İstanbul tekniK ÜNİversitesiYüklə 226,68 Kb.
səhifə1/5
tarix23.01.2018
ölçüsü226,68 Kb.
#40162
  1   2   3   4   5

T.C.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bitirme Projesi
Metin KOÇ

131101384

Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği


Danışman

Yrd. Doç. Dr. Mehtap CİVİR

(Şubat, 2014)


T.C.

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İNŞAAT SEKTÖRÜ


Bitirme Projesi

Metin KOÇ

131101384

Bölüm: İş Sağlığı ve Güvenliği


Danışman

Yrd. Doç. Dr. Mehtap CİVİR

Bitirme Tarihi (Şubat, 2014)Özgünlük Bildirisi

  1. Bu çalışmada, başka kaynaklardan yapılan tüm alıntıların, ilgili kaynaklar referans gösterilerek açıkça belirtildiğini,

  2. Alıntılar dışındaki bölümlerin, özellikle projenin ana konusunu oluşturan teorik çalışmaların ve yazılım/donanımın benim tarafımdan yapıldığını

  3. Araştırma ve/veya anket çalışmaları için “etik kurul onay” yazısı alındığını bildiririm.

İstanbul, 2014


Metin KOÇ
6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU KAPSAMINDA İNŞAAT SEKTÖRÜ

ÖZET

İnşaat sektörü, üretim alanlarını etkileyen, ülke kalkınmasına ve ekonomisine önemli katkıda bulunan bir iş koludur. Bununla birlikte, inşaat sektöründe meydana gelebilecek kazaların ve zararlı sonuçlarının en aza indirgenmesi için gerekli tedbirlerin alınması önem arz etmektedir. Son yıllarda Türkiye’de inşaat sektöründe çalışan sağlığı ve güvenliği konusu ön plana çıkmaktadır. Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne girme isteği ve bu konudaki uyum çalışmaları ve inşaat sektörünün uluslararası platformda birçok projede yer alması çalışan sağlığı ve güvenliği konusundaki çalışmaları olumlu yönde etkilemektedir. Her yıl birçok çalışan, çalışma alanlarında meydana gelen kazalar sonucunda ölmekte, yaralanmakta veya hastalanmaktadır. Ayrıca çalışan sağlığı ve güvenliği konusunda yeterli düzeye ulaşamayan ülkelerin ekonomileri de dolaylı olarak zarar görmektedir. Bu nedenle, iş kazası ve meslek hastalıklarının azaltılması konusunda toplumsal bilinçlenme büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Türkiye’de inşaat sektöründe çalışan sağlığı ve güvenliğinin durumu, yapı sektörünün kendine özgü çalışma koşulları incelenmiş olup, bu sektördeki kaza nedenleri ve alınabilecek önlemler sunulmuştur.


Anahtar Kelimeler: İnşaat sektörü, çalışan sağlığı ve güvenliği, iş kazaları.

SUBJECT TITLE

SUMMARY


Construction sector, which affect production, the country contributed significantly to the development and economy is in a business. However, accidents may occur in the construction sector and the harmful results of the measures necessary to minimize comes to the fore. In the construction sector in Turkey in recent years occupational health and safety issues in the agenda. Turkey's request to enter the European Union and integration work and construction sector in this regard the İnternational platform for many projects take place in the occupational health and safety issues affecting the work is positive. Every year many employees work in the area died as a result of an accident to occur, are ill or are injured. In addition, occupational health and safety issues can not achieve sufficient levels of the economy also indirectly, as the country has suffered. Therefore, reduction of work accidents and occupational diseases is important for the social awareness. In this study, occupational health and safety in construction sector in Turkey's current situation, the construction sector will be unique to describe working conditions and accidents in this sector, causes and measures to be taken will be presented.
Key Words: Construction sector, occupational health and safety, work accidentsİÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER iv

BÖLÜM 1. GİRİŞ 1

BÖLÜM 2. GENEL BİLGİLER 3

BÖLÜM 3. YÖNTEM VE GEREÇLER 24

BÖLÜM 4. BULGULAR 25

BÖLÜM 5. TARTIŞMA VE SONUÇ 34

KAYNAKLAR 37

BÖLÜM 1. GİRİŞİş Sağlığı Güvenliği (İSG) uygulamaları iki yüzyıldan beridir ülkelere ve sektörlere göre farklılık göstermekle birlikte, ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) 1950‟li yıllarda, her çalışanının sağlık hizmeti alması gerektiğini, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmasının bir insanlık hakkı olduğunu ve bu hakkın yaşama hakkı sınırları içerinde bulunduğunu ve her ülkenin buna uyması gerektiğini belirtmiştir1.
Dünyada ve ülkemizde sanayileşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak özellikle işyerlerinde üretken faktör olan çalışan kişilerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili bir takım sorunlar ortaya çıkmıştır. Başlangıçta fazla önemsenmeyen bu sorunlar iş verimini ve işletmeyi tehlikeye sokmasıyla önem kazanmış ve üzerinde düşünülmesi gerekliliği doğmuştur. Bu aşamada yapılan çalışmalar sonucunda işyerlerinde çalışma düzenini ve koşullarını kapsayan birtakım kurallar ve kanunlar yürürlüğe konulmuştur. Ancak geçen zaman içinde bu düzenlemelerin yetersiz olduğu görülmüş ve soruna daha değişik açılardan yaklaşılması gerekliliği baş göstermiştir. Bunun üzerine yapılan çalışmalar ve araştırmalar sonucunda “İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” kavramı doğmuş, konuya bilimsel olarak yaklaşılmaya başlanmıştır.2
Günümüzün üretim teknolojilerinde meydana gelen köklü değişiklikler bir taraftan üretim araçlarını çeşit ve sayısal olarak artırmış, diğer taraftan sağlık ve güvenlikle ilgili farklı sorunların oluşmasına yol açmıştır. Küreselleşme ile dünya düzleminde meydana gelen değişiklikler her geçen gün ekonomik güvensizliği ve eşitsizliği derinleştirmektedir. Bu durum öncelikle korunmaya muhtaç çalışanların çalışma koşullarının bozulmasına ve seslerini daha az duyurabilmesine neden olmuştur.
İnşaat şantiyelerinde yüksek oranda meydana gelen yaralanma ve ölümle sonuçlanan iş kazaları inşaat sektörü için dünya çapında önemli bir sorun teşkil etmektedir. Bu durumu düzeltmek için mücadeleler verilmeli ve etkin yaklaşımlar ile iyileştirmelerin gerçekleşmesi gerekmektedir.
Yüklə 226,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə