Mecl I skararidir karar No : 2010/165 Karar Tarihi : 10. 12. 2010Yüklə 15,91 Kb.
tarix30.07.2018
ölçüsü15,91 Kb.
#63870

T.C.
KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İSTANBUL
2. TOPLANTI YILI

M E C L İ S K A R A R I D I R

Karar No : 2010/165
Karar Tarihi : 10.12.2010KARARIN ÖZÜ .
Tabelalarda Düzenleme yapılaması ve Türkçemizin korunması

TEKLİF :
Kültür ve Sosyal işler Müdürlüğü’nün 30.11.2010 tarih 2010/579 sayılı teklifi.
BAŞKANLIK MAKAMI'NA; İLG: a) 03.07.2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun madde 15-n bendi.
b) İBB Meclisi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği Madde 22-17 bendi.

Bir ulusun töresiyle, inançlarıyla, gelenekleri, kültürüyle....kendi kimliğini koruyabilmesi; değerlerini kuşaktan kuşağa aktarabilmesiyle olanaklıdır. Değerlerini aktarabilmesi için de kuşaklar arasındaki iletişim aracını, yani dilini koruması ve geliştirmesi gerekir. Bir ülkenin ortak dili, o ülkenin bağımsızlığının, ulusal birliğinin simgesidir.


Dilin korumasının bir varlık sorunu olduğunu kavrayan uluslar, bu nedenle kendi dillerinin koruma konusunda ödünsüz davranmaktadırlar.
Karamanoğlu Mehmet Bey de aynı öngörüyle 13 Mayıs 1277'de, "Bugünden sonra hiç kimse sarayda, divanda, meclislerde ve seyranda Türk Dilinden başka dil kullanmaya" diye ferman çıkarmıştır. Bu ferman sayesinde Türkler kendi aralarında birliği sağlayabilmiş, kendi değerlerini kuşaktan kuşağa aktarabilmiş ve Anadolu'da tutunup kök salabilmişlerdir. Yunuslar, Karacaoğlanlar, Ahi Evranlar ve Hacı Bektaş-ı Veliler, Türk dilinin neferleri olarak aynı zamanda kimliğimizin ve kültürümüzün yapı taşlarıdır.
"Ülkesini yüksek bağımsızlığını korumasını bilen Türk Ulusu, dilini de yabancı dillerin boyunduruğundan kurtarmalıdır" diyen Yüce Atatürk de dilin önemini vurgulamakta ve Dil Kurultayına emek verenleri 1932'de "Öz dilimiz yolunda durmadan şaşmaz büyük adımlarla yürümeye verdiğiniz değerden dolayı sizi överim. Yürekten sevgiler çocuklarım" sözleriyle yüreklendirmektedir.
Galleria,wine house, show room, store, center, fast-food, bilboard, mönü,adisyon ve megasıyla, süperiyle, hiperiyle market gibi yabancılardan aldığımız her sözcüğü, Türk dilinin çatısından uçan bir kiremit olarak algılamak gerekir.
Güzel Türkçemizin, yabancı sözcüklerin saldırısıyla karşı karşıya bulunduğu günümüzde en büyük görev belediyeler olarak bize düşmektedir. Bütün bu nedenlerle Belediye Kanunu 15.maddesi n bendi ve gibi Reklam İlan ve Tanıtım Yönetmeliği madde 22-17 bendinin bize verdiği yetkiye dayanarak ilçemiz sınırları içindeki levha, tabela, ışıklı pano ve benzerlerinde;
a. Türkçe'den başka dil kullanılmaması.
b. Türkçe kelimelerin biçiminin bozularak, Türkçe kelimelerin farklılaştırılarak
kullanılmaması, (Kurum adı için Uluslar arası tescil almış olanlar hariç)
c. Bu şekilde kullanılmakta bulunanların, 6 ay içinde Türkçeleriyle değiştirilmesi.
d. Tarife Komisyonunca tabela vb. için standartlar getirilerek bir yönetmelik hazırlanması için konunun gündeme alınmasını ve karar bağlanabilmesi için gereğini arz ederim. (Başkan Yardımcısı)

RAPOR :
Hukuk Komisyonu'nun 07.12.2010 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: Tabelalarda düzenleme yapılması ve Türkçemizin korunması. İlgi: 30.11.2010 tarih ve 2010/579 Sayılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün yazısı.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin (n) fıkrasına göre "Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek" Belediyenin yetkisi dahilindedir.
(Bu konuda standart oluşturma çalışması yapmakta esasen Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü’nün yetkisinde olmalıdır) Teklifin dil konusundaki yaklaşımı esas itibarıyla problemli ve siyasal bir yaklaşımdır. Bakış tarzını da Karamanoğlu Mehmet Bey’e ve Atatürk’ün Türkçe inşaa sürecinde dikkat çekmiş olduğu bir takım prensiplere dayandırmaktadır. 1- Hepimiz biliriz ki günümüzde bir kısım dil ekonomi ve bir takım enstrümanlar dahilinde kendini kabul ettirmiştir. (Örneğin İngilizce gibi) 2- Keza bilmekteyiz ki Anadolu’da çok miktarda otantik ve yerel dil bulunmaktadır. İnsanlar bir dille doğarken her türlü iradeden bağımsız olarak doğarlar. İşte o dil ana dildir. Teklifte sezinlenen Türkçemizin zenginliği olan yerel ve otantik dillere karşı yasakçı bir pozisyon almak istek ve arzusunu ifade etmektedir. Bu niyet istek ve arzusu problemli görülmektedir. Kaldı ki dilleri araştırmak, incelemek ve katkıyı vermek Kültür ve Sosyal İşler Başkan Yardımcısının görev ve yetkileri dahilinde bulunmadığı gibi, Belediyenin görev ve yetkileri dahilinde de bulunmamaktadır. Bilinir ki bu önemli ihtiyaçlar üniversitelerin ilgili kürsüleri, dil bilimcileri ve bu konuda tebarüz etmiş sivil toplum örgütleri ve bilim adamlarının çalışmaları ve gayretleri üzerinde mana ve değer kazanmaktadır.
Bu konu yani yerel ve otantik dillerin korunması yaşatılması Birleşmiş Milletler ve evrensel hukukun koruması altındadır.
Lozan Sözleşmesi insanların ifade etme ve diller bakımından anlaşılır bir şekilde ifade hakkı için gerekli bütün önlemlerin alınmasını uygun görmüştür. Sözkonusu sözleşme Cumhuriyetimiz bakımından önemli ve koruyucu bir sözleşmedir. Bu sözleşme yerel ve otantik dillere önem vermiş iken böyle bir teklif üzerinden yanlış anlaşılmaya yol açabilecek kararlardan kaçınmak gerektiğine inanmaktayız. Meclisin bilgisine ve takdirine arz ederim. (Hukuk Komisyonu Başkanı ve Üyeler)

Kültür Komisyonu'nun 09.12.2010 tarihli raporu.
BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞI’NA; KARTAL; KONUNUN ÖZÜ: 06.12.2010 tarihinde meclisimizce havale edilen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün 2010/579 sayılı teklifi.
KONUNUN İNCELENMESİ: Tabelalarda düzenleme ve Türkçemizin korunması hakkında gelen teklif komisyonumuzca incelenmiş; batılı ve kapitalist kültür baskısı ve özendirilmesi sonucu ülkemizde kullanılan Türkçe ve yerel dillerde olmayan bir çok ifade günlük yaşamımıza sokulmuştur. Ancak bu emperyalist kültür baskısından korunmak adına Türkiye’de yaşayan yerel dil ve kültürlerin yaşatılmasında görevimiz olmalıdır. Bu nedenle tabelalarda kullanılacak dilin sadece bir dil ile ifade edilmesi bu ülkede yaşayan yerel dili konuşanlara da bir yasaklama getirecektir. Dilin ve kültürün yaşatılması adına yerel dilinde ifade edilebileceği tabela kullanılması mevcut tabelaların 6 ay içinde değiştirilmesine yönelik esnafa ekonomik anlamda problem yaratacak talep yerine uzun bir süreç içinde öngörülmesi ve tüm tabela reklam panolarına bir standart getirilmesi komisyonumuzca uygun görülmüştür. Meclisin bilgisine ve taktirine arz ederiz.

Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN: Müdürlüğüne iadesini teklif ediyorum.SONUÇ :
Tabelalarda Düzenleme yapılaması ve Türkçemizin korunması ile ilgili teklifin Belediye Meclis Üyesi İbrahim DOĞAN'ın teklifi doğrultusunda MÜDÜRLÜĞÜNE İADESİNE; Belediye Meclis Üyeleri; Abubekir TAŞYÜREK, Abdi KESİMAL, Filiz İŞTEGÖR, Av.Mustafa YAĞCI, Temel YAZ, Alaettin TEMEL, Hayrettin YEŞİLYURT, Turgut ÇEVİK, Muhammed Mehdi AKMAN, Hüsna BALCI, Adem GÖKÇE, Av.Mehmet Necati SERİN, Nizamettin ALTINTAŞ, Metin BEKTAŞ, Hayrettin KÜÇÜKALİ'nin Red oyuna karşılık Kartal İlçe Belediye Meclisi'nin 2010/ ARALIK AYI TOPLANTISININ 10.12.2010 TARİHLİ 3.BİRLEŞİMİNDE OYÇOKLUĞU İLE KARAR VERİLDİ.


AV.KAMER GÖK
BELEDİYE MECLİS 1.BAŞKAN VEKİLİ

TURGUT ÇEVİK
MECLİS KATİBİ

GÜLSEREN BÖYÜKTAŞ
MECLİS KATİBİGÖRÜLDÜ

...../...../20...

Op.Dr.Altınok ÖZ

Belediye BaşkanıYüklə 15,91 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə