İşbu Sözleşme, 1959 tir sözleşmesinin yerini almak üzere Birleşmiş Milletler Teşkilat’ınca 14 Kasım 1975 tarihinde kabul edilmiştirYüklə 494,67 Kb.
səhifə7/10
tarix17.06.2018
ölçüsü494,67 Kb.
#54001
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Sürgülü Brandalı Taşıtlar


 

1. Mümkün olan hallerde, bu Kuralların 1, 2 ve 3’üncü madde hükümleri sürgülü brandalı taşıtlara uygulanır. Ayrıca bu taşıtlar bu maddenin hükümlerine de uygun olacaktır.

 

2. Sürgülü brandalar, taban, kapılar ve yük kompartmanını oluşturan diğer tüm parçalar ya bu Kuralların 3’üncü maddesinin 6, 8, 9 ve 11’inci paragraflarında yer alan şartlara veya aşağıda (i) ila (vi)’da yer alan şartlara uyarlar.

 

(f)     Sürgülü brandalar, taban, kapılar ve yük bölmesini oluşturan diğer tüm parçalar açık iz bırakmadan açılıp kapanamayacak şekilde imal imal edilir.

(ii)Branda, aracın üst kısmındaki katı parçaları, gergi kayışları arasındaki gerçek mesafenin en az 1/4’ü kadar kaplayacaktır. Branda, aracın alt kısmındaki katı parçaları en az 50 mm kaplayacaktır. Yük kompartmanı gümrük maksadıyla emniyet altına alınıp mühürlendiğinde, branda ile yük kompartmanının katı parçaları arasındaki yatay açıklık, aracın uzunlama eksenine dik ölçüldüğünde herhangi bir noktada 10 mm’yi aşmayacaktır.

 


  1. (iii)  Sürgülü branda kılavuzu ve diğer hareketli parçalar, kapalı ve gümrükçe mühürlü kapılar ve diğer hareketli parçalar açık iz bırakmadan dışarıdan açılıp kapanamayacak şekilde imal edilecektir. Sürgülü branda kılavuzu ve diğer hareketli parçalar, açık iz bırakmadan yük kompartmanına ulaşılmasını imkansız kılacak şekilde imal edilir. Sistem, bu Kurallara ekli 9 No.lu krokide tarif edilmektedir.

 

  1. (iv)  Taşıtın katı parçalarında gümrük amaçları için kullanılan halkalar arasındaki mesafe 200 mm’yi aşmayacaktır. Taşıt ve brandaların yapısının yük kompartmanına girişi engelleyecek şekilde olması halinde, bu mesafe, dikmenin her iki tarafındaki halkalar arasında 300 mm’yi aşmamak üzere daha büyük olabilir. Her durumda, yukarıda (ii)’de yer alan şartlara uyulacaktır.

 

  1. (v)    Gergi kayışları arasındaki mesafe 600 mm’yi aşmayacaktır.

 

  1. (vi)  Brandanın, taşıtın katı parçalarına tutturulması için kullanılan bağlantılar, bu Kuralların 3’üncü maddesinin, 9’uncu paragrafındaki şartları yerine getirecektir.”

 

Ek 3

 

EK 2 DE YER ALAN KURALLARDA ÖNGÖRÜLEN TEKNİK KOŞULLARA UYGUN OLAN KARAYOLU TAŞITLARININ KABUL İŞLEMİ

 

Genel Bilgiler,

 

1.                  Karayolu taşıtları aşağıdaki işlemlerden birisine göre kabul edilebilir:

 

(a)   Ayrı ayrı, veya

 

(b)   Yapım tiplerine göre (bir karayolu taşıtı serisi gibi)

 

2.                  Ek 4 deki standart modele uygun kabul belgesi, onaylanmış araçlara verilir. Bu belge, belgeyi veren ülkenin dilinde ve Fransızca veya İngilizce basılacaktır. Belgeyi veren makam, gerek gördüğü takdirde, doğruluğu kendisi tarafından onaylanmış resim ve çizimleri belgeye iliştirir. Bu takdirde bunların sayısı ilgili makam tarafından kabul belgesinin 6 no.lu bölümüne ilave edilecektir.

 

3.                  Kabul belgesi karayolu taşıtında muhafaza edilecektir.

 

4.                  Karayolu taşıtları muayene edilmek veya kabul belgesinin yenilenmesi amacı ile, taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamlarına, taşıtların kayıtlı olmadığı hallerde sahibinin ya da kullanan şahsın oturduğu ülkenin yetkili makamlarına iki yılda bir gösterilecektir.

 

5.                  Eğer bir karayolu taşıtı, kabulü için öngörülen şartlara artık uygunluk göstermiyorsa, TIR Karnesi himayesinde malların taşınması için yeniden kullanıma konmadan önce kabulünü sağlayan sözü edilen teknik şartlara göre tekrar uydurulması gereklidir.

 

6.                  Bir karayolu taşıtının temel özelliklerinde değişiklik yapılmışsa, taşıtın kabul belgesi hükümsüz sayılacak, TIR Karnesi himayesinde eşya nakliyatı için kullanılmadan önce yetkili makam tarafından tekrar onaylanacaktır.

 

7.                  Taşıtın kayıtlı olduğu ülkenin yetkili makamları veya taşıtın kaydedilmesinin talep edilmediği ülkelerde taşıt sahibinin veya kullananın yerleştiği ülkenin yetkili makamları, bu Sözleşmenin 14 ncü maddesinde ve bu maddenin 4, 5 ve 6 ncı paragraflarında öngörülen durumlarda kabul belgesini geri alabilirler, yenileyebilirler veya yeni bir kabul belgesi verebilirler.

 

 

AYRI AYRI KABUL İŞLEMİ 

8.            Mal sahibi, sürücü veya bunlardan birinin temsilcisi, ayrı ayrı kabul işlemi için yetkili makama müracaat ederler. Yetkili makam taşıtın yukarıda birinci ve yedinci paragraflarda sözü edilen genel kurallara uygun olup olmadığını araştırır ve taşıtın 2 no.lu ekte gösterilen teknik şartlara uygun olduğu konusunda tatmin olup ve kabul ettikten sonra 4 no.lu ekteki modele uygun bir belge verir.

 


YAPIM TİPLERİNE GÖRE TAŞITLARIN KABUL İŞLEMLERİ (KARAYOLU TAŞIT SERİLERİ)

 

9.            Taşıtların seri tipler halinde yapıldığı ülkelerde imalatçı, ülkenin yetkili makamına başvurarak planlanmış tipin onaylanmasını isteyebilir.

 

10.            İmalatçı onay dilekçesinde, bildirdiği karayolu taşıtı tipine verdiği tanımlama numara veya harfleri belirtecektir.

 

11.            Dilekçeye onayı istenen karayolu taşıtı tipinin planı ve ayrıntılı proje şartnamesi eklenecektir.

 

12.            İmalatçı aşağıda belirtilen hususları yerine getireceğini yaı ile taahhüt eder:

 

(a)   Yetkili makama incelemek istediği taşıt tiplerini göstermek,

 

(b)   Seri tiplerin yapımı sırasında her zaman yetkili makamın üniteleri incelemesine müsaade etmek,

 

(c)    Yetkili makama ne kadar küçük olursa olsun, planda veya şartnamedeki bütün değişiklikleri bunları yapmadan önce bildirmek,

 

(d)   Taşıtın görülebilir yerinde plan tipinin tanıtma numara veya harflerini, seri tiplerin ise seri numarasını (fabrika numarasını) işaretlemek,

 

(e)   İmal edilen onaylanmış plan-tipi araçların kaydını tutmak.

 

13.              Yetkili makam, onay için yapımı planlanan araçlarda gerektiği takdirde ne gibi değişikliklerin yapılacağını bildirir.

 

14.              Yetkili makam, 2 no.lu ekde belirtilen teknik şartlara uygun yapım tipinde imal edilen araçların bir ya da daha fazlasını inceleyip tatmin olmadıkça hiçbir tipi tasdik etmeyecektir.

 

15.              Yetkili makam yapım tipine göre imal edilen araçların onayının tasdiki ile ilgili kararlarını yazı ile yapımcıya bildirecektir. Bu karara tarih ve numara konulacaktır. Kararı alan makam açıkça belirtilecektir.

 

16.              Yetkili makam kabul belgesi vermek için her aracın onaylanan tipe uygun imal edilmesi amacı ile gerekli önlemleri alacaktır.

 

17.              Onay belgesinin sahibi, taşıtı TIR karnesi himayesinde eşyaların taşınması amacı ile kullanmadan önce, istendiği takdirde onay belgesine aşağıdaki bilgileri dolduracaktır.

 

―       Taşıta verilen plaka numarası (madde no.1) veya,―       Araç kayda tabi değilse, ayrıntılı ad ve iş adresi (madde no.8)

 

18.              Onaylanmış yapım tipi bir taşıtın bu Sözleşmeye taraf olan ülkelerden birine ihracı halinde, bu ülkede ithalin gerektirdiğinden daha fazla onay işlemi talep edilmeyecektir.

 

KABUL BELGESİNİN ONAY İŞLEMİ

 

19.              TIR Karnesi himayesinde eşya taşıyan onaylanmış bir araçta önemli bozukluklar bulunursa, Akit Tarafların yetkili makamları ya yolculuğun TIR karnesi himayesinde devamına müsaade etmeyi reddederler, ya da gerekli güvenlik tedbirleri alarak kendi topraklarında TIR karnesi himayesinde yola devam etmesine müsaade ederler. Onaylanmış taşıt, malların TIR karnesi himayesinde taşınması için tekrar kullanılmasından önce mümkün olduğu kadar çabuk tatmin edici bir duruma getirilmelidir.

 

20.              Her iki halde de gümrük yetkilileri taşıtın kabul belgesindeki 10 numaralı bölümde bu durumu uygun bir şekilde belirteceklerdi. Taşıtta onay için gerekli şartlar ile ilgili düzeltmeler yapıldığı zaman 11 no.lu bölüme daha önceki görüşlerini iptal eden gerekli hususların ilavesi ile belgeyi tekrar geçerli kılacak Akit Tarafların yetkili makamlarına takdim edilecektir. Önceki paragrafın hükümlerine göre, kabul belgesinin 10 no.lu bölümü tasdik edilmiş olan hiçbir taşıt, tatmin edici şartlara göre yeniden düzenlenmedikçe ve 10 ncu bölümdeki tasdik yukarıda belirtildiği şekilde iptal edilmedikçe TIR karnesi himayesinde tekrar eşya nakliyatı için kullanılamaz.

 

21. Belge üzerinde belirtilen her husus gümrük yetkililerince tarihlenecek, doğruluğu onaylanacaktır.  1.              

22. Bir taşıtta, gümrük yetkililerinin önemsiz saydığı ve kaçakçılık tehlikesi yaratmayacak bozukluklar bulunduğu takdirde taşıtın TIR karnesi himayesinde eşya nakliyatı için kullanılmasına izin verilebilir. Kabul belgesi sahibinin bozukluklar hakkında dikkati çekilir ve aracını uygun bir zamanda yeterli duruma getirmesi için yeniden düzenlemesi istenir.

 

  

 

EK 4 

 

  

 

Eşyanın gümrük mührü altında

taşınması için karayolu taşıtı

 

ONAY BELGESİ


APPROVAL CERTIFICATE

 

of a road vehicle for the transport of goods


under Customs seal

 

  

Belge No / Certificate No …..……….…………........…………………………………

 

14 Kasım 1975 TIR Sözleşmesi

TIR Convention of 14 November 1975


 

Düzenleyen / Issued by : …...…………….……........………………………………….

(Yetkili Makam / Competent Authority)

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Yüklə 494,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə