Karpuzlu İlçe Milli Eğitim MüdürlüğüYüklə 1,52 Mb.
səhifə3/14
tarix22.01.2019
ölçüsü1,52 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Tablo: 18 İl Milli Eğitim Müdürlüğü Gelir-Gider Durumu


KALEMLER

2011

2012

2013

2014

GELİRLER

Önceki Yıldan Devir

-

-

-

-

İl Özel İdaresi (76/b)

-

-

-

-

İl Özel İdaresi Ek Bütçesinden Aktarılan

-

-

-

-

Halk Katkısı (76/g)

-

-

-

-

Diğer Gelirler (76/d,e,f,h,i,j)

-

-

-

-

Bakanlıkça Tahsisi Öngörülen Ödenekler (76/a)

-

-

-

-
Milli Eğitim Koruma Güçlendirme Derneği

-

-

-

-

GELİRLER TOPLAMI

0

0

0

0

GİDERLER

YATIRIM GİDERLERİ

İnşaat Harcamaları

0

0

0

0

Büyük Onarım

0

0

0

0

Diğer Harcamalar


0


0

0

0

CARİ GİDERLER

Bina Küçük Onarım

0

0

0

0

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları (03.2)

12.416,58

21.459,73


25.667,29


106.796,20Hizmet Alımları (03.5)

12.196,08

14.658,03

194.716,39

851.826,64

Menkul Mal, Gayri Maddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri (03.7)

-

-

-


-


Mamul Mal Alımları (06.1)

-

-

9.999,91

7.498,20

GİDERLER TOPLAMI

24.612,66

36.117,76

230.83,59

966.121,04

Tamamı okullarda olmak üzere, toplam 3 adet lojman bulunmaktadır.


Şekil…Tablo : 20 Yaygın Eğitim Kurumlarının Kurum - Öğrenci ve Öğretmen Durumu (2013 - 2014 Öğretim Yılı)


KURUM TÜRÜ

Kurum Sayısı

Derslik Sayısı

Kurs
Grup
Sayısı


Toplam Öğrenci Sayısı

Toplam Öğretmen Sayısı

T

E

K

T

E

K

Halk Eğitim Merkezi

1

2

254

6.699

3.068

3.631

139

71

68

Mesleki Eğitim Merkezi

-

-

-

-

-

-

-

-

-

GENEL TOPLAM

1

2

254

6.699

3.068

3.631

286

198

88


Tablo: 21 Taşımalı Eğitim İlkokul ve Ortaokula Ait Bilgiler (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)İLÇE GENELİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ

İlçe Geneli Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı

455

İlçe Geneli Yemek Maliyeti (TL)

211.871,05 TL

İlçe Geneli Taşınan Öğrenci Sayısı

455

İlçe Geneli Taşıma Maliyeti (TL)

446.954,25 TL

İlçe Geneli Yemek + Taşıma Toplamı (TL)

658.825,30 TL

Bir Öğrencinin Bir Yıllık Toplam Taşıma Maliyeti (TL)

1.447,97 TLENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TAŞINMASI

İl Geneli Taşınan Engelli Öğrenci Sayısı

0

Bir Yıllık Taşıma Maliyeti (TL)

0

Bir Öğrencinin Bir Yıllık Toplam Taşıma Maliyeti (TL)

0


Tablo: 22 Taşımalı Eğitim İmam Hatip Ortaokulu ve Ortaöğretime Ait Bilgiler (2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı)

İLÇE GENELİ 2013-2014 ÖĞRETİM YILI EYLÜL-HAZİRAN DÖNEMİ

İlçe Geneli Yemek Yiyen Öğrenci Sayısı

128

İlçe Geneli Yemek Maliyeti

40.088,28 TL

İlçe Geneli Taşınan Öğrenci Sayısı

128

İlçe Geneli Taşıma Maliyeti

126.857,00 TL

İlçe Geneli Yemek + Taşıma Toplamı

166.945,28 TL

Bir Öğrencinin Bir Yıllık Toplam Taşıma Maliyeti

1.304,26 TL

Karpuzlu İmam Hatip Ortaokulu’na 32 öğrenci, Karpuzlu Anadolu Lisesi’ne 96 öğrenci taşınmış ve yemek verilmiştir. Kayıtların geç bitmesi nedeniyle, İmam Hatip Ortaokulu ile ortaöğretim ihaleleri birlikte yapılmıştır.

İlçemizde FATİH projesi kapsamında, Karpuzlu Anadolu Lisesi’nde, 17 sınıfta etkileşimli tahta ve internet ağ alt yapısı kurulmuş; 49 öğrenciye tablet bilgisayar dağıtılmıştır.

İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğü’nde yazışmalar, DYS (Doküman Yönetim Sistemi) üzerinden yapılmaktadır. DYS’den yazılan yazılar, Kurum-Net üzerinden, Müdürlüğümüze bağlı Okul ve Kurumlara gönderilmektedir. E-evrak sistemiyle zaman kaybının ve kâğıt israfının önüne geçilmiştir.

Bakanlığımızın kurmuş olduğu MEBBİS ile personel işlemleri, TEFBİS ile okul/kurum gelir-gider işlemleri, e-okul ile öğrenci işlemleri, taşımalı modülü ile taşımalı işlemleri, okul sütü modülü ile de ilkokul öğrencilerine dağıtılan süt işlemleri, İlçemizde elektronik ortamda yürütülmektedir. İlimiz bütün okul ve kurumlarında internet bağlantısı bulunmakta olup MEBBİS, TEFBİS, e-okul iş ve işlemleri bu bağlantı üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, resmi ve özel tüm okullarımız, öğretmenevleri, rehberlik araştırma merkezi müdürlükleri, mesleki eğitim merkezi, halk eğitim merkezi müdürlükleri bünyesindeki öğrenci, çalışan vb. verileri bir bütün olarak görebilmek amacıyla e-istatistik çalışması başlatılmıştır. E-istatistik çalışması ile öncelikle bir veri tabanı oluşturulmuştur. Okul ve kurumlardan istenilecek olan veri başlıkları belirlenerek sistem üzerinden okul ve kurumların istatistikle ilgili verilerinin girişi sağlanmıştır.

 • 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun kamudaki Stratejik Yönetim anlayışının gelişmesine sağladığı katkı,

 • Eğitimin merkezi yönetim anlayışından yerinden yönetim anlayışına doğru kayması,

 • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik süreci ve eğitim alanında Avrupa Birliği Müktesebatına uyum çalışmaları,

 • 4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda yenilenmesi,

 • Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımının uygulanması,

 • Eğitimde yerinden yönetim anlayışına doğru bir ivmenin hız kazanması,

 • Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasının kalkınma planında yer alması. “10.Kalkınma Planı-Sayfa 33 / 2.1.1 Eğitim/ c bölümü / 146. Madde”

 • Çok fazla okul türünün olması- “10.Kalkınma Planı-Sayfa 33 / 2.1.1 Eğitim / c bölümü / 145. Madde”

 • İstihdam için gerekli nitelikte ve becerideki eleman sayısının azlığı “10.Kalkınma Planı-Sayfa 33 / 2.1.1 Eğitim/ c bölümü / 144. Madde” Sayfa 34 / 2.1.1 Eğitim/ c bölümü / 158. Madde, Sayfa 34 / 2.1.1 Eğitim/ c bölümü / 160. Madde”

 • Eğitimin tüm kademelerindeki ders müfredatlarının çok sık değiştirilmesi,

 • Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma,

 • Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması.

Nüfus, ülkelerin kalkınmasında, tanıtılmasında doğal kaynakların işletilmesinde, üretim ve tüketim üzerinde son derece etkilidir. Ülkelerin kalkınması, siyasi ve kültürel etki alanlarını genişletebilmesi için gereklidir. Ülkelerde nüfus artışı, yerleşme, ulaşım, sanayileşme, eğitim, beslenme ve sağlık hizmetlerini doğrudan etkiler.

Nüfus ve nüfus yapısı sosyal yapının içerisinde önemli bir unsur olduğundan iyi bir planlama için gereklidir.

Karpuzlu ilçesi 2013 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre 11777 nüfusa sahiptir ve bu rakama göre Aydın nüfusunun % 1,15’ünü barındırmaktadır. Karpuzlu ilçe nüfusunun % 17.50’si ilçe merkez mahallelerinde, % 82.50’ı ise diğer mahallelerde yaşamaktadır. Bunun yanı sıra nüfus cinsiyet yapısı açısından incelendiğinde, 5876 erkek nüfus, 5901 kadın nüfus bulunmaktadır ve nüfusun eşit oranlarda dağılım gösterdiği dikkat çekmektedir. (TÜİK 2013 verileri)

Karpuzlu ilçe nüfusları incelendiğinde, ilçenin Tekeler mahallesinin nüfusu en yüksek mahalle olduğu, Tekeler mahallesini Yeni Mahalle, Ulukonak ve Gölcük mahallelerinin izlediği görülmektedir. İlçenin en az nüfusu barındıran mahallesi ise Mutluca mahallesidir. Aynı zamanda ilçenin uzaklık bakımından en uzak mahallesinin Meriçler (18 km) mahallesi olduğu görülmektedir.

Nüfusun yaş grupları ve cinsiyete göre dağılımını dikkate aldığımızda, Karpuzlu ilçesinde toplam (0-14 yaş) nüfusu genel nüfusun yaklaşık % 16.79’unu, (15-60 yaş) nüfusu genel nüfusun yaklaşık % 57.92’sini ve (60 ve üstü yaş) nüfusu ise genel nüfusun yaklaşık % 25.29’unu oluşturmaktadır. Bu durumu Aydın geneli ile karşılaştırdığımızda, (0-14 yaş) nüfus oranı (% 19.77) ve (15-60 yaş) nüfus oranı (% 64.17) Aydın genelinden daha düşük olmakla birlikte, (60 ve üstü yaş) nüfus oranı (% 16.05) Aydın genelinden yüksektir. (15-60 yaş) nüfus oranının Aydın ortalamasından düşük olması, ilçenin aktif nüfus açısından daha az olduğunu ve mevcut potansiyel iş gücünün Aydın ortalamasından düşük olduğunu göstermektedir.(TÜİK 2013 verileri) (60 ve üstü yaş) nüfus oranının da Aydın ortalamasından yüksek olduğu dikkat çekmektedir. Bu durum ise ilçenin ölüm oranının Aydın ortalamasından daha düşük, ortalama yaşam süresinin de ortalamadan yüksek olduğunu göstermektedir.


2013 yılında Karpuzlu ilçesinin yıllık nüfus artış hızı binde -3.39’dur.İl nüfus artışı binde 14,2’dir. 2007-2013 yılları arasındaki elde ettiğimiz verilere dayanarak nüfus yoğunluğunun düzenli olarak azaldığı gözlenmektedir. (TÜİK 2013 verileri).

Okuryazar nüfus oranı, bir ilin eğitim düzeyini ortaya koyan önemli bir göstergedir. Karpuzlu ilçe nüfusu okuma yazma durumu açısından değerlendirildiğinde % 96,80, genel nüfus okuma yazma oranı ile Aydın ortalamasının (%96,79) üzerinde değerler almaktadır. (15 yaş üzeri hesap edilmiş, ulaşılmayan nüfus ve yabancılar hesaplamaya dâhil edilmemiştir.(TÜİK 2013 verileri )

Aynı zamanda bir bölgenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili ipuçları veren kriterlerin başında gelen kadın nüfus okuma yazma oranları açısından Karpuzlu ilçesi incelendiğinde de % 94.99’luk oranla % 94,76 olan Aydın ortalamasından yüksek değer aldığı görülmektedir. (TÜİK 2013 verileri )

Karpuzlu ilçesi hem Aydın genel nüfusu hem de kadın nüfusu okuryazarlık oranı açısından Aydın ortalamasından yüksek değerler alsa da Aydın sıralamasında daha üst sıralarda yer alması açısından toplumsal gelişme araçlarından en önemlisi olan okuma yazma konusunda kapsamlı çalışmalar gerçekleştirilmesi gerekir.


İl nüfusunun mezuniyet durumu verileri gelişmişlik göstergesi olması açısından okuryazarlık durumu kadar büyük öneme sahiptir. Karpuzlu ilçesinin nüfus mezuniyet durumu incelendiğinde Karpuzlu ilçesinin büyük çoğunluğunun (% 46,37) ilkokul mezunu olduğu dikkat çekmektedir. Bunu % 19,05 ile ilköğretim ve ortaokul mezunu nüfus, % 6,33 ile lise veya dengi okul mezunu nüfus oranı takip etmektedir. Yüksekokul veya fakülte mezunu nüfus oranının ise % 2,64 olduğu görülmektedir. Bu oranlar Aydın ortalaması ile karşılaştırıldığında, yakın değerler olduğu izlenmektedir. Karpuzlu ilçesi ilkokul mezunu nüfus oranı Aydın ortalamasından (% 35,70) fazla iken, ilköğretim, ortaokul veya dengi okul, lise veya dengi okul ve yüksekokul, yüksek lisans, doktora mezunu nüfus oranları Aydın ortalamasının altında kalmaktadır.(TÜİK 2013 verileri)

Spor sağlıklı, mutlu, güçlü, ahlaklı, sosyal açıdan aktif, sorumluluk duygusu yüksek bireylerin yetişmesine olanak sağlar. Bunun yanında bireylerin kazanma ve kaybetme durumlarına uygun davranış geliştirmeleri fairplay ve daha birçok konuda kişilik gelişimlerine olumlu katkıda bulunur. Spor yapan çocukların sinir, kas koordinasyonları daha güçlü olduğu için, eğitim ve sosyal yaşantılarında daha verimli ve başarılı olurlar.

Karpuzlu ilçesi spor istatistiklerine baktığımızda lisanslı sporcu sayısının 202, kulüp sayısının 3, antrenör sayısının 7 olduğu görülmüştür. Spor etkinliklerinin mekânsal altyapısı ildeki spor olanakları açısından önemli bilgiler vermektedir. Bu doğrultuda değerlendirildiğinde 1 adet suni çim futbol sahası, 2 adet halı saha, bulunduğu görülmektedir. (Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2013 verileri)

İlçede en yoğun gerçekleştirilen spor faaliyetlerinin başında futbol gelmektedir. Futbolu, futsal voleybol, basketbol, atletizm ve masa tenisi sporları izlemektedir.

İlimiz kültür-sanat etkinlikleri, antik kültürel mirası, müze ve ören yerleriyle ülkenin kültürel varlıklar açısından gelişmiş illeri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. İlin önemli zenginlikler sergileyen geleneksel kültürü, adetleri, şivesi, efeleri önemli kültürel mirasları olarak günümüze kadar süregelmiştir.

Karpuzlu Halk Eğitimi Merkezi’nde sergi, kurs, seminer gibi kültürel etkinlikler düzenlenmektedir. Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin ilçemizde açmış olduğu kültür merkezinde çeşitli kurslar düzenlenmektedir.


Karpuzlu’da 1 ilçe entegre hastanesi ve 2 aile sağlığı merkezi bulunmaktadır.
Karpuzlu ilçesinde toplamda 8 sivil toplum kuruluşu ve 9 dernek bulunmaktadır ve Aydın’da kurulmuş dernek ve sivil toplum kuruluşlarının %1.3’ünü bünyesinde barındırmaktadır. İlçede bulunan sivil toplum kuruluşları ve derneklerin toplam üye sayısı 74.052’dir.

Karpuzlu ilçesine ilişkin öncelikli çevre sorunlarına bakıldığında su kirliliğinin ilk sırada yer aldığı görülmektedir. İlçede atık sulardan kaynaklanan kirliliğin temel etmenleri arasında yerleşim yerlerinde evsel nitelikli atık suların arıtılmaması, kanalizasyon şebekesinin olmaması ya da yetersiz olması, küçük sanayilerde toplu arıtmanın olmaması, foseptik atıklarının vidanjörlerle çekilerek gelişigüzel boşaltılması yer almaktadır. Bu durum alıcı ortamlarda suyun fiziksel ve kimyasal yapısında değişiklik meydana getirmekte ve canlı hayatını tehdit etmekte, haşere ve zararlı canlıların üremesine neden olmakta, içme ve kullanma suyu rezervine karışarak halk sağlığını tehdit etmektedir .(Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2014)


Son dönemde mevcut maden işletmelerinin atıklarının Karpuzlu Çayı üzerinde yarattığı kirliliğin tehlikeli boyutlara ulaştığı, çaydaki canlı hayatının tehdit altında olduğu ifade edilmektedir.

İlçede ikinci önemli çevre sorununun ilçede katı atık arıtma tesisinin olmamasıdır. Katı atıkların yakılarak yok edilmesi hem görüntü, hem hava hem de çevre kirliliğine yol açmaktadır.

Karpuzlu ilçesi coğrafi yapısı nedeni ile tarım ve hayvancılığa dayalı bir ekonomiye sahiptir. Çalışan nüfusun yaklaşık %95’i çiftçidir. Arazi yapısı nedeniyle polikültür tarıma elverişli olan ilçede bağ, bahçe yetiştiriciliği ön plandadır. Ayrıca hayvancılık yapılmaktadır. İlçede, zeytin, pamuk, tütün, mısır, buğday, yer fıstığı, susam ve sebze çeşitleri üretilmektedir

 

Hayvancılık olarak ilçede süt inekçiliği ve arıcılık gelişmiştir. Yoğun olarak sebze üretimi yapılmaktadır. Son dönemlerde ise seracılığa geçilmiştir.Aydın’da üretilen tarım ürünlerinin miktar olarak sıralamasında 3. Sırada olan biberin %60,9’u Çine ve Karpuzlu’da üretilmiştir. Aydın Tarım Master Planı’ndaki verilere göre, Karpuzlu ve Çine’den oluşan II. Alt Bölge’de en fazla üretimi yapılan sebzeler biber, karpuz, domates ve patlıcandır.

 

Aydın’da üretilen balmumunun %18’ini üreten Karpuzlu İlçesi, balmumu üretiminde Çine’den sonra 2. sırada yer almıştır.


İlçe toprakları sanıldığı kadar verimli değildir. Büyük Karpuzlu Ovası'nın verimi ancak çevresindeki köylere yetebilmektedir. Uzun yıllardır pamuk ve mısır ekimi yapılmasına rağmen, sulama sorunu nedeniyle yeterli verim elde edilemediğinden halk, alabileceği ürünü alamamıştır. Yeni bitirilen Yaylakavak Barajı sayesinde halk bir nebze olsun huzura kavuşmuştur. Köylerinin yolları düzgündür. Halk ilçe ile sıkı ilişkiler içindedir. Ancak sanatsal ve kültürel etkinliklere rastlanmamaktadır.

Tarıma bağlı olan yaşam, yine tarımda ilerleme kaydedilememesi yüzünden modernize olamamıştır.
Karpuzlu’da bitkisel üretimde en çok katma değer yaratan ürünler; yaş sebze, zeytin, mısırdır. 2013 yılında 35062 ton zeytin, 8068 ton sebze, 6667 ton tahıl üretimi yapılmıştır. 128 tonda meyve, içecek ve baharat bitkileri üretilmiştir.
Karpuzlu’nun toplam tarım alanı 149.700 dekardır. Bunun 20.747 dekarı tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin ekilen alanı, 2827 dekarı sebze bahçeleri alanı, 120.396 dekarı meyveler, içecek ve baharat bitkilerinin alanı, 5730 dekarı da nadas alanıdır. (TUİK 2013 verileri)
İlçemizde organik zeytin üreticiliği yapılmaktadır. Organik zeytin üretiminin desteklenmesi amacı ile Karpuzlu Organik Zeytin Üreticileri Birliği Kurulmuştur.

Karpuzlu ilçesi hayvancılık istatistiklerine bakıldığında, büyükbaş hayvan sayısının 27033, küçükbaş hayvan sayısının 9997, kovan sayısının 43740 ve kümes hayvanı sayısının 1982 olduğu görülmektedir. Ayrıca ilçemizde 1 adet mandıra bulunmaktadır.

Karpuzlu Sanayi Odası üyesi 387 iş yerinde 547 kişi istihdam edilmektedir.  İlçemizde faaliyette olan 1 Sanayi Bölgesi bulunmaktadır.

Karpuzlu ilçesinden çeşitli illere; yaş sebze ve meyveler, salamura zeytin, zeytinyağı konserve, işlenmiş incir gibi tarımsal ürünler, yer altı servetleri feldspat, kuvars gönderilmektedir. İlçemizde 1 adet lokum fabrikası bulunmaktadır.

2012 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen Hane halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması sonuçlarına göre Türkiye genelinde hanelerin %47,2’si evden İnternete erişim imkânına sahiptir. Bu oran 2011 yılının aynı ayında %42,9’dur. Evden İnternete erişim imkânı olmayan hanelerin %27,6’sı evden İnternete bağlanmama nedeni olarak İnternet kullanımına ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir.

İnternet erişim imkânı olan hane oranı kentsel yerlerde %55,5 iken, kırsal yerlerde %27,3’tür. İstatistikî Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) Düzey-1’e göre %60,5 ile TR1-İstanbul, %49,7 ile TR2-Batı Marmara, %60,6 ile TR4-Doğu Marmara, %57,5 ile Aydın ilinin de içinde bulunduğu TR5-Batı Anadolu bölgesinde İnternet erişim imkânı olan hane oranı Türkiye ortalamasının üzerindedir.


Bilgisayar ve İnternet kullanım oranları 16-74 yaş grubundaki erkeklerde %59 ve %58,1 iken, kadınlarda %38,5 ve %37’dir. Bilgisayar ve İnternet kullanımı kentsel yerlerde %57,8 ve %56,6, kırsal yerlerde ise %27,6 ve %26,4’tür. İBBS Düzey-1’e göre bilgisayar ve İnternet kullanımının en yüksek olduğu bölge %62,2 ve %60,9 ile TR1-İstanbul bölgesidir. Bunu %58,6 bilgisayar ve %57,1 İnternet kullanım oranı ile Aydın ilinin de içinde bulunduğu TR5-Batı Anadolu bölgesi takip etmektedir.

Bilgisayar ve İnternet kullanım oranlarının en yüksek olduğu yaş grubu 16-24’tür. Bilgisayar ve İnternet kullanımı tüm yaş gruplarında erkeklerde daha yüksektir.


2011 yılı Nisan ile 2012 yılı Mart aylarını kapsayan son on iki aylık dönemde İnternet kullanan bireylerin kişisel amaçla kamu kurum/kuruluşları ile iletişimde İnternet kullanma oranı %45,1’dir. Bu oran önceki yılın aynı döneminde (2010 Nisan-2011 Mart) %38,9 idi. Kullanım amaçları arasında kamu kuruluşlarına ait web sitelerinden bilgi edinme %42,9 ile ilk sırayı almaktadır. (2013 TÜİK verileri-ilçe geneli istatistikleri verilmemiş.)
İlçemiz GZFT analizi, e-istatistik sistemine girilen ve okullardan elde edilen bilgilerden yararlanılarak hazırlanmıştır.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan bilgiler ile karşılaştırma yapılarak, İlçemizin güçlü ve zayıf yönleri belirlenmiştir.

İlimiz Milli Eğitim Müdürlüğünce oluşturulan e-İstatistik Sistemine, okul ve kurumlarımızca düzenli bilgi girişi yapılarak, sistemin güncel tutulması sağlanmaktadır. Sistem üzerinden, her okul ve kurum kendi verilerine, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzde, tüm okul ve kurumların verilerine ulaşmaktadır.Okullaşma oranımız tüm okul türlerinde, Aydın il ortalamasının üzerinde yer almaktadır.
 • GÜÇLÜ YÖNLER

Beşeri Kaynaklar

 • 1-Okullaşma oranımızın okulöncesi, ortaokul, ortaöğretim okullaşma oranının, Aydın ortalamasının üzerindedir. (TÜİK ve MEB verileri 2013-2014 eğitim-öğretim yılı), • İlçemiz

 • İlimiz

 • Okulöncesi

 • 3-5 yaş grubu

 • % 0

 • % 31,93 • 4-5 yaş grubu

 • %0

 • % 43,18 • 5 yaş grubu

 • % 6,25

 • % 52,31

 • İlkokulda

 • %100

 • %99.80

 • Ortaokul

 • %100

 • % 96.38

 • Ortaöğretim (Tümü)

 • %100

 • % 80.05

 • Ortaöğretim (Lise)

 • % 75,65

 • % 41,81 • 2- Öğrenci disiplin durumu (İlgili Birim Verileri /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu), • Ortaokul Disiplin Durumu

 • Ortaokul

 • % 0,00

 • İmam Hatip Ortaokulu

 • % 0,00
 • Ortaöğretim Disiplin Durumu

 • Ortaöğretim

 • % 3,25
 • 3-İlçemizdeki derslik başına düşen öğrenci sayısının anasınıfında 17.6, ilkokulda 14.30, ortaokulda 14.68, ortaöğretimde 11.08 (Ortalama 14.20)

 • 4-Sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı, İl’de 12,35 iken, İlçemizde çok daha düşüktür. (2,44) • Ortaöğretim Sınıf Tekrarı Yapan Öğrenci Oranı

 • Ortaöğretim

 • % 2,44
 • 5- İlçemizde birleştirilmiş sınıf bulunmamaktadır.

 • 6- İlçemizde ikili eğitim yapan okul bulunmamaktadır.

 • 7-Takdir alan (% 5,69), teşekkür alan (% 25.2) öğrenci oranımızın olması,

 • Zayıfı olmayan öğrenci oranının (%37.72)olması (2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu göre),

Mali Durum

8- İlçemizdeki derslik başına düşen öğrenci sayısının anasınıfında 17.6, ilkokulda 14.30, ortaokulda 14.68, ortaöğretimde 11.08 (Ortalama 14.20)


Kurum Yapısı(Organizasyon Yapısı, İş Süreçleri, İç-Dış İle-tişim Bilgi Ağları, Yetki Çakışmaları, Paydaş-larla Etkileşimler, Yetki Dağılımı, İmza-Onay Süreçleri vb)

9-Öğrenci, öğretmen, veli gibi birçok başlıkta ihtiyaç duyulan verilere hızlı ve güncel olarak ulaşmak için E-istatistik sistemini kullanmamız,

10-Okul ve öğretmen performansını değerlendiren “Kalite Bizim İşimiz” çalışmasının hayata geçirilmesi,

11-Çalışmalarımızın okul web sitelerinde güncel olarak paylaşılması.

Kurum Kültürü(İletişim süreçleri, Karar Alma Süreçleri, Gelenekler ve Değerler vb)

12-İlçemizin, 2012, 2013 ve 2014 yıllarında YGS ve LYS sonuçlarına göre bir yükseköğretim kurumuna yerleşen öğrenci sayısının sürekli artış göstermesi

11- Sürekli devamsız öğrenci oranının %2,2olması.ZAYIF YÖNLER

Beşeri Kaynaklar

1- İlçemizdeki öğrenci devamsızlık durumu (e-istatistik,2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu)

İlkokul ve ortaokullarda sürekli devamsız bulunmadığından, sadece ortaöğretim devamsızlık durumu gösterilmiştir.


10 gün üzeri

Sürekli devamsız

Ortaöğretim devamsızlık durumu
30,22

%2,20
10 gün üzeri

Sürekli devamsız

Ortaöğretim devamsızlık durumu
30,22

%2,202- Açık liseye giden öğrenci oranının % 14.58 (sayısının 21) olması (e-istatistik,2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

3- Yüksek lisans yapan öğretmen sayısının 3, oranının % 9.41, doktora yapan öğretmen olmaması (e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu ),

4- Görevlendirme çalışan idareci oranının % 14.28 (sayısı 2) olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

5- Okul sporları lisanslı öğrenci oranının % 6.18 olması(Gençlik Hiz. ve Spor Müdürlüğü verileri/ Haziran 2014),

6- En az bir zayıfı olan öğrenci oranı %14,45 olması.(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

Mali Durum

7- Sportif etkinlikler için fiziki şartların(kapalı spor salonu) yeterli olmaması.

8-Öğretmenlere yönelik geliştirici ve eğitim-öğretimin niteliğini arttırıcı hizmet içi eğitim faaliyetlerine yer verilmemesi.

9- Okullar arasında yeterli rekabet ortamının bulunmaması.

10-Sosyal, kültürel ve bilimsel faaliyetlerin yapılabileceği alanların yetersizliği,

11- Okullarda oyun alanlarının azlığı,

12-Taşımalı eğitim kapsamında taşınan ilkokul öğrenci oranının % 51,06, ortaokul öğrenci oranının % 51,98;ortaöğretim öğrenci oranının %78,05 (e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),Kurum Yapısı(Organizasyon Yapısı, İş Süreçleri, İç-Dış İletişim Bilgi Ağları, Yetki Çakışmaları,Paydaşlarla Etkileşimler, Yetki Dağılımı, İmza-Onay Süreçleri vb)


13-Müstakil bir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binamızın olmaması

14-İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü SMS sisteminin olmaması.

15- Acil istenen yazılardan dolayı yazışma yükünün artması,

16-TÜBİTAK destekli projelere başvuru olmaması.

17-AB ,Comenius, Leonardo da Vinci, Grundtving projelerine katılımın olmaması.

1-Öğretmenler ve diğer personel tarafından tercih edilir bir ilçe olması,

2- İlçemizin zorunlu hizmet kapsamında yer alması.

3- Alinda antik kentinin ilçemizde bulunması

4- Velilerin eğitim-öğretime katkılarının olması,

5-Güney Ege Kalkınma ajansının varlığı,

6- Velilerimizin eğitim öğretime duyarlı olmaları,

7-Kurumumuzun merkezi bir yerde bulunması ve ulaşım probleminin olmaması,

8- E-okul Projesinin hayata geçirilmesi.

9- Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim merkezleri aracılığıyla yapılabilmesi,

10- İklim koşullarının eğitim öğretime engel teşkil etmemesi.

1- İlçemizdeki ücretli öğretmen oranının %9,76 olması, (e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

2-İlçemizdeki öğretmen ihtiyacı oranının % 11,60 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

3 -İlçemizde özel okul bulunmamaktadır.

4- Okul/kurumlarımızda hizmetli ihtiyaç sayısının 4 olması,

5- Tarım şehri olmasına rağmen, tarıma dayalı sanayinin gelişmemiş olması,

6- Annesi / babası vefat eden öğrenci oranının %0,87 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı sonu),

7- Annesi/babası şehit toplam öğrenci oranın % 0,00, annesi/babası gazi toplam öğrenci oranının %0,00 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

8-Annesi ve babası ayrı öğrenci oranının %2,61 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

9- Annesi /babası hükümlü toplam öğrenci oranın %0.40 olması (sayısı 5) (e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

10- Annesi okuma yazma bilmeyen öğrenci oranın %1.61, babası okuma yazma bilmeyen öğrenci oranımızın %0,17 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu)

11- İlçenin sürekli göç vermesi, genç nüfusun ilçede kalmaması.

12-Etkileşim tahtalı derslik oranının % 19.32 olması(e-istatistik /2013-2014 Eğitim-Öğretim yılı sonu),

13-Yaz mevsiminin erken gelmesi ve çok sıcak geçmesi,14- İlçemizin 1. derece deprem kuşağında yer alması,

Tablo: 24 Güçlü Yönler-Zayıf Yönler Temalar ilişkisi

Güçlü Yönler

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite

 1. Okulöncesi, ortaokul, ortaöğretim, ortaöğretimdeki okullaşma oranı.

 2. İlçemizdeki sürekli devamsız öğrenci durumu

 1. Öğrenci disiplin durumu,

 2. Sınıf tekrarı yapan öğrenci oranımızın Aydın ortalamasının altında olması,

 3. Takdir alan, teşekkür alan, hiç zayıfı olmayan öğrenci oranları,

 4. İlimizin, 2012 ve 2013 yıllarında YGS puan türlerindeki başarısı,
1.İl içi ve il dışı yer değiştiren öğretmen oranı

2. İlçemizdeki derslik başına düşen öğrenci sayısı

3.Öğrenci, öğretmen, veli gibi birçok başlıkta ihtiyaç duyulan verilere hızlı ve güncel olarak ulaşmak için E-istatistik sistemini kullanmamız,

4. Çalışmalarımızın web sitelerinde güncel olarak yayınlanması.


Zayıf Yönler

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite


 1. İlçemizdeki öğrenci devamsızlık durumu,

 2. Örgün öğretimden açık liseye giden öğrenci oranı,

 3. İlçemiz dışında öğrenim gören ortaöğretim öğrencisinin oranı.
1. En az bir zayıfı olan öğrenci oranı,

2. Okul sporları lisanslı öğrenci oranı.

 1. Okullarda oyun alanlarının azlığı,

 2. Taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrenci oranı,

 3. Görevlendirme çalışan idareci oranı,

 4. Yüksek lisans ve doktora yapan öğretmen sayısı,

 5. Acil istenen yazılardan dolayı yazışma yükünün artması.

 6. İlçemizde mesleki ve teknik eğitim kurumunun bulunmaması


Tablo: 25 Fırsatlar,Tehditler Temalar ilişkisi

Fırsatlar

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite

1-Velilerimizin eğitim öğretime duyarlı olmaları,

2- Kış şartlarının olumsuz geçmemesi ve yeryüzü şekillerinin eğitim-öğretimde aksaklığa yer vermemesi.

1- Mesleki eğitim uygulamaları için Organize Sanayi Bölgesinin varlığı,

2-İlimizin tarihi ve turistik yerlere yakınlığı.


1-Velilerin eğitim-öğretime katkılarının olması,

2-Öğretmenler ve diğer personel tarafından tercih edilir bir ilçe olması,

4- Her birimin ayrı bir şube müdürü olması,

6-Kurumumuzun merkezi bir yerde bulunması ve ulaşım probleminin olmaması,

7-Hizmetiçi eğitim faaliyetlerinin uzaktan eğitim merkezleri aracılığıyla yapılabilmesi,

8- Güney Ege Kalkınma ajansının varlığı.Tehditler

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite


1-İlçemizdeki özel okul bulunmaması

2-İlçemizde bağımsız anaokulunun bulunmaması,2-Yaz mevsiminin erken gelmesi ve çok sıcak geçmesi.

1- Annesi ve babası ayrı öğrenci oranı,

2- Annesi/babası şehit toplam öğrenci oranı,

3- Annesi / babası vefat eden öğrenci oranı,

4- Annesi /babası hükümlü toplam öğrenci oranı,

5- Annesi okuma yazma bilmeyen öğrenci oranı,

6-İlçemizin 1. derece deprem kuşağında yer alması.

1-İlçemizdeki ücretli öğretmen oranı,

2-İlçemizdeki öğretmen ihtiyacı oranı,

3- Etkileşim tahtalı derslik oranı,

4- Tarım şehri olmasına rağmen, tarıma dayalı sanayinin gelişmemiş olması,

5-Okul/kurumlarımızda hizmetli ihtiyaç sayısı.

Güçlü yönlerdeki okullaşma oranları, öğrenci disiplin durumları, YGS ve LYS il başarısı, derslik başına düşen öğrenci sayısı, ikili eğitim yapan okul ve birleştirilmiş sınıflı okul bulunmaması; zayıf yönlerdeki ilçemizde proje yapma kültürünün zayıflığı; fırsatlardaki ilçemizde Alinda antik kentinin bulunması ve tehditlerdeki tarım sanayisinin gelişmemiş olması 1. derece deprem kuşağında yer alması, ilçenin sürekli göç vermesi, birinci ve ikinci plan dönemi GZFT analizlerinde ortak maddeler olarak karşımıza çıkmaktadır.1. plan döneminde alınan ve ilçemiz açısından hayati önem taşıyan bu maddeler ikinci plan döneminde de alınarak stratejik planımıza süreklilik kazandırılmaya çalışılmıştır.


Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı hazırlama sürecinde aşağıda yazılı olan belgeler üst politika belgeleri olarak kabul edilmiştir.Tablo: 26 Üst Politika Belgeleri

1

Aydın Milli Eğitim Müdürlüğü 2015-2019 Stratejik Planı

Temel Üst Politika

2

Aydın MEM 2010-2014 Stratejik Planı

Temel Üst Politika

3

Aydın Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı

Temel Üst Politika

4

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol KanunuDiğer Üst Politika

5

Kamu Kurum ve Kuruluşları İçin Stratejik Planlama Kılavuzu -DPT

Diğer Üst Politika

6

Stratejik Plan Hazırlama Yönetmeliği

Diğer Üst Politika

7

MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı(2015-2019)

Diğer Üst Politika

8

2013/26 Sayılı Genelge

Diğer Üst PolitikaEğitim ve öğretime erişimde 5,eğitim ve öğretimde kalitede 12,kurumsal kapasitede 14 olmak üzere toplam 31 sorun/gelişim alanı tespit edilmiştir.
Tablo: 27 Gelişim/Sorun Alanları


Gelişim Alanları

Eğitim ve Öğretime Erişim

Eğitim ve Öğretimde Kalite

Kurumsal Kapasite

1-İlkokulda, ortaokulda ve ortaöğretimde devamsızlık

2-Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde okullaşma oranı

3-Açık liseye giden öğrenci sayısı


1-YGS VE LYS başarısı

2-Parçalanmış aile çocukları

Anne/baba vefat eden öğrenciler

3-En az 1 zayıfı olan öğrenci oranı

4-Anne/baba hükümlü öğrenciler

Anne/baba şehit veya gazi öğrenciler

5-Anne/baba okuma yazma bilmeyen öğrenciler

6-Okul sporları lisanslı sporcu öğrenci sayısı/oranı

7-Deprem konusunda bilinçlendirme

8-Öğrenci disiplin durumu

9-Sınıf tekrarı yapan öğrenci oranı


1-Görevlendirme çalışan idareci sayısı/oranı

2-Öğretmen ihtiyacı ve ücretli öğretmen oranı

3-Okullarımızdaki kadrolu hizmetli sayısı

4-Öğretmenlerin akademik unvanlarının yükseltilmesi

5-Okulöncesi, ilkokul, ortaokul ve ortaöğretimde derslik başına düşen öğrenci sayısı

6-Taşımalı eğitim kapsamında taşınan öğrenci oranı

7-Kütüphanesi olan okul oranı

8-Etkileşim tahtalı derslik ve tablet dağıtılan öğrenci oranı

9-Evrak yükünün azaltılması

10-Okullardaki oyun alanlarının artırılması

11-Okullarda SMS Sistemi

12-TÜBİTAK ve AB Projeleri

Yüklə 1,52 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə