Kitap okuma yarişmasiYüklə 126,3 Kb.
tarix21.08.2018
ölçüsü126,3 Kb.
#73975T.C.

TUZLUCA KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI
TUZLUCA “KİTAPLARIN EZGİSİYLE VAROLMAK (TUZKEV) PROJESİ” 2

ŞUBAT 2015


 1. PROJENİN TANIMI ……………………………………………………………… 3
 1. PROJENİN İSMİ …………………………………………………………………. 3
 1. PROJE ALANI …………………………………………………………………… 3
 1. PROJENİN AMACI ……………………………………………………………….. 3
 1. PROJENİN DAYANAĞI ………………………………………………………… 3
 1. PROJENİN GEREKÇESİ ………………………………………………………… 3
 1. PROJEYİ HAZIRLAYAN KURUM …………………………………………….. 4
 1. PROJENİN UYGULAMA PLANI ……………………………………………….. 4

8.1 Proje Yürütme Ekibi ……… ………………………………………………… 4


8.2. Proje yürütme ekibi görev tanımları ………………………………………… 4
8.3 Okul Müdürlüklerince yapılacak işler ………………………………………… 5
8.4.Okul kitap okuma yarışma komisyonunca yapılacak işler ……………………. 5
8.5 Proje süresi ve zaman planı …………………………………………………… 5
9. ÖDÜL ………………………………………………………………………………. 5
10. BÜTÇE …………………………………………………………………………… 5
11. PROJE ÇIKTILARI ……………………..………………………………………. 5
11.1 Hedef grup üzerinde beklenen etkiler ………………………………………… 4
12. RİSKLER …………………………………………………………………………. 4
13. EKLER …………………………………………………………………………….. 6
13.1 Kitap Okuma Takip Formu …………………………………………………… 6
13.2 Kitap Özet Formu .…………………………………………………………….. 7
13.3 Okunacak Kitap listesi …… …………………………….…………………….. 8
13.4 Kitap okuma yarışması başvuru dilekçesi ……………………………………...8

13.5. Açıklamalar …………………………………………………………………….9

13.6 Katılım Belgesi …………………………………………………………………10 1. PROJENİN TANIMI :

Toplumumuzda gerçekten okumaya pek önem verilmediğini ve özellikle gençlerin okuma kültüründen uzak yetiştiğini söylesek yanılmış olmayız. Resmi kayıtlara geçen araştırmalar gösteriyor ki, bugün Türkiye’de daha bir kitabı bile adamakıllı okumamış milyonlarca insan var. Hiç kitap okumayanların dışında kalanların ise çoğu, bütün yaşamı boyunca sadece 3-5 kitap okumuş.


Neden ülkemizde okumaya pek önem verilmiyor? Bunun çok çeşitli sebepleri var. Ekonomik sıkıntılar, kişisel özellikler, insan psikolojisi, baskıcı tutumlar, siyasi görüş, zaman sıkıntısı, eğlenmeye ayrılan vaktin artması, bilişsel gelişmeler, sözlü kültür… gibi sayılabilecek onlarca neden, insanları okuma kültüründen uzaklaştırıyor. Tüm bu olumsuzluklara rağmen, okuma alışkanlığı kazanabilmenin yolları da vardır.
Kişinin kişilik yapısını bile değiştiren bu alışkanlığı, küçük yaşta çocuklara kazandırmak için aile içerisinde çocuklar okumaya özendirilmeli, gerekirse belirlenen “okuma saatleri” ile gençler okumaya teşvik edilmelidir. Çocuklarınıza sık sık kitap armağan etmek de, onların kitapla tanışmasına aracı olabilir. Öğretmenlerin de okulda “okuma yarışmaları” gibi etkinliklerle öğrencileri okuyan bireyler olmaları için yönlendirmeleri gerekmektedir.
2. PROJENİN İSMİ:
Tuzluca ‘’Kitapların ezgisiyle var olmak’’ projesi-2
3. PROJE ALANI:
Tuzluca İlçesi Ortaokul ve Lise öğrencilerini kapsamaktadır. (I. Kategori:.5.6.7. Sınıflar, II.Kategori: 9.10.11. Seviye sınıfları)
4. PROJENİN AMACI:

Öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek; öğrencilerin kelime dağarcığını zenginleştirmek, öğrencinin duygu, düşüncelerini aktarmada kitap okumanın yardımcı rolde olduğunu fark ettirmek; Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini geliştirmektir.


5. PROJENİN DAYANAĞI:

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve Toplum Hizmeti maddesi 12-e fıkrası (Toplumda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma bilincini geliştirme ve kitap okuma alışkanlığını kazandırmaya yönelik çalışmalar yapmak).


6. PROJENİN GEREKÇESİ:
“Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve Temel İlkeleri doğrultusunda eğitim liderleri, öğretmenler, eğitim gönüllüleri, sivil toplum örgütleri ve kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği içinde çalışarak milli ve manevi değerlerine bağlı, Türkçeyi doğru ve etkin kullanabilen, okuma alışkanlığına sahip, sosyal ve kültürel becerilerle donatılmış nesiller yetiştirmek” düşüncesiyle ilçe düzeyinde kültürel yarışma planlanmıştır.
7. PROJEYİ HAZIRLAYAN KURUM:

Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
8. PROJEYİ UYGULAMA PLANI:

8.1. Proje Yürütme Ekibi
Proje Yürütme Ekibi Başkanı : Latif OĞUR
Üyeler:
1-Hüseyin DERE

2-Ebru KURUM

3-Eda GÖKÇE

4-Salih DENİZ

5-Ümit GÜNEŞ

Tuzluca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Soru Hazırlama Ekibi:

(Ortaokullar)

1-Ayşe AKÇİN

2-Mehtap KARABULUT

3-Evşan EKSİK4-Sabahattin SALMANLI
8.2. Proje Yürütme Ekibi Görev Tanımı:


 1. Proje kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışma şartnamesini hazırlamak.

 2. Kitap Okuma Yarışması ile ilgili onay alınması ve tüm okullara duyuru işlerini yapmak.

 3. Kitap okuma yarışma afişlerini, hazırlamak, çoğaltmak ve tüm okullara dağıtmak.

 4. Proje çalışmalarının bir düzen içinde ilerlemesini kontrol etmek, görülen aksaklıklar ile ilgili tedbir almak.

 5. Proje öncesi ve proje sonrası istatistiki bilgilerini tutmak, sonuçları değerlendirmek, tüm okullarla paylaşmak.

 6. Her okuldan ilk üç dereceye giren öğrencilerin belirlenen ödüller çerçevesinde ödüllendirilmesini sağlamak.


8.3. Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler:


 1. Proje kapsamında düzenlenen kitap okuma yarışmasını tüm öğrencilere duyurmak.

 2. Üyelerden birisi Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olmak üzere en az 3 (üç) kişiden oluşan “Kitap Okuma Yarışma Komisyonu” oluşturmak.

 3. Şube rehber öğretmenleri ile Türkçe/Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenlerinin, öğrencilerine yarışma ile ilgili rehberlik yapmalarını sağlamak.

 4. Kitap okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin ön başvurularını almak.

 5. Proje kapsamında öğrencilerin okuması gereken kitapları okul kütüphanesinde bulundurmak.

 6. Kitap okuma yarışmasına katılan öğrencilere “Kitap özet formu” sağlamak.

 7. Yarışma takvimi içerisinde ön başvuru yapıp belirtilen eserler arasından 5 (beş) kitap özeti getiren öğrencileri “Kitap okuma yarışma sınavına” almak.

 8. Kitap okuma yarışma sınavını proje uygulama takvimine göre yapmak.

 9. Kitap Okuma Yarışma sınavı sonucu 1.2.ve 3. olan öğrencilerin katılacakları gezi/vb. etkinlikler için “Veli İzin Belgelerini(ibrazlı)” almak.

 10. Kitap Okuma Yarışma sınavı sonucu 1.2. ve 3. olan öğrencileri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

 11. Öğrencilerin kitap okuma özet formundaki beyanına göre proje öncesi ve proje sonrası kitap okuma istatistiki bilgilerini İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

 12. Kitap okuma yarışmasına katılan tüm öğrencilere katılım belgesi düzenlemek.


8.4. Okul kitap okuma yarışma komisyonunca yapılacak işler:


 1. Kitap okuma yarışmasını tüm öğrencilere duyurmak.

 2. Kitap okuma yarışmasına katılacak öğrencilerin ön başvurularını almak, ön başvuru süresi bitiminde ön başvuru yapan öğrenci sayısını okul müdürlüğüne bildirmek.

 3. Kitap okuma yarışmasına katılan öğrencilere “Kitap özet formu” sağlamak.

 4. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin kitap özet formlarını inceleme ve her bir öğrenci için “Kitap Okuma Takip Formu” üzerinde kayıt tutma.

 5. Tutulan kayıtlara göre belirtilen kitaplardan 5 (beş) tane kitap okuyan öğrencileri tespit etmek.

 6. Öğrencilerin kitap okuma özet formundaki beyanına göre proje öncesi ve proje sonrası kitap okuma istatistiki bilgilerini Okul Müdürlüğüne bildirmek.

 7. Kitap okuma yarışma sınavını yapmak (.

 8. Kitap okuma yarışma sınav evraklarını değerlendirmek.

 9. Kitap okuma yarışma sınav sonucunu okul idaresine bildirmek.


8.5. Proje süresi ve zaman planı:


YAPILACAK ETKİNLİK

TARİH

Tüm Okul Müdürlüklerine Duyuru Yapılması

30.12.2015

Yarışmaya Katılacak Öğrencilerden Ön Başvuruların Alınması

09.01.2016-11.01.2016

Kitap Okuma Özet Formlarının Okul Komisyonlarınca Değerlendirilmesi

23.01.2016-2

Sınava Katılacak Öğrencilerin Tespit Edilmesi

23.03.2016

Kitap Okuma Yarışma Sınavının Yapılması

28.29.30/Mart 2016

Her Okuldan 1, 2 ve 3. Dereceye Giren Öğrencilerin Tespiti ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi

31.03.2016

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce İlçe 1.2. ve 3.lerin Tespiti

04,05,06/Nisan 2016

ÖdüllendirmeOrtaokullar İçin

23 Nisan 2016

Lise İçin

19 Mayıs 2016


09. ÖDÜL:

Her okuldan İlk üç dereceye giren öğrencilere: Çeşitli hediyeler

Ortak sınavda dereceye giren öğrencilere;

1.-Bilgisayar (Laptop)

2.-Tablet

3.-Bisiklet

Not: İlçe Milli Eğitim Müdürünün görüşleri doğrultusunda ödüller ve nevi değişebilir.

10. BÜTÇE:

Kitap Okuma alışkanlığı kazandırma Projesi kapsamında dereceye giren öğrencilere dağıtılacak ödül ve ödül giderleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Organizasyonunda Sponsorlarca karşılanma yoluna11. PROJE ÇIKTILARI:

11.1 Hedef Gurup Üzerinde Beklenen etkiler:

 1. İlçemiz öğrencileri arasında kitap okuma alışkanlığı % 5 oranında artacaktır.

 2. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisi gelişecektir.

 3. Öğrencilerimizin kelime haznelerini geliştirecektir.

 4. Öğrencilerimizin sınav başarıları artacaktır.


12. RİSKLER:
Hedef kitle okul yöneticilerinin projeye inanmaması, buna bağlı olarak yetersiz tanıtım ve ödül aşamasında yeterli kaynak ayrılmaması projenin riskleridir.

13.EKLER
13.1 Kitap Okuma Takip Formu :


SIRA NO

ÖĞRENCİNİN

ÖĞRENCİNİN OKUDUĞU KİTAPLAR

SINAVA KATILMA DURUMU
ADI SOYADI

SINIFI

Proje öncesi bir ayda okuduğu kitap sayısı

………………………… …………………. ….………………. ……………Öğretmeni …. …. Öğretmeni …….. Öğretmeni13.2.Kitap özet Formu :

KİTAP ÖZET FORMU


KİTABIN ADI :
YAZARIN ADI:
OKUMA SÜRESİ(Gün) :
KİTABIN YAZARI SEN OLSAYDIN KİTABA NE AD VERİRDİN:
KİTABIN ÖZETİ :Öykünün kahramanları:Olayın geçtiği yer ve zaman:En beğenilen kahraman ve nedeni:Kitaptan ne anladım (Ana tema):Kitaptan neler kazandım:Kısa bir özet:ÖĞRENCİNİN;

ADI – SOYADI :
SINIFI – ŞUBESİ :
İMZASI :

Kitap Okuma Yarışmasından önce bir ayda okuduğun kitap sayısıOKUL KOMİSYONUNUN DEĞERLENDİRMESİ

İNCELENMİŞTİR

AD SOYADBRANŞİMZA13.3 Okunacak Kitap Listesi :


I.Kategori:5.6.7.Sınıflar

Yazarın Adı

Eser Adı

Erich Kastner (Dünya Klasikleri)

Uçan Sınıf – Can Yayınları

Ömer Seyfettin (Türk Klasikleri)

Başını Vermeyen Şehit – Boğaziçi Yayınları

Ahmet Rasim (Türk Klasikleri)

Falaka – Can Yayınları
II.Kategori:9.10.11. Sınıflar

Namık Kemal

İntibah

Paula Coelho

Simyacı

Dostoyevski

Suç ve Ceza
13.4. Kitap okuma yarışması başvuru dilekçesi :


KİTAP OKUMA YARIŞMASI BAŞVURU DİLEKÇESİ


Adı Soyadı
Sınıfı
Numarası
Başvuru Tarihi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında düzenlenen Tuzluca ’’Kitapların Ezgisiyle Var Olmak’’ Projesi-2; adlı Kitap Okuma Yarışmasına katılmak istiyorum.

Bilgilerinize arz ederim. İmza

Adı Soyadı
Kitapların Ezgisiyle Varolmak Projesi

TUZLUCA OKUYOR

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak ödüllü kitap okuma yarışması düzenliyoruz.

İlkokul, Ortaokul ve Lise öğrencilerimiz kendi seviye gruplarında belirlenen kitaplardan sınava gireceklerdir.

Yapılacak sınavla dereceye giren öğrencilerimize çeşitli ödüller verilecektir.

Detaylı bilgiye okul müdürlüklerimizden ulaşabilirsiniz..

ÖDÜLLER

İlkokul, Ortaokul, lise 1.leri için İlkokul, Ortaokul, lise 2.leri için İlkokul, Ortaokul, lise 3.leri için

3 3 3

LAPTOP BİSİKLET TABLET

Okullarında dereceye giren 153 öğrencilerimiz içinde eğitim seti verilecektir.


SPONSORLARIMIZ

………………………………………13.5 AÇIKLAMALAR:
1. Kitap okuma yarışma sınavı soruları çoktan seçmeli ve 4 seçenekten oluşacaktır.

2. Kitap okuma yarışma sınavına katılan öğrencilere ek listede belirlenen kitapların tamamından 25 soru sorulacaktır.

3. Kitap okuma yarışma sınavı süresi 60 dakikadır.

4. Her soru 4 puan değerindedir.

5. Hazırlanan sorular, listede yer alan okunacak kitaplardaki bilgiye bağlı kalınarak, kitabın konusu, yeri, zamanı, yazarı, şahıslar, olaylar vb. konuları kapsayacaktır.

6. Sınav sonucunda meydana gelebilecek eşitlik durumlarında kura çekilmek suretiyle başarı

sıralaması belirlenecektir.

7. Eşitlik kurası, okul komisyonu tarafından çekilecektir.8. Soru ve cevap anahtarları, okullarda kurulan komisyon tarafından belirlenip öğrencilere uygulanacaktır.Yüklə 126,3 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə