Malkara belediyesi 5 yillik imar programiYüklə 275,07 Kb.
səhifə16/16
tarix17.08.2018
ölçüsü275,07 Kb.
#71311
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


15-)İlçemiz Camiatik Mahallesi,Top Sahası Mevkii, tapuda ada:486,parsel:25 noda Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmaz ile ada:486,parsel:97 noda Metin KOÇ adına kayıtlı taşınmazların Kamulaştırması


07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK ile onaylanan imar planına göre 15.00 metrelik taşıt yolunun ve parkın kamu yararı adına açılması için 08.10.2014 tarih ve 145 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.

Ada:486,parsel:25=1.728,00 m2lik kısmın tamamı parka terk edilecektir.

Ada:486,parsel:97=506.00 m2lik arsanın 266 m2lik kısmı yolaterk,300 m2lik kısmı parka terk edilecektir.Bu parselle ilgili Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Kamulaştırma yapacaktır.Daha sonra Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Park düzenlemesi yapılacaktır.

Ada:486,Parsel:25 noda Karayolları Genel Müdürlüğü adına kayıtlı taşınmazın Malkara Belediyesine Devri hakkında yazı yazılacaktır.Daha sonra , diğer işlemlerre devam edilecektir.16-)İlçemiz Camiatik Mahallesi,Londra Asfaltı Mevkii,tapuda ada:561,parsel:16 noda Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı 26.6300,01 m2 yüzölçümlü Şehir Stadı niteliğindeki taşınmaz ile aynı adada otopark alanı olarak kayıtlı taşınmazın yeşil alan olarak kamulaştırılması


07.02.2014 tarih ve 22 nolu BMK ile onaylanan imar planına göre yeşil alanda kalmakta olup; yeşil alanın uygulanabilmesi için; 05.06.2014 tarih ve 87 sayılı BMK ile karar altına alınmıştır.

Ancak; Tekirdağ Valiliği, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü’nün 13.02.2015 tarih ve 644 sayılı Muvafakat konulu yazısına istinaden; Muvafakat talebi tesisin hizmet amacı ve işleyişi açısından uygun görülmemiştir.Yeniden devri istenecektir.
17-) PAPAZIN EVİ


İlçemiz Gazibey Mahallesi, Ağırbağçeşme Mevkii,tapuda ada:187,parsel:47=164,75 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve parsel:48=165,36 m2 yüzölçümlü taşınmazlar Yusuf UZ adına kayıtlı olup; ilgili taşınmazlar; Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7. Maddesine göre Papazın Evi tescil edilmiş olan yapının restore işlemlerinin yapılabilmesi için; 23.10.214 tarih ve 163 sayılı BMK ile ilgili taşınmazın ‘ SOSYAL VE KÜLTÜREL TESİS ALANI’ olarak Kamulaştırılması karara bağlanmıştır.2016 Mart ayı içerisinde; Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma ve Bölge Kurulu Müdürlüğünde yapılan toplantı sonucu; tescilinin devamına, Malkara Belediye Meclisi Kararının 2863 Sayılı Yasanın 15. Maddesi hükümleri doğrultusunde uygulamasında sakınca olmadığına, Uygulama İmar Planında konut alanında kalan taşınmazın ‘ Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı’ olarak kullanılmak üzere plan değişikliğinin hazırlanarak Kurulumuza sunulmasına karar verilmiştir.

Kararın kişiye tebliği edilmiştir.05.05.2016

18-)İlçemiz Gazibey Mahallesi, Paşa Mezarlığı Mevkii, tapuda ada:218,parsel:51 noda “Adnan GEZEK ve Hamide ESLEK” adına kayıtlı taşınmazlara ait Kamulaştırma


07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK il onaylanan imar planına göre tamamı park ve yol alanında bulunmaktadır.Kişilerin mağduriyetinin giderilmesi için ;kamuya ait yerlerin kamuya geçebilmesi adına yapılacak işlemler 08.10.2014 tarih ve 143 sayılı BMK ile karar altına alınmıştır.

Ada:218,parsel:51= 3.071,80 m2-arsa.Alınan BMK ile Kamulaştırma,Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacaktır.19-)Ada:46,parsel:8 nodan geçen yolun kamulaştırılması

İlçemiz Hacıevhat Mahallesi, Üçler Mevkii, tapuda ada:46,parsel:8 noda Yıldız KURT adına kayıtlı taşınmaz; 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK ile onaylanan İmar Planına göre yol alanında bulunmaktadır.23.10.2014 tarih ve 164 sayılı BMK ile Kamulaştırma kararı alınmış olup; kamulaştırması gerekmektedir.

Ada:46,Parsel:8= 34.36 m2-arsa-Yıldız KURT adına kamulaştıma işlemi; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacaktır.


20-)Ada:218, parsel:36 noda Kayıtlı Taşınmaz Kamulaştırma Yapılması

İlçemiz Gazibey Mahallesi,Paşa Mezarlığı Mevkii,tapuda ada:218,parsel:36 noda kayıtlı taşınmaz; Recep IŞIKLI, Saliha(Soyadı yok),Hasan NELİK,Ramize NELİK adına kayıtlı taşınmaz adına Kamulaştırma Yapılması;park,yol ve konut alanında kalmaktadır.Parselin alanı 4.001,70 m2 olup; yaklaşık olarak 1.632 m2si yola terk, 780 m2si yeşil alanda kalmaktadır.Parselin %40 ından fazlası kamu alanında kalmakta olduğundan; 3194 Sayılı imar Kanununun 18. Maddesi uygulanmak üzere 05.12.2014 tarih ve 192 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.Buna göre; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Kamulaştırması yapılacaktır.21-) Ada:264, Parsel:11 Noda Yer Alan Yolun Kamulaştırılması


İlçemiz Camiatik Mahallesi, Devrim İlkokulu Mevkii, tapuda ada:264,parsel:11=146.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamulaştırması:

07.02.2014 tarih ve 22 Sayılı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre ; birçok kısmı yolda kalmakta olup kamulaştırılması gerekmekte olup; 23.10.2014 tarih ve 165 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır.

Ada:264,Parsel:11=Ayşe KEÇECİ, Emin EĞİLMEZ, Sefer DURMAZ, Hüseyin CANDAN, Rafet DURMAZ,Osman DURMAZ, Fahri DURMAZ, Mehmet ÜSTÜNEL, Hasan ÜSTÜNEL, Necati EĞİLMEZ, Salih EĞİLMEZ, Hayri EĞİLMEZ, İsmail EĞİLMEZ, Rahmiye ÜSTÜNEL, Doğan ÜSTÜNEL, Nuran ÜSTÜNEL, Nurdan ÜSTÜNEL, Ömer ÜSTÜNEL, Necmiye ÜSTÜNEL, Özden LOBUT, Gülten GİRGİN, İhsan ACIKULAK, İsmail Hakkı KORKUT, Fatma İÇTEM, Zahit Zafer KORKUT, Hüseyin KORKUT, Zehra GENÇTÜRK, Emine TİTİZ,Emel ACIKULAK,Gönül SÖNMEZ, Fatma KINALI, Gül Özlem KIZIROĞLU, Gülsah ÖZKEFELİ, Aynur ÖZER, Nurdan ÖZER, Nuray ÖZER, Abdulkadir Onur ÖZER.

22) İlçemiz Yeni Mahalle, ada:171, parsel:3=2.292,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamulaştırma İşleminin Yapılması


İlçemiz Yeni Mahalle,ada:171,parsel:3=2.292,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ½ hissesi Havva YEŞİLOVALI ½ hissesine sahip İrfan:Rıfat kimliği ve adresi belirlenemediğinden kayyım olarak Malkara İlçe Mal Müdürü Veli ve Ruhinaz kızı,09/02/1966 doğlumlu Ülgen SADİ’nın 3561 sayılı yasa hükümlerine göre kayyım olarak atanmasına karar verilmiştir.İlgili karar 17/06/2014 tarihinde kesin karara bağlanmıştır.İlgili parselin kamulaştırma işlemine devam edilebilmesi için; MALKARA Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2014/88 esas nolu yazısına istinaden 5 yıllık imar programına alınması gerekmekte olduğundan; 25.12.2014 tarih ve 209 sayılı BMK ile kamulaştırılması kararlaştırılmıştır.

Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tarafından Kamulaştırma yapılacaktır.


23-)İlçemiz Yeni Mahalle, ada:171, parsel:2=1.497,00 m2 Havva YEŞİLOVALI ve hissedarları adına kayıtlı taşınmazın Kamulaştırması


İlçemiz Yeni Mahalle, ada:171,parsel:2=1.497,00 m2 Havva YEŞİLOVALI ve hissedarları adına kayıtlı taşınmaz; dar gelirli vatandaşlara binalı olaak arsa vermek amacıyla kamulaştırılması gerekmekte olup; 25.12.2014 tarih ve 208 sayılı BMK ile karar altına alınmıştır.

Ada:171,Parsel:2= 1.497,00 m2 – Havva YEŞİLOVALI ve hissedarları.

Kamulaştırması; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacaktır.

24) İlçemiz Gazibey Mahallesi, Ağırbağçeşme Mevkii, tapuda ada:187,parsel:9 noda Maliye Hazinesi adına kayıtlı 943,00 m2 yüzölçümlü taşınmaz( Hacıilbey İlkokulu)ın Restore Edilmesi ve Kamulaştırması


İlçemize ait 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı 1/ 1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre ‘ İlköğretim Tesisleri Alanı ‘ olarak isabet etmektedir.

İlgili taşınmaz; 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 7. Maddesine istinaden ; Kültür ve Turizm Bakanlığı,Edirne Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 18.03.2011 tarih ve 3448 sayılı karar ve 15 envanter numarası ile tescil edilmiş olup; yapının restore işlemlerinin yapılabilmesi için 5 yıllık İmar Planına alınması gerekmekte olup; restore edilebilmesi için kamulaştırma işlemlerinin uygulanmasına ve şeklinin Eğitim Amaçlı Kültürel ve Sosyal Tesis Alanı olarak belirlenmesine; 17.02.2015 tarih ve 66 sayılı BMK ile karara bağlanmıştır.Ada:187,Parsel:9=943,00 m2- MALİYE HAZİNESİ. Konu ile ilgili; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ilgilenmektedir.

25) İlçemiz Camiatik Mahallesi, Doğanca Çeşme Sokak, ada:379,parsel:9 noda Gökay İNAL adına kayıtlı 87.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın Kamulaştırması


İlçemiz Camiatik Mahallesi, Doğanca Çeşme Sokak, ada:379,parsel:9 noda Gökay İNAL adına kayıtlı 87.00 m2 yüzölçümlü taşınmazın kamulaştırması; 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı Belediye Meclis Kararı onayı 1/1000 ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre; Bitişik Nizam 5 Kat Karma Kullanım alanında kalmakta olup; 55.00 m2si yola terk edildikten sonra kalan alan 32.00 m2 olup; taşınmazın cephesi 2.82 cm kalmaktadır.3194 Sayılı İmar Kanunununa göre cephesi; inşaata müsait değildir.ilgili parselin kamulaştırılması İmar Komisyonunca görüşülmüş olup; İmar Komisyonunca 3194 Sayılı İmar Kanunu ve 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun ilgili maddelerine uyulması koşuluyla kamulaştırıması için 5 yıllık imar programına alınmasına ve komisyon raporunun kabulüne 20.03.2015 tarihh ve 94 Sayılı BMK ile karar altına alınmıştır.
26-)Ada:380, parsel:6 noda adına kayıtlı taşınmaz; ada:380, parsel:1 noda taşınmaz,ada:380, parsel:11 noda adına kayıtlı taşınmaz ile ada:609, parsel:1 no üzerinden geçen yol kamulaştırması


İlçemiz Camiatik Mahallesi,Akbaldır Mevkii, ada:380,parsel:6 noda Hayri GÜNGÖR ve hissedarları adına kayıtlı taşınmaz; ada:380,parsel:1 noda Sabri CİHAN adına kayıtlı taşınmaz,ada:380,parsel:11 noda Yaşar ÜSTÜREÇ adına kayıtlı taşınmaz ile ada:609,parsel:1 noda Arı Gıda Dağıtım ve Pazarlama adına kayıtlı taşınmaz arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı BMK ile onaylanan 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planına göre kamu yararı adına açılabilmesi ve ada:380,parsel:6 noda Hayri GÜNGÖR ve hissedarları adına kayıtlı taşınmaz ile ada:445,parsel:13 noda Ezz-San Tarım Makinaları San ve Tic Ltd Şti adına kayıtlı taşınmazlar arasından geçen 15.00 metrelik taşıt yolunun kamu yararına açılabilmesi gerekmekte olup; 5 yıllık imar programına alınmasına ve komisyon raporunun kabulüne ve 17.04.2015 tarih ve 130 Sayılı BMK ile karar altına alınmıştır.

27-) 217 Ada 2 Parsel – Yol Kamulaştırması


İlçemiz Gazibey Mahallesi, ada:217, parsel:2 noda kayıtlı taşınmaz; Maliye Hazinesi adına kayıtlı olup; taşınmazın yolaterklerinin yapılması gerekmektedir.07.04.2016 tarih ve 91 sayılı BMK ile 5 Yıllık İmar Programına alınmıştır.


28-) Dere Güzergahı Düzenlemesi(2016-2018)

2016 YILININ 29.MADDESİ VE 2017 YILININ 27.MADDESİNİN DEVAMI NİTELİKTEDİR.

İlçemiz Camiatik Mahallesi, Bahçealtı Mevkii, Sünepeçeşme Üçağaçlar Mevkii ve Sünepe Çeşme Mevkiinde yer alan 21.04.2011 tarih ve 23214 sayılı DSİ görüşünde gösterilen dere güzergahı ve koruma bandı; 07.02.2014 tarih ve 22 sayılı Uygulama İmar Planına göre; 3194/18. Maddesine göre; 5 Yıllık İmar Programına alınması İmar Komisyonunca görüşülerek kabul edilmiş ve 04.05.2016 tarih ve 109 saylı BMK ile 5 Yıllık İmar Programına alınmasına karar verilmiştir.

3194 Sayılı İmar Kanununun 18. Maddesine göre; Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce yapılacaktır.


MALKARA BELEDİYESİ

5 YILLIK İMAR PROGRAMI

DIŞI FAALİYETLER

[ 2014-2015-2016-2017-2018]

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

Plan-Proje Şefliği


[2016 tarihinde yapım işlerine başlanmış fakat programda yer almayan projeleri kapsamaktadır. ]

28-)İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün İmar Planı Değişikliği Anaokulu Yapım İşi ( 592 ada 65 parsel)

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.06.2015 tarih ve 592 ada 65 parsel noda kayıtlı taşınmaza Plan Değişikliği Talebi işlemde olup Milli Eğitim Müdürlüğü kurumu altında 2016-2017 yılları arasında yapım işi gerçekleşecektir.

30-)11 Okul Projesi Malkara İlçesi, Hacıevhat Mahallesi,105 Ada, 291 Parselde Okul Yapılması


Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın 13.11.2015 tarih ve 17308 sayılı yazısına göre; Tekirdağ Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2014 tarih ve 194 sayılı Belediye Meclis Kararı uyarınca; Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin 11 İlçeye 11 Okul Projesi kapsamında yapılacak olan eğitim tesisleri işina ait protokol 31.12.2014 tarihinde Tekirdağ Valiliği ile Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı arasında imzalanmıştır.

İlgili taşınmaz 6108.40m2’lik alanda yer almaktadır.14.01.2016 tarih ve 94-59 sayılı Yapı Ruhsatı verilmiştir. Okul Alanı 3350 m2lik YAPI RUHSATI VERİLMİŞTİR:Yapının taban alanı 660 m2 olup; yapının toplam kat sayısı 5 kattır ( zemin+4 kat).

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’ nin 11 İlçeye 11 Okul Projesi kapsamında 7. Okulun temeli Malkara’da törenlerle atıldı.21 Derslikli Malkara Ortaokulu yaklaşık 3 milyon 500 bin liraya mal olacak. Aralık 2016 yılında hizmete açılacaktır.


Hazırlayan: Hilal METE-Harita TeknikeriNot: Programda yer alan projeler hakkında ayrıntılı bilgi 5 Yıllık İmar Programı dosyasında yer almaktadır.

Projelerin maliyet hesabı ilgili müdürlük tarafından hesaplanır.


Yüklə 275,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə