##İxtisas: Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ##Qrup: 412, 413, 414 ##Bölmə: AzərbaycanYüklə 0,76 Mb.
səhifə1/13
tarix16.12.2018
ölçüsü0,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13

##Fakültə: Məktəbəqədər təhsil, psixoloji xidmət və korreksiyaedici təlim

##İxtisas: Təhsildə sosial-psixoloji xidmət

##Qrup: 412, 413, 414

##Bölmə: Azərbaycan

##Fənnin adı: Təhsildə psixoloji xidmətin aktual sosial-psixoloji məsələləri

##Müəllim: dos. İsmayılova Mehriban Cəlal qızı, müəllimə Cəbrayılova Rəna

##Kafedra müdiri: prof. Ə. T. Baxşəliyev

##book_id=883 //book_name= // Təhsildə psixoloji xidmətin aktual sosial-psixoloji məsələləri

##fk=126//ks=03//fn=883 // sumalltest= 300 //


##num=1// level= 1// sumtest= //name= Təhsil sistemində psixoloji xidmətin mövzusu və vəzifələri

T1 -11; T2- 4; T3- 4; T- 4


1. Təhsil sistemində psixoloji xidmət nədir?

A) Təhsil müəssisələrində psixoloji biliklərdən ekspertiza, diaqnostika, korreksiya və s. məqsədlər üçün kompleks istifadəni nəzərdə tutan praktik fəaliyyət sahəsidir.

B) Təhsil müəssisələrində yalnız diaqnostik işləri həyata keçirən fəaliyyət sahəsidir.

C) Məktəblərdə korreksiyanı nəzərdə tutan praktik fəaliyyət sahəsidir.

D) Təhsil müəssisələrində yalnız maarifləndirmə həyata keçirən fəaliyyət sahəsidir.

E) Təhsil müəssisələrində yalnız konsultasiya işləri həyata keçirən fəaliyyət sahəsidir.

2. Təhsil sistemində psixoloji xidmətin məqsədi nədir?

A) uşaqların intellektual imkanlarını, maraq və qabiliyyətlərini vaxtında aşkara çıxartmaqdır.

B) psixoloji xidmət uşaqların inkanlarını məhdudlaşdırır.

C) psixoloji xidmət psixi inkişafın imkanlarının reallaşmasına imkan yaratmır.

D) psixoloji xidmət pedaqoji prosesdə həyata keçir.

E)psixoloji xidmət təlim və tərbiyənin vəzifələrini həyata keçirir.

3. Təhsil sistemində psixoloji xidmətin əsas məqsədini nə təşkil edir?

A) Asosial davranışa və kənarçıxmalara yol verən şagirdlərlə fərdi işin aparılması

B) Pedaqoji kollektivlə sıx işgüzar əməkdaşlıq şəraitində məktəbəqədər və məktəb illərində uşaqların hərtərəfli inkişafının təmin olunmasına nail olmaq

C) Uşağın psixi və psixoloji sağlamlığına nail olmaq

D) Uşaqların inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) Müəllim və valideynlərə, o cümlədən uşağa psixoloji məsləhətin verilməsi4.Məktəb psixoloji xidmətinin əsas məqsədini necə xarakterizə etmək olar?

A) Müəllim və valideynlərə, o cümlədən şagirdələrə fərdi məsləhətin verilməsi

B) Pedaqoji kollektivlə sıx işgüzar əməkdaşlıq şəraitində şagirdlərin hərtərəfli inkişafına nail olmaq

C) Uşağın psixi və psixoloji sağlamlığına nail olmaq

D) Şagirdlərin inkişafı üçün əlverişli şəraitin yaradılması

E) Asosial davranışa və kənarçıxmalara yol verən şagirdlərlə fərdi işin aparılması5. Yaşın inkişaf qanunauyğunluqlarını psixologiyanın hansı sahəsi öyrənir?

A) Diferensial psixologiya

B) Uşaq psixologiyası

C) Ümumi psixologiya

D) Yaş psixologiyası

E) Pedaqoji psixologiya6. Psixoloji xidmətin əsas istiqamətləri olan variantı göstərin.

A) Əyani aspekt

B) Psixoloji aspekt

C) Elmi aspekt, tətbiqi aspekt, təşkilatçı aspekt, praktik aspekt

D) Fərdi aspekt

E) Metodoloji aspekt7. Elmi aspekt nəyi nəzərdə tutur?

A) Psixoloji tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur

B) Metodaloji tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur

C) Nəzəri tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutut

D) Eksperimental tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur

E) Təhsil sahəsində praktik psixoloqların metadoloji və nəzəri problemləri üzrə elmi tədqiqatların aparılmasını nəzərdə tutur8. Ən yaxın inkişaf zonası nəzəriyyəsi kimə məxsusdur?

A) L. S. Vıqotski

B) A. N. Leontyev

C) B. Q. Ananyev

D) V. V. Davidov

E) S. L. Rubinşteyn9. Psixoloji xidmətin vəzifələri hansılardır:

A) ümumi və konkret vəzifələr

B) ümumi vəzifələr

C) konkret vəzifələr

D) obyektiv vəzifələr

E) subyektiv vəzifələr10. Bunlardan biri praktik psixoloqun vəzifələrinə aid deyil:

A) Uşaqlarla iş zamanı hər bir yaş dövrünün potensial imkanlarının reallaş- dırılmasını təmin etmək;

B) Təlim-tərbiyə müəssisələrində şəxsiyyətin inkişafını təmin edə biləcək həyat tərzinin formalaşdırılması;

C) Uşaqların maraq, qabiliyyət, mey, hiss, münasibət, əyləncə və həyat planla- rının gerçəkləşdirilməsi üçün onların fərdi xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək;

D) Uşaq bağçasında, internatda, məktəbdə və s.uşağın normal inkişafı üçün əlverişli psixoloji iqlim yaratmaq, yaşlılar və yaşıdları ilə onun məhsuldar ünsiyyət şərairini təmin etmək;

E) Uşaqlarla yanaşı, müəllimlərə, valideynlərə, tərbiyəçilərə vaxtında psixoloji yardın göstərmək.11. Məktəb psixoloji xidmətinin aktual istiqamətinə dair hansı cavabı doğru sayırsınız?

A) İntizamı pozan və davranış kənarçıxmalarına meyl edən şagirdlər müəyyənləşdirilir və onlarla psixokorreksiya işi aparılır

B) Şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə bağlı konkret çətinlikləri doğuran problemlər müzakirə edilir, davranış pozğunluqlarının səbəbləri aşkara çıxarılır və problemlərin həll olunma vasitələri müəyyənləşdirilir

C) Şagirdlərlə aktiv profilaktik və psixokorreksiya işi aparılır

D) Şagirdlərin təlim və tərbiyəsi ilə əlaqədar müəllimlərə sistematik olaraq məsləhətlər verilir

E) Psixoloq məktəbdə aparılan tərbiyə işinin planlaşdırılmasında və həyata keçirilməsində bilavasitə iştirak edir12.Məktəb psixoloji xidmətində perspektiv istiqamətin mahiyyətini necə açıqlamaq olar? Uyğunluğu müəyyən edin.

1. Şagirdin fərdi xüsusiyyətləri nəzərə alınır

2. İstedadlı uşaqların müəyyənləşdirilməsinə xüsusi diqqət yetirilir

3. Şagirdlərin peşə yönümü ilə bağlı arzuları öyrənilir və onlara fərdi məsləhət verilir

4. Şagirdin ahəngdar inkişafının və formalaşmasının potensial imkanlarının reallaşdırılması ilə bağlı fəal iş aparılır

5. Müəllimlərin istedadlı şagirdlərlə fərdi inkişafetdirici pedaqoji iş aparmalarını təşkil etmək

A)3,4

B)1,2


C)1,4

C)1,4


D)3.5

E)2,3


13. Psixoloji xidmətin əməli aspekti hansı müəssisələrdə işləyən praktik psixoloqlar tərəfindən həyata keçirilir? Uyğunluğu müəyyən edin.

1) uşaq bağçaları

2) xəstəxana

3) internat

4) alış - veriş mərkəzləri

5) digər təhsil müəssisələri

A) 1 - 4 - 5

B) 1 - 2 - 5

C) 1 - 2 - 4

D) 1 - 3 - 5

E) 1 - 2 - 314. Kiçik məktəb dövrü hansı yaş dövrünü əhatə edir? Uyğunluğu müəyyən edin.

1) 10 yaş, 2) 6 yaş, 3) 11 yaş, 4) 9 yaş, 5) 13 yaş

A) 3 - 5

B) 1 - 2

C) 2 - 3

D) 4 - 5

E) 2 - 415. Azərbaycanda yaş və pedaqoji psixologiyanın ideyaları maarifçilərin əsərində öz əksini nə vaxt tapıb?

1) 1902; 2) 1901; 3) 1921; 4) 1920; 5) 1805

A) 3 - 5

B) 1 - 3

C) 2 - 5

D) 4 - 5

E) 2 - 416. Xronoloji ardıcıllığı düzgün müəyyən edin.

1 - Leypstik şəhərində ilk Klinik pasixologiya labaratoriyasınin yaranması.

2 - Psixologiya felsefeden ayrılaraq müstəqil elmə çevrilməsi.

3 - İlk intellekt testlərinin yaradılması.

A) 2 - 1 - 3

B) 3 - 1 - 2

C) 1 - 2 - 3

D) 3 - 2 - 1

E) 1 - 3 - 217. Xronoloji ardıcıllıqla düzün:

1) Z. Freydin anadan olması

2) Azərbaycanda ilk psixoloji laborotoriyanın yaranması

3) Z. Freydin ilk dəfə hipnozla maraqlanması

A) 1 - 2 - 3;

B) 1 - 3 - 2:

C) 3 - 2 - 1;

D) 2 - 3 - 1;

E) 2 - 1 - 3;18. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1) ilk intellektual testlər yarandı

2) U. Ceyms şüuru başqa mövqedən öyrənməyə başladı

3) Freydin vəfatı

4) Gilfordun anadan olması

A) 3 - 1 - 2 - 4;

B) 2 - 3 - 1 - 4;

C) 2 - 1 - 3 - 4:

D) 3 - 2 - 4 - 1;

E) 4 - 3 - 2 - 1;19. Xronoloji ardıcıllığı müəyyən edin.

1) Freyd neçənci ildə hipnoz ilə maraqlanıb?

2) Psixologiyanın fəlsəfədən ayrılaraq müstəqil elmə çevrilməsi

3) Məktəblərdə psixoloqa daha böyük ehtiyac duyulurdu

4) Parisdə Vallonun rəhbərliyi ilə 1qrup məktəb psixoloqonun fəaliyyətə başlaması

A) 1 - 2 - 3 - 4

B) 3 - 1 - 4 - 2

C) 1 - 3 - 2 - 4

D) 2 - 1 - 4 - 3:

E) 4 - 3 - 2 - 1;20. Uygunlugu müəyyən edin.

1) Tətbiqi tədqiqatların birinci istiqamətinin əsas cəhəti

2) tətbiqi tədqiqatların ikinci istiqamətinin əsas cəhəti

3) tətbiqi tədqiqatların üçüncü istiqamətinin əsas cəhəti

I - tətbiqi tədqiqatlar psixoloji xidmət kimi formalaşmağa başladı

II - tətbiqi problemlər fundamental tədqiqatlar əsasında müəyyənləşdirilir

III - tətbiqi tədqiqatlar praktik tələbatlar əsasında yaranır

A) 1 - II; 2 - III; 3 - I;

B) 1 - II; 2 - I; 3 - III;

C) 1 - III; 2 - I; 3 - II;

D) 1 - III; 2 - II; 3 - I;

E) 1 - II; 2 - III; 3 - I:21. Uyğunluğu müəyyən edin:

1) ”Əmək tərbiyəsinin psixoloji probleri”

2) ”Kiçik yaşlı məktəblilərdə əqli inkişafın dinamikası”

3) ”Kiçik yaşlı məktəblərdə abstraktlaşmanın inkişafı”

4) ”Cinsi dimorfizmin psixoloji problemləri”

I - Ş. S. Ağayev

II - Ə. S. Bayramov

III - Ə. Ə. Qədirov

IV - Ə. Əlizadə

A) 1 - I; 2 - II; 3 - III; 4 - IV:

B) 1 - III; 2 - IV; 3 - I; 4 - II;

C) 1 - II; 2 - I; 3 - IV; 4 - III;

D) 1 - IV; 2 - I; 3 - III; 4 - II;

E) 1 - I; 2 - III; 3 - II; 4 - IV;22. Uyğunluğu müəyyən edin:

1) ən yaxın inkişaf zonası

2) eqosentrik nitq

3) psixoanalizin banisi

4) fərdi fərqlər nəzəriyyəsi

I - Piaje

II - Freyd

III - Vıqotski

IV - Halton

A) 1 - II; 2 - III; 3 - I; 4 - IV;

B) 1 - III; 2 - I; 3 - II; 4 - IV:

C) 1 - III; 2 - II; 3 - IV; 4 - II;

D) 1 - IV; 2 - I; 3 - II; 4 - III;

E) 1 - IV; 2 - III; 3 - I; 4 - II;23.Aşağıdakıların uyğun cavablarını müəyyən edin.

I-Məktəbə psixoloji xidmətin vəzifələri

II-Məktəbə psixoloji xidmətin istiqamətləri

III-Uşağın məktəbə hazırlığının diaqnostik göstəriciləri

1.Şagirdlərin təlim və tərbiyəsi sahəsindəki çətin örrənərkən onları aradan qaldırmaqda müəllimlərə kömək etmək

2.Məktəbə psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən psixoprofilaktik işlər

3.Fəaliyyətdə ixtiyariliyin inkiişafı

4.Şagirdlərin şəxsi-intelektual inkişafındakı qüsurları aradan qaldırmağa yardım etmək

5.Psixoloji xidmət prosesində yerinə yetirilən konsultativ işlər

6.Əyani-obrazlı təfəkkürün inkişaf səviyyəsi

7.Tədris proqramları,dərsliklərin,didaktik vasitələrinin hazırlanmasını psixoloji əsaslarını işləmək

8.Korreksiya və yardımçı işlər

9.Şəxsiyyət xarakteristikası üzrə göstəricilər

10.Yüksək ideya və əqidəyə malik şəxsiyyətlər formalaşdırılmasında pedaqoji kollektivə kömək etmək

A) I-1,2,4,7; II-2,6,7,8; III-3,4,6,8

B) I-1,4,7,10; II-2,5,8; III-3,6,9

C) I-7,8,9,10; II-5,6,9,10;III-6,8,9,10

D) I-4,3,5,6; II-2,7,8,9; III-1,3,5,10

E) I-5,7,8,9; II-5,6,7; III-4,7,9Yüklə 0,76 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə