Məmulatin isti-nəm emalı prosesləri imtahan suallariYüklə 19,19 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü19,19 Kb.
#9577

Məmulatin isti-nəm emalı prosesləri imtahan suallari

1. İsti – nəm emalı əməliyyatlarının növləri

2. Ütüləmədə işçi yerinin təşkili

3. Ütüləmə avadanlıqlarının təyinatı

4. Ütülərin növləri

5. UTP ütüləri

6. P – 3 pulverizatoru

7. CS – 392 ütüsü

8. CS - ütüsü

9. Preslərin təsnifatı

10. APP – aqır pnevmatik pres

11. Opp presi

12. UHP – 2 presi

13. UPP – 2 presi

14. UHP – 1 presi

15. UPP – 1 presi

16. CS – 311 AK presi

17. CS – 311 presi

18. UP - 3H ütüləmə yastıqlarının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

19. UPP – 1 yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

20. PBŞ – H yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

21. PSB yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

22. MPP – 1 yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

23. MPP – 2 yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

24. SPP – 1 və SPP – 2 yastığının yerinə yetirdiyi əməliyatlar

25. UBHM buxarlı hava manikeni

26. Preslərin icraedici mexanizmləri və intigal

27.Tekstil məmulatlarinin istehsalı tarixi və inkişafı

28. Tikiş məmulatlari istehsalı tarixi və inkişafi

29. Parça istehsalının texnologiyasinin əsasları

30.Trikotaj istehsalının texnologiyasinin əsasları

31.Geyim haqqında ümumi məlumat

32. Maşın tikişlərinin və sıralarının əmələgəlmə prosesi

33.Tikişlərin təsnifatı

34.Boyaq-bəzək istehsalatalrinda yerinə yetirilən texnoloji proseslərin əsasları

35.Tekstil məmulatlarinin ağardılması və rənglənməyə hazırlanması

36.Parçaalrın rənglənməsi və möhürlənməsi.

37.Məmulatlarin son boyaq bəzək işləri

38.Sıxıcı kalandrlarin təyinatı və texnoloji sxemləri,xarakteristikalari

39.Boyaq bəzək kalandrlarının təyinatı və texnoloji sxemləri,xarakteristikalari

40.Kalandrlarin əsas işçi üzvlərinin konstruksiyasi

41.Sıxıcı kalandrlarinin kinematik sxemləri

42. Boyaq bəəzk kalandrlarinin kinematik sxemləri

43. Sıxıcı kalandrlarda vallari məcburi yükləyən mexanizmlər

44.Boyaq-bəzək kalandrlarında valalri məcburi yükləyən mexanizmlər

45.Sıxıcı kalandrlarin kinematik sxemlərinin analizi

46.Boyaq-bəzək kalandrların kinematik sxemlərinin analizi

47.Vallari sıxmaq üçün dəstək tipli mexnizmlər

48.Valları sıxmaq üçün hidravlik mexanizm

49.Vallari sıxmaq üçün pnevmatik sistem

50.Yiğma vallarin konstruksiyasi

51.Yığma valların hazırlanması

52. Ağardılma nədir ?

53.Parçaların qurudulması

54.Əriş saplarının şlixtlənməsi.

55. Kömbinə edilmiş qurutmaqla şlixt maşınları.

56. Tikiş maşınlarının iynələrinin təsnifatı

57. Boyaq bəzək fabriklərində parçaların tikilməsi

58. Parçaların karbonlaşdırılması

59. Şlixtləyici maşınlar

60. Trikotajı quruluşu haqqında anlayış.

61. Tikişlərin təsnifatı

62. Parçaların ütülənməsi

63. Su kalandırlarının texnoloji sxemləri

64. Şlixt maşınlarının yüklənmə sxemləri

65. İlməəmələgətirmə üsulları

66. Tikiş maşınlarının əsas işçi orqanları

67. Parçaların şlixtlərdən azad edilməsi və yuyulması

68. Boyaq bəzək kalandırlarının texnoloji sxemləri

69. Barabanlı quruducu şlixt maşınları

70. Trikotajın növləri

71. Tikiş maşınlarının təsnifatı

72. Parçanın bişirilməsi

73. Toxuculuq istehsalının texnoloji prosesləri

74. Çoxbarabanlı şlixt maşınları

75. Birqat eninə hörülmüş trikotaj və onun istehsalı76. Trikotaj maşınlarının konstruktiv təsnifatlaşdırılması prosesləri
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 19,19 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə