İstanbul iLİ maltepe iLÇESİ 691 ada parsele iLİŞKİN 1/5000 ÖLÇekli nazim imar planiYüklə 37,91 Kb.
tarix18.01.2018
ölçüsü37,91 Kb.
#38906İSTANBUL İLİ

MALTEPE İLÇESİ

1691 ADA 2 PARSELE İLİŞKİN

1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI

1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANIPLAN AÇIKLAMA RAPORU


İÇİNDEKİLER


1. PLANLAMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ 3

2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER 6

2.1. PLANLAMA ALANIN TANIMI 6

2.2. PLANLAMA ALANIN KONUMU 7

2.3. MEVCUT PLAN KARARLARI 7

2.3.2. MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI 8

2.4. MÜLKİYET DURUMU 8

3. PLANLAMA GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI 9

3.1. PLANLAMA GEREKÇESİ 9

3.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 9

3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI 9

3.2.2. 1/5000 ÖÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI 9

3.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ 10

3.3.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI 10

3.3.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI 101. PLANLAMA ALANIN GENEL ÖZELLİKLERİ


İstanbul, Türkiye'de yer alan şehir ve ülkenin 81 ilinden biri. Ülkenin en kalabalık, ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan en önemli şehridir. Şehir, iktisadi büyüklük açısından dünyada 34., nüfus açısından belediye sınırları göz önüne alınarak yapılan sıralamaya göre Avrupa'da birinci, dünyada ise Lagos'tan sonra altıncı sırada yer almaktadır.

İstanbul Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara kıyısı ve Boğaziçi boyunca, Haliç'i de çevreleyecek şekilde kurulmuştur.

İstanbul kıtalararası bir şehir olup, Avrupa'daki bölümüne Avrupa Yakası veya Rumeli Yakası, Asya'daki bölümüne ise Anadolu Yakası veya Asya Yakası denir. Tarihte ilk olarak üç tarafı Marmara Denizi, Boğaziçi ve Haliç'in sardığı bir yarım ada üzerinde kurulan İstanbul'un batıdaki sınırını İstanbul Surları oluşturmaktaydı.

Gelişme ve büyüme sürecinde surların her seferinde daha batıya ilerletilerek inşa edilmesiyle 4 defa genişletilen şehrin 39 ilçesi vardır. Sınırları içerisinde ise büyükşehir belediyesi ile birlikte toplam 40 belediye bulunmaktadır.

Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan İstanbul, 330-395 yılları arasında Roma İmparatorluğu, 395-1204 ile 1261-1453 yılları arasında Bizans İmparatorluğu, 1204-1261 arasında Latin İmparatorluğu ve son olarak 1453-1922 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yaptı. Ayrıca İstanbul, hilafetin Osmanlı İmparatorluğu'na geçtiği 1517'den kaldırıldığı 1924'e kadar İslam'ın da merkezi oldu.

Son yıllarda birbiri ardına ortaya çıkartılan arkeolojik bulgularla insanlık tarihine ilişkin önemli bilgiler elde edilmiştir. Yarımburgaz Mağarası'ndan çıkarılan taş aletlerle, ilkel insan izlerinin 400.000 yıl öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır.

Anadolu Yakası'nda yürütülen kazı çalışmaları ve bunlara bağlı araştırmalar, şehirde tarım ve hayvancılığa dayalı ilk yerleşik insan topluluğunun MÖ 5500'lere tarihlenen Fikirtepe Kültürü olduğunu göstermiştir. Bu arkeolojik bulgular yalnızca İstanbul'un değil, tüm Marmara Bölgesi'nin en eski insan izleridir.

İstanbul sınırları içinde kent bazında ilk yerleşimler ise Anadolu Yakası'nda Kalkedon; Avrupa Yakası'nda Byzantion'dur. Cumhuriyet dönemi öncesinde egemenliği altında olduğu devletlere yüzlerce yıl başkentlik yapan İstanbul, 13 Ekim 1923 tarihinde başkentin Ankara'ya taşınmasıyla bu özelliğini yitirmiş; ancak ülkenin ticaret, sanayi, ulaşım, turizm, eğitim, kültür ve sanat merkezi olma özelliğini sürdüre gelmiştir

Karadeniz ile Marmara Denizi'ni bağlayan ve Asya ile Avrupa'yı ayıran İstanbul Boğazı'na ev sahipliği yapması nedeniyle, İstanbul'un jeopolitik önemi oldukça yüksektir. Bugün tamamına yakını doldurulmuş olan ya da kaybolan doğal limanları vardır.

Bu özellikleri yüzünden bölge toprakları üzerinde uzun süreli egemenlik anlaşmazlıkları ve savaşlar yaşanmıştır. Başlıca akarsular Riva, Kâğıthane ve Alibey dereleridir. İl toprakları az engebelidir ve en yüksek noktası Kartal ilçesindeki Aydos Tepesi'dir. İldeki başlıca doğal göller Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Durusu gölleridir. İl ve yakın çevresinde, Karadeniz ile Akdeniz makro iklimleri arasında geçiş özellikleri görülür. Hava sıcaklıkları ve yağış ortalamaları düzensiz; bitki örtüsü dengesizdir.Harita : İstanbul İlinin Ülke ve Bölge İçindeki Yeri

İstanbul'un toplam 39 ilçesi vardır. Bu ilçelerin 25'i Avrupa Yakası'nda, 14'ü ise Anadolu Yakası'ndadır. İstanbul'un ilçeleri üç ana bölgeye ayrılmaktadır:

Eski İstanbul'un tarihi yarımadası olan Fatih ve Eminönü (Eminönü ilçesi 2008 yılında bir yasa ile Fatih ilçesine bağlanmıştır. Günümüzde yarımadayı Fatih ilçesi oluşturmaktadır.) 15. yüzyıl'ın İstanbul'unu oluşturmaktaydı. Bu bölgenin kuzey kıyılarında Haliç bulunmaktaktadır. Batıdaki İstanbul Surları'na kadar uzanır. Güney sınırını Marmara Denizi denizi oluşturur. Doğuda ise Boğaz'ın girişi bulunmaktadır.

Haliç'in kuzeyinde bulunan Beyoğlu ve Beşiktaş ilçeleri tarih açısından büyük öneme sahiptir. Son Osmanlı Padişahları'nın sarayı Dolmabahçe Sarayı Kabataş'dadır. İstanbul Boğazı kıyıları boyunca Ortaköy ve Bebek gibi eski semtler birbirlerini takip etmektedir. Şehrin her iki yakasındada Boğaz boyu devam eden lüks yalılar mevcuttur.

Üsküdar (antik Chrysopolis) ve Kadıköy (antik Chalcedon) ilçeleri eski zamanlarda birer şehir iken zamanla değiştirilerek İstanbul'un ilçesi hâline gelmişlerdir. İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki en eski ilçeleridir. Günümüzde, birçok çağdaş yerleşim alanlarına ve iş sahası bakımından büyük öneme sahiptir. Şehrin nüfusunun üçte birine ev sahipliği yapmaktadır.

İstanbul'un tarihi semtlerinden batıya ve kuzeye gidildikçe büyük bir farklılaşma görülür. En yüksek gökdelenler ve ofis binaları Avrupa Yakası'da özellikle Levent, Mecidiyeköy ve Maslak'ta toplanırken, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy ilçesindeki Kozyatağı mahallesi dikkat çeker. 20. yüzyılda şehrin hızla büyümesi, doğudan batıya büyük bir göçün başlamasına neden olmuştur.

Böylece şehirdeki gecekondulaşma büyük bir hız kazanmıştır. Kaçak olarak hazine veya özel arazilere yapılan bu binalar, kısa sürede ve düşük kalitede yapılır. Türkiye'nin en büyük şehirleri arasında bulunan Ankara ve İzmir'de bu yapılar yaygındır. Gecekondular, çarpık kentleşmeye büyük ölçüde neden olmaktadır.
İstanbul İlinin 2015 yılı Tüik verilerine göre toplam 14.657.434 kişilik nüfusa sahiptir. (Tuik,2015)

Tablo . İstanbul İli Nüfus ve nüfus Yoğunluğu

Yıl

İstanbul Nüfusu

Nüfus Yoğunluğu

2015

14.657.434

2759 /km2

2014

14.377.018

2706 /km2

2013

14.160.467

2665 /km2

2012

13.854.740

2608 /km2

2011

13.624.240

2564 /km2

2010

13.255.685

2495 /km2

2009

12.915.158

2431 /km2

2008

12.697.164

2390 /km2

2007

12.573.836

2367 /km2

İstanbul İli 39 ilçeden oluşmaktadır. Bu ilçeler aşağıdaki haritada verilmiştir.
Harita : İstanbul İli İdari Bölünüşü


2. PLANLAMA ALANINA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. PLANLAMA ALANIN TANIMI


Planlama alanı İstanbul İli, Maltepe İlçesi sınırları içerisindedir.

Maltepe Kartal`a bağlı köy iken 1928 yılında müstakil Belediye olmuştur. Başıbüyük ile Büyükbakkalköy Kartal`a bağlı köy statüsünde idari yapısını devam ettirmekte iken, 12 Eylül 1980 harekatından sonra Milli Güvenlik Kurulunun 34 sayılı kararı 1. Ordu ve İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığının 57 Nolu Bildirisi ile Maltepe Belediyesi söndürülerek, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı Maltepe Belediye Şube Müdürlüğü, Başıbüyük Köyü ile Büyükbakkalköyleri de Mahalleye dönüştürülerek Maltepe Belediye Şube Müdürlüğünün bağlısı olmuştur.

23 Mart 1984 tarihli Resmi Gazetede Yayınlanan 195 sayılı Kanun H. Kararnamede kısmen tadilat yapan 27.06.1984 tarihinde yürürlüğe giren 3030 sayılı Büyükşehir Belediye İdari Kanununa göre ise müstakil Belediyeye dönüştürülen ve Kartal`a bağlı olarak Maltepe Şube Müdürlüğü idaresi devam etmiştir.

3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3806 Sayılı Kanunla Kartal`dan ayrılarak müstakil ilçe olan Maltepe İlçesinin Bucak ve köyleri bulunmamakta olup, bugün İlçeye bağlı 18 mahallesi bulunmaktadır. Kasım 1992 Belediye Başkanlığı ara seçimlerinden sonra Maltepe Belediye Başkanlığı faaliyete geçmiştir.

Maltepe İlçesi Kocaeli yarımadasının güneybatısında, Marmara Denizinin kuzey doğusunda 40. Derecede 54. Dakika enlem, 29 derece 11 dakika boylamlar arasında yer alır. Doğuda ve kuzeyde Kartal, Batıda Ümraniye ve Kadıköy İlçeleri, güneyde Marmara Denizi ile çevrili olup, 50 km2 lik yüzölçüme sahiptir.

Deniz seviyesi sıfırdan başlayarak kuzeye doğru tatlı bir meyil ile (480)m.ye kadar yükselir. İlçenin deniz kıyısı kum ve kil ile kıyıdan itibaren kuzeye doğru silislerle kaplıdır. Bu kütle en çok bir metre kalınlıkta kırmızı ve kahverengi topraklarla örtülüdür. Oldukça da verimlidir. İlçenin bakıldığında bir takım tepe ve düzlüklerden meydana geldiği görülmüştür. En yüksek dağı Kayış Dağı’dır.

Maltepe`nin Başıbüyük ve Büyükbakkal semtlerinden çıkan memba suları İstanbul halkının büyük ölçüde içme suyu ihtiyacını karşılamaktadır.

Karadeniz`in yağışlı iklimi ile Akdeniz`in ılıman iklimi arasında geçit teşkil eder.

Maltepe İlçesinin geçmişini ancak 6. asrın başlarından itibaren tetkik etmek mümkündür. Verimli topraklara sahipken, tamamına yakın bir bölümünün sanayi ve yerleşim alanıyla kaplı olan Maltepe yer altı memba sularıyla tanınmaktadır.

Maltepe Dragos tepesinin Kartal İlçesine bakan eteklerinde deniz kıyısında köy iken yer sarsıntısı neticesinde yıkılmış ve şimdiki yerinde inşa edilmiştir. Maltepe`nin eski adı BRYAS`dır. Bizans imparatoru THEOPHİLES`in 816 yılında Abbasi Halifelerinin Bağdat`taki sarayını model alarak arabesk stilinde bir saray inşa ettiği yapılan kazılardan öğrenilmiştir.

Çok eski bir tarihten beri iskân bölgesi olduğu öğrenilen Maltepe`nin Bizans devrinden önceki geçmişi hakkında belgeye dayanan bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak 1080-1083 yıllarında bütün Anadolu`yu alan Selçuk Sultanı Süleyman Şah tarafından Kartal, Pendik ve Maltepe`nin fethinden sonra Bizans imparatoru ile 1084 yılında anlaşma yapılmış, Dragos çayı hudut olarak belirlenmiştir. (Bu çay bugün Maltepe`nin batısında bu adı taşıyan Dragos tepesinin yanından geçerek denize dökülen küçük bir sudur. )İşte Anadolu Türkleriyle Bizanslılar arasındaki ilk hudut bu anlaşma ile belirlenmiştir.

Süleyman Şah`ın 1086 Yılında ölümünden sonra Bizanslılar bu anlaşmayı bozmuş, 1097 senesinde Haçlı ordularının İzmit`i muasıra ederek Sultan Kılıçarslan ile muhabere ettikleri sırada, Bizans İmparatoru ALENİS MOMNENOS boğazı geçerek PELEKANON denilen bugünkü Maltepe Şatosunu karargah olarak kurmuştur. Haçlı seferleri sırasında Maltepe doğu ile batı arasında bir intikal sahası olmuştur. Aydos kalesinin Osmanlı İmparatoru Ummurağası Abdurrahman Gazi tarafından 80 kişilik kuvvetle muasıra edilerek alınmasından sonra 1400 yılında Maltepe Kartal`la birlikte Osmanlı topraklarında kalmıştır.

1908 meşrutiyetin ilanında Üsküdar Mütasarrufluğuna bağlı sancak olan Kartal`ın bir beldesi olan Maltepe, bu tarihten sonra da İstanbul İline bağlı ilçe olan Kartal`ın bağlısı olarak kalmış 3 Haziran 1992 tarih ve 21247 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 3806 Sayılı Kanunla da bağlısı olduğu Kartal`dan ayrılarak İstanbul iline bağlı müstakil İlçe olmuştur.

2.2. PLANLAMA ALANIN KONUMU


Planlama alanı İstanbul İli, Maltepe İlçesi Başıbüyük Mahallesinde 1691 ada 2 parselde toplam 4.500 m2lik alanın tamamını kapsamaktadır.

Harita : Planlama Alanının Konumunu Gösteren Uydu Görüntüsü


2.3. MEVCUT PLAN KARARLARI


2.3.1. MEVCUT NAZIM İMAR PLANI

Planlama alanı içerisinde 1/5000 ölçekli nazım imar planı bulunmamak birlikte alan orman alanıdır.


2.3.2. MEVCUT UYGULAMA İMAR PLANI


Alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamak birlikte alan orman alanıdır.

2.4. MÜLKİYET DURUMU


İmar Planı hazırlanan İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Atatürk Mahallesinde bulunmaktadır. Alanın orman alanı olması sebebiyle tescil harici alandır. Söz konusu alan 92716 E-İzin numaralı “Saha Teslim Tesellüm Tutanağı” ile Emniyet Genel Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

3. PLANLAMA GEREKÇESİ VE PLAN KARARLARI

3.1. PLANLAMA GEREKÇESİ


İstanbul İlinde kamu güvenliğinin sağlanması ve sosyal donatı ihtiyacının giderilmesi bu değişikliğin temel gerekçesidir.

Bu kapsamda emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla söz konusu alanda plan değişikliği önerilmiştir.

Bu doğrultuda; tahsis edilmiş olan bu alan, emniyet hizmetlerinin yürütülebilmesi amacıyla “ Orman Alanı ” olarak önerilmiştir.

Planlama alanında teslim edilen saha kullanılmak suretiyle düzenlemeler yapılmıştır.


3.2. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

3.2.1. 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI


Plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı aşağıda verilmiştir.

Harita .1/5000 Ölçekli Öneri Nazım İmar Planı


3.2.2. 1/5000 ÖÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN NOTLARI


1. 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Onaylanmadan Uygulamaya Geçilemez.

2. Açıklanmayan Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu İle İlgili Yönetmelik Hükümleri Geçerlidir.


3.3. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ

3.3.1. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI


Plan değişikliğine ilişkin olarak hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı aşağıda verilmiştir.

Harita .1/1000 Ölçekli Öneri Uygulama İmar Planı
3.3.2. 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI PLAN NOTLARI


1. Orman Alanında, 6831 Sayılı Orman Kanununun 17. Maddesi Uyarınca Savunma Amaçlı Yapılar Yer Alabilir. Bu Alanlarda Yer Alacak Yapı Ve Tesisler 6831 Sayılı Kanun Hükümleri Uyarınca Orman Ve Su İşleri Bakanlığının İzni Doğrultusunda Projelendirilecek Ve Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı’nın İlgili Taşra Teşkilatınca Ruhsata Bağlanacaktır.

2. Projelerde Mania Planına, Otopark, Yangın Ve Deprem Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmelik Hükümlerine Uyulacaktır.

3. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından Onaylanan İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt Raporu Hükümlerine Uyulacaktır.

4. Kadastro İle İmar Planı Hattı Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan 3 M.Ye Kadar Olan Uyumsuzlukları Düzeltmeye Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yetkilidir.5.Bu Plan Doğrultusunda Yapılacak Olan İmar Uygulaması, “Resmi Kurum Alanı” Kullanımına Ayrılan Kadastro/İmar Parseli Esas Alınarak Etaplanabilir.

6. Bu Planda Belirtilmeyen Hususlarda 3194 Sayılı İmar Kanunu Ve İmar İle İlgili Diğer Mevzuat Hükümleri Geçerlidir.

Yüklə 37,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə