Makine aksami imalatiYüklə 174,36 Kb.
tarix30.10.2017
ölçüsü174,36 Kb.

T.C.
SANAYI VE TICARET BAKANLIGI

Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü


Yatırımlar ve Projelendirme Dairesi Bakanlığı

MAKINE AKSAMI IMALATI

(Aks, Pul, Somun, Cıvata, Rakor, Pim vs.)

SANAYİ PROFİLİ

HAZIRLAYAN

Oguz KUQUKYAVUZ


Kimya Muhendisi

Ocak-19991.BÖLÜM

1.EKONOMİK DEĞERLENDİRME

1.1.Yatırımın Konusu

Yüksek teknolojiye sahip tezgahlan ile BS, ASTM ve TSE standartlarında aks, saplama, burç, pim, somun, cıvata, rakor vb. imalatıdır.

İmalatta kullanılan hammadde çeliktir.Genelde ithal edilecektir.

1.2 Pazar Durumu

Hedeflenen Pazar ağırlıklı olarak otomotiv ve oto yedek parça sektörüdür. Bu kapsamda tüm Türkiye'deki otomotiv ve yan sanayi pazar olarak kabul edilmiştir.


Buna ilaveten yurtdışı özellikle Almanya'ya ihracat da yapılabilecektir.

1996 yılında otomotiv sektöründe yurtiçi talep % 32, üretim % 17, ihracat


% 25, ithalat % 77 oranında artmıştır.

1997 yılında otomotiv sektöründe yurtiçi talep % 42.4, üretim % 25, ithalatı %


61.9 oranında artarken ihracatı % 7.6 oranında azalmıştır.

Bu sektörde kapasite kullanım oranı 1997 yılı itibariyle % 59 olarak


gerçekleşmiştir.

Profil konusu tesisin satılan otomotiv ve oto yedek parça sektörlerine donuk


olduğu için Türkiye otomotiv sanayindeki gelişmeler aşağıda tablolar halinde
verilmiştir.

Tablo: 1- Karayolu Taşıtları İmalat Sanayi ÜretimiYılı


Miktarı (adet/yıl)


1996


276 747


1997


344 352


1998 (Tahmin)


371 250


Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:2- Karayolu Taşıtları İmalat Sanayi İhracatıYılı


Miktarı (adet/yıl)


1996


38648


1997


28473


1998 (Tahmini)


36500


Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:3- Karayolu Taşıtları İmalat Sanayi İthalatı[---—- - -


Yılı


Miktarı (adet/yıl)


1996


98752


1997


201 656


1998 (Tahmini)


208310


Kaynak: Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

Tablo:4- Karayolu Taşıtları İmalat Sanayi TalebiYılı


Miktarı (adet/yıl)


1996


336 851


1997


517535


1998 (Tahmini)


543 060


Kaynak; Yedinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ,DPT.

1.3. istihdam Durumu

Söz konusu tesiste tam kapasitede;Personel Tanımı


Sayısı


İdari Kadro


3


İdari Personel


10


Mühendis


3


Teknisyen


5


Ustabaşı


5


İşçi


109


Diğerleri


5


Toplam


140


kişi istihdam edilebilecektir.

1.4. Teşvik Tedbirleri

1.4.1. Hazine Müsteşarlığı’nca Yatırımlara Uygulanan Genel Teşvik Tedbirleri

Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı'nın 23 Haziran 1999 tarih ve 23734 sayılı


Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları ve Yatırımları Teşvik Fonu Esasları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararlarının Uygulamasına ilişkin tebliğde (98/1) değişiklik Yapılmasına ilişkin 99/1 Sayılı Tebliğ’ine göre; yatırımın, tevsik belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının; kalkınmada öncelikli yörelerde 50 Milyar TL, diğer yörelerde 100 Milyar TL Türk Lirası olması gerekmektedir.Finanssal Kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda aranacak asgari sabit yatırım tutarı, bu miktarların % 25'i kadardır.
Bu projeler için öz kaynak oranlan aşağıda belirtilmiştir:

- Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 20

- Normal ve Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda : % 40

- Ro-Ro taşımacılığı, havayolu kargo taşımacılığı yatırımları : % 25

- Tersane, Gemi inşa, yat inşa, gemi ithali ve uçak ithali yatırımlar : % 15

- Finanssal kiralama şirketlerinin yapacağı kiralama yatırımları : % 10

Yatırım projelerine uygulanan destek unsurları ise aşağıda verilmiştir:

1- Gümrük vergisi ve toplu konut fonu istisnası

2- Yatırım indirimi

3- Katma değer vergisi istisnası

4- Vergi, resim ve har? istisnası

5- Enerji desteği

6- Arsa desteği

7- Fondan kredi tahsisi

Ayrıca, 23 Ocak 1998 tarih ve 23239 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan
"Olağanüstü Hal Bölgesinde ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde İstihdam
Yaratılması ve Yatirimlann Te?vik Edilmesi" ile "193 Sayili Gelir Vergisi
Kanunda Degi?iklik Yapilmasi Hakkinda 4325 Sayili Kanun" geregince asagida
belirtilen tesvik tedbirleri uygulanacaktir:

- Kalkinmada Oncelikli Yorelerde; organize sanayi bolgelerine oncelik


verilmek uzere, en az 10 kisilik istihdam ongoren tesvik belgeli yatirimlar icin, gercek
ve tuzel kisilere, mulkiyeti Hazineye ait arazi ve arsalann bedelsiz olarak
devredilmesi,

- Olaganustu Hal Bolgesi kapsamindaki illerde yeni ise baslayan gelir ve


kurumlar vergisi mukellefleri, fiilen ve surekli olarak 10 ve daha fazia isci
(palistirmalan sartiyla, ise baslama tarihinden itibaren yatinm donemi dahil 5
vergilendirme donemi gelir ve kurunHar vergisinden mustesna tutulmasi,

-Yukanda belirtilen gelir ve kurumlar vergisi mukelleflerinden istisna suresinin


sonunda baslamak uzere, isyerlerinde fiilen ve surekli olarak 10 ve daha fazia isci
calistirmak sartiyla, kazanclan uzerinden hesaplanan gelir ve kurumlar vergisinden
indirim yapilmasi,

- Olaganustu Hal Bolgesi kapsamindaki illerde, calisanlardan kesilen vergilerin


ertelenmesi,

- Olaganustu Hal Bolgesi kapsamindaki illerde tesvik belgeli yatirimlaria ilgili


yapilan islemlerde vergi, resirn ve hare istisnasi saglanmasi,

- Olaganustu Hal Bolgesi kapsamindaki illerde yeni ise baslayan gelir ve


kurumlar vergisi mukelleflerinin calistirdiklan iscilerin sigorta primi isveren payinin
Hazinece karsilanmasi,

- Ilk defa ise baslayan mukelleflerin goturuluk sansina haiz olanlardan kendi


istegi ile goturu usulden ger^ek usule ge^en mukellefler i^in hayat standardi
uygulanmamasi.

1.4.2. Halk Bankasi'nca Yatirimlara Saglanan KOBJ Te?vikleri

Bakanlar Kurulu'nun 05.03.1999 tarih ve 23630 sayili Resmi Gazete'de


yayimlanan 99 / 12474 sayili karanna istinaden Ku^uk ve Orta Boy Isletmelerin
(KOBI) Devlet yardimlanndan yararlanma esaslanni belirlemistir.

Bu karar kapsammda; imalat sanayi sektorunde faaliyette bulunan, isyerinde


en fazia 150 is?i calistiran, kanuni defter kayitlannda arsa ve bina hari9;makine ve
te^hizat, tesis, tasit ara? ve gere9leri, doseme ve demirbaslan toplami 100 Milyar
Turk Lirasini asmayan isletmeler KOBi olarak kabul edilir.

KOBl'lere uygulanacak tesvikler asagida verilmistir:

1- Yatinmian Tesvik Fonundan Kredi

2- Yatinm iTTdirimi

3- Onaylanan Global Listeler Muhteviyati Makine ve Techizat Alimlannda
Katma Deger Vergisi (KDV) Destegi

4- Gumruk Vergisi ve Fon Istisnasi

5- Vergi, Resim ve Han? Istisnasi

Yatirimlara saglanacak yukanda belirtilen tesviklerle kanun geregi verilen


diger tesvikler, Hazine Mustesarligi'nca verilen tesvik belgesinde belirtilen degerler
esas alinarak ilgili kuruluslarca mevzuata uygun olarak saglanir. Bu tesviklerin
saglanmasi ile ilgili usul ve esaslar, Hazine Mustesarligi'nca Halk Bankasina
bildirilmis oiup, Halk Bankasi tarafindan uygulanacak tesvik tedbirlerinin mali sinirlan
asagida belirtilmistir.

Fon Kaynakli Krediler

Fon kaynakli krediler, yalnizca makine ve techizat alimi icin yatinm kredisi ile


hammadde (enerji haric) alimina yonelik olarak isletme kredisi seklinde
kullandinlabilir. Yurt icinden kullamlmis olarak temin edilecek makine ve techizat icin
Fon'dan kredi tahsisi yapilamaz. Ancak, fazladan doviz cikisma sebep olmamak ve
atll kapasiteleri kullanima sunmak amaciyla, daha once ithal edilmis €19 (3) yasma
kadar olan yabanci menseli yeni teknoloji iceren makineler icin; isletmelerin en az bir
yildir demirbaslannda kayitli olmasi halinde kullanilmi§ makinelere Fondan kredi
tahsisi yapilabilir.

KOBl'lere Fon Kaynakli Krediler asagidaki sinirlar dahilinde tahsis


edilebilecektir.

KOBI' lere Verilebilecek Kredi Miktannin Ust Limitleri;

Kalkinmada Oncelikli Yorelerde,

- Yatinm kredisi olarak ............................. 60 milyar TL.

- Isletme kredisi olarak .............................. 25 milyar TL.

Diger Yorelerde,

- Yatinm kredisi olarak ............................... 50 milyar TL.

- Isletme kredisi olarak................................ 25 milyar TL.

Acil Destek Kapsamindaki Illerde

-Yatinm Kredisi olarak................................ 75 milyar TL,

- isletme kredisi olarak.................................. 25 milyar TL,Bu Kredilere Uygulanacak Faiz Oranlan;

'•"*--.


- Kalkinmada Oncelikli Yorelerde................ % 20

-Acil destek kapsaminda illerde................... % 20

- Diger yoreTerde, ......................................... % 30

Bu Kredilerin Vadesi;

- Yatinm kredilerinde 1 yili odemesiz donem olmak uzere 4 yil,

- Isletme kredilerinde 2 yildir.

Yatirimlara yukanda izah edilen kredilerin saglanabilmesi icin;

Krediye konu toplam yatinm i9in belirienen 6z kaynak oranlan asagida


belirtilmistir:

- Acil Destek Kapsamindaki Illerde................. % 10

- Kalkinmada Oncelikli Yorelerde ................. % 20

-Diger Yorelerde ......:.........,......................... % 30II.BOLUM

2. TEKNIK DEGERLENDJRME

2.1.Uretim Teknolojisi

Malzeme departmanindan alinan celik ^ubuklar asagida verilen metodia


istenilen urunun imalati yapilacaktir. Tesisin bunyesinde bir uretim planlama ve kalite
kontrol departmani bulunacaktir. Bu bolumde uretilecek par^alann ol^u
siniflandirmalan, planlamasi ve kontrol mastarlan vasitasiyla 6l(?u kontrol, sertlik
olcme, kinlmaya dayaniklilik gibi testier yapilacaktir.

l$letmenin uretimi uluslar arasi BS, DIN, ASTM normlanyla TSE standartlanna


uyumlu olarak yapilmasi planlanmaktadir.

2.2. Kapasitesi

«.

Tesisin uretim kapasitesi yilda 250 gun uzerinden ( gunde tek vardiya):Urun Cinsi


Uretim


Miktan (adet/yil)


Aks Saplamalar
300.000


Kaplin
400.000


MuhtelifBurclar
400.000


Pullar
500.000


Pimler
400.000


Somunlar
2.000.000


Civatalar
1.000.000


Rakorlar
6.000.000


olarak ongorulmustur.2.3. Uretim Aki? §emasi
1-Hammadde ((^elik ^ubuk)


V


2- Otomat l§leme Departmaninda
Yapilan l§lerV


a- Boya Geli$tirme


V


b- Hav§a A^ma


V


c- Delik Delrne


V


d- Yuzey Temizleme


V


e- Qap Du$urme


V


f- Kesme


V


3- Ol^u Kontrolu


T


4- Ambalajlama


V


5- Depolama


V


6- Piyasaya Sevk
2.4. Makine ve Te

A- Makine ve Techizatin Cinsi (Ithal)

1- JCL-60 CNC Torna Tezgahl First Lathes

2- Profil Projektor Pj 303-150

3- Kenar Gozu

4- Kenar Aksesuan

5- Mikropak

6-Sinyal Kablosu

7-Stereo Mikroskop

8-Planya Tezgahl

9- Takim Bileme Tezgahl

10- Freze Tezgahl

11- Alt) Milli Atomat Tezgahl 0,25

12- Alti Milli Atomat Tezgahl 0,13

13- Tach Somun Yarma Tezgahl

B- Makine ve Techizatin Cinsi (Yerii)

1. Tonluk Kfipru Vin? Arabasi, Yollan, Montaj

2. Top Ovalama Tezgahl

3. Tarak Ovalama Tezgahl

4. Masa Matkabi -

5. Sutunlu Matkap

6. Hidrolik Demir Testere

7. Otomat Tezgahl Index 012

8. Otomat Tezgahl Index 042

9. Otomat Tezgahl Index Oei-60

10. Otomat Tezgahl Index Er

11. Otomat Tezgahl Index Oer26

12. Otomat Tezgahl Wnex Er

13. Otomat Tezgahl MAS 0/12

14.Torna Tezgahl 1.mt

15. Revolver Tezgahlan

16.Eksantrik Pres 40 Tonluk 1

17.Eksantrik Pres 25 Tonluk 1

18.Eksantrik Pres 5 Tonluk 1

19. El Presi 7.5 Tonluk 1

20.Freze Tezgahl Manderer 1

21.EI Freze Tezgahl 2

22. Zimpara Tas Motoru 6

23.Kollu SacMakine 1

24.Alti Milli Atomat Tezgahl TOS 0.40 2

25. Alti Milli Atomat Tezgahl (Schutte 0.45 olabilir) 1

26.Alti Milli Atomat Tezgahl (Schutte 0.35 olabilir) 2

27.A111 Milli Atomat Tezgahl (Schutte 0.22 olabilir) • 3

28.Alti Milli Atomat Tezgahl (Pittler 0.50 olabilir) 1

29.Alti Milli Atomat Tezgahl (Pittler 0.42) 1

30.Alti Milli Atomat Tezgahl (Gildemeister 0.48) 1

31 .Alti Milli Atomat Tezgahl (Gildemeister 0.70) 1

32.Alti Milli Atomat Tezgahl (Gildemeister 0.67) 1

33.Alti Milli Atomat Tezgahl (Pittler 0160 olabilir) 6

34.Alti Milli Atomat Tezgahl (Pittler 0130 olabilir) 1

35.0.42 Milli Otomat (Gildemeister Marka olabilir) 1

36.0tomatik Dis Qekme Tezgahl (Thraub olabilir) 1


37.0tomatik Havsa Qekme Tez. (Thraub Marka olabilir) 1

38.Kayar Otomat Tezgahl (Steinhausen Marka olabilir) 1

39.Tek Milli Otomat Tezgahl (Thraub Marka olabilir) 1

40.Vidali hava Kompresoru, Ekomak, Hava Tanki

ve kumtucusu Kompe 1

41. Kompresor (Dalga kiran marka olabilir) 1

42.CNC Boru Bukme Tezgahl 1

43.KaynakMakinesi 1

44. NC Boru Bukme Tezgahl 1

45.Bukum Aparat Tezgahlan Muh.

46. Motorlu Bukum Tezgahl 3

47. Tas Motoru 1

48.Daire Testere 1

49.Santrifuj Kurutma 4

50.KalitekontrolAletleri

Granit pleyt

• Sertlik 61(?me cihazi 2 adet

• Mastarlar

• Mikrometreler

• Diger ol^u aletleri

51. Elektrik gu? tesisati,

52. Ana vetali tablolar

53.komple gu? kablo enstelasyonu

54. Diger alet, edevat, yedek par^a vs.2.5. Termin Plani

Maddi $artlann uygun olmasi, ozellikle ozsermaye oraninin yeterii olmadigi


durumlarda kredinin zamaninda alinmasi halinde tesisin 18 ayda imalata
gecpebilecegi 6ng6rulmu$tur.

III.BOLUM
3.MAU DEGERLENDIRME


3.1.Yatinmin Teknik Omru

Ortalama amortisman orani 8.64 olarak hesaplanmi? olup.bu rakam dikkate


alinarak yatinmin teknik omru yakla§ik 11.5 yil olarak hesaplanmistir.

3.2. Projenin Finansmani

ACIKLAMALAR


TUTARI (TL)


A-FiNANSMAN IHTIYACI
1. Toplam Sabit Yatinm


698 570 000 000


2. l§letme Sermayesi


124245000000


3. Yatinm Donemi KDV


TOPLAM FINANSMAN IHTIYACI


822815000000


B- FINANSMAN KAYNAKLARI
1. OZKAYNAKLAR (% 50.24 )


- Sermaye


413440000000


- Fonlar


-


2. YATIRIM TE?VIKLERI


-


3. YABANCI KAYNAKLAR (% 49.76)


409 375 000 000


- Orta ve Uzun Vadeli Kredi


309 375 000 000


- l$letme Kredisi -'


100.000.000.000


TOPLAM FININSMAN


822815000000


-Tesisin Kalkinmada Oncelikli Yorelerde de kurulacagi du$un0lerek Ozkaynak
orani asgari % 20 oraninin uzerinde alinmi?tir.

-Yatinm kredisinin % 50 faiz orani ile alinacagi kabul edilmi$tir.

- l$letme kredisinin % 70 faiz orani ile alinacagi kabul edilmistir.

3.3.Toplam Vatinm Tutan Tablosu
HARCAMA KALEMLERJ

1.Arsa Bedeli ( 6 500 m2 )

2.Etud ve Proje Giderleri

S.Arazi Duzenlemesi ve Hazirlik Yapilan

4. in?aat. Gid. (Toplam 3 700 m2 Kapali Alan)

a-Ana Fabrika Bina ve Tesisleri ( 48 748 )


b-Yardimci l?letme ( 8 650 )
c-Ambariar ( 5715)
d-idare Binalan ( 8 250 )
e-Sosyal Tesisler ( 4 950 )

5.Ana Fabrika ve Techizat Giderleri

a-lthal (311898)
b-YerIi ( 100611 )

6.Yardimci l§letme Makine ve Techizat Giderleri

7.lthalat ve Gumrukleme Giderleri

8.Ta§ima ve Sigorta Giderleri

»,

9.Montaj Giderleri10.Ta?itAraclan Gideri
11 .i§letmeye Alma Gideri

12.Genel GiderlerARA TOPLAM

13.Beklenmiyen Giderler

14.Yatinm Donemi Faizler
SABIT YATIRIM
I§LETME SERMAYESI
TOPLAM YATIRIM
TOPLAM YATIRIM


TUTARI (Milvon TL)

12375

2063

1 750
76313412509

14438


49500
10313
20625
2063
4125
606 074
15152
77344
698 570
124245
822815
2 493 000 $
NOT : 1. Toplam yatinm tutan ve diger hesaplamalarda ortalama doviz kuru
1 $ : 330 000 TL olarak alinmi?tir

2. Yukandaki veriler tahmini degerlerdir. Kapasiteye gore degi§ebilir.3.4.Yillik Gelir-Gider Tablosu (Tarn Kapasitede)

Yillik i$letme Geliri


Yillik l?letme Gideri

-Hammadde Giderleri ( 546 563 )

-Yakit, Su, Elektrik Gideri ( 22 688 )

-Bakim ve Onarim Giderleri ( 2 063 )

-Personel ve l§9ilik Giderleri (163 000 )

-Genel Giderler ( 10313 )

-Ta§it Arabian Gideri ( 8 250 )

-Sati? Masraflan Gideri ( 14438 )

-Diger Giderler (faiz giderleri) ( 224 688 )

Brut Kar


Kesintiler ( %33)
Net Kar

3.5.Yatinmin On Degerlendirilmesi

3.5.1.Yatinmin Karliligi

Net Kar
Yatinmin Karliligi : ————————————-——*100


Toplam Yatinm Tutan
348 273 000 000

-*100


822815000000

: 42.33

3.5.2.Sermayenin KarliligiNet Kar

Sermayenin Karliligi : -*100

Ozkaynak Miktan

348 273 000 000413440000000

84.24

3,5.3.Yatinmin Geri Donu§ SuresiToplam Yatinm

Yatinmin Geri D6nu$ Suresi:

Toplam Fon
822815000000

348 273 000 000:2.4Yil

Yüklə 174,36 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə