Kitap tanitimi- 30Yüklə 405,29 Kb.
səhifə1/2
tarix07.05.2020
ölçüsü405,29 Kb.
#102550
  1   2Bu Formu

NEDEN HAZIRLADIK
Günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte gençlerde kitap okuma alışkanlığının yerini internet kafelerde oyun oynama alışkanlığı aldı.

Toplum olarak televizyon ekranına bağımlı hale geldik. Artık fikirleri tartışmak yerine ünlülerin magazinel hayatlarını, kimin kimle ne yaptığını, hangi dizide neler olduğunu konuşur - tartışır hale geldik.

Bu gidişata bir dur demenin vakti artık geldi. Bir nebze de olsa öğrencilerimizi bu yapay ortamdan kurtarıp kitapların gizemli ve aydınlık dünyasına çekebilirsek ne mutlu bize!

Okuduğumuz bir kitabı birkaç yıl içinde unutuyoruz. Bu şekilde incelediğimiz bir kitap uzun yıllar hafızamızdaki yerini koruyacak ve bizler için daha faydalı ve kalıcı olacaktır. Eğer kendimizi her yönüyle en iyi şekilde ifade edebilmek istiyorsak düzenli olarak kitap okumak zorundayız.

Bu amaçlarla yola çıktık ve karanlığa bir mum da biz yakmak istedik. Umarız hep birlikte başarıya ulaşırız.

Eskişehir, Aralık 2005Aysel DEMİR Hüseyin CANTÜRK

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmeniHatice CANSIZOĞLU Lütfi POLAT

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Özcan TÜRKMEN

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni

T.C.
MİLL Î EĞİTİM BAKANLIĞI
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

SAYI : B.08.0.APK.0.03.01.00/ ..../08/2004


KONU : 100 Eser.

GENELGE
2004/.

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu'nun 10'uncu maddesinde "Millî birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri olarak Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özellikleri bozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim ve bilim dili halinde zenginleştirilmesine çalışılır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile iş birliği yapılarak Millî Eğitim Bakanlığınca gerekli tedbirler alınır" denilmektedir.

Millî Eğitim Bakanlığının amaçlarından birisi de öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırmak; bu yolla onları düşünen, düşündüğünü doğru ve açık bir şekilde ifade eden, algılama gücü yüksek, yorum yapan, analitik düşünen, sentez yapan, tartışan, doğruların; tek noktadan değil, çeşitli bakış açılarıyla bakmak suretiyle ortaya çıkacağını kavramış, güzellik duygusu ve estetik anlayışı gelişmiş, kültürlü, millî ve manevî değerlere sahip yüksek karakterli bireyler yetiştirmektir.

İnsanlar çeşitli kabiliyetlerle donanımlı olarak yaratılmıştır. Ancak, bu kabiliyetler kendiliğinden ortaya çıkmaz. Bunların fark edilmesi için, eğitimde bazı materyalleri kullanmak gerekir. Var olan bu kabiliyetlerin ortaya çıkması, çocukların veya gençlerin yaşlarına ve mizaçlarına uygun edebî değeri yüksek eserleri okumalarını sağlamakla mümkün olabilecektir.

Dilimizin gelişmesi ve korunması için öğrencilerimizden başlayarak toplumun tüm kesimlerinde ömür boyu okuma alışkanlığının kazandırılması büyük önem taşımaktadır.

Öğrenci ve gençlerin önüne, yaşlarına ve mizaçlarına uygun kitapları getirdiğimiz ve bu eserlerin Türkçe, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri rehberliğinde okunmalarını sağladığımız takdirde, yakın gelecekte okuma alışkanlığı ve okuma zevki kazanmış, kültür birikimi zengin bir toplum hâline gelebiliriz. Bu amaca dönük olarak, eğitim kurumlarımızdaki öğrencilerin okumaları için çeşitli sivil toplum kuruluşları, kültür ve bilim adamları ve gazetecilerin katkıları ile Bakanlıkça, Türk ve dünya edebiyatından "100 Eser" belirlenmiş bulunmaktadır.

Aynı eserleri okumuş, o eserlerdeki dil varlığı ile duygu ve düşünce zenginliğini fark etmiş, hatta özümsemiş bireylerden oluşan toplum, hiç şüphesiz daha hoşgörülü, daha paylaşımcı, kültür seviyesi yüksek, bağımsız ve demokratik düşünce kabiliyeti kazanmış bireylerden oluşacaktır.

100 Eserin, öğretmenler rehberliğinde okunup incelenmesi, öğrencilerde, sadece yaratılıştan gelen kabiliyetlerin gün yüzüne çıkmasına yardımcı olmayacak, bu metinler sayesinde öğrenciler, Türkçe'nin güzel, doğru ve etkili kullanılması becerisini kazanacaklar ve kelime hazinelerini de önemli ölçüde zenginleştireceklerdir.

Bu amaca yönelik olarak;

Belirlenen 100 Eserin sosyal ve kültürel etkinliklerde yararlanmak, boş zamanlarını olumlu uğraşlarla değerlendirmek üzere, öğrencilerin öncelikle baş vurabilecekleri kaynak eserler olarak tavsiye edilmesi,

Bu eserlerin tavsiyesinin, öğrencilerin sınıf seviyeleri ve öğretim programları dikkate alınarak zümre öğretmenler kurulunca yapılması,

Bu 100 Eserin ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı dersi müfredat programı ile ilişkilendirilip okutulması,

Bu 100 Eserden en çok kitap okuyan öğrencinin Bayrak Törenlerinde bütün öğrenciler önünde ödüllendirilmesi,

Bu 100 Eserin tanıtımı ile bu eserlerin konularını içeren münazara ve dinleti programlarının düzenlenmesi, dramalar hazırlanması ve başarılı öğrencilerin ödüllendirilmesi,

Okul kütüphanelerinin öğrencilerin severek, isteyerek, kendiliklerinden gelebilecekleri sıcak bir ortama kavuşturulması,

gereklidir.

Bu kitapların büyük bir kısmı piyasada vardır ve bunların bakanlık tarafından öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımı söz konusu değildir.

Piyasada mevcudu olmayan ve hazırlanması gereken eserler konusunda Bakanlık gerekli tedbirleri en kısa sürede alacaktır.

İlköğretim okulları için de böyle bir eser listesi ayrıca hazırlanıp yayımlanacaktır.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

Doç. Dr. Hüseyin ÇELİK

Millî Eğitim Bakanı

Ek-1: Liste (100 Eser)100 TEMEL ESER

TÜRK EDEBİYATI


 1. M. Kemal Atatürk, Nutuk

 2. Kutadgu Bilig'ten Seçmeler

 3. Dede Korkut Hikâyeleri

 4. Yunus Emre Divanı'ndan Seçmeler

 5. Mevlânâ, Mesnevî'den Seçmeler

 6. Nasreddin Hoca Fıkraları’ndan seçmeler

 7. Divan Şiirinden Seçmeler

 8. Halk Şiirinden Seçmeler

 9. Evliya Çelebi Seyahatnâmesi'nden Seçmeler

 10. Kerem ile Aslı

 11. Samipaşazade Sezai, Sergüzeşt

 12. Halit Ziya Uşaklıgil, Mai ve Siyah

 13. Hüseyin Rahmi Gürpınar, Kuyruklu Yıldız Altında Bir İzdivaç

 14. Ahmet Rasim, Şehir Mektupları

 15. Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Çağlayanlar

 16. Ömer Seyfettin, Hikâyelerden Seçmeler

 17. Mehmet Âkif Ersoy, Safahat

 18. Ahmet Haşim, Bize Göre

 19. Yahya Kemal Beyatlı , Eğil Dağlar

 20. Yahya Kemal Beyatlı, Kendi Gök Kubbemiz

 21. Abdulhak Şinasi Hisar, Boğaziçi Mehtapları

 22. Ruşen Eşref Ünaydın, Diyorlar ki

 23. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Kiralık Konak

 24. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban

 25. Refik Halit Karay, Memleket Hikâyeleri

 26. Refik Halit Karay, Gurbet Hikayeleri

 27. Halide Edib Adıvar, Sinekli Bakkal

 28. Halide Edib Adıvar, Mor Salkımlı Ev

 29. Reşat Nuri Güntekin, Anadolu Notları

 30. Reşat Nuri Güntekin, Çalıkuşu

 31. Falih Rıfkı Atay, Çankaya

 32. Falih Rıfkı Atay, Zeytindağı

 33. Faruk Nafız Çamlıbel, Han Duvarları

 34. Nazım Hikmet, Memleketimden İnsan Manzaraları

 35. Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam

 36. Memduh Şevket Esendal, Ayaşlı ile Kiracıları

 37. Peyami Safa, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu

 38. Peyami Safa, Fatih - Harbiye

 39. Nihad Sami Banarlı, Türkçe'nin Sırları

 40. Ahmet Hamdi Tanpınar, Beş Şehir

 41. Ahmet Hamdi Tanpınar, Sahnenin Dışındakiler

 42. Samiha Ayverdi, İbrahim Efendi Konağı

 43. Necip Fazıl Kısakürek, Çile

 44. Sabahattin Ali, Kuyucaklı Yusuf

 45. Ahmet Kutsi Tecer, Şiirler

 46. Ahmet Muhip Dıranas, Şiirler

 47. Âşık Veysel, Dostlar Beni Hatırlasın

 48. Orhan Veli, Bütün Şiirleri

 49. Cahit Sıtkı Tarancı, Otuzbeş Yaş (Bütün Şirleri)

 50. Kemal Tahir, Esir Şehrin İnsanları

 51. Orhan Kemal, Eskicinin Oğulları

 52. Sait Faik Abasıyanık, Kayıp Aranıyor

 53. Sait Faik Abasıyanık, Hikâyelerinden Seçmeler

 54. Halikarnas Balıkçısı, Aganta Burina Burinata

 55. Kemal Bilbaşar, Cemo

 56. Samim Kocagöz, Kalpaklılar

 57. Tarık Buğra, Küçük Ağa

 58. Necati Cumalı, Tütün Zamanı

 59. Rıfat Ilgaz, Karartma Geceleri

 60. Orhan Hançerlioğlu, 7. Gün

 61. Fakir Baykurt, Kaplumbağalar

 62. Faik Baysal, Drina'da Son Gün

 63. Abbas Sayar, Yılkı Atı

 64. Haldun Taner, Hikâyelerinden Seçmeler

 65. Oğuz Atay, Bir Bilim Adamının Romanı

 66. Aziz Nesin, Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

 67. Sabahattin Kudret Aksal, Gazoz Ağacı

 68. Yusuf Atılgan, Anayurt Oteli

 69. Cemil Meriç, Bu Ülke

 70. Ord. Prof. Dr. Ali Fuat BAŞGİL, Gençlerle Başbaşa

 71. Naki Tezel, Türk Masalları

 72. Salâh Birsel, Boğaziçi Şıngır Mıngır

 73. Bahattin Özkişi, SokaktaDÜNYA EDEBİYATI


 1. Beydeba, Kelile veDimne

 2. Eflatun, Devlet

 3. Eflatun, Sokrates'in Savunması

 4. Sâdi, Gülistan

 5. Cervantes, Don Kişot

 6. Balzac, Vadideki Zambak

 7. Vicor Hugo, Sefiller

 8. Goethe, Faust

 9. Daniel Daefo, Robenson Cruzoe

 10. Dostoyevski, Suç ve Ceza

 11. Gogol, Ölü Canlar

 12. Turgenyev, Babalar ve Oğullar

 13. Tolstoy, Savaş ve Barış

 14. Gustav Flaubert, Madam Bovary

 15. Charles Dickens, İki Şehrin Hikâyesi

 16. Knut Hamsun, Açlık

 17. Jack London, Beyaz Diş

 18. Rabindranath Tagore, Gora

 19. Ernest Hemingway, Çanlar Kimin İçin Çalıyor

 20. William Faulkner, Ses ve Öfke

 21. İvo Andriç, Drina Köprüsü

 22. Paniat İstrati, Akdeniz

 23. John Steinbeck, Fareler ve İnsanlar

 24. M Selimoviç, Derviş Ve Ölüm

 25. Cengiz Dağcı, Onlar da İnsandı

 26. Cengiz Aytmatov, Beyaz Gemi

 27. Cengiz Aytmatov, Gün Olur Asra Bedel


KİTAP
Dünyayı güneş, insanları kitap aydınlatır."

Kitap donuk hayata renk katar."

Kitap, öğretmenlerin öğretmenidir."

Ne okuduğunu söyle; sana kim olduğunu söyleyeyim."

Bir kitap, her zaman güvenilebilecek en iyi dosttur.”

İyi kitap, okuyucusunu yerde bırakmayan kitaptır.”

Kitap bizi avuttuğu gibi yükseltir de .”

Kitap olmayan kitaplar da vardır.”

Kitap zevkini bir kere tadan, ömürleri boyunca başka bir zevk aramaz.”

Kitaplar, en iyi dostlarım en sadık sevgililerimdir.“

Kitaplar, sessiz öğretmenlerdir.”

Kitaplar, zamanın kandilidir.”

Kitaplığınız, kişiliğinizin aynasıdır.”

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.”

Âdemin hayvaniyeti yemekle, insaniyeti okumakla kâimdir.

Namık Kemal

Aynı kitabı birkaç defa okumak, ayrı ayrı birkaç kitap okumaktan daha faydalıdır.Peyami Safa

Bazı kitaplar tat almak, bazı kitaplar yutulmak, bazı kitaplar da çiğneyip sindirmek içindir.Francis Bacon

Ben kitaplarımı yaratmadan onlar beni yarattı.Montaigne

Bilgisizlik bir hastalıktır; ilacı da kitap ...Henrick Ibsen

Bilimler kitapları değil kitaplar bilimleri takip etmelidir.Francıs Bacon

Bir kitap, yürekten gelmişse ancak o zaman başka yüreklere ulaşabilir.Thomas Caryle

Bir tek kitap yazmak için yarım kitaplık okuyunuz.Samuel Johnson

Bir ülkede okumaya karşı istek artmadıkça gaflet ve bu gafletten doğacak felaket azalmaz.Benjamin Frankın

Biri insanın düşüncesi, kitap yardımıyla milyonlarca insana aktarılabilir.Albert Einstein

Bu bir kitap değildir dostum. Buna dokunan bir insana dokunur.Whitman

Bu kitabin kaç dakikada okunduğunu bırak; kaç senede yazıldığını düşün.Arif Nihat Asya

Bugünün hakikî üniversitesi, bir kitap koleksiyonudur.Thomas Cariyle

Çağımızda iyi seçilmiş bir kitap koleksiyonu, gerçek bir üniversite öğrenimi değerindedir.Thomas Carlye

Dergi, hür tefekkürün kalesi. Belki serseri ama taze ve sıcak bir tefekkür.Cemil Meriç

Dostunuzun kalmadığını hissederseniz kitaplığınıza baş vurunuz.Max Dreyer

Dünyada hiçbir dost ,insana kitaptan daha yakın değildir.Suut Kemal Yetkin

En iyi kitapların okunması, geçmiş yüzyılların en büyük insanlarıyla konuşmak gibidir.Descartes

Gençlerini kitapla beslemeyen ulusların sonu acıdır.Ovidius

Güzel kitaplar, yazar için bir son, okuyucu için bir davettirler.Leon Henry Proust

Her kitapta kendimizi okuruz.Cemil Meriç

Hiç bir iyi kitap, birdenbire gerçek yüzünü göstermez.Thomas Caryle

İçinde iyi bir yanı bulunmayacak kadar kötü kitap yoktur.Goethe

İnsan ne kadar çok kitap okursa o kadar çok büyüyeceğini bilmelidir.John Bangs

İyi bir kitabı öldürmektense bir adam öldürmek daha iyidir.John Milton

İyi kitaplar çok iyi; kötü kitaplar da çok kötüdür.Ralp Emerson

İyi satan bir kitap, orta değerde bir yazarın yaldızlı mezarıdır.Logan P. Smith

Kılıç memleket zapt eder ve zafer kazanır; kalem de memleket tanzim eder ve hazine toplar.Kutadgu Bilig'ten

Kitabın unutturamayacağı sıkıntı yoktur.Montesquieu

Kitap binlerce yılın ötesinden gelen ve binlerce yıl öteye taşan ses... Kitap, bütün peygamberlerin mucizesi...Cemil Meriç

Kitap sahibi olmak güzel; bilgi sahibi olmak daha güzeldir.Çin Sözü

Kitap, bilim adamlarının gül bahçesidir.John Laird

Kitap, dünyanın her yerini gösteren bir ayna gibidir.Victor Hugo

Kitap, fikir savaşının en önemli silahıdır.Cenab Şahabeddin

Kitap, hiç aldatmayan bir arkadaştır.Guilbert De Pixerecou

Kitap, içimizdeki donmuş denizin buzlarını kırmaya yarayan bir gereçtir.Franz Kafka

Kitap, kâinata açılan kapı...Cemil Meriç

Kitap, mağaramıza akseden ışık ...Cemil Meriç

Kitap, tek ölümsüzlüktür.Rufus Choots

Kitap, yazılı söz; söz, dile gelmiş düşünce; düşünce de insanın ta kendisi olduğuna göre kitap düşmanı, insan düşmanı demektir.Sebahaddin Eyüboğlu

Kitap, zekâ çeşmesidir.Horaitus

Kitap, zekâyı kibarlaştırır.Prown

Kitaplar hakkında üç tavsiyem var: 1- Bir yaşını doldurmamış bir kitabı okumayın. 2- Sadece çok tanınmış kimselerin eserlerini okuyun. 3- Sevmediğiniz kitapları okumaya çalışmayın.Ralph Emerson

Kitaplar yaşadıkça "geçmiş" diye bir şey olmayacaktır.Bulver Lytton

Kitaplar, kaybolmuş kafaların anahtarlarıdır.Elbert Hubbard

Kitaplar, çağları birbirine bağlayan zincirin halkaları gibidir.Hacı Angı

Kitaplar, düşüncelerin mezarlarıdır.Henry Wodsworth Longfellow

Kitaplar, hiç solmayacak bitkilerdir.Henrick İbsen

Kitaplar, zekânın çocuklarıdır.John Swift

Kitaplardan önce kendimizi okumaya çalışalım.Mevlânâ

Kitapları seviyor musunuz? O halde bütün hayatınız boyunca mesud olacaksınız demektir.Jules Clarette

Kitaplarım, bana yetecek kadar büyük bir krallıktır.William Shakespeare

Kitaplarım, en iyi dostlarım ve en sâdık sevgililerimdir.Bulwer Lytton

Kitaplığımı başkalarından aldığım kitaplarla kurdum.Anatole France

Kitapsız bir ev, ruhsuz bir vücud demektir.Marcus Cicero

Kitapsız büyüyen çocuk, susuz ağaca benzer.Henrick Ibsen

Kitapsız hayat, kör, sağır ve dilsiz yaşamaktır.Marcus Seneca

Kitaptan değil kitapsızlardan korkmalıyız.Cemil Meriç

Milletleri ilerleten ve yükselten, zengin kitaplıklardır.H. Fletscher

Mümkün olsaydı her karış toprağa buğday eker gibi kitap ekerdim.Horace Mann

Okuma hevesini, Hindistan'ın bütün hazinelerine değişmem.Edward Gibbon

Okunması gereken kitaplar, az okunur.Orson Welles

Size en çok yardım eden kitaplar, sizi en çok düşündüren kitaplardır.William Ward

Tanrım... Bana kitap dolu bir evle, çiçek dolu bir bahçe ver.Konfüçyüs

Tek kitaplık adamlardan korkunuz.Thomas Aquinas

Umutla açılıp kazançla kapanan bir kitap, iyi kitaptır.Loise Alcott

Ülkeleri yönetenler insanlar değil kitaplardır.Voltaire

Vahşiler hariç bütün insanlar, kitapların hükmü altındadır.Voltaire

Yasalar ölür; kitaplar ölmez.Bulver Lytton
OKUMA
Okumadan düşünmek, yanıltır; düşünmeden okumak, köreltir."

Okumak, anlamak içindir."

Kitapsız bir ev, penceresiz odaya benzer.”

Bir tek kitap yazmak için yarım kütüphane okunur.”

şünmeden okuma körleştirir; okumadan düşünme yanıltır.”

İnsan okur.”

Kitapsız ilerleme, kitapsız uygarlık, kitapsız kalkınma olmaz.”

Okuma zevkini kazanmayanın öğrenimi yarıda kalmıştır.”

Okuma zevkini öğrenen, mutlu bir insandır.”

Okumanın bittiği yerde şiddet başlar.”

Bir kitabı okumak, ikincisini yaratmaktır.”

Aşırı ve düzensiz okuma; hafızayı, düşünce mekanizmasını bozar.Cemil Meriç

Az bilmek için çok okumak gerekir.Montesquieu

Az oku, öz oku her kitaptan bir cüz oku.Atasözü

Beden için jimnastik ne ise kafa için de okuma odur.Enver Okur

Beşerî arızaları küçümsememeyi, yalnız, okumakla öğreniriz.David Lane

Bin ders-i mâarif okunur her varakında / Ya Rab ne güzel mektep olur mekteb-i Âlem.Ziya Paşa

Bir kulübede oturup kitap okumayı, sarayda oturup eğlenmeye tercih ederim.Philip Massinger

Çeyrek saatlik bir okumanın gideremediği kederim olmamıştır.Montesquieu

Deme kış yaz / oku yaz.Atasözü

Düşünme sanatı, yazma sanatı gibi bir de okuma sanatı vardır.Benjamin Disraelli

Düşünmeden okumak, sindirmeden yemeye benzer.Edmaund Burke

Evren, okumak için yaratılmıştır. Okuma zevkini tadan, mutludur.John Brown

Güneş dünyayı, kitap insanları aydınlatır.Henrick Ibsen

Her hafta bir roman okuyan kişi, her hafta hayatına bir değişik hayat hikâyesi katıyor demektir.Çetin Altan

İlim okumaktan garaz, kendi özünü bilmektir.Yunus Emre

İstediğin kadar oku.. Anladığına yakışır şekilde hareket etmezsen cahilsin demektir.Şeyh Sadî

Kafalar, boş durdukça kalınlaşır.Cenab Şahabeddin

Kitap okumayan insan, ölü gibidir.Thomas Jefferson

Kitap okurken muhataplarınız, bilim adamları ve düşünürlerdir.Samuel Smils

Oku, düşün, derinleş.Necip Fazıl Kısakürek

Okuduğunu tahlil etmeyen, daha önce okuduklarını karşılaştırmayan, zekâsını mahveder.Cemil Meriç

Okuma, ruhu yüceltir.Voltaire

Okuma, tutkuların en asilidir.Anatole France

Okuma; insanı günlük hayatın tekdüzeliğinden kurtarır, zihni bakımdan rahatlatır ve hayatı daha anlamlı kılar.Prof. Dr. Şerif Aktaş

Okumak insana olgunluk, konuşmak canlılık, yazmak da açıklık verir.Francis Bacon

Okumak sanatların en zoru fakat en faydalısıdır.Goethe

Okumak, bir toplumun günlük alışkanlığı olunca o toplum, mutlu olur.Sokrates

Okumak, gıdadır. Okuyan insanlık, bilen insanlıktır.Victor Hugo

Okumak, haz duymaya, zihnimizi süslemeye ve yetkimizi artırmaya yarar.Francis Bacon

Okumak, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtardır.Leon Henry Prost

Okumak, ruhu yüceltir.Voltaire

Okumak, tatlı tatlı kendinden geçmektir.Alphonse Korr

Okumakla insanın şerefi artar.Atasözü

Okumayı öğrenmeyen çuval taşımayı öğrenir.Atasözü

Okunacak en büyük kitap, insandır.Hacı Bektaş Veli

Şimdi oku ... Kabirde okuyamazsın.Zübeyir Gündüzalp

Yazı yazmak isteyen gençlere her şeyden önce okumalarını tavsiye ederim.Yakup Kadri Karaosmanoğlu

Okuma ve Kitap” ile ilgili sözler ile ilgili daha geniş bilgi için bakınız TÜRKMEN Özcan, ÖZDEN SÖZE, Alp Yayınevi, Ankara 2004Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Dil - Edebiyat Odası Çalışmaları

2005- 2006

Kitap Okuma - Okutma Formu

1
Kitabın adı, yazarı varsa çevireni :

Basıldığı yer ve yıl :

Okuma tarihi :

Sayfa sayısı, baskı no :

Kitabın türü :

Yıldız tablosu(En çok beş yıldız): :
Kitabı bir başkasına anlatır gibi kısaca yazınız.

Kitaptaki olayı kısaca anlatınız.

Olayın geçtiği yer(çevre) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Olayın geçtiği sosyal çevreyi tanıtınız.


Olayın geçtiği zaman hakkında bilgi veriniz.

Kitaptaki belli başlı kişiler ve bu kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Kitabın dili sizce nasıldır? Açıklayarak belirtiniz.

Kitabın anlatımı, sizce, nasıldır? Açıklayınız.

Kitabın ana karakterlerinin karakter özelliklerini belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizce uygun olmayan karakter ya da ifadeler var mı? Varsa belirtiniz.

Siz, kendinizi kitaptaki hangi karakterin yerine koydunuz veya koymak istersiniz? Belirtiniz.


Kitabın yazarı hangi dönemde yaşamıştır? Etkilendiği edebî akım var mıdır? Belirtiniz.

Konu ve tema kavramlarını yeniden değerlendirerek kitabın konusunu ve temasını yazınız.

Tema:

Konu:

Kitabın ana düşüncesi nedir? Belirtiniz. Bu kitabı okuyan arkadaşınız varsa onunla da bu bölümü değerlendiriniz.

Bu eseri okurken “not alma” ihtiyacını hissettiniz mi? Hissetmişseniz bunlar nelerdi? Hatırlayınız. Hatırladıklarınızı yazınız.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen bir(ya da birkaç) cümleyi yazınız.

Kitapla ilgili yorumlarınızı, beğenip beğenmeme sebeplerini de ekleyerek yazınız.

Okuduğunuz kitabı size kim tavsiye etti?

Siz bu kitabı bir başkasına tavsiye eder misiniz? Niçin?

Okuduğunuz eserin anlatım biçimini düşünerek, yazarın hangi anlatım biçimini(biçimlerini) ağırlıklı kullandığını örnekleri düşünerek yazınız.

Kitapla ilgili ön bilginiz var mıydı? Varsa nelerdi? Belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen vecize olabilecek bir cümleyi ya da cümleleri yazınız.

Öğrencinin öğretmene değerlendirtme tarihi ve imzası:


Öğrencinin veliye değerlendirtme tarihi ve imzası :
Öğretmen değerlendirme tarihi ve imza :
Öğretmenin görüşü:

Varsa bu çalışmayı gören başka birinin adı soyadı, imzası:
Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Dil - Edebiyat Odası Çalışmaları

2005- 2006

Kitap Okuma - Okutma Formu

2
Kitabın adı, yazarı varsa çevireni :

Basıldığı yer ve yıl :

Okuma tarihi :

Sayfa sayısı, baskı no :

Kitabın türü :

Yıldız tablosu(En çok beş yıldız): :
Kitabı bir başkasına anlatır gibi kısaca yazınız.

Kitaptaki olayı kısaca anlatınız.

Olayın geçtiği yer(çevre) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Olayın geçtiği sosyal çevreyi tanıtınız.


Olayın geçtiği zaman hakkında bilgi veriniz.

Kitaptaki belli başlı kişiler ve bu kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Kitabın dili sizce nasıldır? Açıklayarak belirtiniz.

Kitabın anlatımı, sizce, nasıldır? Açıklayınız.

Kitabın ana karakterlerinin karakter özelliklerini belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizce uygun olmayan karakter ya da ifadeler var mı? Varsa belirtiniz.

Siz, kendinizi kitaptaki hangi karakterin yerine koydunuz veya koymak istersiniz? Belirtiniz.


Kitabın yazarı hangi dönemde yaşamıştır? Etkilendiği edebî akım var mıdır? Belirtiniz.

Konu ve tema kavramlarını yeniden değerlendirerek kitabın konusunu ve temasını yazınız.

Tema:

Konu:

Kitabın ana düşüncesi nedir? Belirtiniz. Bu kitabı okuyan arkadaşınız varsa onunla da bu bölümü değerlendiriniz.

Bu eseri okurken “not alma” ihtiyacını hissettiniz mi? Hissetmişseniz bunlar nelerdi? Hatırlayınız. Hatırladıklarınızı yazınız.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen bir(ya da birkaç) cümleyi yazınız.

Kitapla ilgili yorumlarınızı, beğenip beğenmeme sebeplerini de ekleyerek yazınız.

Okuduğunuz kitabı size kim tavsiye etti?

Siz bu kitabı bir başkasına tavsiye eder misiniz? Niçin?

Okuduğunuz eserin anlatım biçimini düşünerek, yazarın hangi anlatım biçimini(biçimlerini) ağırlıklı kullandığını örnekleri düşünerek yazınız.

Kitapla ilgili ön bilginiz var mıydı? Varsa nelerdi? Belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen vecize olabilecek bir cümleyi ya da cümleleri yazınız.

Öğrencinin öğretmene değerlendirtme tarihi ve imzası:


Öğrencinin veliye değerlendirtme tarihi ve imzası :
Öğretmen değerlendirme tarihi ve imza :
Öğretmenin görüşü:

Varsa bu çalışmayı gören başka birinin adı soyadı, imzası:Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü

Dil - Edebiyat Odası Çalışmaları

2005- 2006

Kitap Okuma - Okutma Formu

3
Kitabın adı, yazarı varsa çevireni :

Basıldığı yer ve yıl :

Okuma tarihi :

Sayfa sayısı, baskı no :

Kitabın türü :

Yıldız tablosu(En çok beş yıldız): :
Kitabı bir başkasına anlatır gibi kısaca yazınız.

Kitaptaki olayı kısaca anlatınız.

Olayın geçtiği yer(çevre) hakkında kısaca bilgi veriniz.

Olayın geçtiği sosyal çevreyi tanıtınız.


Olayın geçtiği zaman hakkında bilgi veriniz.

Kitaptaki belli başlı kişiler ve bu kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Kitabın dili sizce nasıldır? Açıklayarak belirtiniz.

Kitabın anlatımı, sizce, nasıldır? Açıklayınız.

Kitabın ana karakterlerinin karakter özelliklerini belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizce uygun olmayan karakter ya da ifadeler var mı? Varsa belirtiniz.

Siz, kendinizi kitaptaki hangi karakterin yerine koydunuz veya koymak istersiniz? Belirtiniz.


Kitabın yazarı hangi dönemde yaşamıştır? Etkilendiği edebî akım var mıdır? Belirtiniz.

Konu ve tema kavramlarını yeniden değerlendirerek kitabın konusunu ve temasını yazınız.

Tema:

Konu:

Kitabın ana düşüncesi nedir? Belirtiniz. Bu kitabı okuyan arkadaşınız varsa onunla da bu bölümü değerlendiriniz.

Bu eseri okurken “not alma” ihtiyacını hissettiniz mi? Hissetmişseniz bunlar nelerdi? Hatırlayınız. Hatırladıklarınızı yazınız.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen bir(ya da birkaç) cümleyi yazınız.

Kitapla ilgili yorumlarınızı, beğenip beğenmeme sebeplerini de ekleyerek yazınız.

Okuduğunuz kitabı size kim tavsiye etti?

Siz bu kitabı bir başkasına tavsiye eder misiniz? Niçin?

Okuduğunuz eserin anlatım biçimini düşünerek, yazarın hangi anlatım biçimini(biçimlerini) ağırlıklı kullandığını örnekleri düşünerek yazınız.

Kitapla ilgili ön bilginiz var mıydı? Varsa nelerdi? Belirtiniz.

Okuduğunuz kitapta sizi etkileyen vecize olabilecek bir cümleyi ya da cümleleri yazınız.

Öğrencinin öğretmene değerlendirtme tarihi ve imzası:


Öğrencinin veliye değerlendirtme tarihi ve imzası :
Öğretmen değerlendirme tarihi ve imza :
Öğretmenin görüşü:

Varsa bu çalışmayı gören başka birinin adı soyadı, imzası:Türk Dili ve Edebiyatı Kulübü


Yüklə 405,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə