Kansallinen näyttöaineisto


Hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteiden huolto ja korjaus 10 ovYüklə 1,14 Mb.
səhifə15/42
tarix22.01.2018
ölçüsü1,14 Mb.
#39944
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42

3.1.12Hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteiden huolto ja korjaus 10 ovNäytön kuvaus
Opintokokonaisuuden näytöissä esille tuleva osaaminen:

  • hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteiden huolto- ja korjaustyöt.

Työprosessi muodostuu työn vastaanotosta, vikadiagnoosista, varsinaisesta työn suorituksesta tarkastuksineen ja työn luovutuksesta.


Koska alan laitekanta ja järjestelmät ovat varsin monimuotoiset, näyttökohdetta valittaessa tulee ottaa huomioon opiskelijan kyky hahmottaa tarkastelun kohteena oleva järjestelmä ilman laajaa merkkikohtaista koulutusta. Esimerkiksi työssäoppimisen yhteydessä hankittu merkki- tai mallikohtainen kokemus tulisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää näyttöä valittaessa.

Työskentelyssä pyritään normaaliin perustutkintotason joutuisuuteen sekä mahdollisesti sovittuihin valmistumisaikoihin.Näyttöympäristö
Näyttö voidaan suorittaa korjaamossa tai huoltokohteessa esimerkiksi työssäoppimispaikalla tai oppilaitoksen opetuskorjaamossa. Työskentelypaikka on varustettu sellaisella nosturilla tai sellaisilla keventimillä, mittavälineillä ja työkaluilla, että hydrauliikka- ja pneumatiikkalaitteiden huolto- ja korjaustoimet voi tehdä asianmukaisesti ja helposti. Saatavilla on kyseisen näyttökohteen korjausta ja huoltoa käsittelevää kirjallisuutta tai muu vastaava mahdollisuus hankkia tarvittavaa tietoa. Raskaiden komponenttien, kuten hydraulisylintereiden ja suurten pumppuyksiköiden, irrottamisessa ja siirtämisessä opiskelija voi käyttää apulaista. Apulaisena voi olla esimerkiksi työpaikkaohjaaja. Opiskelijalle varataan mahdollisuus keskustella asiakkaan kanssa vian diagnosoinnista ja korjaussuunnitelman laadinnasta.
Näytön antaminen edellyttää, että järjestelmien kunnon määrityksessä käytettävät mittaus- ja testauslaitteet ovat niin sanottuja yleismittalaitteita, kuten painemittareita. Samoin kaikkien työssä tarvittavien työkalujen tulisi olla opiskelijalle entuudestaan tuttuja.

Jäteöljyn ja öljyjätteiden käsittely on järjestetty asianmukaisesti.


Työskentelypaikalla on mahdollisuus järjestelmästä irrotettujen komponenttien, esimerkiksi sylinterien, venttiilien tai pumppujen korjaamiseen.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä opiskelijan kykyyn huolehtia työturvallisuuteen kohdistuvista erityistoimista, jotka liittyvät esimerkiksi raskaiden ja moninivelisten puomistojen ja niihin rinnastettavien rakenteiden tukemiseen.

Näytön arviointi


Arvioinnin kohteet

Arviointikriteerit

TYYDYTTÄVÄ (T1)

HYVÄ (H3)

KIITETTÄVÄ (K5)

Opiskelija

Opiskelija

Opiskelija

Työprosessin hallinta

toimii ohjeiden mukaan.

hankkii, korjaussuunnitelman saatuaan, työssä tarvittavat varaosat ja tarvikkeet sekä vaihtaa järjestelmään kuuluvia osia.

hankkii, korjaussuunnitelman laadittuaan, työssä tarvittavat varaosat ja tarvikkeet sekä vaihtaa järjestelmään kuuluvia osia.
kehittää työssään työmenetelmiä tilanteiden mukaan ja arvioi niiden toimivuutta


Työtehtävän hallinta

tuntee oikeiden öljylaatujen ja öljymäärien merkityksen ja käyttää tiivisteitä ja tiivistemateriaaleja oikein.
suorittaa venttiilin vaihdon valmistajan ohjeiden mukaan.

vaihtaa paineletkun työturvallisesti annettujen ohjeiden mukaan.


paikallistaa osia kaavioita apuna käyttäen.
palauttaa työvälineet käytön jälkeen paikoilleen.

valitsee työhönsä soveltuvat työmenetelmät ja työvälineet sekä käyttää niitä oikein.

tekee ja vaihtaa paineletkun työturvallisesti annettujen ohjeiden mukaan.


valitsee yhteistyössä työssä tarvittavat varaosat ja vertaa niitä alkuperäisiin.

huolehtii työvälineiden kunnosta ja palautuksesta.
tarkastaa, huoltaa ja korjaa hydrauliikka- tai pneumatiikkajärjestelmään syntyneen vian.

määrittää järjestelmässä esiintyvät perushäiriöt tarkoitukseen soveltuvilla laitteilla.Työn perustana olevan tiedon hallinta

ymmärtää hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien periaatteet ja erityispiirteet huollon kannalta.

selittää järjestelmien painetta tuottavien ja rajoittavien komponenttien toiminnan.
luokittelee, vertailee ja jäsentää hankkimaansa tietoa, esimerkiksi paineilmalaitteiden korjaukseen liittyviä viranomaismääräyksiä.
käyttää edellä mainittua tietoa määritellessään järjestelmien mekaanista kuntoa.

hallitsee opintokokonaisuuden sisältöön liittyvän keskeisen tiedollisen aineiston, esimerkiksi erilaisten hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmien rakenteet ja niihin kuuluvien, toiminnan kannalta keskeisimpien laitteiden toiminnat.

hyödyntää käytettävissä olevia tietolähteitä, kuten korjaamokirjallisuutta, ja valitsee esimerkiksi oikeat valmistajan huolto- ja korjausohjeet järjestelmäkaavioineen.
Työturvallisuuden hallinta

noudattaa työturvallisuusohjeita.

ottaa työssään huomioon työturvallisuuden ja noudattaa työturvallisuusohjeita, esimerkiksi valmistellessaan ajoneuvoa nostoa varten.
huolehtii työpaikkansa siisteydestä.


esittää työturvallisuutta parantavia muutoksia ja tekee ehdotuksia.

Kaikille aloille yhteinen ydinosaaminen

osaa ratkaista syntyneet ongelmat itse.

noudattaa sovittuja työaikoja.käyttää hyväksi aiemmin opittua, esimerkiksi järjestelmäkaavioita tutkimalla.

arvostaa omaa ammattitaitoaan.
tiedostaa ja huomioi erilaiset viranomaismääräykset, jotka koskevat esimerkiksi painesäiliön korjausta.


Yhteiset painotukset

tietää jätehuollon merkityksen ja osaa käyttää työpaikan jätehuoltoa

tietää laadukkaan työn merkityksen, esimerkiksi varmistamalla ajoneuvon liikenneturvallisuuden korjauksen jälkeen.
lajittelee ja kierrättää korjaamolla syntyvän jätteen.
ymmärtää oleellisen vieraskielisestä, järjestelmää koskevasta korjausohjeesta.
huolehtii omasta ja muiden turvallisesta työskentelystä esimerkiksi varmistaen nostot. Hän huomioi työpaikan terveellisyyteen ja turvallisuuteen liittyviä asioita.


edistää kestävän kehityksen periaatetta kehittämällä korjaamon lajittelu- ja kierrätysjärjestelmiä.
osaa esimerkiksi maasto-olosuhteissa tapahtuvan raskaan hydraulisylinterin irrotuksen työturvallisesti ja öljyjen käsittelyn ympäristöystävällisesti.
Yüklə 1,14 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   42
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə