İslamda qadin hüquq sistemi Kİtab haqqindaYüklə 1,61 Mb.
səhifə1/34
tarix17.11.2018
ölçüsü1,61 Mb.
#82823
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34

Ziyaos-salehin az.ziaossalehin.ir

İSLAMDA QADIN HÜQUQ SİSTEMİ

KİTAB HAQQINDA


Kitabın adı: İslamda qadın hüquq sistemi

Müəllif: Şəhid Mürtəza Mütəhhəri

Tərcümə edən: Mərdan Zalov

Redaktor: Seyid Azər Əhmədoğlu

Naşir: Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Tərcümə və Nəşr Mərkəzi

Çap tarixi: 2013

Çap növbəsi: Birinci

Tiraj: 1000

ISBN:

© Kitabın bütün hüquqları naşirə məxsusdurSatış mərkəzləri:

Telfaks: +98 251 7730517

İran, Qum, Məhəmməd Əmin (s) prospekti, “Camiətul-ulum”un yanı, Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Tərcümə və Nəşr Mərkəzinin satış şöbəsi

Tel/Faks: +98251 2133106 / +98251 2133146

www.miup.ir     www.eshop.miup.ir

E-mail: admin@miup.ir  root@miup.ir (1)

səh:1

İŞARƏ

1- [1] mailto:root@miup.ir

بسم الله الرحمن الرحیم

RƏHMAN VƏ RƏHİM ALLAHIN ADI İLƏ

İSLAMDA QADIN HÜQUQ SİSTEMİ

Müəllif: Şəhid Mürtəza Mütəhhəri

Tərcümə edən: Mərdan Zalov

səh:2


səh:3

səh:4

NAŞİRDƏN


Hər hansı inkişaf mərhələsini keçən elmi-tədqiqi bir iş ilkin olaraq yazıçının ilham zəmisinə səpdiyi sorğu-suallarla başlayaraq müəyyən zamanda verdiyi səmərə ilə yekunlaşır. Əlbəttə, bu, işin sonu yox, yeni-yeni fəaliyyətlər üçün ümid və təşəbbüs deməkdir. Belə ki, əldə olunan hər bir səmərəli qazancın məhsuldarlığı həmişə onun artımı üçün şərait yaradır. Deməli, zaman keçdikcə elm, bilik və incəsənət əhli onun toxumlarını becərib yetişdirir, daim elm və mədəniyyət cərəyanını təmin edir.

Fasilə və hüdudları həddən artıq azaldan son müasir zamanımız coşqun tufan kimi, maraqlanan hər şəxsin qarşısına qalaq-qalaq məlumatı sovurub gətirir, mədəniyyətin yeni bir mərhələsinə qapı açır. Hər halda, onun normal inkişafında, şübhəsiz, düzgün təsəvvür və istiqamət həlledici rola malikdir.

Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Universitetinin ümumdünyəvi rolu, dini hövzələr arasında xüsusi yeri və yetərli kadr imkanına malik olduğunu nəzərə alaraq, artıq elmi təhqiqat və tədqiqatlar üçün geniş şərait yaratmağı qarşısına qəti məqsəd qoymuşdur. Bununla əlaqədar Beynəlxalq əl-Mustafa (s) Universitetinin tədqiqat şöbəsi fundamental proqramın təşkili, mövcud avadanlığın düzgün təmini və dini sahələrdə araşdırma aparmaq istəyənlərin cəlb olunmasını özünün ən mühüm vəzifələrindən

səh:5


hesab edir. Ümid edirik ki, elmi-təhqiqi işlərə qarşı maraq və dirçəlişlərə zəmin yaratmaq və potensial imkanları inkişaf etdirməklə dünyanın hər bir guşəsində dini mədəniyyətin çiçəklənməsinin şahidi olarıq!

Beynəlxalq əl-Mustafa(s)

Tərcümə və Nəşr Mərkəzi

səh:6

MÜNDƏRİCAT


Müqəddimə. 13 [1]

Ön söz. 28 [2]

Ailə münasibətlərinin dünyəvi problemləri 29 [3]

Müstəqil olaq, yoxsa, Qərbi təqlid edək?. 30 [4]

Tarixin cəbr və məcburiyyəti 31 [5]

Biz və konstitusiya. 32 [6]

İran cəmiyyətinin dini həssaslığı 32 [7]

BİRİNCİ HİSSƏ.. 35 [8]

Elçilik və nişanlı olmaq. 35 [9]

Görəsən, kişinin qadına elçi getməsi ona xəyanətdirmi?. 35 [10]

Kişiyə ehtiyaclı olmaq qərizəsi tələbatdır, qadına ehtiyaclı olmaq isə naz-qəmzə. 36 [11]

Kişi qadının köləliyi deyil, onun vüsalı intizarındadır 37 [12]

Elçilik adət-ənənləri qadının heysiyyət və ehtiramının qorunması üçün ən zərif və aqilanə tədbirlərdəndir 38 [13]

"İctimai qanunda qırx maddə"ni təklif edən müəllifinin səhvləri 39 [14]

İKİNCİ HİSSƏ.. 43 [15]

Müvəqqəti evlilik (mütə) 43 [16]

Bugünkü həyat və müvəqqəti evlilik. 46 [17]

Bugünkü gənc və onun ”həddi-büluğ və cinsi böhran” dövrü. 46 [18]

Müvəqqəti rahiblik, cinsi kommunizm, yoxsa, müvəqqəti evlilik - bunlardan hansını qəbul etmək?  47 [19]

İmtahan və sınaq üçün evlilik. 48 [20]

Rassel və "müvəqqəti evlilik" nəzəriyyəsi 48 [21]

Müvəqqəti evliliyin fəsad və zərərləri 51 [22]

Müvəqqəti evlilik və qadınların sayı 55 [23]

Müvəqqəti evlilikdə övladların taleyi 55 [24]

İradlar 56 [25]

Müvəqqəti evlilik və hərəmxanalar 58 [26]

Hərəmxana yaradılmasının ictimai səbəbləri 59 [27]

Müvəqqəti evliliyin yaradılması (şəriliyi) eyş-işrət və nəfsin təmini üçündürmü?  61 [28]

Bugünkü dünyada hərəmxanalar 62 [29]

Xəlifənin müvəqqəti evliliyi qadağan etməsi 63 [30]

Həzrət Əlidən (ə) bir hədis. 66 [31]

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ.. 69 [32]

Qadın və ictimai azadlıq. 69 [33]

Taleyi seçməkdə azadlıq. 69 [34]

Dünyaya gəlməmiş qızı ərə vermək. 70 [35]

Qız və ya bacıların qarşılıqlı olaraq (bir-biri əvəzində) dəyişdirilməsi 71 [36]

Peyğəmbər-əkrəm (s) öz qızı Zəhranı (ə) ər seçməkdə sərbəst qoyur 71 [37]

Qadının islami inqilabı (hərəkatı) ağ idi 71 [38]

Atanın "icazə vermə" məsələsi 73 [39]

Kişi şəhvətin, qadın isə məhəbbətin əsiri olan məxluqdur 74 [40]

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ.. 81 [41]

İslam və həyatın yenilənməsi (1) 81 [42]

Zamanın tələbləri 81 [43]

İslam və zamanın tələbləri 83 [44]

Xaricilərin (yadellilərin) nəzərində İslamın zamanla uyğunlaşma xisləti 83 [45]

İradlar 85 [46]

Zamanın özü nələrlə uyğunluq təşkil edir?. 86 [47]

Uyğunluq, yoxsa, aradan qalxma?. 87 [48]

İslam və həyatın yenilənməsi (2) 90 [49]

Beyinin təsir qəbul etməməsi (doqmatizm və ya köhnə fikirlilik) və cahillər 92 [50]

Quranın məsəlləri (misal çəkməsi) 94 [51]

İslam və həyatın yenilənməsi (3) 97 [52]

İslami qanunlarda hərəkətlilik və dəyişkənliklərin əsrar və sirri 98 [53]

Qəlib və formalara nisbətdə ruh, məna və fərqliliyin olmamasına diqqət etmək. 99 [54]

Sabit və dəyişməz ehtiyaclar üçün sabit qanun, dəyişkən ehtiyaclar üçün isə dəyişkən qanunlar 100 [55]

Xətt və yazının dəyişilməsi məsələsi 104 [56]

Tüfeylilik haramdır, nəinki, başa böyük papaq qoymaq. 105 [57]

Əhəmiyyətli və mühüm məsələlər 105 [58]

"Veto" (etiraz etmək) haqqı olan qanunlar 106 [59]

Hakimin səlahiyyətləri 106 [60]

İctihadın əsli (həqiqəti) 106 [61]

BEŞİNCİ HİSSƏ.. 109 [62]

Quranın nəzərində qadının insanlıq məqamı 109 [63]

Ailə hüququ barəsində İslamın xüsusi fəlsəfəsi 109 [64]

Bərabərlik, yoxsa, oxşarlıq?. 111 [65]

İslami dünya görüşündə qadının məqamı 113 [66]

Bənzərliyə xeyr, bərabərliyə isə bəli 118 [67]

Bəşər hüququnun elan edilməsi qanun deyil, fəlsəfədir 123 [68]

Fəlsəfəni rəy almaq üçün yazılan sual-cavab kartları ilə isbat etmək olmaz. 125 [69]

Avropada qadın hüquqları tarixinə bir nəzər 126 [70]

İnsanlıq heysiyyət və hüququ. 129 [71]

Bəşər hüququnun elan edilməsi ilə bağlı mühüm mətləblər (nöqtələr) 130 [72]

İnsanın məqamı və ona ehtiram.. 131 [73]

Qərb fəlsəfəsində insanın süqut və məhvi 132 [74]

Qərb insan barəsində ziddiyyətlərə düçar olmuşdur 134 [75]

Qərb həm özü, həm də Allahını unutmuşdur 136 [76]

ALTINCI HİSSƏ.. 139 [77]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (1) 139 [78]

Təbbi hüquqların rabitəsi və təbiətin hədəfə malik olması 140 [79]

İctimai hüquqlar 141 [80]

Ailə hüququ. 142 [81]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (2) 143 [82]

Görəsən, ailə yaşayışı təbii şəkildədir, yoxsa, saziş və müqaviləyə əsaslanır?. 145 [83]

"Dörd dövr (əsr) "fərziyyəsi 146 [84]

Təbiətdə qadın. 149 [85]

YEDDİNCİ HİSSƏ.. 153 [86]

Qadın və kişi fərqlilikləri (1) 153 [87]

Kişi və qadındakı bu fərqlər mütənasiblikdir, yoxsa, naqislik və kamal?. 154 [88]

Platon nəzəriyyəsi 155 [89]

Platon və Aristotel bir-biri müqabilində (qarşı-qarşıya) 157 [90]

Bugünkü dünyanın nəzəri (düşüncəsi) 157 [91]

İkililiklər (ziddiyyətlər) 158 [92]

Cismi baxımdan. 158 [93]

Psixoloji baxımdan. 159 [94]

Kişi və qadının fərqləri onların bir-birlərinə nisbətdəki hissiyyatları baxımından  160 [95]

Kişi və qadın fərqlilikləri (2) 160 [96]

Xilqətin şah əsəri 162 [97]

Şəhvətdən də üstün olan bağlılıq. 163 [98]

Kişi və qadının bir-birinə qarşı duyduqları hislərdəki ziddiyyətlər 165 [99]

Psixoloq olan bir qadının nəzəriyyəsi 166 [100]

Tələskən hərəkat 167 [101]

Vil Dorantın nəzəriyyəsi 168 [102]

SƏKKİZİNCİ HİSSƏ.. 173 [103]

Mehriyyə və nəfəqə (1) 173 [104]

Mehriyyənin tarixçəsi 174 [105]

İslami hüquq sistemində mehriyyə. 175 [106]

Tarixə bir nəzər 176 [107]

Mehriyyənin həqiqi fəlsəfəsi 178 [108]

Quranda mehriyyə. 181 [109]

Heyvanların hislərindəki ikililik (ziddiyyət) 182 [110]

Qeyri-qanuni (şəri olmayan) münasibət və rabitələrdə hədiyyə və bəxşişlər 182 [111]

Fransızların məşuqəbazlıqları onların evliliklərindən daha təbii şəkildədir 183 [112]

Mehriyyə və nəfəqə. 183 [113]

İslamda aradan qaldırılmış olan cahiliyyət adət-ənənələri 184 [114]

İslamın mehriyyə sistemi onun özünə məxsusdur 187 [115]

Fitrət dini 188 [116]

İradlar 189 [117]

Mehriyyə və nəfəqə. 194 [118]

On doqquzuncu əsrin ikinci yarısına qədər fransalı qadınların acınacaqlı vəziyyəti 195 [119]

Görəsən, nə üçün Avropa gözlənilmədən qadına iqtisadi azadlıq verdi?. 196 [120]

Quran və qadının iqtisadi azadlıq və istiqlaliyyəti 197 [121]

Bir müqayisə. 198 [122]

İrad və ona cavablar 199 [123]

Üç növ nəfəqə. 201 [124]

Görəsən, qadın günmüzdə mehriyyə və nəfəqə istəmirmi?. 202 [125]

Maddi (iqtisadi) məsələlərdə qadının hüquqlarına riayət etmək. 202 [126]

Nəfəqənin əleyhinə aparılan təbliğatların fəlsəfəsi 206 [127]

Kişinin yerinə dövlətin qadına ərlik etməsi 207 [128]

Görəsən bəşər hüququnun elan edilməsi ilə qadına töhmət vurulmuşdurmu?. 210 [129]

DOQQUZUNCU HİSSƏ.. 213 [130]

İrs məsələsi 213 [131]

Qadının irsdən məhrum olmasının səbəbləri 213 [132]

Ögey oğulun irsi 215 [133]

Bir-biri ilə əhd-peyman bağlayanların irsi 216 [134]

Qadının da aparılan irsin bir hissəsi olması 216 [135]

İranda Sasanilər dövründə qadının irsi 216 [136]

Qərbə meyilli olanların iradı 219 [137]

İslamın əvvəllərində irs məsələsinə edilən iradlar 220 [138]

ONUNCU HİSSƏ.. 221 [139]

Talaq (boşanma) haqqı (1) 221 [140]

Yeni həyatda (əsrdə) talaq və boşanma hallarının artması 221 [141]

İranda boşanma və talaq. 224 [142]

Amerikada getdikcə artmaqda olan boşanma və talaq mühiti 224 [143]

Fərziyyələr 226 [144]

Talaq haqqı (2) 229 [145]

Namərdcəsinə verilən talaqlar 231 [146]

Əsassız şayiələr 233 [147]

İslam nə üçün talaq və boşanmanı haram etməmişdir?. 236 [148]

Talaq haqqı (3) 237 [149]

Evlilik və boşanma məsələlərində fitri qanunların rolu. 238 [150]

Ailə həyatında kişinin təbii olan məqamı 241 [151]

Psixoloq olan bir qadının nəzərləri 243 [152]

Hissiyyatlara əsasən meydana çıxan (yaradılan) ehtiyaclar 244 [153]

Ailə təməllərini möhkəmləndirən məsələlər bərabərlikdən də üstün olan bir məsələdir 246 [154]

Fəsad və günah işlərdə bərabər və müsavilik. 247 [155]

Talaq haqqı (4) 248 [156]

Ailə asayişi və əmin-amanlığının təbiəti digər sülh və əmin-amanlıqlardan fərqlənir 250 [157]

İslam boşanma və talqdan yayınmağa səbəb olan hər bir amili yaxşı qarşılayır 251 [158]

Qadının ailədəki xidmətlərinin keçmişi (sabiqəsi) 256 [159]

Talaq haqqı (5) 259 [160]

Kişinin talaq vermək haqqı onun məhəbbət məsələsi ilə əlaqədar olan xüsusi funksiyasından qaynaqlanır, nəinki, onun mülkiyyət vəzifəsindən  260 [161]

İzdivac və evliliyin təbii mahiyyəti sahiblənmək olduğu üçün talaq bir cəhətdən ayrılıq hesab edilir 261 [162]

Məhkəmə vasitəsi ilə verilən talaq. 262 [163]

Görəsən, bəzi evlilik və izdivaclar xərçəng xəstəliyi kimidir və qadınlar yanıb-yaxılaraq (sıxıntıda olaraq) ona uyğunlaşmalıdırlarmı?  264 [164]

Çıxışı olmayan yollar (labirintlər) 266 [165]

Talaqla bağlı çıxılmaz vəziyyət 267 [166]

Əllamə Hillinin nəzəri 268 [167]

Digər şahid və dəlillər 271 [168]

"Şeyxut-taifə"nin (Şeyx Tusi) nəzəri 273 [169]

ON BİRİNCİ HİSSƏ.. 277 [170]

Qadınların (zövcələrin) sayı 277 [171]

Cinsi kommunizm.. 277 [172]

Platon nəzəriyyəsi 278 [173]

Bir neçə ərə malik olmaq. 279 [174]

Bir neçə kişiyə sahib olmağa tutulan iradlar 281 [175]

Qadınların (zövcələrin) sayı 281 [176]

İslam və qadınların (zövcələrin) sayı 282 [177]

İranda çoxarvadlılıq. 285 [178]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (1) 287 [179]

Qadınların bir neçə ərə sahib olmasının müvəffəqiyyətsizliyi 290 [180]

Cinsi münasibətdəki üştərəkliyin müvəffəqiyyətsizliyə düçar olması 292 [181]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (2) 296 [182]

Coğrafi amillər 297 [183]

Qərbdə çoxarvadlılığın vəziyyəti 299 [184]

Menustrasiya (aybaşı) dövrü. 303 [185]

Qadının uşaq dünyaya gətirməsi dövrlərinin məhdud olması 304 [186]

İqtisadi amillər 304 [187]

Tayfa və ədəd (say) amili 305 [188]

Qadınların kişilərdən sayca çox olması 306 [189]

Səbəb və amillərin araşdırılması 306 [190]

Çoxarvadlı olduqda əvvəlki (birinci) zövcənin haqqı 308 [191]

Evliliyə hazır olan qadınların sayca evliliyə hazır kişilərdən çox olmasının səbəbləri 313 [192]

Xəstəliklər müqabilində qadının daha çox müqavimətli olması 315 [193]

Bir neçə ərə malik olduqda qadının haqqı 316 [194]

Rassel nəzəriyyəsi 318 [195]

Hər on ingiltərəlidən biri... 320 [196]

Çoxarvadlılığa mane olmaq və həmcinsbazlığın yayılması rəvadırmı?. 320 [197]

Görəsən, kişinin təbiət və fitrəti neçə zövcəyə meyillidir?. 322 [198]

Çoxarvadlılıq bir qadına malik olmaqdan nicat tapmaq amilidir 325 [199]

Bəhsimizin həqiqi siması 326 [200]

İyirminci əsrdəki kişilərin hiylələri 327 [201]

Ərsiz qadınların məhrumiyyətlərindən qaynaqlanan böhran. 329 [202]

Qadının say çoxluğu meydana gəldiyi zamanlarda müxtəlif şəkildə özünü büruzə verən reaksiyalar 330 [203]

Çoxarvadlılığın nöqsan və eyibləri 332 [204]

Düzgün araşdırma. 332 [205]

Psixoloji baxımdan. 334 [206]

Tərbiyə baxımından. 335 [207]

Əxlaqi baxımdan. 337 [208]

Hüquqi baxımdan. 339 [209]

Fəlsəfi baxımdan. 341 [210]

Çoxarvadlılıq məsələsində İslamın rolu. 342 [211]

Məhdudiyyət 343 [212]

Ədalət 343 [213]

Ədalətin olmamasından qorxmaq məsələsi 348 [214]

Hərəmxanalar 348 [215]

Digər şərait və imkanlar 349 [216]

Bugünkü kişilər və çoxarvadlılıq. 350 [217]

səh:7


Müvəqqəti evliliyin yaradılması (şəriliyi) eyş-işrət və nəfsin təmini üçündürmü?  61 [1]

Bugünkü dünyada hərəmxanalar 62 [2]

Xəlifənin müvəqqəti evliliyi qadağan etməsi 63 [3]

Həzrət Əlidən (ə) bir hədis. 66 [4]

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ.. 69 [5]

Qadın və ictimai azadlıq. 69 [6]

Taleyi seçməkdə azadlıq. 69 [7]

Dünyaya gəlməmiş qızı ərə vermək. 70 [8]

Qız və ya bacıların qarşılıqlı olaraq (bir-biri əvəzində) dəyişdirilməsi 71 [9]

Peyğəmbər-əkrəm (s) öz qızı Zəhranı (ə) ər seçməkdə sərbəst qoyur 71 [10]

Qadının islami inqilabı (hərəkatı) ağ idi 71 [11]

Atanın "icazə vermə" məsələsi 73 [12]

Kişi şəhvətin, qadın isə məhəbbətin əsiri olan məxluqdur 74 [13]

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ.. 81 [14]

İslam və həyatın yenilənməsi (1) 81 [15]

Zamanın tələbləri 81 [16]

İslam və zamanın tələbləri 83 [17]

Xaricilərin (yadellilərin) nəzərində İslamın zamanla uyğunlaşma xisləti 83 [18]

İradlar 85 [19]

Zamanın özü nələrlə uyğunluq təşkil edir?. 86 [20]

Uyğunluq, yoxsa, aradan qalxma?. 87 [21]

İslam və həyatın yenilənməsi (2) 90 [22]

Beyinin təsir qəbul etməməsi (doqmatizm və ya köhnə fikirlilik) və cahillər 92 [23]

Quranın məsəlləri (misal çəkməsi) 94 [24]

İslam və həyatın yenilənməsi (3) 97 [25]

İslami qanunlarda hərəkətlilik və dəyişkənliklərin əsrar və sirri 98 [26]

Qəlib və formalara nisbətdə ruh, məna və fərqliliyin olmamasına diqqət etmək. 99 [27]

Sabit və dəyişməz ehtiyaclar üçün sabit qanun, dəyişkən ehtiyaclar üçün isə dəyişkən qanunlar 100 [28]

Xətt və yazının dəyişilməsi məsələsi 104 [29]

Tüfeylilik haramdır, nəinki, başa böyük papaq qoymaq. 105 [30]

Əhəmiyyətli və mühüm məsələlər 105 [31]

"Veto" (etiraz etmək) haqqı olan qanunlar 106 [32]

Hakimin səlahiyyətləri 106 [33]

İctihadın əsli (həqiqəti) 106 [34]

BEŞİNCİ HİSSƏ.. 109 [35]

Quranın nəzərində qadının insanlıq məqamı 109 [36]

Ailə hüququ barəsində İslamın xüsusi fəlsəfəsi 109 [37]

Bərabərlik, yoxsa, oxşarlıq?. 111 [38]

İslami dünya görüşündə qadının məqamı 113 [39]

Bənzərliyə xeyr, bərabərliyə isə bəli 118 [40]

Bəşər hüququnun elan edilməsi qanun deyil, fəlsəfədir 123 [41]

Fəlsəfəni rəy almaq üçün yazılan sual-cavab kartları ilə isbat etmək olmaz. 125 [42]

Avropada qadın hüquqları tarixinə bir nəzər 126 [43]

İnsanlıq heysiyyət və hüququ. 129 [44]

Bəşər hüququnun elan edilməsi ilə bağlı mühüm mətləblər (nöqtələr) 130 [45]

səh:8


İnsanın məqamı və ona ehtiram.. 131 [1]

Qərb fəlsəfəsində insanın süqut və məhvi 132 [2]

Qərb insan barəsində ziddiyyətlərə düçar olmuşdur 134 [3]

Qərb həm özü, həm də Allahını unutmuşdur 136 [4]

ALTINCI HİSSƏ.. 139 [5]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (1) 139 [6]

Təbbi hüquqların rabitəsi və təbiətin hədəfə malik olması 140 [7]

İctimai hüquqlar 141 [8]

Ailə hüququ. 142 [9]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (2) 143 [10]

Görəsən, ailə yaşayışı təbii şəkildədir, yoxsa, saziş və müqaviləyə əsaslanır?. 145 [11]

"Dörd dövr (əsr) "fərziyyəsi 146 [12]

Təbiətdə qadın. 149 [13]

YEDDİNCİ HİSSƏ.. 153 [14]

Qadın və kişi fərqlilikləri (1) 153 [15]

Kişi və qadındakı bu fərqlər mütənasiblikdir, yoxsa, naqislik və kamal?. 154 [16]

Platon nəzəriyyəsi 155 [17]

Platon və Aristotel bir-biri müqabilində (qarşı-qarşıya) 157 [18]

Bugünkü dünyanın nəzəri (düşüncəsi) 157 [19]

İkililiklər (ziddiyyətlər) 158 [20]

Cismi baxımdan. 158 [21]

Psixoloji baxımdan. 159 [22]

Kişi və qadının fərqləri onların bir-birlərinə nisbətdəki hissiyyatları baxımından  160 [23]

Kişi və qadın fərqlilikləri (2) 160 [24]

Xilqətin şah əsəri 162 [25]

Şəhvətdən də üstün olan bağlılıq. 163 [26]

Kişi və qadının bir-birinə qarşı duyduqları hislərdəki ziddiyyətlər 165 [27]

Psixoloq olan bir qadının nəzəriyyəsi 166 [28]

Tələskən hərəkat 167 [29]

Vil Dorantın nəzəriyyəsi 168 [30]

SƏKKİZİNCİ HİSSƏ.. 173 [31]

Mehriyyə və nəfəqə (1) 173 [32]

Mehriyyənin tarixçəsi 174 [33]

İslami hüquq sistemində mehriyyə. 175 [34]

Tarixə bir nəzər 176 [35]

Mehriyyənin həqiqi fəlsəfəsi 178 [36]

Quranda mehriyyə. 181 [37]

Heyvanların hislərindəki ikililik (ziddiyyət) 182 [38]

Qeyri-qanuni (şəri olmayan) münasibət və rabitələrdə hədiyyə və bəxşişlər 182 [39]

Fransızların məşuqəbazlıqları onların evliliklərindən daha təbii şəkildədir 183 [40]

Mehriyyə və nəfəqə. 183 [41]

İslamda aradan qaldırılmış olan cahiliyyət adət-ənənələri 184 [42]

İslamın mehriyyə sistemi onun özünə məxsusdur 187 [43]

Fitrət dini 188 [44]

İradlar 189 [45]

Mehriyyə və nəfəqə. 194 [46]

səh:9

On doqquzuncu əsrin ikinci yarısına qədər fransalı qadınların acınacaqlı vəziyyəti 195 [1]Görəsən, nə üçün Avropa gözlənilmədən qadına iqtisadi azadlıq verdi?. 196 [2]

Quran və qadının iqtisadi azadlıq və istiqlaliyyəti 197 [3]

Bir müqayisə. 198 [4]

İrad və ona cavablar 199 [5]

Üç növ nəfəqə. 201 [6]

Görəsən, qadın günmüzdə mehriyyə və nəfəqə istəmirmi?. 202 [7]

Maddi (iqtisadi) məsələlərdə qadının hüquqlarına riayət etmək. 202 [8]

Nəfəqənin əleyhinə aparılan təbliğatların fəlsəfəsi 206 [9]

Kişinin yerinə dövlətin qadına ərlik etməsi 207 [10]

Görəsən bəşər hüququnun elan edilməsi ilə qadına töhmət vurulmuşdurmu?. 210 [11]

DOQQUZUNCU HİSSƏ.. 213 [12]

İrs məsələsi 213 [13]

Qadının irsdən məhrum olmasının səbəbləri 213 [14]

Ögey oğulun irsi 215 [15]

Bir-biri ilə əhd-peyman bağlayanların irsi 216 [16]

Qadının da aparılan irsin bir hissəsi olması 216 [17]

İranda Sasanilər dövründə qadının irsi 216 [18]

Qərbə meyilli olanların iradı 219 [19]

İslamın əvvəllərində irs məsələsinə edilən iradlar 220 [20]

ONUNCU HİSSƏ.. 221 [21]

Talaq (boşanma) haqqı (1) 221 [22]

Yeni həyatda (əsrdə) talaq və boşanma hallarının artması 221 [23]

İranda boşanma və talaq. 224 [24]

Amerikada getdikcə artmaqda olan boşanma və talaq mühiti 224 [25]

Fərziyyələr 226 [26]

Talaq haqqı (2) 229 [27]

Namərdcəsinə verilən talaqlar 231 [28]

Əsassız şayiələr 233 [29]

İslam nə üçün talaq və boşanmanı haram etməmişdir?. 236 [30]

Talaq haqqı (3) 237 [31]

Evlilik və boşanma məsələlərində fitri qanunların rolu. 238 [32]

Ailə həyatında kişinin təbii olan məqamı 241 [33]

Psixoloq olan bir qadının nəzərləri 243 [34]

Hissiyyatlara əsasən meydana çıxan (yaradılan) ehtiyaclar 244 [35]

Ailə təməllərini möhkəmləndirən məsələlər bərabərlikdən də üstün olan bir məsələdir 246 [36]

Fəsad və günah işlərdə bərabər və müsavilik. 247 [37]

Talaq haqqı (4) 248 [38]

Ailə asayişi və əmin-amanlığının təbiəti digər sülh və əmin-amanlıqlardan fərqlənir 250 [39]

İslam boşanma və talqdan yayınmağa səbəb olan hər bir amili yaxşı qarşılayır 251 [40]

Qadının ailədəki xidmətlərinin keçmişi (sabiqəsi) 256 [41]

Talaq haqqı (5) 259 [42]

səh:10


Kişinin talaq vermək haqqı onun məhəbbət məsələsi ilə əlaqədar olan xüsusi funksiyasından qaynaqlanır, nəinki, onun mülkiyyət vəzifəsindən  260 [1]

İzdivac və evliliyin təbii mahiyyəti sahiblənmək olduğu üçün talaq bir cəhətdən ayrılıq hesab edilir 261 [2]

Məhkəmə vasitəsi ilə verilən talaq. 262 [3]

Görəsən, bəzi evlilik və izdivaclar xərçəng xəstəliyi kimidir və qadınlar yanıb-yaxılaraq (sıxıntıda olaraq) ona uyğunlaşmalıdırlarmı?  264 [4]

Çıxışı olmayan yollar (labirintlər) 266 [5]

Talaqla bağlı çıxılmaz vəziyyət 267 [6]

Əllamə Hillinin nəzəri 268 [7]

Digər şahid və dəlillər 271 [8]

"Şeyxut-taifə"nin (Şeyx Tusi) nəzəri 273 [9]

ON BİRİNCİ HİSSƏ.. 277 [10]

Qadınların (zövcələrin) sayı 277 [11]

Cinsi kommunizm.. 277 [12]

Platon nəzəriyyəsi 278 [13]

Bir neçə ərə malik olmaq. 279 [14]

Bir neçə kişiyə sahib olmağa tutulan iradlar 281 [15]

Qadınların (zövcələrin) sayı 281 [16]

İslam və qadınların (zövcələrin) sayı 282 [17]

İranda çoxarvadlılıq. 285 [18]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (1) 287 [19]

Qadınların bir neçə ərə sahib olmasının müvəffəqiyyətsizliyi 290 [20]

Cinsi münasibətdəki üştərəkliyin müvəffəqiyyətsizliyə düçar olması 292 [21]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (2) 296 [22]

Coğrafi amillər 297 [23]

Qərbdə çoxarvadlılığın vəziyyəti 299 [24]

Menustrasiya (aybaşı) dövrü. 303 [25]

Qadının uşaq dünyaya gətirməsi dövrlərinin məhdud olması 304 [26]

İqtisadi amillər 304 [27]

Tayfa və ədəd (say) amili 305 [28]

Qadınların kişilərdən sayca çox olması 306 [29]

Səbəb və amillərin araşdırılması 306 [30]

Çoxarvadlı olduqda əvvəlki (birinci) zövcənin haqqı 308 [31]

Evliliyə hazır olan qadınların sayca evliliyə hazır kişilərdən çox olmasının səbəbləri 313 [32]

Xəstəliklər müqabilində qadının daha çox müqavimətli olması 315 [33]

Bir neçə ərə malik olduqda qadının haqqı 316 [34]

Rassel nəzəriyyəsi 318 [35]

Hər on ingiltərəlidən biri... 320 [36]

Çoxarvadlılığa mane olmaq və həmcinsbazlığın yayılması rəvadırmı?. 320 [37]

Görəsən, kişinin təbiət və fitrəti neçə zövcəyə meyillidir?. 322 [38]

Çoxarvadlılıq bir qadına malik olmaqdan nicat tapmaq amilidir 325 [39]

Bəhsimizin həqiqi siması 326 [40]

İyirminci əsrdəki kişilərin hiylələri 327 [41]

Ərsiz qadınların məhrumiyyətlərindən qaynaqlanan böhran. 329 [42]

səh:11

Müqəddimə. 13 [1]Ön söz. 28 [2]

Ailə münasibətlərinin dünyəvi problemləri 29 [3]

Müstəqil olaq, yoxsa, Qərbi təqlid edək?. 30 [4]

Tarixin cəbr və məcburiyyəti 31 [5]

Biz və konstitusiya. 32 [6]

İran cəmiyyətinin dini həssaslığı 32 [7]

BİRİNCİ HİSSƏ.. 35 [8]

Elçilik və nişanlı olmaq. 35 [9]

Görəsən, kişinin qadına elçi getməsi ona xəyanətdirmi?. 35 [10]

Kişiyə ehtiyaclı olmaq qərizəsi tələbatdır, qadına ehtiyaclı olmaq isə naz-qəmzə. 36 [11]

Kişi qadının köləliyi deyil, onun vüsalı intizarındadır 37 [12]

Elçilik adət-ənənləri qadının heysiyyət və ehtiramının qorunması üçün ən zərif və aqilanə tədbirlərdəndir 38 [13]

"İctimai qanunda qırx maddə"ni təklif edən müəllifinin səhvləri 39 [14]

İKİNCİ HİSSƏ.. 43 [15]

Müvəqqəti evlilik (mütə) 43 [16]

Bugünkü həyat və müvəqqəti evlilik. 46 [17]

Bugünkü gənc və onun ”həddi-büluğ və cinsi böhran” dövrü. 46 [18]

Müvəqqəti rahiblik, cinsi kommunizm, yoxsa, müvəqqəti evlilik - bunlardan hansını qəbul etmək?  47 [19]

İmtahan və sınaq üçün evlilik. 48 [20]

Rassel və "müvəqqəti evlilik" nəzəriyyəsi 48 [21]

Müvəqqəti evliliyin fəsad və zərərləri 51 [22]

Müvəqqəti evlilik və qadınların sayı 55 [23]

Müvəqqəti evlilikdə övladların taleyi 55 [24]

İradlar 56 [25]

Müvəqqəti evlilik və hərəmxanalar 58 [26]

Hərəmxana yaradılmasının ictimai səbəbləri 59 [27]

Müvəqqəti evliliyin yaradılması (şəriliyi) eyş-işrət və nəfsin təmini üçündürmü?  61 [28]

Bugünkü dünyada hərəmxanalar 62 [29]

Xəlifənin müvəqqəti evliliyi qadağan etməsi 63 [30]

Həzrət Əlidən (ə) bir hədis. 66 [31]

ÜÇÜNCÜ HİSSƏ.. 69 [32]

Qadın və ictimai azadlıq. 69 [33]

Taleyi seçməkdə azadlıq. 69 [34]

Dünyaya gəlməmiş qızı ərə vermək. 70 [35]

Qız və ya bacıların qarşılıqlı olaraq (bir-biri əvəzində) dəyişdirilməsi 71 [36]

Peyğəmbər-əkrəm (s) öz qızı Zəhranı (ə) ər seçməkdə sərbəst qoyur 71 [37]

Qadının islami inqilabı (hərəkatı) ağ idi 71 [38]

Atanın "icazə vermə" məsələsi 73 [39]

Kişi şəhvətin, qadın isə məhəbbətin əsiri olan məxluqdur 74 [40]

DÖRDÜNCÜ HİSSƏ.. 81 [41]

İslam və həyatın yenilənməsi (1) 81 [42]

Zamanın tələbləri 81 [43]

İslam və zamanın tələbləri 83 [44]

Xaricilərin (yadellilərin) nəzərində İslamın zamanla uyğunlaşma xisləti 83 [45]

İradlar 85 [46]

Zamanın özü nələrlə uyğunluq təşkil edir?. 86 [47]

Uyğunluq, yoxsa, aradan qalxma?. 87 [48]

İslam və həyatın yenilənməsi (2) 90 [49]

Beyinin təsir qəbul etməməsi (doqmatizm və ya köhnə fikirlilik) və cahillər 92 [50]

Quranın məsəlləri (misal çəkməsi) 94 [51]

İslam və həyatın yenilənməsi (3) 97 [52]

İslami qanunlarda hərəkətlilik və dəyişkənliklərin əsrar və sirri 98 [53]

Qəlib və formalara nisbətdə ruh, məna və fərqliliyin olmamasına diqqət etmək. 99 [54]

Sabit və dəyişməz ehtiyaclar üçün sabit qanun, dəyişkən ehtiyaclar üçün isə dəyişkən qanunlar 100 [55]

Xətt və yazının dəyişilməsi məsələsi 104 [56]

Tüfeylilik haramdır, nəinki, başa böyük papaq qoymaq. 105 [57]

Əhəmiyyətli və mühüm məsələlər 105 [58]

"Veto" (etiraz etmək) haqqı olan qanunlar 106 [59]

Hakimin səlahiyyətləri 106 [60]

İctihadın əsli (həqiqəti) 106 [61]

BEŞİNCİ HİSSƏ.. 109 [62]

Quranın nəzərində qadının insanlıq məqamı 109 [63]

Ailə hüququ barəsində İslamın xüsusi fəlsəfəsi 109 [64]

Bərabərlik, yoxsa, oxşarlıq?. 111 [65]

İslami dünya görüşündə qadının məqamı 113 [66]

Bənzərliyə xeyr, bərabərliyə isə bəli 118 [67]

Bəşər hüququnun elan edilməsi qanun deyil, fəlsəfədir 123 [68]

Fəlsəfəni rəy almaq üçün yazılan sual-cavab kartları ilə isbat etmək olmaz. 125 [69]

Avropada qadın hüquqları tarixinə bir nəzər 126 [70]

İnsanlıq heysiyyət və hüququ. 129 [71]

Bəşər hüququnun elan edilməsi ilə bağlı mühüm mətləblər (nöqtələr) 130 [72]

İnsanın məqamı və ona ehtiram.. 131 [73]

Qərb fəlsəfəsində insanın süqut və məhvi 132 [74]

Qərb insan barəsində ziddiyyətlərə düçar olmuşdur 134 [75]

Qərb həm özü, həm də Allahını unutmuşdur 136 [76]

ALTINCI HİSSƏ.. 139 [77]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (1) 139 [78]

Təbbi hüquqların rabitəsi və təbiətin hədəfə malik olması 140 [79]

İctimai hüquqlar 141 [80]

Ailə hüququ. 142 [81]

Ailə hüquqlarının təbii mənbələri (2) 143 [82]

Görəsən, ailə yaşayışı təbii şəkildədir, yoxsa, saziş və müqaviləyə əsaslanır?. 145 [83]

"Dörd dövr (əsr) "fərziyyəsi 146 [84]

Təbiətdə qadın. 149 [85]

YEDDİNCİ HİSSƏ.. 153 [86]

Qadın və kişi fərqlilikləri (1) 153 [87]

Kişi və qadındakı bu fərqlər mütənasiblikdir, yoxsa, naqislik və kamal?. 154 [88]

Platon nəzəriyyəsi 155 [89]

Platon və Aristotel bir-biri müqabilində (qarşı-qarşıya) 157 [90]

Bugünkü dünyanın nəzəri (düşüncəsi) 157 [91]

İkililiklər (ziddiyyətlər) 158 [92]

Cismi baxımdan. 158 [93]

Psixoloji baxımdan. 159 [94]

Kişi və qadının fərqləri onların bir-birlərinə nisbətdəki hissiyyatları baxımından  160 [95]

Kişi və qadın fərqlilikləri (2) 160 [96]

Xilqətin şah əsəri 162 [97]

Şəhvətdən də üstün olan bağlılıq. 163 [98]

Kişi və qadının bir-birinə qarşı duyduqları hislərdəki ziddiyyətlər 165 [99]

Psixoloq olan bir qadının nəzəriyyəsi 166 [100]

Tələskən hərəkat 167 [101]

Vil Dorantın nəzəriyyəsi 168 [102]

SƏKKİZİNCİ HİSSƏ.. 173 [103]

Mehriyyə və nəfəqə (1) 173 [104]

Mehriyyənin tarixçəsi 174 [105]

İslami hüquq sistemində mehriyyə. 175 [106]

Tarixə bir nəzər 176 [107]

Mehriyyənin həqiqi fəlsəfəsi 178 [108]

Quranda mehriyyə. 181 [109]

Heyvanların hislərindəki ikililik (ziddiyyət) 182 [110]

Qeyri-qanuni (şəri olmayan) münasibət və rabitələrdə hədiyyə və bəxşişlər 182 [111]

Fransızların məşuqəbazlıqları onların evliliklərindən daha təbii şəkildədir 183 [112]

Mehriyyə və nəfəqə. 183 [113]

İslamda aradan qaldırılmış olan cahiliyyət adət-ənənələri 184 [114]

İslamın mehriyyə sistemi onun özünə məxsusdur 187 [115]

Fitrət dini 188 [116]

İradlar 189 [117]

Mehriyyə və nəfəqə. 194 [118]

On doqquzuncu əsrin ikinci yarısına qədər fransalı qadınların acınacaqlı vəziyyəti 195 [119]

Görəsən, nə üçün Avropa gözlənilmədən qadına iqtisadi azadlıq verdi?. 196 [120]

Quran və qadının iqtisadi azadlıq və istiqlaliyyəti 197 [121]

Bir müqayisə. 198 [122]

İrad və ona cavablar 199 [123]

Üç növ nəfəqə. 201 [124]

Görəsən, qadın günmüzdə mehriyyə və nəfəqə istəmirmi?. 202 [125]

Maddi (iqtisadi) məsələlərdə qadının hüquqlarına riayət etmək. 202 [126]

Nəfəqənin əleyhinə aparılan təbliğatların fəlsəfəsi 206 [127]

Kişinin yerinə dövlətin qadına ərlik etməsi 207 [128]

Görəsən bəşər hüququnun elan edilməsi ilə qadına töhmət vurulmuşdurmu?. 210 [129]

DOQQUZUNCU HİSSƏ.. 213 [130]

İrs məsələsi 213 [131]

Qadının irsdən məhrum olmasının səbəbləri 213 [132]

Ögey oğulun irsi 215 [133]

Bir-biri ilə əhd-peyman bağlayanların irsi 216 [134]

Qadının da aparılan irsin bir hissəsi olması 216 [135]

İranda Sasanilər dövründə qadının irsi 216 [136]

Qərbə meyilli olanların iradı 219 [137]

İslamın əvvəllərində irs məsələsinə edilən iradlar 220 [138]

ONUNCU HİSSƏ.. 221 [139]

Talaq (boşanma) haqqı (1) 221 [140]

Yeni həyatda (əsrdə) talaq və boşanma hallarının artması 221 [141]

İranda boşanma və talaq. 224 [142]

Amerikada getdikcə artmaqda olan boşanma və talaq mühiti 224 [143]

Fərziyyələr 226 [144]

Talaq haqqı (2) 229 [145]

Namərdcəsinə verilən talaqlar 231 [146]

Əsassız şayiələr 233 [147]

İslam nə üçün talaq və boşanmanı haram etməmişdir?. 236 [148]

Talaq haqqı (3) 237 [149]

Evlilik və boşanma məsələlərində fitri qanunların rolu. 238 [150]

Ailə həyatında kişinin təbii olan məqamı 241 [151]

Psixoloq olan bir qadının nəzərləri 243 [152]

Hissiyyatlara əsasən meydana çıxan (yaradılan) ehtiyaclar 244 [153]

Ailə təməllərini möhkəmləndirən məsələlər bərabərlikdən də üstün olan bir məsələdir 246 [154]

Fəsad və günah işlərdə bərabər və müsavilik. 247 [155]

Talaq haqqı (4) 248 [156]

Ailə asayişi və əmin-amanlığının təbiəti digər sülh və əmin-amanlıqlardan fərqlənir 250 [157]

İslam boşanma və talqdan yayınmağa səbəb olan hər bir amili yaxşı qarşılayır 251 [158]

Qadının ailədəki xidmətlərinin keçmişi (sabiqəsi) 256 [159]

Talaq haqqı (5) 259 [160]

Kişinin talaq vermək haqqı onun məhəbbət məsələsi ilə əlaqədar olan xüsusi funksiyasından qaynaqlanır, nəinki, onun mülkiyyət vəzifəsindən  260 [161]

İzdivac və evliliyin təbii mahiyyəti sahiblənmək olduğu üçün talaq bir cəhətdən ayrılıq hesab edilir 261 [162]

Məhkəmə vasitəsi ilə verilən talaq. 262 [163]

Görəsən, bəzi evlilik və izdivaclar xərçəng xəstəliyi kimidir və qadınlar yanıb-yaxılaraq (sıxıntıda olaraq) ona uyğunlaşmalıdırlarmı?  264 [164]

Çıxışı olmayan yollar (labirintlər) 266 [165]

Talaqla bağlı çıxılmaz vəziyyət 267 [166]

Əllamə Hillinin nəzəri 268 [167]

Digər şahid və dəlillər 271 [168]

"Şeyxut-taifə"nin (Şeyx Tusi) nəzəri 273 [169]

ON BİRİNCİ HİSSƏ.. 277 [170]

Qadınların (zövcələrin) sayı 277 [171]

Cinsi kommunizm.. 277 [172]

Platon nəzəriyyəsi 278 [173]

Bir neçə ərə malik olmaq. 279 [174]

Bir neçə kişiyə sahib olmağa tutulan iradlar 281 [175]

Qadınların (zövcələrin) sayı 281 [176]

İslam və qadınların (zövcələrin) sayı 282 [177]

İranda çoxarvadlılıq. 285 [178]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (1) 287 [179]

Qadınların bir neçə ərə sahib olmasının müvəffəqiyyətsizliyi 290 [180]

Cinsi münasibətdəki üştərəkliyin müvəffəqiyyətsizliyə düçar olması 292 [181]

Çoxarvadlılığın tarixi səbəbləri (2) 296 [182]

Coğrafi amillər 297 [183]

Qərbdə çoxarvadlılığın vəziyyəti 299 [184]

Menustrasiya (aybaşı) dövrü. 303 [185]

Qadının uşaq dünyaya gətirməsi dövrlərinin məhdud olması 304 [186]

İqtisadi amillər 304 [187]

Tayfa və ədəd (say) amili 305 [188]

Qadınların kişilərdən sayca çox olması 306 [189]

Səbəb və amillərin araşdırılması 306 [190]

Çoxarvadlı olduqda əvvəlki (birinci) zövcənin haqqı 308 [191]

Evliliyə hazır olan qadınların sayca evliliyə hazır kişilərdən çox olmasının səbəbləri 313 [192]

Xəstəliklər müqabilində qadının daha çox müqavimətli olması 315 [193]

Bir neçə ərə malik olduqda qadının haqqı 316 [194]

Rassel nəzəriyyəsi 318 [195]

Hər on ingiltərəlidən biri... 320 [196]

Çoxarvadlılığa mane olmaq və həmcinsbazlığın yayılması rəvadırmı?. 320 [197]

Görəsən, kişinin təbiət və fitrəti neçə zövcəyə meyillidir?. 322 [198]

Çoxarvadlılıq bir qadına malik olmaqdan nicat tapmaq amilidir 325 [199]

Bəhsimizin həqiqi siması 326 [200]

İyirminci əsrdəki kişilərin hiylələri 327 [201]

Ərsiz qadınların məhrumiyyətlərindən qaynaqlanan böhran. 329 [202]

Qadının say çoxluğu meydana gəldiyi zamanlarda müxtəlif şəkildə özünü büruzə verən reaksiyalar 330 [203]

Çoxarvadlılığın nöqsan və eyibləri 332 [204]

Düzgün araşdırma. 332 [205]

Psixoloji baxımdan. 334 [206]

Tərbiyə baxımından. 335 [207]

Əxlaqi baxımdan. 337 [208]

Hüquqi baxımdan. 339 [209]

Fəlsəfi baxımdan. 341 [210]

Çoxarvadlılıq məsələsində İslamın rolu. 342 [211]

Məhdudiyyət 343 [212]

Ədalət 343 [213]

Ədalətin olmamasından qorxmaq məsələsi 348 [214]

Hərəmxanalar 348 [215]

Digər şərait və imkanlar 349 [216]

Bugünkü kişilər və çoxarvadlılıq. 350 [217]

səh:12Yüklə 1,61 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   34
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə