Karademir mantolamaYüklə 35,32 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü35,32 Kb.
#30907KARADEMİR MANTOLAMA

Hamza KARADEMİR – 0530 542 24 95

Bademlik Mah. Baruthane Sokak No : 106/6 Keçiören/ANKARA – www.karademirmantolama.com

DIŞ CEPHE  ISI İZOLASYONU ve BOYA UYGULAMASI  SÖZLEŞMESİ

 


MADDE 1- TARAFLAR ve AMAÇ

  Bu sözleşme, bir taraftan ………………………………………. (Bundan böyle İşveren olarak anılacaktır.) ile diğer taraftan Karademir Mantolama (Bundan böyle Taşeron olarak anılacaktır.) arasında, sözleşme konusunu teşkil eden iş ile ilgili haklar, yükümlülükler ve diğer her türlü münasebetleri düzenlemek için aşağıdaki şartlar dahilinde tanzim, kabul ve imza edilmiştir.


MADDE 2 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

Bu sözleşmenin konusu; İşveren tarafından ……...…………………………………………… Bölgesinde yapılacak olan …………………………………………… ile ilgili olarak,


İşverenin vereceği Projeler ve Proje ölçütleri ile talimatlarına uygun şekilde:

 1. Cephelerde 5 cm XPS levhalarla ısı izolasyonun yapılması

 2. Mevcut ısı izolasyonu üzerine filli boya uygulaması işçiliğinin madde 5 de yazılı bedellerle yapılması işidir.


MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN YAPIM ŞARTLARI

Taşeron tarafından yapılacak hizmetlerin kapsamı: (5cm XPS Isı İzolasyonu ve boya yapılması) 1. Cephelere iskele kurulması

 2. 5 cm kalınlığındaki XPS levhalar yapıştırma yolu ile şaşırtmalı olarak cepheye tutturulacak.

 3. Metrekareye 6 adet gelecek şekilde dubellenecektir.

 4. Tüm köşelere fileli köşe profili konulacaktır.

 5. 160 gramlık sıva filesi 10 cm binili olacak şekilde ısı izolasyonu sıva harcı ile cepheye tutturulacaktır. Daha sonra 2.kat sıva yapılarak yüzey boyaya hazır hale getirilir.

 

Filli Boya Yapılması:

 1. Seçilecek renge uygun1 kat astar uygulaması yapılacak.

 2. Daha sonra 1 kat filli boya yapılarak boya uygulama işi tamamlanacaktır.


MADDE 4 - SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN ÖLÇÜ ESASLARI

 1. Mantolama ve boya yapılacak alanlar ölçülecek tir,

 2. Ölçü biri mi M² dir.

 

MADDE 5 - SÖZLEŞME KONUSU İŞLERİN FİYATI

Madde 3 teki yapım şartları ve Madde 4 teki ölçü esaslarına göre hesaplanacak imalatın birim uygulama fiyatları ve keşif metrajlarına göre işin tutarı aşağıda belirtilmiştir:

5 cm XPS Isı izolasyonu ve boya uygulaması ( malzeme + işçilik) ………………………… TL /M² dir.

MADDE 6 - YUKARIDAKİ ESASLARA GÖRE İŞİN YAKLAŞIK BÜTÇESİ

Madde 3’te detaylı olarak maddeler halinde ifade edilmiş olan işlerin yaklaşık metrajları ve bütçeleri aşağıda verilmiştir: 1. Dış cephe  mantolama boya metrajı ve buna ait tutar :…………………………………………………TL’dir

 2. Çatıdaki kırılan kiremitlerin değişimi, mahyaların harçlanması, bacaların tamiratı :………………TL’dir.

 3. Olukların ve yağmur inişlerini değişimi :…………………………………………………TL’dir.

 4. Balkon, pencere demirleri ile bahçe demirleri boyanması :…………………………………………………TL’dir.

 5. Bina giriş kapısı değişimi :…………………………………………………TL’dir.

 6. Pencere söveleri ve mermerleri yapımı :…………………………………………………TL’dir.

 7. Merdiven başı boyası :…………………………………………………TL’dir.

 8. Çevre düzenleme yapılması :…………………………………………………TL’dir.

Toplam :…………………………………….TL’dir.
MADDE 7 - İŞLERİN YAPILMASINDA UYULACAK ESASLAR

Bu sözleşme konusu işlerin yapılmasında Taşeron, 1. Onaylı Uygulama ve Detay projelerine,

 2. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Genel  Şartnamesine,

 3. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Teknik ve Özel Şartnamelerine,

Türk Standartları Enstitüsü Şartnamelerine, Uygun olarak çalışılacak ve birinci sınıf işçilik ile iş  yapılacaktır

 

MADDE 8- YER TESLİMİ – İŞİN SÜRESİ – İŞE BAŞLAMA  

Taşeron, işverene ait yukarıda detaylandırılmış dış cephe mantolama boya işlerini, …………… gün/ay içersinde işverene, sözleşme koşullarına uygun olarak teslim edecektir.
MADDE 9- ÖDEME  

 

Madde 6 deki bütçenin ödeme şekli:

Tarafların karşılıklı anlaşması sonucunda yarısı peşin diğer yarısı eşit taksitlere bölünerek ödenecektir.
MADDE 10- İŞİN KONTROLU

İmalatın kontrolü için işveren yapımın her aşamasında yapım şeklini elemanları vasıtası ile kontrol ettirebilir.


MADDE 11- YÜKLENİCİNİN SORUMLULUĞU ve KAZALAR

Taşeron, Sözleşme ve projelerde yer alan, iş ile ilgili teknik şartname hükümleri gereğince yapacağı iş için kendisine verilen projelere göre yapacağı imalatın her aşamasından tüm malzeme, nakliye ve montaj esnasında olabilecek her türlü hasardan sorumludur.

Taşeron “İmalat ve montaj İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü” hükümlerini yerine getirmekle yükümlüdür.

Taşeron, bu iş için istihdam edeceği personelin çalışmaları sırasında olabilecek iş kazası sonucu meydana gelebilecek ölüm, bedeni ve maddi zararlardan bizzat sorumludur.

Taşeron montajın başlangıcından bitimine kadar inşaat alanında, şantiye sahasında, yasalar, tüzükler ve şartnamelerde yazılı olan tüm emniyet ve sağlık tedbirlerini almak zorundadır.

Taşeron, montaj sırasında mevcut alt ve üst yapılar ile tüm taşınır ve taşınmaz mallara zarar vermemek için gerekli önlemleri alacaktır. Alınan önlemlere rağmen meydana gelebilecek tüm hasarlar ile üçüncü şahıslara verilebilecek zararlardan Taşeron tek başına sorumludur.

Ayrıca Taşeron çalışanlarının üçüncü kişilere vereceği zararlardan dolayı doğacak cezai ve hukuki sorumluluklardan da sorumludur.

İşveren, yukarıda sayılan olaylar nedeniyle sorumlu tutulamaz.MADDE 12- İŞVERENİN SORUMLULUKLARI

Ödeme temrinlerine uyması

 1. İşveren inşaat sahasını montaj gününde malzeme ve araçların girebilmesi için ve iş emniyeti açısından boş ve iş güvenliği şartlarına uygun hazırlayarak taşerona teslim edecektir.

 2. Uygulama sırasında kullanılacak olan su, elektrik, vb. her türlü sarf  malzemesi İşveren tarafından temin edilecektir.

 

MADDE 13- YÜKLENİCİNİN ÇALIŞTIRACAĞI İŞÇİLER VE İŞÇİ HAKLARI:

Çalışanların özlük hakları öncelik taşımaktadır. Bu nedenle Taşeron, çalıştırdığı işçilerini SSK’ya kaydettirecek, ücretlerini aylık bordrolarla zamanında ödeyecektir. Taşeron ücretlerden yapılan stopaj kesintileri ile aylık SSK primlerini zamanında Vergi Dairesi ve SSK’ya yatıracak ve bu işlemlere ait belgelerin  fotokopilerini İşveren’e verecektir.

  SSK primi ve KDV m² fiyatına dahil değildir.
MADDE 14- KULLANILACAK  MALZEME

Sözleşme kapsamında yapılacak işlerde TSE standartlarına uygun olarak üretilmiş birinci kalite malzemelerden olacaktır.


MADDE 15- FİYAT ÜCRET ve VERGİLERLE RESİMLERDEKİ ARTIŞLAR

Sözleşmenin imzasından sonra meydana gelebilecek malzeme, işçilik veya benzeri bir fiyat artışı için Taşeron’a herhangi bir fiyat farkı ödenmeyecektir.


MADDE 16-  GECİKME CEZASI

Gecikme cezası %0.6 olup, yukarıdaki koşullara uyulmaması durumunda işveren tarafından taşeronun hak edişinden kesilecektir.


MADDE 17- KANUNİ ADRESLER VE TEBLİGAT
İşveren : ……………………………………………..

Taşeron : Karademir Mantolama


Taşeron’ un yukarıdaki adresine yapılan tebligatlar bizzat kendisine yapılmış sayılacaktır.
MADDE 18 - SON MADDE
Bu Sözleşme, bu madde dâhil 18 (Onsekiz) madde ve 1 (bir) nüsha olarak tanzim edilmiş, taraflarca okunarak  ......./ ......./201…..  tarihinde imzalanmıştır.

İŞVEREN                                                            TAŞERONKarademir Mantolama


Yüklə 35,32 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin