno qiladi va bozor kuchlarining to'liq erkinligini anglatadi. Davlat faqat "o'yin qoidalari" ga rioya qilishni nazorat qiladi.Rejalashtirilgan (buyruqli) iqtisodiy tizim asosan ishlab chiqarish vositalariga jamoat (davlat) egalik qilishga asoslangan. Moddiy tovarlarni ishlab chiqarish, almashtirish va tarqatish bo'yicha barcha qarorlar markazlashtirilgan ravishda qabul qilinadi. Aslida iste'mol davlat tomonidan nazorat qilinadi.Mafkuraviy tanqidda uning o'ziga xos xususiyatlari ajralib turadi: ishlab chiqarishni monopollashtirish va natijada ilmiy-texnikaviy taraqqiyotni inhibe qilish. Barcha iqtisodiy resurslardan to'liq foydalanish ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning tanqisligi bilan birlashadi, chunki markazlashtirilgan muvofiqlashtirish jamiyat a'zolarining barcha ehtiyojlarini qondirishga qodir emas. Aslida, yuqori darajadagi odamlar o'zlari hal qiladigan muammolarni hal qilish uchun cheklangan manbalardan foydalanadilar, lekin quyi sinflarning fikri bilan qiziqmaydi. Bu imkonsizlik emas, balki xohlamaslikdir!

1980-1990-yillarga kelib dunyoda ro’y bergan muhim o’zgarishlar iqtisodiy taraqqiyot istiqbollari to’g’risidagi nazariyalarni qaytadan ko’rib chiqish va ularga jiddiy o’zgarishlar kiritishni zarur qilib qo’ydi.Chunki,bu vaqtga kelib g’arbiy mamlakatlarda uzoq vaqtdan beri (A.Smit davridan boshlab) hukm surib kelgan erkin iqtisodiy tartibga solish.

Iqtisodiyotni markazlashtirilgan tarzda tartibga solish va boshqarish g’oyasi ham inqirozga uchradi.Bunday sharoitda iqtisodiy taraqqiyotning sifat jihatdan yangi yo’llarini qidirib topish zarur bo’lib qoldi. Bu vaqtga kelib ko’pgina rivojlangan mamlakatlarning tajribalari umumlashtirilib,iqtisodiyotning yangi taraqqiyot yo’li-ongli ravishda boshqariladigan va tartibga solinadigan bozor iqtisodiyoti deb tan olindi va aksariyat davlatlar shu yo’lni tanladilar.Lekin bunday bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llari (modellari) xilma xil bo’lib,ularning umumiy va xususiy tomonlari farqlanadi.Jahon bozor iqtisodiyotiga o’tishning barcha yo’llari birlashtirilib ,quyidagi to’rtta asosiy turga bo’linadi:

1.Rivojlangan mamlakat yo’li

2.Rivojlanayotgan mamlakatlar yo’li

3.Sobiq sotsialistik mamlakatlar yo’li

4.Sotsializm g’oyalarini samarali bozor iqtisodiyotini vujudga keltirish mehanizmi bilan qo’shib olib boorish yo’li(Xitoy,Vetnam)

Bu yo’llar turli-tuman va har- xil bo’lishiga qaramay,ularda umumiylik mavjuddir. Ularning umumiyligi shundaki,ularning hammasi bozor iqtisodiyotiga o’tishni maqsad qilib qo’yadi va mazkur iqtisodiyotning qonun qoidalari,amal qilish mehanizmi ko’p jihatdan umumiy bo’ladi.Shu bilan birga,har bir yo’lning o’ziga xos xususiyatlari ham bor,bu esa bozor munosabatlarini shakllantirishning ijtimoiy-iqtisodiy,tarixiy,milliy sharoitlari har xil bo’lishidan kelib chiqadi.

Bozor iqtisodiyotiga o’tishda rivojlangan

mamlakatlar modellari.

Jahon tajribasi ko’rsatishicha,bozor iqtisodiyotiga revolyutsion yo’l bilan,ya’ni jadval usulda yoki evolyutsion yo’l bilan,ya’ni bosqichma- bosqich o’tish mumkin.Birinchi holda,tub islohotlarnio’tkazish,avvalgi tizimni va tarkib topgan iqtisodiy munosabatlarni birdaniga va batamom sindirish talab etilib,”karaxt qilib davolash” usuli (“shokovaya terapiya”) deb ataladi.Eski iqtisodiy munosabatlarni bosqichma-bosqich,yangi bozor munosabatlariga almashtirib,samarali bozor iqtisodiyotini shakllantirib vujudga keltirish mumkin.Islohotlar tajribasi shuni ko’rsatadiki,evolyutsion yo’l kamroq ijtimoiy lahzalarga olib keladi,ancha izchil va muqarrardir.Tartibga solinadigan bozor iqtisodiyotiga o’tish yo’llarigina emas,balki uning andozalari ularni amalga oshiruvchi muayyan mamlakatga mansubligiga qarab ajratiladi.Masalan,Germaniya,Janubiy Koreya,Turkiya, Argentina,Polsha andozalari va hakozo.Bozor iqtisodiyotiga o’tishda Xitoy, Janubiy Koreya va boshqa davlatlarining modellarini ko’rib o’tamiz.Xitoy  modeli”da  Xitoy  islohotlarining  “otasi”  Den_-Syaopin  rahbarligida“Uch  qadam”  strategiyasi,  bozor  iqtisodiyotining   milliy  kontseptsiyasi  ishlab chiqildi..Bunga ko’ra:


Yüklə 161,31 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə