İZMİt büYÜKŞEHİr belediyesiYüklə 217,21 Kb.
səhifə10/10
tarix15.01.2018
ölçüsü217,21 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

DAHİLİ TESİSATMADDE 72- Dahili tesisat abone yolundan sonra başlar.

 1. Aboneler dahili tesisatı istedikleri kişilere, masrafları kendilerine ait olmak üzere yaptırırlar.

 2. Aboneler iç donanımın iyi bir durumda bulundurulmasından ve su kaybından sorumludurlar.

 1. Sayaçların kaydettiği su abone tarafından tüketilmiş sayılır.SAYAÇLARMADDE 73- Abonelerin normal su tüketimi sayaçla saptanır. Aksi durumlarda 50’inci, 51’inci ve 52’inci madde hükümlerinde belirtildiği gibi tüketimleri saptanır.

 1. Sayaçlar standartlara uygun sistem ve tiplerde ayarlı, damgalı, mühürlü olacaktır.

 2. Sayaçların konulacağı yer İSU Genel Müdürlüğü’nce saptanacak, olabildiğince kapıya yakın, girilmesi ve okunması kolay olan donmaya ve dış etkilere karşı önlem alınacak bir yerde olmalıdır.

Sayaçların korunması için yapılacak sayaç kutuları İSU Genel Müdürlüğü’nün standartlarına uygun olarak abone tarafından masrafları karşılanarak yaptırılır.

 1. İnşaat, şantiye, park, bahçe vb aboneliklerde betondan saç kapaklı sayaç kutusu yapmak zorunludur.

 2. Sayaçların konulduğu yer için abonelerce kira veya başka bir adla İSU Genel Müdürlüğü’nden bedel istenemez.

 3. Sayaca bağlanacak bağlantı rekorları İSU Genel Müdürlüğü’nce mühürlenecektir veya kelepçelenecektir.

 4. Sayaç bağlantısından sonra yapılacak değişikliklerde, abone gerekli tesisatı hazırladıktan sonra sayacın yerinin değiştirilmesi için İSU Genel Müdürlüğü’ne başvurmak zorundadır. Sayaçların yeri İSU Genel Müdürlüğü tarafından değiştirilir, sayaç bağlantı rekorları mühürlenir. Aboneden Sayaç Sökme – Takma Bedeli tahsil edilir.

 5. Sayaçların çapı; abonenin bir saatte almak istediği su miktarı, abone yolunun boru çapı ve ilgili kuruluşlarca uygulanan mevzuat göz önünde tutularak İSU Genel Müdürlüğü’nce saptanır.

Abonenin tüketiminin artması durumunda daha büyük çaplı sayaç takılması için İSU Genel Müdürlüğü’ne başvurulur. İSU Genel Müdürlüğü’nün isteği uygun bulması durumunda, Sayaç Sökme – Takma Bedeli karşılığında sayacın değiştirilmesi İSU’ca yapılır. Gerektiğinde daha büyük çaplı sayacın takılmasını İSU Genel Müdürlüğü aboneden isteyebilir.

 1. Birden fazla birimi olan binalarda her birime ayrı sayaç ile su verilmesi durumunda, İSU Genel Müdürlüğü’nce binanın dahili tesisatı dikkate alınarak her birime ayrı ayrı su verilecek şekilde işlem hazırlanır ve sayaçların konulacağı yer saptanır. Hidroforlu (su depolu) binalarda da aynı işlem yapılır; hidrofordan önce ana sayaç konulmaz. Abone işlemleri tamamlanarak abone sözleşmesi yapıldıktan sonra İSU Genel Müdürlüğü’nce abonelere su verilir. Yapılacak işlemin bedeli yürürlükteki tarifelere göre abonelerce ödenir.

 2. İSU Genel Müdürlüğü’nün fotoğraflı kimliğini taşıyan memurları, çalışma saatleri içinde her zaman ve gerekli görülen diğer zamanlarda su sayaçlarının bulunduğu yere kadar (bina ve bahçe içine girip) tesisatı ve sayacı kontrol ederler.

Abone veya bina sahibi kimlik belgesi gösterildiği halde sayacı ve tesisatı kontrol ettirmemekte direnirse suyu kapatılır.

 1. Aboneler su sayaçlarının tüketimi doğru kayıt edip etmediğinin kontrol edilmesini isteyebilirler. Bu durumda aboneye tahakkuk eden su miktarı “ortalama tahakkuk” ile belirlenir ve Sayaç Muayene bedeli ile birlikte peşinen tahsil edilir. Sayaçlar ilgili Bakanlık tarafından kabul edilen projelere göre kurulmuş ve kabul edilmiş olan ayar istasyonlarında ilgili bakanlık teşkilatı tarafından kontrol edilir. Tahrip olmuş sayaçlar ile mührü kopuk sayaçlar için aboneler itirazda bulunamazlar. Bu türlü sayaçlar kontrole alınmazlar ve Aboneye 54’üncü madde hükümleri uygulanır.

Kontrol edilmek üzere ayar istasyonuna gönderilen sayaçların kontrolünde dilerse abone veya göndereceği kimse hazır bulunabilir. Kontrolde bulunmayan abonelerin sayaçları huzurda bulunmuş gibi işlem görür.


Kontrol sonucunda, ilgili Bakanlık teşkilatınca düzenlenen belgeye göre;

  • Tüketim göstergesinin tamamen geçersiz olduğu saptanmış ise, tahakkuk kayıtları düzeltilir, itirazın edildiği tarihten o tarihe kadarki su sarfiyatı da “ortalama tahakkuk” a göre hesaplanır, tahsil edilir ve sayacı değiştirilir;

  • Tüketim göstergesinin kısmen (%) geçersiz olduğu saptanmış ise, kısmen geçersiz olduğu dönemlerdeki hata payı hesaplanarak yürürlükteki tarifeye göre tahakkuk ve tahsilatı yapılır. Ortalama tahakkuka göre ödemiş olduğu meblağdan alacağı varsa iade edilir, borcu varsa tahsil edilir. Sayacı değiştirilir;

  • Sayacın doğru çalıştığı saptanırsa, aboneye tahakkuk etmiş bulunan su miktarının karşılığında bakiye borç yürürlükteki tarife bedeli üzerinden peşinen alınır.

 1. İSU genel müdürlüğü sayaçları satın alıp, abonelere satacağı gibi, aboneler de İSU standartlara uygun olmak koşuluyla İSU Genel Müdürlüğü’nün belirleyeceği tipte sayacı satın almakta serbesttir. Ancak bu sayaçlar İSU tarafından yerine takılır ve aboneden Sökme- Takma Bedeli alınır. İSU Genel Müdürlüğü’nde satın alınan sayaçların Sökme – Takma Bedeli sayaç satış bedelinin içinde tahsil edilir.

 2. İSU genel Müdürlüğü yürürlükteki tarifeye göre aylık ücret alarak sayaçların bakım ve tamirini yapabilir.

 3. Donarak patlayan su sayaçlarında üst mekanizmanın etkilenerek, numaratörlerinin boşa döndüğü uzman kişilerce de belirlenmesi durumunda, patlak olarak sökülen su sayaçlarının, su sayacının patlak olduğu sürede kaydetmiş olduğu tüketim 78’inci madde hükmüne göre hesaplanarak tahakkuk ve tahsilatı yapılır.


MADDE 74 - TAHAKKUK VE TAHSİLAT (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)


Su tüketim tahakkukları; doğal afet, deprem, teknik arıza ve bunun gibi olağanüstü durumlar olmadıkça üst sınırı 2 ayı geçmeyen dönemlerde yapılır. Okuma dönemlerinde 3 m3’ü aşmayan su tüketimlerinin tahakkukları o dönem yapılmaz, bir sonraki dönemle birlikte yapılır.
Abone gruplarına göre yapılan bu tahakkuklara “son ödeme tarihi” itibariyle kaç günlük ödeme süresi verileceğini tespit etmeye Yönetim Kurulu yetkilidir. Ancak verilen bu süre 60 günü geçemez.
Son ödeme tarihini geçen ödemelere 48. madde hükümleri uygulanır.
Ancak yazlık olarak kullanılan binalarda abonelere Haziran ve Ağustos aylarında olmak üzere 2 dönem endeks okuması yapılarak tahakkuk çıkartılır.

MADDE 75- (31.05.2005 tarih ve 2005/9 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 23.Haziran.2005 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Her abonenin tükettiği su ve atıksu miktarı, sayaçları periyodik bir şekilde okunup, bir önceki okuma ile arasındaki fark alınarak tahakkuklara esas alınacak abone tüketimi bulunur.

Su tüketim bedeli, atıksu bedeli, abone hattı bakım bedeli ve diğer kanuni alacaklar, ait oldukları dönemdeki tarifelere göre tahakkuk yapılıp, fatura veya tahakkuk bildirimi düzenlenerek süresi içerisinde tahsil edilir.
Su ve Atıksu sayaçları ve debi ölçerler İSU Genel Müdürlüğü’nün bu işle görevli kendi elemanlarınca veya hizmeti satın aldığı birim elemanlarınca okunur. Bu elemanlar endeks okumanın yanı sıra sayacın doğru bağlanıp bağlanmadığını, sayacın bağlantı manşonlarının ve mührünün orijinal olup olmadığını, Sayacın yerinin müsait olup olmadığını da kontrol etmekle sorumludurlar.
Tahsilat İSU Genel Müdürlüğü’nün veznelerine yapılabileceği gibi bankalar ve posta aracılığı ile veya başka bir yöntemle de yapılabilir. Abonenin ödediği bedele karşılık İSU Genel Müdürlüğü faturası veya makbuzu verilir.

MADDE 76 – TAHAKKUK DÜZELTME İŞLEMLERİ (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Su ve Atıksu sayaçları ve debi ölçerler İSU Genel Müdürlüğü’nün bu işle görevli elemanlarınca okunur ve aboneye de bildirilir.


Fatura veya Tahakkuk Bildiriminin abonenin bağımsız bölümüne, sayacının bulunduğu yere veya işyerine veya yöneticisine veya posta kutusuna bırakılması da doğrudan bildirim yerine geçer.

Abone bu okumaya 7 gün içerisinde itirazda bulunabilir. Sayacın endeksinin kontrolü sonucunda; hatalı olduğu iddia edilen okumayı yapan görevli, ilgili şef, ilgili şube müdürünün imzasının alınacağı bir tutanak düzenlenir. Tutanağa göre hatalı tahakkuk ile bu yönetmeliğin 77’nci maddesine göre yapılan okumalar dahil tahakkuklar düzeltilir. Bozuk Sayaç okumaları için yapılan tahakkuklarda aboneler 59’uncu ve 73’üncü madde hükümlerine göre hareket etmek zorundadırlar.


Süresi içinde itiraz edilmeyen veya sonradan itiraza konu olan veyahut da yönetmeliğin yürürlük tarihinden önce itiraz edildiği halde çözüme kavuşturulmamış hususlarda, bütün abonelerde 0-250 m3’e kadar olan itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri endeks memuru, düzeltme memuru ve Genel Müdürün yetki vereceği Şube Müdürünün müşterek kararıyla, 251-1000 m3’e kadar olan itiraz ve tahakkuk düzeltmeleri ilgili Daire Başkanı ve ilgili Genel Müdür Yardımcısının müşterek kararıyla, 1000 m3’ün üzerindeki bütün abone gruplarında düzeltme ve tahakkuklar, Genel Müdürün belirlediği bir komisyon tarafından,Genel Müdürün onayı ile yapılır.Aboneler tahakkuk eden fatura bedellerini bildirimde belirtilen süre içerisinde ödemek mecburiyetindedir.

MADDE 77- SAYACIN OKUNAMAMASI (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Abonenin sayacının buharlı, bozuk olması sebebiyle okunamaması gibi durumlarda aboneye madde 78’e göre “ortalama tahakkuk” yapılarak bedeli tahsil edilir.

Abonenin binada bulunmaması veya sayaç yeri kilitli veya sayacının görülmesine imkan bulunamazsa aboneye ihbar bırakılır. Bu abonelerin sayaçları İSU Personeli tarafından yeniden kontrol edilmek suretiyle tahakkuk ve tahsilatı yapılır.Abonenin geçici olarak ve süresini de belirterek su kullanmayacağını yazılı olarak bildirmesi durumunda, süre bitimine kadar tahakkuk yapılmaz.

MADDE 78- SAYACI DURMUŞ VEYA ENDEKSİ İLERLEMEMİŞ ABONELER (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Sayacı durmuş veya endeksi ilerlememiş abonelerden, abonenin grubuna göre “ortalama tahakkuk” ile tahakkuk ve tahsilat yapılır. “Ortalama tahakkuk” daha önce tahakkuku normal yapılan son iki devre ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir. Daha önce normal tahakkuku olmayan abonelerin ortalama tahakkuku, aylık olarak meskenlerde 15 m3 ve işyerlerinde 51. maddede belirtilen su tüketim miktarlarından az olmamak kaydıyla emsalleriyle karşılaştırılarak belirlenir.MADDE 79- İtirazlı Sayaçlarda, kontrol sonucu düzenlenen belgeye göre 73’üncü maddenin (j) fıkrasına göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.
MADDE 80- Donarak patlayan su sayaçlarında, üst mekanizmanın etkilenerek numaratörlerinin boşa döndüğünün uzman kişilerce düzenlenen belgeye göre saptanması durumunda 73’üncü maddenin (j) fıkrasına göre tahakkuk ve tahsilat işlemi yapılır.
MADDE 81- Abone sözleşmesi yürürlükte iken suyu açık olan bir abonelikte, İSU Genel Müdürlüğünün hizmetlerinden yararlananlar, yeni bir abone sözleşmesi yapmadıkları takdirde mükerrer herhangi bir tahsilata meydan verilmemek koşuluyla sayacın en son kaydettiği miktara kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemek zorundadır.
MADDE 82- Abone, sözleşmesine ait ilişkisini İSU genel Müdürlüğü ile kesmeden aboneliği terk eden aboneler başkaları tarafından yararlanılan hizmetlerin bedeline mükerrer bir tahsilata meydan verilmemek koşuluyla sayacın en son kaydettiği miktara kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemek zorundadır. Terk edip giden ve borçlarını ödemeyen aboneler hakkında yasal işlemlere başvurulur.
Aboneliği terk edip giden kullanıcının yerine yeni bir kullanıcı, abone olarak kaydedilebilir. Bu durumda yeni kullanıcının tahakkukları kullanımının başlangıç tarihi ve o tarihteki endeksi ilk endeks olmak itibariyle tahsil edilir. Yeni abone bu konuya ilişkin belgeleri ibraz etmelidir. Bu konudaki esaslar Yönetim Kurulu’nca belirlenir.
MADDE 83- Suyu kapatılmış aboneler abone sözleşmesinin iptal tarihine kadar tahakkuk edecek bedelleri ödemekle sorumludur.
MADDE 84- (31.05.2005 tarih ve 2005/9 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 23.Haziran.2005 Tarihinde Bizim Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Su kapanmasına rağmen, borç ödenmez ise ve su kapama tarihinden 6 ay sonra da borç tahsil edilmezse hesap tasfiye edilerek sözleşme iptal edilir. Tasfiyesi mümkün olmayan alacaklar için kanuni yollara müracaat edilir.
Tasfiye esnasında borçlunun adresinin tespit edilememesi, su kullanılan yerin yıkık veya terk edilmiş olması veya başka sebeplerle tahsili mümkün olmayan alacaklardan, tutarı fer’ileriyle birlikte Bütçe Kanununda belirtilen meblağa kadar olanların tahsili için yapılacak takibat giderlerinin asıl alacak tutarından fazla olacağının anlaşılması halinde veya borçluya ulaşmanın mümkün olmaması halinde bu tutarların kayıtlardan terkinine Yönetim Kurulu yetkilidir.
MADDE 85- İnşaa halindeki binalara, yapının tamamlanarak yapı kullanma izin belgesi alınarak sözleşme yapılana kadar ait olduğu tarife bedeli üzerinden tahakkuk ve tahsilat yapılır. İnşaatı biten ve yapı kullanma izin belgesi alan yapılarda inşaat hesabı sayaç raporuna göre kesilir. Sayaç çalışıyor ise sayacın gösterdiği tüketim esas alınır. İnşaat süresince sayaç durmuş veya işlememiş ise Temel ruhsatındaki inşaat toplam alanının yarısı kadar (m3) su kullanacağı esasından hareketle kesin hesabı yapılır.
MADDE 86- (23.09.2003 tarih ve 2003/15 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 18.Ekim.2003 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Atıksu abonelerine talepleri halinde yıllık veya aylık olarak bedeli peşin alınmak kaydıyla tahakkuk yapılabilir. Yıllık veya aylık sarfiyatın tespitinde varsa bir önceki ay ya da yıl tüketimi esas alınır.Şayet, önceki tüketime ilişkin tespit ya da veri yok ise yerinde yapılan ölçümlerle ya da literatür bilgilerinden ( kuruluşun ait olduğu sektör, çalışan kişi sayısı, benzer iş kollarında yapılan incelemelerden) yararlanılarak hesaplanan ortalama tüketim üzerinden tahakkuk yapılır, yürürlükteki tarife bedeli üzerinden tahsil edilir. Bu abonelere fiyat değişiklikleri uygulanmaz. Dönem sonunda oluşabilecek tüketim sonuçlarında; tüketim miktarında artış söz konusu ise, aylık peşin ödemelerde ayın son günü yürürlükte olan tarife, yıllık peşin ödemelerde ise dönemin son günü yürürlükte olan tarife üzerinden tahakkuk yapılır ve tahsil edilir. Tüketimin az olması halinde ise tahakkuk yapılan tarihteki atıksu tarife bedeli üzerinden mahsup yapılır.
MADDE 87- İtirazlı durumlarda atıksu abonesine tahakkuk eden debi ölçer ve/veya kuyu suyu sayacı ile tespit edilen atıksu miktarı önceden tahakkuku yapılan 3 ayın ortalama sarfiyatı dikkate alınarak belirlenir.
ALACAKLARIN TAKSİTLENDİRİLMESİ
MADDE 88- (09.12.2003 tarih ve 2003/27 sayılı İSU Genel Kurulu Kararı İle Kabul Edilmiş Olup, 13.Aralık.2003 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Abonenin birikmiş borçlarının tamamını ödeyecek güçte olmaması durumunda, talebi halinde taksitlendirme yapılabilir.

Taksitlere işbu yönetmeliğin 48. maddesinde düzenlenen oranda vade farkı uygulanır. Taksitlendirmesi yapılmış abone, ödemelerini yaparken borcun geriye kalan kısmının toplamını ödemek isterse taksitlendirme üzerindeki vade farkı kalkar.


Taksitlendirilmesi olan abonelerin son ödeme tarihini geçen borçları için de, işbu yönetmeliğin 48. maddesinde düzenlenen oranda gecikme zammı uygulanır. Taksitlerini zamanında ödemeyen abonelerin suyu kapatılır ve borcu yasal yollardan tahsil edilir.
Alacakların taksitlendirilmesine ilişkin esaslar Yönetim Kurulu tarafından onaylanacak yönerge ile belirlenir.

TEMİNAT (GÜVENCE) BEDELİ
MADDE 89- (29.11.2010 Tarih ve 2010/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 9 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 23.12.2010 Tarihinde Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)
Sözleşmenin iptali durumunda Teminat Bedeli; İSU Genel Müdürlüğü ile olan bütün hesapların tasfiyesinden sonra güncellenerek iade edilir.

Teminatlar için, ücret yatıranlar lehine faiz tahakkuk ettirilmez.


RAKAMLARIN DÜZELTİLMESİ
MADDE 90- Bu yönetmeliğe göre hesaplanan makbuz bedelleri küsuratının düzeltilmesiyle ilgili esasları belirlemeye Yönetim Kurulu yetkilidir.
DİĞER HUSUSLAR
MADDE 91- Bu yönetmelikte sayılan haller dışında tahakkuk ve tahsilatlarda herhangi bir biçimde ve düzeltme, tenzil vb uygulama yapılamaz.

YAPTIRIM UYGULAMASINDA GECİKMEMADDE 92- Su kapatılması, sayaç kaldırılması, sözleşme iptali ve hesap tasfiyesi konularında ihmal görülen ve gecikmeye neden olan görevliler hakkında yasal işlem yapılır. Suyu kapatılan aboneler denetlenir. Suyu kullandıkları tespit edilenler hakkında 55’inci madde hükümleri uygulanır.

VII. BÖLÜM
SON HÜKÜMLER

TARİFELERİN ONAYI
MADDE 93- Yönetim Kurulu’nca önerilen tarifeler her yıl bütçe ile birlikte İSU Genel Kurulu’nun onayına sunulur. Onaylanan tarifeler 1 Ocak’tan itibaren uygulanmaya başlanır.
Tarife değişikliğini gerektiren olağanüstü durumlarda Genel Kurul olağanüstü toplantıya çağırılabilir.
Bütçe kararnamesinde belirlenen esaslar çerçevesinde, Tarife değişiklikleri Yönetim Kurulu’nca Genel Kurul’a sunulur.
YÜRÜRLÜK
MADDE 94- Bu yönetmelik diğer yönetmeliklerle birlikte bütün oluşturur. Genel kurulun kabul tarihinden sonra ilan edilir ve 31.07.2003 tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME
MADDE 95- Bu Yönetmeliğin Yönetim Kurulu’nu görevlendirdiği ve yetkilendirdiği konulardaki usul ve esasları belirlemek için yönergeler hazırlanır. Yönergeler hazırlanıncaya kadar, Yönetmelikte belirtilen esaslar dikkate alınacaktır.
MADDE 96- Bu yönetmelik İSU Genel Müdürlüğü’nce yürütülür.

VIII. BÖLÜM
GEÇİCİ MADDELER
GEÇİCİ MADDE 1- Bu yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihteki bağıtlanmış su satışı ve atıksu sözleşmeleri sözleşmelerin bitimi tarihine kadar devam eder. Bitim tarihinde bu yönetmelik hükümleri geçerlidir.
GEÇİCİ MADDE 2- (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.) (Mülga)

GEÇİCİ MADDE 3- (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.) (Mülga)
GEÇİCİ MADDE 4 – (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.) (Mülga)
Geçici Madde 2.3.4. GEREKÇELERİ : Uygulama alanları kalmamıştır.

GEÇİCİ MADDE 5- (18.08.2006 Tarih ve 2006/2. Olağanüstü İSU Genel Kurulu Toplantısında 13 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 27.08.2006 Tarihinde Barış Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.) (Mülga)


EK MADDE 1- (23.11.2009 Tarih ve 2009/2. Olağan İSU Genel Kurulu Toplantısında 15 Sayılı Karar İle Kabul Edilmiş Olup, 29.12.2009 Tarihinde Özgür Kocaeli Gazetesi’nde Yayımlanarak Yürürlüğe Giren Şekli.)

Bu yönetmelik maddelerinde geçen,Yeni Türk Lirası “YTL”ifadeleri yerine,Türk Lirası “TL” ifadeleri kullanılır.Kataloq: media -> gallery
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> Başkan Vekili Şeker kurban kesim yerlerini denetledi ve vatandaşlarla bayramlaştı
gallery -> 53,3 Mİlyon tl’LİK İKİ yatirimin temeli atildi
gallery -> İZMÎt su ve kanalizason idaresi genel müDÜRLÜĞÜ

Yüklə 217,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə