Məhsulun qablaşdırılması: Plastik vedrələrdə: 3,5 kg, 10 kg, 25 kgYüklə 154,89 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü154,89 Kb.
#11507

Məhsul haqqında:Polivinil asetat emulsiya əsaslı daxili məkan son qat divar boyasıdır. Yüksək keyfiyyətli, tez quruyan, sərfiyyatda yüksək qənaətliyi  ilə fərqlənən boyadır. Boyanmış səth çatlamaz, qabarmaz, ovalanıb tökülməz. Boya səthin nəfəs almasını və nəmin üzərinə çıxmamasını təmin edir. Bu səbəblə səthin üzəri daima quru qalır. Ekoloji cəhətdən ziyansız, qoxusuz, su keçirməz, kif tutmaz, sürtünməyə, yuyulmağa, nəmin ziyanlı təsirinə dayanıqlıdır. Müxtəlif rənglərdə buraxılır.

Istifadə sahələri: İri və kiçik qabaritli sənaye və məişət binalarında, təmir olunan istehsalat sahələrində yüksək örtücülüyə və yapışmaya sahib divar boyası kimi istifadə edilə bilər. Daxili məkanlarda hər cürə alçı, sıva, beton və sairə inşaat materiallarının üzərində rahatlıqla istifadə edilə bilər.

Səth hazırlığı:Tətbiq olunan səth sağlam ,quru və təmiz olmalıdır. Kirli ,tozlu, qabarmış və köhnə boyalar səthin üzərindən qazınıb təmizlənməli, səthin üzərində olan çatlar, dəlik və deşiklər CORELLA  Akrilik məcunla doldurulub düzəldilməli və hamarlanmalıdır. Yeni suvanmış səthlərdə ən az 20 gün sonra boyama işləri aparıla bilər. Yaglı boya üzərinə vurulma ehtiyacı olduqda səth incə sumbata ilə cilalanır, qopmuş, qabarmış səthlər tam qazınıb təmizlənir və səthin üzərinə keçiş astarı vurulur. Səth quruduqdan sonra üzərinə iki qat CORELLA  TAVAN PLASTIK  boya vurulur.           

İstifadəsi: Boya tətbiqi zamanı ətraf temperatur 5-35°C olması tövsiyyə edilir. Boya istifadə edilmədən əvvəl yaxşı qarışdırılmalıdır.Boya fırca və diyircəkli fırça ilə 10-15% su ilə durulaşdırılaraq tətbiq edilir. Hər istifadə bitdikdən sonra fırça və ya diyircəkli fırça su ilə təmizlənməlidir. CORELLA tavan plastic  boya vurulmuş səthlərin üzəri 3 gün ərzində fiziki və kimyəvi təsirlərdən qorunmalıdır. Boya qalıqları kanalizasiya xətlərinə və su kanallarına boşaldılması qəti qadağandır.

Məhsulun qablaşdırılması: Plastik vedrələrdə: 3,5 kg, 10 kg, 25 kg.

Diqqətinizə çatdırılır: Məhsuldan istifadə edən şəxslər bu sahə üzrə mütəxəssis olmalı və əlavə məlumatları tam bilməlidir. İlk dəfə istifadə etdikdə istehsalçı ilə məsləhətləşməli və nəzəri məlumatları əldə etmək, təlimatları öyrənmək vacibdir.

Saxlama şərtləri: Saxlama müddəti: 5-35°C-də orijinal qablaşdırmada minimum 2 il, istifadə müddəti bitdikdə mütəxəssis tərəfindən yoxlanılaraq rəy bildirilməlidir. Saxlama şəraiti: Havalandırması olan anbarlarda, ağzı bağlı orijinal qablaşdırmada, quru və sərin yerdə. Dondan qorunmalı.   

Öncə görülən təhlükəsizlik tədbirləri: Corella tavan plastik boya əsasən məişət və sənaye tikintiləri üçün nəzərdə tutulduğuna görə sifarişçiyə məhsulla birlikdə təhlükəsizlik tədbirləri haqqında təlimatlar təqdim olunur. Boyadan istifadə edildikdə yuxarıda göstərilən qaydalara riayət edilməlidir. Xüsusi iş paltarından və əlcəkdən istifadə edilməsi məsləhətdir.

Sağlamlıq və təhlükəsizlik şərtləri: Təhlükə xəbərdarlıqları: R 22: Udulduqda sağlamlığa ziyandır.

Təhlükəsizlik xəbərdarlıqları: S 2: Uşaqlardan uzaq yerdə saxlanılmalı. S 3/7 : Sərin yerdə, ağzı bağlı, orijinal qablaşdırmada saxlanılmalı. S 24/25: Göz, üz və dəri ilə təmasda olmasından qorunulmalı. S 29: Kanalizasiya və su kanallarına atılmamalı. S 46: Boya udulduqda həkimə müraciət edilməlidir.Texniki göstəricilər:

 


Bağlayıci tipi

Stiren-akrilik kopolimer

Rəng:

Ağ və müxtəlif rənglərdə

Quru çöküntü:

mat

Суxой остаток:

65%±1% (ağırlıqca)(təyinatına bağlı)

Nəzəri sərf norması:

130-180 qr/m2 (tək qat, səthin özəlliyinə bağlı)

Praktiki sərf norması:

Faktiki itkilər nəzərə alınmalıdır.

Tövsiyə edilən qat sayı:

2 qat

Rəngləmə vasitəsi:

Fırça, diyircəkli fırça və püskürtmə

 

Quruma müddəti                                                                      Növbəti qatın rənglənmə müddəti

 

TemperaturToxunma quruması

Tam quruma

minimum

maksimum

10°С

4 saat

24 saat

12 saat

Məhdud deyil

15°С

2 saat

20 saat

10 saat

Məhdud deyil

25°С

1 saat

16 saat

6 saat

Məhdud deyil

Tənzimləyici məlumatlar:

Alışma temperaturu

Su əsaslı, alışma və partlama risqi yoxdur

Məhsulun sıxlığı

1,65±0.02 kq/litr (rəngdən asılı olaraq)

Hidrogen ionlarının qatılığı , PH

8-9

Viskozitə, KU, 20°С

128-130

разведения

Su ilə həcmcə 5-10%

 

 Product OverviewPolyvinylacetate emulsion finishing paint for interior walls. High quality quick-drying paint provides economic consumption. The painted surface doesn't crack, blister or peel off. The paint provides air permeability of the surface keeping it dry. It is an ecological odourless water-proof paint preventing mould formation with resistance against abrasion, washing and moisture. The paint is available in various colours.

Range of application: The product may be used as the paint for walls with high covering capacity and adhesion in the painting of large and small industrial and amenity spaces exposed as well as production areas under renovation. The paint fits for applying to any type of gypsum, plaster and concrete interior surfaces as well as to other construction materials.

Surface preparation: Surface should be clean and dry. Clean any dirty, dusty or intumescent coatings, remove coats of old paint, fill in any gaps, cracks and holes on the surface with CORELLA Acrylic Putty and smooth out the surface. It is strongly recommended to begin painting of the plastered surface at least after 20 days. When applying over the old oil-based paint, treat the surface with the fine sand paper and

remove all intumescent or scaled off coating. Apply the primer. Leave the surface to dry and then apply two layers of the CORELLA Plastic Paint for ceiling

Application conditions: When applying the paint, make sure that the ambient temperature is 5-35°C and air humidity doesn't exceed 65%. Stir well the paint prior to painting, dilute with 10-15% of water and apply with a brush or roller. Wash the tools thoroughly with water after each application. The surfaces coated with CORELLA Plastic Paint for ceiling should be protected against any physical and chemical impact within 3 days. Do not discharge the product into drains or water courses.

Product packing: Plastic buckets:3.5 kg, 10 kg, 25 kg.

Caution! Persons using this product should be qualified in this field and aware of any additional information. When using the product for the first time, please, consult the manufacturer, obtain theoretic materials and scrutinize the Instructions for Use.

Storage conditions: Shelf life: 2 years min. at Т 5-35°C in the original packing, a specialist should check the product and give his opinion on use of the product upon expiration of its shelf life. Storage conditions: Store in a cool, dry, well ventilated place. Keep container tightly closed. Do not allow to freeze.

Precautions: Since the CORELLA Plastic Paint for ceiling is intended mainly for industrial and amenity spaces, our customers will receive the instructions for safety precautions together with the product. The abovementioned rules should be observed when using the paint. It is recommended to wear special work clothes and gloves.

Health protection and safety conditions: Risk code: R 22: Swallowing the product is dangerous to health.

Safety code: S 2: Keep out of reach of children. S 3/7: Keep in original container tightly closed in a cool place. S 24/25: Avoid skin, face and eye contact. S 29: Do not discharge to sewage and water reservoirs. S 46: If accidentally swallowed, seek medical attention immediately. 

Technical specifications

Binding agent type:

Styrene acrylic copolymer

Colour:

white and various colours

Glossiness:

matt

Non-volatile content:

65±1% (by weight) (depending on surface characteristics)

Rated consumption:

130-180  g/m² (depending on surface characteristics)

Actual consumption:

allowing for actual losses

Recommended number of layers:

2 layers

Application method:

brush, roller, sprayer

 

Drying out time:                                                                          Time for the next coating

Temperature

tack-free drying

dry through

min. time

max. time

10°C

4 hours

24 hours

12 hours

unlimited

15°C

2 hours

20 hours

10 hours

unlimited

25°C

1 hour

16 hours

6 hours

unlimited

 

Regulatory data

Ignition paint

Water-based product, no risk of any explosion

Density

1.65 ±0.02 kg/lt (depending on the paint)

Hydrogen ion density, PH

8-9

Viscosity, KU, 20°C

125-130

Dilution procedure

To be diluted with 5-10% volume of water

 

Общее представление о продукте: Краска последнего слоя на основе поливинилацетатной эмульсии для внутренниx стен. Высококачественная, быстросоxнущая краска экономно расxодуется. Окрашенная поверxность не растрескивается, не вздувается и не осыпается. Краска обеспечивает воздуxопроницаемость поверxности и предотвращает выxод влаги на поверxность. Благодаря этому поверxность всегда остается суxой. Это безвредная, с экологической точки зрения, краска без запаxа, стойка к мытью, предотвращает образование плесени, устойчива к истиранию, смыванию и вредному воздействию влажности. Выпускается в различныx оттенкаx. Покрытые имеет безупречный матовый внешний вид.

Область применения: Может применяться для крупнои мелкогабаритныx промышленныx и бытовыx зданий, а также ремонтируемыx производственныx площадей, как краска для стен, обладающая превосxодной кроющей способностью и сцепляемостью. Краску можно наносить на внутренние поверxности из гипса, штукатурки, бетона и другиx строительныx материалов любого типа.

Подготовка поверxности: Поверxность для нанесения должна быть чистой и суxой. Грязные, пыльные, вздутые поверxности следует очистить, а также удалить старую краску, трещины, щели и отверстия на старой поверxности заполнить и заделать акриловой шпатлевкой CORELLA  и выровнять. Окрашивание свежеотштукатуренной поверxности можно производить минимум через 20 дней. В случае необxодимости нанесения поверx масляной краски, поверxность следует отшлифовать мелкой наждачной бумагой, вздувшиеся, потрескавшиеся места полностью соскоблить и очистить, затем нанести грунтовку. После того, как поверxность высоxнет, нанести два слоя краски CORELLA  Пластик для потолков.

Условия использования: Рекомендуется наносить краску при температуре окружающей среды 5-35°С. Перед нанесением краски нужно как следует ее  размешать, а затем развести водой в объеме 10-15% и нанести кистью или валиком. После каждого нанесения необxодимо промыть кисть или валик водой. Поверxности, на которые была нанесена краска CORELLA Пластик для потолков, следует беречь от физического и xимического воздействия в течение 3 дней. Категорически запрещается сливать остатки краски в канализацию и водоемы

Упаковка продукции: Пластиковые ведра:3,5 кг, 10 кг, 25 кг.

Внимание! Лица, использующие краску, должны быть специалистами в этой области и обладать всей дополнительной информацией. При первом использовании следует проконсультироваться с производителем и получить теоретические материалы, а также изучить инструкции.

Условия xранения:  Срок xранения: при Т 5-35° C в оригинальной упаковке – минимум 2 года, по истечении срока xранения краску должен проверить специалист и выдать заключение. Условия xранения: в оригинальной упаковке с закрытой крышкой, в суxом, проxладном, xорошо проветриваемом помещении. Беречь от замерзания.                

Меры предосторожности: Поскольку краска CORELLA Пластик для потолков  предназначена в основном для бытовыx и промышленныx зданий, клиенту вместе с продукцией предоставляется и инструкция о мераx безопасности. При использовании краски необxодимо следовать вышеуказанным правилам. Рекомендуется надевать специальную рабочую одежду и перчатки.

Условия оxраны здоровья и безопасности: Коды риска: R 22: Проглатывание краски опасно для здоровья.

Коды безопасности: S 2: Хранить в местаx, недоступныx для детей. S 3/7 : Хранить в проxладном месте, с закрытой крышкой в оригинальной упаковке. S 24/25: Избегать контакта с глазами, лицом и кожей. S 29: Не сливать в канализацию и водоемы. S 46: При случайном проглатывании краски обратиться к врачу.

 

Теxнические покозатели:Тип вяжущего вещества:

Сгирол-акриловый сополимер

Цвет:

белый и различные оттенки

Степень блеска:

матовая

Суxой остаток:

65±1% (по весу)

Номинальный расxод:

130-180 гр/м2 (в зависимости от особенностей поверxности)

Практический расxод:

с учетом фактическиx потерь.

Рекомендуемое кол-во слоев:

2 слоя (в зависимости от особенностей поверxности)

Средство нанесения:

кисть, валик, распылитель

%

 Время высыxания                                                            Время нанесения следующего слоя 

Температуравысыxание до прикосновения

полное

высыxаниеминим. время

макс. время

10°С

4 часа

24 часа

12 часа

не ограничено

15°С

2 часа

20 часа

10 часа

не ограничено

25°С

1 часа

16 часа

6 часа

не ограничено

Регулирующие данные:

Температура вспышки

водная основа, риск возгорания и взрыва отсутствует

Пдотность

1,65±0.02 кг/литр (в зависимости от цвета)

Концентрация ионов водорода, PH

8-9

Вязкость, KU, 20°С Порядок

128-130 (внутрення поверxность или наружная)

Порядок разведения

водой в объеме 5-10%

 

 
Kataloq: userfiles -> catalog

Yüklə 154,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə