İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikasıYüklə 15,07 Kb.
tarix18.04.2018
ölçüsü15,07 Kb.

AZƏRBAYCAN DİLLƏR UNİVERSİTETİ

YEKUN BURAXILIŞ DÖVLƏT ATTESTASİYASI SUALLARI

2016-2017-Cİ TƏDRİS İLİ ÜÇÜN

Kafedra: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı

Fakültə: Filologiya və jurnalistika

İxtisas: Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi

Fənn: Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası

 1. Azərbaycan dili tədrisinin məqsəd və vəzifələri

 2. Azərbaycan dili tədrisi metodikası fənninin qarşısında qoyulan tələblər

 3. Azərbaycan dili dərslərinin təşkilində, təlimin planlaşdırımasında, işin məzmunun müəyyənləşdirilməsində dərsliklərin rolu

 4. Azərbaycan dili dərslərində ən çox istifadə olunan metod, priyomlar və yollar

 5. Azərbaycan dili dərslərinin tipləri və formaları

 6. Dil təlimində istifadə edilən əyani və texniki vasitələr

 7. Fonetikanın tədrisi metodikası

 8. Leksikologiya bəhsinin tədrisi ilə əlaqədar görüləcək işlərin məzmunu

 9. Rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafı üzrə aparılan işlərin məzmunu

 10. Məktəbkursunun əsas bölmələrinin tədrisi: Morfologiya bəhsinin tədrisi

 11. Azərbaycan dili dərslərində aparılan linqvistik təhlil növləri

 12. Şagird nitqi üzrəində işin məzmunu

 13. Nitq mədəniyyəti üzrə aparılan işlərin məzmunu

 14. Sintaksisin tədrisi. Morfologiya və sintaksisin qarşılıqlı tədrisi üzrə aparılan işlərin məzmunu

 15. Müstəqillik illərində Azərbaycan dilinin tədrisi problemləri

 16. Azərbaycanda təhsil islahatı

 17. Müasir dövrdə Azərbaycan dili dərslərinə verilən başlıca tələblər

 18. Azərbaycan dili tədrisinin müasir problemləri

 19. Müəllimin nitqinə verilən tələblər

 20. Fəal təlim üsulları

 21. Mövcud “Azərbaycan dili” dərslikləri

 22. Azərbaycan dili dərslərində fəndaxili və fənlərarası əlaqənin təmin olunması

 23. Azərbaycan dili fənni üzrə tədris işinin planlaşdırılması

 24. Azərbaycan dili dərslərində fəal təlim metodundan istifadə

 25. Fəal dərsin quruluşu və motivasiya

 26. İnteraktiv təlim metodu üçün xarakterik, səciyyəvi cəhətlər

 27. Morfologiyanın tədrisi metodikasının ümumi məsələləri

 28. Şagirdlərin yazı işlərindəki xarakterik səhvlər və onların aradan qalıdırlması yolları

 29. İfadə yazılara hazırlıq işinin düzgün təşkili və aparılması metodikası

 30. İnşa yazılara hazırlıq işinin düzgün təşkili və aparılması metodikasl

 31. Fonetik biliklərin orfoepik və orfoqrafik vərdişlərin mənimsənilməsində rolu

 32. Azərbaycan dili dərslikləri ilə iş metodu

 33. Azərbaycan dili dərslərinin tipləri

 34. Ən əsas fonetik məhfumların mənimsənilməsi yolları

 35. Orfoqrafiya təliminin əsas metodik prinsipləri

 36. Rabitəli nitq vərdişlərinin inkişafında ifadə və inşaların rolu

 37. Metod, priyom və yol haqqında anlayış. Təlim və tədqiqat metodları

 38. Azərbaycan dili təlimində təhlilin əhəmiyyəti

 39. Morfologiyanın tədrisi ilə əlaqədar üslubiyyat üzrə işlərin təşkili

 40. Nitqin düzgün qurulmasında vurğu ilə bağlı aparılan işlər

 41. Orfoepik qaydalar, intonasiya normaları ilə bağlı işlər

 42. Sintaksisin tədrisi ilə əlaqədar üslubiyyat üzrə işlərin təşkili

 43. Təlim metodlarını düzgün seçməyin əsas şərtləri

 44. Azərbaycan dili proqramları və tədrisin təşkilində rolu. Orta məktəblərdə dərsliklər və ondan istifadə metodikası

 45. Azərbaycan dili dərslərində istifadə edilən metodlar

 46. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası elminin başqa elmlərlə əlaqəsi

 47. Azərbaycan dili tədrisi metodikasının linqvistik, didaktik və psixoloji əsasları

 48. Azərbaycan dili tədrisi metodikası elminin tədqiqat metodları

 49. Fəal təlimi şərtləndirən əsas cəhətlər

 50. Motivasiya və onun yaradılmasına təsir edən amillər

Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri: prof. F.R.Səfiyeva
Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

Yüklə 15,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə