Kataloq sərgi-Yarmarka Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunurYüklə 323,07 Kb.
səhifə1/4
tarix13.01.2017
ölçüsü323,07 Kb.
#7
  1   2   3   4
KATALOQ

Sərgi-Yarmarka

Azərbaycan xalqının ümummilli lideri

Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunur.

III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası

23-25 sentyabr 2013

İlk dəfə 2009-cu ilin 10-12 sentyabrında Muzey Mərkəzində təşkil olunmuş Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin təşkilatçılığı və dəstəyi ilə həyata keçirilir. İki ildən bir təşkil olunan Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası 2011-ci ildə Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin bərpa olunmasının 20-ci ildönümünə həsr olunmaqla Əl Oyunları İdman Sarayında təşkil edilmiş və bu Sərgi-Yarmarkada 100-dən çox yerli, 20-dən çox xarici çap-poliqrafiya müəssisəsi və kitabxanalar işrirak etmişdir. Artıq ənənə halını alan beynəlxalq tədbir çərçivəsində dünyanın müxtəlif nəşriyyatlarının çap işləri nümayiş olunur, tanınmış yazarlarla görüşlər, ədəbi-bədii gecələr, təqdimatlar, mühazirə və müzakirələr keçirilir, ən yaxşı nəşriyyatlar və ən yaxşı kitablar mükafatlandırılır.

Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının təşkilində əsas məqsəd Azərbaycan dövlətinin kitab nəşri, kitabın təbliği və yayılması, dərsliklərin, lüğətlərin, tərcümə və elmi ədəbiyyatın işıq üzü görməsinə yönəlmiş qərar və göstərişlərinin mühüm rolunu vurğulamaq, gənc nəslin kitaba maraq və sevgisini daha da artırmaq, Azərbaycan oxucusunun dünyanın aparıcı nəşriyyatlarının nəşrləri ilə tanışlığını təmin etməkdir.

2013-cü ilin 23-25 sentyabr tarixində keçirilən III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkası isə Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin 90 illik yubileyinə həsr olunub. Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasının fəaliyyəti ilə daha ətraflı şəkildə sərginin rəsmi veb səhifəsində tanış olmaq mümkündür (www.bakubookfair.com).

Bu kataloqda III Bakı Beynəlxalq Kitab Sərgi-Yarmarkasında iştirak edən nəşriyyat, səfirlik, kitabxana, kitab mağazası və sair təşkilatlar haqqında qısa məlumat təqdim olunur. 1. Abituriyent” jurnalı


TQDK-nın mətbu orqanı – “Abituriyent” jurnalı və onun xüsusi buraxılışları Azərbaycanda qəbul kampaniyası barədə ictimaiyyət üçün dolğun, dəqiq və etibarlı informasiya mənbəyidir. Bütün materiallar müntəzəm olaraq www.abiturient.az saytında yerləşdirilir.

Ünvan: AZ1078, Bakı şəh., Akademik Həsən Əliyev küç., 17.

Tel.: (+99412) 441-52-20

Faks: (+99412) 441-52-20

E-mail: abiturient.journal@gmail.com


Редакция журнала «Абитуриент»

Тел: (+99412) 441-52-20; Факс: (+99412) 441-52-20;

e-mail: abiturient.journal@gmail.com

Адрес: AZ 1078, Баку, ул. Академика Гасана Алиева,17

Печатный орган ГКПС – журнал «Абитуриент» и его специальные выпуски являются источниками полной, объективной и достоверной информации для обществен-ности о приемной кампании в Азербайджане. Все материалы регулярно публикуются также на Интернет – странице журнала.
“Abiturient” magazine

Tel: (+99412) 441-52-20; Fax: (+99412) 441-52-20;

e-mail: abiturient.journal@gmail.com

Address: 17 Academician Hasan Aliyev str, Baku, AZ 1078

Publishing authority of the State Commission for Student Enrollment - Abiturient (College Entrant) magazine and its special releases provide the complete, accurate and reliable source of information on enrollment campaigns in Azerbaijan. All materials are also published on www.abituriyent.az website.


 1. Adiloğlu” MMC


Nəşriyyat 2000-ci ildən fəaliyyət göstərir. Fəaliyyəti dövründə çoxlu sayda bədii, publisistik kitablar, dərs vəsaitləri və s. nəşr etmişdir. Jurnal, broşür, buklet və s. poliqrafik məhsulların çapı ilə məşğul olur.

Ünvan: Bakı şəh., I Alatava, Ə.Salamzadə küç., 9C.

Tel.: (+99412) 433-00-43; (+99450) 593-27-77

Faks: (+99412) 433-00-43

E-mail: adiloglu2000@gmail.comООО «Адилоглы»

Тел: (+99412) 433-00-43; Факс: (+99412) 433-00-43

e-mail: adiloglu2000@gmail.com

Адрес: Баку, ул. Шарифзаде,202

Издательство, созданное в 2000-ном году, занимается в основном печатанием книг и журналов. За годы деятельности было удостоенно Международной Литературной Наградой «Мечь и Перо», а также получило Национальную Культуро-логическую Награду на VII Бакинском книжном празднике.
Adiloglu” LLC

Tel: (+99412) 433-00-43; Fax: (+99412) 433-00-43;

e-mail: adiloglu 2000@gmail.com

Address: 202 Sharifzade str, Baku

Enterprise established in year 2000 is mainly involved with book and magazine productions. During its operational life was awarded with “Sword and Pen” International Literature Award, National Culturology Award at VII Baku Book Holiday along with number of other successful achievements.


 1. Altun Kitab” MMC


2004-cü ildə yaradılmışdır. Rəhbəri Rafiq İsmayılovdur. Əsas fəaliyyət

istiqamətləri uşaq və tədris ədəbiyyatı nəşridir. Bir çox sərgilərin

iştirakçısı və kitab müsabiqələrinin qalibi olmuşdur.

Ünvan: AZ1130, Bakı şəh., Ə.Naxçıvani küç., 15a.

Tel.: (+99412) 562-69-86

Faks: (+99412) 562-69-88

E-mail: altun_kitab@yahoo.com


ООО «Алтун китаб»

Тел: (+99412) 562-69-86; Факс: (+99412) 562-69-88

e-mail: altun_kitab@yahoo.com

Адрес: AZ1130, г. Баку, ул.А. Нахчивани, 15а

Дом издательств, «Алтун китаб» с 2004-го года действует в области детской и учебной литературы. Ряд книг изда-тельства («Музыкальные инструменты Азербайджана», «Габуснамэ») на местных и международных выставках были награждены специальными дипломами.
Altun kitab” LLC

Tel: (+99412) 562-69-86; Fax: (+99412) 562-69-88;

e-mail: altun_kitab@yahoo.com

Address: AZ1130, 15 a, A. Nakhichevani str, Baku

“Altun kitab” publishers have been operating since 2004 as a children and educational literature publishing. Several books of the publisher (“Musical Instruments of Azerbaijan”, “Qabusname”) were awarded with special diplomas at domestic and international exhibitions.


 1. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycan Respublikasındakı səfirliyi


Sərgidə ABŞ səfirliyi İctimai Əlaqələr şöbəsi ilə təmsil olunub. Həmin şöbə Amerika müəlliflərinin kitablarının Azərbaycanda tərcümə və nəşr olunmasını maliyyələşdirir. Bu günədək 65 addan çox kitab azərbaycanlı oxucuya təqdim olunub. İctimai Əlaqələr şöbəsi, həmçinin müxtəlif məlumat, təhsil və mədəniyyət proqramlarını həyata keçirir.

Ünvan: AZ1007, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 111.

Tel.: (+99412) 498-03-35

Faks: (+99412) 465-66-61

E-mail: BakulRC@state.gov; AsgarovaAG@state.gov


Embassy of the United States of America in Azerbaijan

At the III BIBF the U.S. Embassy in Azerbaijan is represented by the Public Affairs

Section (PAS). PAS administers the translation and publishing of books by American authors in Azerbaijani. Up to date, more than 65 titles have been translated and published for the Azerbaijani audience. The Public Affairs Section also carries out various informational, educational, and cultural programs. For any detailed information please contact the U.S. Embassy by emailing BakuIRC@state.gov


 1. ANS press” Nəşriyyat Evi MMC


Şirkət 26.11.2007-ci ildə yaradılmışdır. Heydər Əliyev haqqında “Ömür və zəmanə”, “Prezident – 5 il” kitablarını nəşr etmişdir. Yarandığı müddətdən indiyə qədər bir sıra jurnallar: “Aysel”, “El”, “Bala dili”, “Elli”, “Karvan”, həmçinin uşaq kitablarının çağı ilə məşğuldur.

Ünvan: AZ 1073, Bakı şəh., keçid 1128, məhəllə 504.

Tel.: (+99412) 510-42-59

Faks: (+99412) 510-43-51

E-mail: hicran.muradova@anspress.ws


ООО Издательского Дома «АНС ПРЕСС»

Тел: (+99412) 510-42-59; Факс: (+99412) 510-43-51;

e-mail: hicran.muradova@anspress.ws

Адрес: AZ 1073, Баку, проход 1128, квартал 504

Дом издательств «АНС ПРЕСС», входящий в «Холдинговую Группу АНС», основан в 2001-ом году. До сегодняшнего дня со стороны издательства были представлены читателям такие известные журналы как, «Шемс», «Эльман», «БИТ», «Истиот» и др., книг о общенациональном лидере Гейдаре Алиеве «Жизнь и время», а также посвященная Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву книга «Президент 5 лет». В данный момент публикуются такие широко известные в обществе журналы как, «Айсель», «Хесабат», «Карван», «Ель», «Бала дили», «Елли».
ANS PRESS” publishing house LLC

Tel: (+99412) 510-42-59; Fax: (+99412) 510-43-51;

e-mail: hicran.muradova@anspress.ws

Address: thoroughfare 504, Transition 1128, Baku, AZ1073.

ANS Press publishers, part of ANS Group of Companies were established n 2001. To date the publisher has participated in publishing of many popular magazines such Shams, Elman, BIT, Istiot etc., “Life and Time” book dedicated to all-nation’s leader Heydar Aliyev, as well as “President. 5 years” dedicated to Ilham Aliyev, President of the Azerbaijan Republic.

In addition, at this time there are produced magazines Aysel, Hesabat, Karvan, El, Bala dili very popular in the country.

 1. Apostroff” MMC

“Apostroff” MMC ofset çapı, rəqəmli ofset çapı ilə məşğul olur. Nömrələmə, perforasiya, hər növ cildləmə, plakatlar, bukletlər, flayerlər, jurnallar, kataloqlar, kitablar, etiketlər, kağız çantalar, təqvimlər, dəvətnamələr, vizit kartları, vəsiqələr, bank imza nümunələri, banderollar və s. məmulatlar hazırlayır. Nəşriyyat bu günə qədər 3500 adda, təqribən üç milyondan çox kitab nəşr etmişdir. Bir neçə bədii əsərin həm kitab, həm də disk variantını hazırlamışdır. Nəşriyyat nəşr etdiyi kitabları bir çox xarici, beynəlxalq sərgilərdə nümayiş etdirərək dəfələrlə mükafat və diplomlara layiq görülmüşdür.

Ünvan: AZ1000, Bakı ş. H.Zərdabi küç. 71A

Tel.: (+99412) 432-51-04; (+99450) 313-07-06; (+99455) 313-07-06

E-mail: akif0706@mail.ru
Дом печати «Апостроф»

Тел(+99412) 432-51-04; (+99450) 313-07-06; (+99455) 313-07-06

e-mail: akif0706@mail.ru

Адрес: AZ 1000, Баку, ул. Г. Зардаби, 71А.

Дом печати основан в 2007-ом году, занимается изда-тельскими и полиграфическими делами. Издания дома печати играют важную роль в развитии духовного воспи-тания молодого поколения.
“Apostroph” publisher house

Tel: (+99412) 432-51-04; (+99450) 313-07-06; (+99455) 313-07-06

e-mail: akif0706@mail.ru

Address: 71A, H.Zardabi str, Baku, AZ 1000.

The publisher house was established in 2007 and is involved in publishing and polygraphist services. Books produced by the publisher contribute to morale development of young generations, promoting the national traditions and history. 1. Asiya İnkişaf Bankı


Asiya İnkişaf Bankının əsas istəyi yoxsulluqdan azad Asiya-Sakit okean regionudur. Əsas missiyası inkişaf edən üzv dövlətlərə iqtisadi inkişaf vasitəsi ilə yoxsulluğun azaldılması, ətraf mühitin davamlı inkişafı və regional inteqrasiya məsələlərində yardım etməkdir. Qərargahı Manilada yerləşən Asiya İnkişaf Bankının 67 üzvü var. Bankın əsas yardım vasitəsi siyasi danışıqlar, istiqrazlar, bərabər investisiyalar, zəmanətlər, qrantlar və texniki dəstəklərdir.

Ünvan: AZ1010, Xaqani küç., 45A, Landmark II, 3-cü mərtəbə.

Tel.: (+99412) 437-34-77

Faks: (+99412) 437-34-75

E-mail: sevilkabir@yahoo.com


Asian Development Bank

ADB’s vision is an Asia and Pasific region free of poverty. It’s mission is to help its developing member countries reduce poverty through inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. Based in Manila, ADB is owned by 67 members. Its main instruments for helping are policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants, and technical assistance.

Tel.: (+99412) 437-34-77; Fax: (+99412) 437-34-75

e-mail: sevilkabir@yahoo.com

Address: 45A, Khagani str., Landmark II, 3rd floor, Baku, AZ1010.


 1. Aspoliqraf” MMC


Nəşriyyat 2002-ci ildən fəaliyyət göstərir. Müəssisədə 90 nəfərə qədər yüksəkixtisaslı peşəkar kadr çalışır. Ən müasir və güclü poliqrafiya bazasına malikdir. İndiyədək 30 milyon nüsxədən çox kitab nəşr etmişdir. Nəşriyyat 2009-cu ildə “İlin nəşriyyatı”, 10-a yaxın kitabı müxtəlif illərdə “İlin kitabı” adına layiq görülmüşdür. Beynəlxalq sərgilərdə uğurla iştirak etmişdir. “Atlantlar” kitabı 2006-cı ildə III Beynəlxalq “Kitab sənəti “ müsabiqəsinin qalibi olmuşdur.

Ünvan: AZ1052, F.Xoyski küç., 121b.

Tel.:(+99412) 567-81-28

Faks: (+99412) 567-82-68

E-mail: aspoligraf_az@yahoo.com


ООО «Aspoliqraf LTD»

Тел: (+99412) 567-81-28

Факс: (+99412) 567-82-68

e-mail: aspoligraf_az@yahoo.com

Адрес: Наримановский р., Ф. Хойский, 121b, AZ1052.

Действует с 2002-го года. На предприятии трудятся около 70 высококвалифицированных профессиональных кадров. Имеет самую современную и мощную полиграфическую базу. До сегодняшнего дня здесь было издано более 20 миллионов экземпляров книг. В 2009 году получило название «Издательство года». Около 10-и книг на разных языках получили статус «Книга года». Удачно выступалo на международных выставках.

Книга «Атланты» стала победителем в 2006 году на III Международном конкурсе “Книжное искусство».
Aspolygraph LTD” LLC

Tel: (+99412) 567-81-28; Fax: (+99412) 567-82-68;

e-mail: aspoligraf_az@yahoo.com

Address: 121b, F. Khoyski str., Narimanov district, Baku, AZ 1052.

Operates since 2002. Enterprise has about 70 qualified professional staff. Has the most advanced and developed polygraphist assets. About 20 mln. copies of books have been published in the Publishing and Polygraphist enterprise to date. For year 2009 has been awarded as “Publisher of the Year”. About 10 books have received the status of the Book of the Year for various languages. Had a successful performance at international exhibitions. Book “Atlants” was the winner of the III International “Book Art” competition in 2006.


 1. Avanqard” nəşriyyatı


“Avanqard” nəşriyyatı 2002-ci ildə yaradılmışdir. Reklam, informasiya sahəsində 7 dildə jurnal, buklet, kataloq, disk və s. nəşr etmişdir. Nəşriyyatın kitabları respublukamızda və beynəlxalq sərgilərdə uğurla nümayiş etdirilmişdir. Müəssisənin turizmlə bağlı çap məhsulları ölkəmizin beynəlxalq aləmdə tanınmasına xidmət göstərir.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəh., Ş.Şamil küç., 16/23.

Tel.: (+99412) 492-03-34

Faks: (+99412) 492-03-34

E-mail: larabaku@gmail.com


Издательство «Авангард»

Тел: (+99412) 492-03-34; Факс: (+99412) 492-03-34

e-mail: larabaku@gmail.com

Адрес: AZ1001, Баку, ул. Шейх Шамиля 16/23/

Издательство «Авангард» основано в 2002-ом году. Издало журналы, буклеты, каталоги, диски и др. на семи языках в области рекламы и информации. Книги издательства успешно демонстрировались на международных и республиканских выставках.
“Avangard” publisher house

Tel: (+99412) 492-03-34; Fax: (+99412) 492-03-34;

e-mail: larabaku@gmail.com

Address: 16/23 Sheykh Shamil str, Baku, AZ 1001

“Avangard” publishers have been established in 2002. It has published more than 7 advertisement magazines, booklets, catalogues, disks etc. Books published have been demonstrated successfully at domestic and foreign exhibitions. Company’s tourist information productions serve to international recognition of the country.


 1. Azərbaycanda Atatürk Mərkəzi


9 mart 2001-ci ildə yaradılmışdır. Mərkəzin rəhbəri AMEA-nın müxbir üzvü, millət vəkili, professor Nizami Cəfərovdur. Mərkəz Atatürkün irsinin, onun türkdilli xalqların tarixində tutduğu yerin, türk tarixi və mədəniyyətinin daha dərindən öyrənilməsi və təbliğ olunması məqsədi ilə yaradılmış elmi araşdırmalar və mədəniyyət təşkilatıdır.

Ünvan: AZ1001, T.Əliyarbəyov küç., 5.

Tel.: (+99412) 598-49-67

Faks: (+99412) 493-23-06

E-mail: info@ataturk.az


Центр Ататюрка Азербайджана

Тел: (+99412) 598-49-67; Факс: (+99412) 493-23-06;

e-mail: info@ataturk.az

Адрес: AZ 1001, Баку, ул. T.Алиярбекова, 5.

Центр создан в 2001-ом году. Руководитель–депутат, член корреспондент НАНА, профессор Низами Джафаров. Центр занимается изучением и пропaгандированием наследия великого тюркского лидера М.К.Ататюрка и тюркской истории. Сотни ценных книг были изданы центром.
Azerbaijan Ataturk Center

Tel: (+99412) 598-49-67; Fax: (+99412) 493-23-06;

e-mail: info@ataturk.az

Address: 5, T.Aliarbekov str, Baku, AZ 1001.

Center was established in 2001. Chief executive officer is Professor Nizami Jafarov, correspondent member of National Academy of Sciences of Azerbaijan. It is involved in studies and promotion of heritage of the great representative of Turkic world M.K.Ataturk and promotion of Turkic cultures. To date, the center has released hundreds of valuable books.


 1. Azərbaycan Diplomatik Akademiyasının Kitabxanası


ADA Kitabxanası öz fonduna görə Azərbaycanın ən zəngin kitabxanalarından biridir. Kitabxananın materiallarının təxminən 98%-i ingilis dilindədir. Kitabxananın fonfunda 38000-ə yaxın çap vahidi vardır.

ÜnvanI AZ1008, Bakı şəh., Əhmədbəy Ağa oğlu küç., 11.

Tel.: (+99412) 437-32-35

Faks: (+99412) 437-32-36

E-mail: askalibrarian@ada.edu.az


Azerbaijan Diplomatic Academy, Library

Tel.: (+99412) 437-32-35; Faks: (+99412) 437-32-36

e-mail: askalibrarian@ada.edu.az

Address: AZ1008, 11, Ahmadbay Agha-Oglu str., Baku.

ADA Library is one of the richest libraries in Azerbaijan for its collection. Approximately 98% of all library materials are in English. There are 38000 books in print format in the Library.


 1. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti


ADAU 1929-cu ildə yaradılmışdır. Universitetdə 6 fakültə, 31 kafedra, 18 şöbə, tədris-təcrübə-təsərrüfatı, 6 ixtisasda fəlsəfə və elmlər doktorluğu üzrə 2 ixtisaslaşdırılmış müdafiə şurası, elektron kitabxana fəaliyyət göstərir. Universitetdə 32 ixtisasda bakalavr və 29 ixtisaslaşma üzrə magistratura hazırlığı həyata keçirilir.

Ünvan: AZ2000, Gəncə şəh., Atatürk prospekti, 262.

Tel.: (022) 256-57-33; 256-03-51; 256-03-53

Faks: (022) 256-24-08

E-mail: info@adau.edu.az
 1. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası


Avropa və Asiyada ilk neft-qaz profilli ali texniki məktəb olan ADNA 1920-ci ildə fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda bakalavr pilləsi üzrə 7 fakültədə 31 ixtisas üzrə kadrlar hazırlanır. Magistr pilləsində təhsil 87 ixtisaslaşma üzrə həyata keçirilir. Yüksək ixtisaslı elmi kadrların hazırlanmasının təşkili üçün ADNA-da doktorantura şöbəsi fəaliyyət göstərir. Tədris əyani və qiyabi olmaqla, dərslər Azərbaycan, rus və ingilis (xarici universitetlərlə birgə proqramlar üzrə) dillərində aparılır.

Ünvan: AZ1010, Bakı şəh., Azadlıq prospekti, 20.

Tel.: (+99412) 493-81-97

Faks: (+99412) 493-81-97

E-mail: vaqifqurbanov@mail.ru
 1. Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı “Azərnəşr”

Nəşriyyat 90 illik tarixə malikdir. Fəaliyyət göstərdiyi müddətdə elmi-texniki, bədii, tibbi, siyasi və s. mövzularda kitablar nəşr etmişdir. Ölkəmiz müstəqillik əldə etdikdən sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin milli ideologiyanın formalaşmasında xüsusi rolu olan “Müstəqilliyimiz əbədidir” çoxcildliyini uğurla başa çatdırmış, hal-hazırda Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin “İnkişaf-məqsədimizdir” çoxcildliyini nəşr edir.

Ünvan: AZ1001, Bakı şəh., M.Hüseyn küç., 61, dalan 2, ev 3.

Tel.: (+99412) 492-50-15

E-mail: azer_nesr@mail.ru
Азербайджанское Государственное

Издательство (Азернешр)

Тел: (+99412) 492-50-15;

e-mail: azer_nesr@mail.ru

Адрес: AZ 1001, Баку, ул. М. Гусейна, 61, тупик 2, д. 3.

Азербайджанское Государственное Издательство (Азер-нешр) с 1923-го года по сей день бесперерывно действует. За эти годы, согласно требованиям времени, здесь издавались десятки тысяч книг разных профилей. С гордостью можно отметить, что издание многотомника общенационального лидера Г. Алиева «Наша независимость вечна» по его же инициативе была поручена «Азернешр»у. Также в высоком полиграфическом виде издается многотомник Президента Ильхама Алиева «Развитие-наша цель». Десятки книг, пос-вященных Карабахской проблеме, были изданы на русском, английском, французском и др. языках. Также издавались книги на языках малочисленных народов, проживающих на территории республики ( талыши, лезгины, удины, курды и др.
Azerbaijan State Publishers (“Azerneshr”)

Tel: (+99412) 492-50-15;

e-mail: azer_nesr@mail.ru

Address: 3, lane 2, M. Huseyn str. 61, Baku, AZ 1001

Azerbaijan State Publishers- “Azerneshr” operates continuously since 1923. Over these years has published tens of thousands of books in various fields to the quality corresponding to the standards of the time of publishing. We shall be proud that the publishing of the multi-volume work of all-nations leader Heydar Aliyev was entrusted to Azerneshr. Also, the multi-volume work of President Ilham Aliyev “The goal is development” was published to highest polygraphist standards. There were tens of books published in Russian, English, French and other languages devoted to the Karabakh conflict. It shall also be noted that there were many publishing released in languages of national minorities (talish, lezgins, tats, kurds, udins, khinalig and others).


 1. Azərbaycanda Fransız İnstitutu (L’Institut Français d’Azerbaidjan)

2004-cü ildən etibarən Bakıda Fransız Mədəniyyət Mərkəzi kimi fəaliyyət göstərir. Zəngin multimedia kitabxanasına sahibdir.

Ünvan: AZ1014, Bakı şəh., Füzuli küç., 67.

Tel.: (+99412) 596-35-80

Faks: (+99412) 596-35-82

E-mail: ifa.bakou@gmail.com


Institute of France in Azerbaijan

Tel.: (+99412) 596-35-80; Fax: (+99412) 596-35-82;

e-mail: ifa.bakou@gmail.com

Address: 67, Fuzuli str., Baku, AZ1014.

French cultural center in Baku since 2004. Rich multimedia library (9000

documents).
 1. Kataloq: images -> pdf

  Yüklə 323,07 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə