İŞletmelerin kiralanmasi çalişmasi


İdarece verilecek Demirbaşlara ve Ek Demirbaşlara Ait HususlarYüklə 322,06 Kb.
səhifə2/3
tarix28.08.2018
ölçüsü322,06 Kb.
#75479
1   2   3

25.1. İdarece verilecek Demirbaşlara ve Ek Demirbaşlara Ait Hususlar:
25.1.1. Taşınır mallara ait malzeme listeleri sözleşmelerin ayrılmaz parçası kabul edilir.
25.1.2.İdare tarafından yükleniciye tutanakla faal olarak teslim edilen tüm malzemelerin bakım ve onarımları, faal halde bulundurulması ve iş bitiminde faal olarak teslim edilmesi yüklenici sorumluluğundadır. Sözleşme süresi sonunda alınan mallar tam ve sağlam olarak idareye teslim edilecektir.
25.1.3.Eksik, kırık ve yeniden kullanım imkânı bulunmayan taşınır malların aynısı eksikliği tutanakla tespiti halinde derhal (en fazla 3 gün) yüklenici tarafından piyasadan tedarik edilerek idareye teslim edilir.
Madde 26. Bina Bakım ve Onarım Bedellerinin Durumlarının Açıklanması;
26.1.Yüklenici çalıştığı alanlardaki taşınmazların hasar görmemesi ve idamesi ile ilgili her türlü hassasiyeti gösterecektir. Taşınmazların sözleşmesi süresince her daim sağlam tutmayı, taahhüt eder. Tesislerde Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü onayı alınmadan tadilat yapılamaz.
26.2. Yüklenici yangın ve sabotaj gibi tehlikelere karşı her türlü tedbiri almak, hizmet verilen tesis ve binanın gerektiği takdirde idarenin de onayıyla genel görünümünü bozmayacak şekilde ahenge uygun boya badana onarımları yapabilir.
26.3. Dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kusur gibi nedenler ile vuku bulacak zarar ve ziyanı idareye ödemek zorundadır.
26.4. Müdürlüğümüzce düğün salonunda her türlü bakım ve tadilat yaptırılabilir.
26.5. Yüklenici tarafından 30 Nisan 2017 tarihine kadar idarenin talebi doğrultusunda kır düğün salonuna ses yalıtımı için gerekli önlemler alınacak olup; bu konuda gerekli tadilat yüklenici tarafından yapılarak, idareden herhangi bir bedel talep edilmeyecektir. Yüklenici tarafından yapılacak olan ses yalıtımında faaliyetlerin icrasında ölçülecek ses düzeyi 85 (seksenbeş) desibeli geçmeyecek şekilde önlem alınacaktır.
Madde 27. Tesislerin Vergi Muafiyeti
27.1. Narlıdere Askeri Gazino Müdürlüğü, hizmet verilen alanlar için emlak vergisinden, kurumlar vergisinden 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı gelir vergisi bu tesislerin kiralanması, mal ve hizmetler nedeni ile düzenlediği ödemeye ilişkin kağıtlar damga vergisinden muaftır.
Madde 28. Düğünde Hizmet verilecek Ürünlere Ait Kriterler.
28.1. Yüklenici firma hizmet vereceği ürünlerin fiyatları sözleşme imzalanmasını müteakip ihalede belirlenen fiyatları aşmayacaktır. Aksi takdirde madde 15 deki cezai şartlar uygulanacaktır. Ayrıca fark alınarak hak sahibine teslim edilecektir.
28.2. İdare ve yüklenici arasında sözleşmede yer almayan hizmetlerin fiyatı konusunda anlaşma sağlanması halinde misafirlerden gelebilecek talepler veya yüklenicinin teklifine istinaden ek sözleşme yapılarak farklı hizmetlerin alımı/ satışını da yapılabilecektir.
28.3. Yüklenici ile hak sahibi personelin yaptığı sözleşme sonrası, düğünün icrasından en az 3 (üç) gün önce hak sahibi personel organizasyon bedeli ve memerandum yaptığı yiyecek-içecek ücretini idarenin muhasebe kasasına yatıracaktır.
28.4. Yüklenici ile hak sahibi personelin yaptığı sözleşme sonrası, düğün öncesi veya misafirlerin gelmesini müteakip sözleşme yapılan kişi sayısından fazlası geldiğinin tespiti halinde, düğün sahibine bilgi verilerek Nöbetçi Subayı, yüklenici ve düğün sahibinin imzasının bulunduğu bir tutanakla durum tespit edilir ve fazla gelen kişi sayısı üzerinden yüklenici tarafından ana sözleşmeye ek olacak şekilde ek bir sözleşme imzalanır. Bu ek sözleşme tutarının havi olduğu yemek ve içecek bedeli düğün sahibi tarafından lokanta kasasına derhal ödenir, ek sözleşmedeki organizasyon bedeli ise nakit olarak düğün sahibinden tahsil edilir ve yapılan nakit tahsilat Nöbetçi Subayına veya idare yetkilisine teslim edilir. Yapılan bu nakit tahsilat en yakın mesai saatinde de idarenin muhasebe kasasına yatırılır. Bu ek sözleşmeden kaynaklanan bedel ana sözleşmeye ilave edilerek yükleniciye Madde 6’da belirtildiği şekilde idarenin payı kesilerek ödenir.
Madde 29. Sözleşmenin Yürürlükten Kalkması.
29.1 Sözleşme süresinin bitiminde,
29.2.Sözleşmenin, akde muhalefetten dolayı Yüklenici tarafından fesih edilmesi,
29.3.Mahkemece Borçlar Kanununun 261.Md. ne göre Yüklenicinin iflasına karar vermesi,
29.4.Gerçek kişi Yüklenicinin vefatı halinde, tüzel kişi Yüklenicinin tüzel kişiliği son bulması halinde sözleşme akdi son bulur, yürürlükten kalkar.
Madde 30. Satış fiyatları.
30.1. Yüklenici firma hizmet vereceği ürünlerin fiyatları sözleşme imzalanmasını müteakip ihalede belirlenen fiyatları aşmayacaktır.
Madde 31. Satışı yapılacak ürünlere ait hususlar
Bu husus boş bırakılmıştır.
Madde 32. Uyuşmazlıkların çözümü
31.1. Bu şartnamede ve yapılacak sözleşmeden doğabilecek itilaflar kuruluşun bulunduğu İzmir mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözülür.
Madde 33. Kanuni İkametgâhlar.
33.1.Tarafların Sözleşmelerde gösterdiği adresler kanuni ikametgâh adresleri olup, bu adreslere yapılacak tebligatlar kendilerine yapılmış sayılacaktır. Taraflardan biri adresini değiştirdiği takdirde bunu yazılı olarak sözleşmenin diğer tarafına bildirmeyi taahhüt eder. Bu bildirimden itibaren 15 iş günü sonunda yeni adres muteber olur. İdareye ait kanuni adres Madde 1 ‘ de belirtilmiştir.

Bu halde isteklinin ve ihale sonunda yüklenicinin adresi aşağıda olduğu gibidir. Şartnamede yazılı hususları olduğu gibi kabul ve taahhüt ediyorum. Her çeşit tebligat, aşağıdaki adresime yapılabilir.

İsteklinin ( Tüzel kişiliklerde yetkili temsilcinin )
Adı Soyadı :

Tebligat Adresi :


İmza Tarihi :
İmza :

Madde 34. Son Hüküm.
34.1 İş bu şartname 34 maddeden ibaret olup Narlıdere Askeri Gazino Müdürünce tarafından imza olunmuştur.
EKLER :
EK-A ( İhale İlk Teklif Mektubu )

Hakan TURAN

Deniz Yarbay

Narlıdere Askeri Gazino MüdürüDÜĞÜN ORGANİZASYONU İÇİN HİZMET ALIMI TEKLİF LİSTESİ


S.NU

ÜRÜNÜN CİNSİ

ÜRÜN İÇERİĞİ

BİRİMİ

BİRİM FİYATI

(KDV HARİÇ)

1

Plastik Sandalye


Giydirme – Süsleme

Adet
2

Lake Sandalye

Kuşak-Kurdale ile Süslenmiş

Adet
3

Tifany Sandalye (Beyaz – Gold)

Kuşak-Kurdale ile Süslenmiş

Adet
4

Napolyon Sandalye

Kuşak-Kurdale ile Süslenmiş

Adet
5

180 cm Banket Masa Örtüsü

Düz Beyaz Masa Örtüsü

Adet
6

180 cm Banket Masa Üstü

Dantel-Runner veya Kapakla Süsleme

Adet
7

Sünnet Tahtı

Kolçaklı Taşınabilir Taht

Adet
8

Tekli Şamdan

Altı Yapma Çiçek- Cam Fanuslu Mumlu

Adet
9

5’li Şamdan

Altı Yapma Çiçek- Cam Fanuslu Mumlu

Adet
10

Masa Ortası Vazolu Canlı Çiçek

Cam Fanusta Su Mum ve Canlı Çiçek Süsleme

Adet
11

Canlı Çiçek

Ortaya Canlı Çiçek Arajman

Adet
12

Sandalye Arkası Canlı Çiçek Süsleme

Canlı Çiçek Korsaj Süsleme

Adet
13

Sandalye Arkası Yapay Çiçek Süsleme

Yapay Çiçek Korsaj Süsleme

Adet
14

Giriş Takı Canlı Çiçek Süsleme

Tüm Takı Canlı Çiçeklerle Süsleme

Adet
15

Giriş Takı Balon ile Süsleme

Balon İle Süsleme

Adet
16

Balon Süsleme Papatya

5 Balon İle Papatya İstenilen Renklerde

Adet
17

Zincir Balon Süsleme

1 m Zincir Yaklaşık 25 Ad. Balon

Adet
18

Meşale

Bambu Meşale

Adet
19

Supla

Kare Cam Supla

Adet
20

Supla

Extra Supla Simli/Gümüş

Adet
21

Gelin Damat Masası

Lake 2 Deri Sandalye,2 Ad. Deri Puflu, Arkada Tak Süsleme, Örtü, Çiçek

Tk.
22

Gelin Damat Masası Extra

Gelin Damat Masasını Çardakla Süsleme

Adet
23

Loca

Deri Beyaz 2 Kişilik 1 Ad. Tekli, 2 Ad. Puf, Masa 1 Ad

Tk
24

Gelin Yolu Yapay Çiçekli

6 Adet Lake Sütun Yapay Çiçekli, Led Işıklı Halı

Adet
25

Gelin Yolu Canlı Çiçekli

6 Adet Lake Sütun Canlı Çiçekli, Led Işıklı Halı

Adet
26

Gelin Yolu Ayaklı Canlı Çiçekli

Ayaklı 10 Adet Canlı Çiçekli Halı İle

Adet
27

Anı Kürsüsü

Lake

Adet
28

Çocuk Masası

10 Kişilik Masa ve Sandalye

Adet
29

Müzik Dj

Ses Sistemi/Işık Sistemi Dj Düğün Başlangıç/ Bitişe Kadar

Adet
30

Canlı Müzik 2 Kişilik

Ses Sistemi+Klavye+Solist

Adet
31

Canlı Müzik 3 Kişilik

Ses/Klavye+Keman+Solist

Adet
32

Canlı Müzik 4 Kişilik

Ses/Klavye+Keman+Gitar+Solist

Adet
33

Canlı Müzik 5 Kişilik

Ses+4 Enstrüman +1 Solist

Adet
34

Karşılama Tek Kişilik

Keman ile 1 saatlik

Adet
35

Karşılama 2 Kişilik

Keman+Gitar 1 Saatlik Karşılama

Adet
36

Karşılama / Kokteyl Müzik Trio

Keman+Gitar+Çello 1 Saat

Adet
37

Davul-Zurna

1 Saatlik Gelin Alma

Adet
38

Sahne Show

6 lı Şelale + 10 Adet Yer Volkanı

Adet
39

Havai Fişek

16 Adet Yarı Profesyonel Havai Fişek

Adet
40

Yer Volkanı

10 Adetlik Paket

Adet
41

Şelale

6 lı Şelale

Adet
42

Fotoğraf / Video

15*20 ebat 20 Ad. Poz+Düğün Boyu UHD Video Çekimi

Adet
43

Düğün Çekimleri Satış

15*20 ebat Düğün Çekimi

Adet
44

Düğün Çekimleri Çerçeveli Satış

15*20 ebat Düğün Çekimi Çerçeveli

Adet
45

Video Kopya Cd İlave

Düğünde Çekilen Videonun Kopyası

Adet
46

Barkovizyon

Düğün Başlangıcı 20 Dk slayt Show

Dk
47

Sinevizyon

Düğün Boyunca yapılan çekimin canlı Yayını

Yayın
48

Masa Ortası Kütük


49

Servis Elemanı

Düğün Boyunca

Kişi
50

Palyaço

1 Kişi Yüz Boyama+Sosis Balon+ Oyunlar

Kişi
51

Dansöz

Tek Kişi 20 Dk

Kişi
52

Dansöz (Grup)

3 Kişilik Grup Show

Kişi
53

Kafkas Dans

6 Kişilik 3Kız+3Erkek Yöresel Kıyafetli Grup

Kişi
54

Roman Dans

4 Kişilik 2Kız+2Erkek Yöresel Kıyafetli Grup

Kişi
55

Efe Grubu

4 Kişilik Ekip Düğün Girişinde 20 Dk Show

Kişi
56

Pamuk Şeker

Makine+1 Kişi Organizasyon Boyunca Sınırsız

Kişi
57

Patlamış Mısır

Makine+1 Kişi Organizasyon Boyunca Sınırsız

Kişi
58

Uçan Balon Led li

En Az 20 Adet

Adet
59

Uçan Balon

En Az 20 Adet

Adet
60

Dilek Feneri

En Az 20 Adet

Adet
61

Sihirbaz

15-20 Dk Gösteri

Kişi
62

Tahta Bacak

Organizasyon Boyunca Performans Gösterisi

Kişi
63

Tekne İle Gelin Gelişi

Güzelbahçe’den Süslenen 7,5 metre Tekne ile Geliş

Ekip
64

Plaj Nikahı

200 kişilik Sahil Süslemesi+ Ses Düzeni+ Canlı Çiçek

Ekip
65

Gelin Buketi (Canlı Çiçek İle)

Canlı Çiçekle

Adet
66

Kumsal Nikahına Gazebo
Adet
67

Masa Ortası Ayna

Çiçek veya Vazo Altına

Adet
68

Kumsal Nikahı Rustik Konsept

Dekor

Adet
69

Gazebo

Canlı çiçekli tüllü süsleme

Adet
70

Giriş Aydınlatma
Adet
71

Kare Orta Ayna
Adet
72

Sandalye Arkası Hasır Süs
Adet
73

Hasır Runner
Adet
74

Dantel Kuşak Bağlama
Adet
75

Orta Yükselti Ayna

Çiçek veya Vazo Altına

Adet
76

Üç Boy Cam Fanus
Adet
77

Hasır Supla
Adet
78

Yuvarlak Ayna Supla
Adet
79

Gelin Damat Masası Çiçeği

Canlı

Adet
80

Gelin Damat Masası Çiçeği

Yapay

Adet
81

Lake S Masa

Siyah-Beyaz

Adet
82

Lake Yuvarlak Masa

Siyah-Beyaz

Adet
83

Lake Oval Masa

Siyah-Beyaz

Adet
84

Lake Bistro Masa

Siyah-Beyaz

Adet
85

Lake Diktörtgen Masa

Siyah-Beyaz

Adet
86

Masa Üzeri Komple Ayna Kaplama
Adet
87

Cam Mumluk
Adet
88

Candy Korner (Şeker Köşesi)
Adet
89

Peçete Duni Kurdelalı
Adet
90

Masa Ortası Cam Arajman

50 Cm. Martini Kadeh Cam Canlı Çiçek

Adet
91

Masa Ortası Cam Arajman

3’lü Cam Vazo Canlı Çiçek Arajman

Adet
92

Supla

Kare Cam Altı Jüt Kumaşlı

Adet
 

 

 

GENEL TOPLAM

Yüklə 322,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə