Magistratura məRKƏZİ” Əlyazması hüququnda Nəsibli Fəxri Fəxrəddin oğluYüklə 0,67 Mb.
səhifə1/24
tarix10.01.2022
ölçüsü0,67 Mb.
#108996
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ
MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ”
Əlyazması hüququnda
Nəsibli Fəxri Fəxrəddin oğlu

Maliyyə nəticələrinin formalaşmasi: onun uçotu və təhlili problemləri


MAGİSTR DİSSERTASİYASI

İxtisasin şifri və adı: İM – 060402 “Mühasibat uçotu və audit”
İxtisaslaşma: “İstehsal sferasında mühasibat uçotu”
Elmi rəhbər: dos.N.M.İsmayılov
Proqram rəhbəri: dos.H.A.Cəfərli
Kafedra müdiri: prof.S.M.Səbzəliyev


B A K I - 2017
MÜNDƏRİCAT
səh

GİRİŞ

........................................................................................................

3

I FƏSİL

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN TƏHLİLİNİN İNFORMA-SİYA BAZASI SAYILAN “MƏNFƏƏT VƏ ZƏRƏRLƏR HAQQİNDA” HESABATIN FORMALAŞMASI VƏ ONUN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ......................

9


1.1.

Bazar şəraitində təsərrüfat subyektlərinin idarə edilməsi siste-mində maliyyə hesabatının rolu....................................................

9


1.2.

Maliyyə hesabatının tərkibi və onun formalaşdırılmasının meto-diki problemləri..............................................................................

20


1.3.

Maliyyə hesabatının tərkibi və maliyyə hesabatı sistemlərinin təsnifatı..........................................................................................

41


II FƏSİL:

MALİYYƏ NƏTİCƏLƏRİNİN FORMALAŞMASININ UÇOTU VƏ TƏHLİLİ, ONLARIN TƏKMİLLƏŞDİRİL-MƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ..........................................................

57


2.1.

Müasir dövrdə mənfəətin uçotu və maliyyə hesabatının təşkili problemləri.....................................................................................

57


2.2.

Milli mühasibat uçotu standartlarının tətbiqi şəraitində mənfəətin təhlili metodikası............................................................................

75


2.3.

«Məsrəf-satışın həcmi-mənfəət» göstəriciləri arasındakı funksio-nal əlaqənin təhlili..........................................................................

80

NƏTİCƏ........................................................................................

92

Kataloq: application -> uploads -> 2017

Yüklə 0,67 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə