Menemen Atatürk Anodolu lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1Yüklə 28,07 Kb.
tarix22.12.2017
ölçüsü28,07 Kb.
#35590
növüYazı

2012-2013 Menemen Atatürk Anadolu lisesi Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 9. Sınıf 1.Dönem 1.yazılı

KLASİK SORULAR1.ÜNİTE:İNSAN VE DİN

1.İnsanın evrendeki konumu:

Soru 1:İnsanın akıllı ve irade sahibi oluşunun Allah’ın varlığını kavramadaki rolünü kısaca yazınız?(10)

Cevap 1:10/Akıllı,irade sahibi,düşünen bir varlık olarak insan,evrendeki konumunu da anlamaya çalışır.Kendisini kimin,hangi amaçla yarattığını bilmek ister.Bu konu üzerinde düşünür ,araşrırır,gözlem ve incelemeler yapar.Bütün bu arayışlar insanı;evreni yaratan yüce bir varlık olduğu sonucuna götürür.O da Allah’tır.Soru 2.:İnsanın üstün özelliklerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Allah insana kendi ruhundan üflemiş 5/2.Yeryüzünde Allah’ın halifisidir. Y.Yeryüzünü imar edebilir. Y.Allah’ın varlığını ve birliğini kavrayabilir. Y.Peygamberlerin mesajlarını anlayıp kavrayabilir. Y.Özgür iradeli y.Allah’a ibadet edebilir. Y.Akıllı ve düşünen bir varlık.2.İnsanın doğası ve Din:

Soru 1:İnsanın başaramadığı olaylardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Ölüme çare bulamaz. 5/2.Yaşlanmayı durduramaz y.zamanın akışını geri getiremez y.Depremleri engelleyemez.Soru 2:İnsanı yüce bir varlığa inanmaya ve sığınmaya yönelten durumlardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Ailesinden,dostlarından ayrılma 5/2.Sevdiği bir yakınını yitirmek y.Kaza geçirmek ,yaralanmak3.Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi:

Soru 1:Dinin insanı aydınlattığı konulardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Kendisini kimin yarattığı 5/2..Yaratılış amacının ne olduğu y.Ölümden sonra yeni bir hayat olduğu y.İnsanların imtihan için yaratıldığı y.Yapılan iyilik ve kötülüğün ahirette karşılığının görüleceği y.Allah’a inanıp iyilik yapanların cennetle ödüllendirileceği y.Kötülük yapanların cehennemle cezalandırılacağı…Soru 2:Dinin insan ve toplum için öneminden iki madde yazınız?(10)

Cevap 2:5/1.Din insana akıllı olmayı öğretir. 5/2.Din insana düşünebilmeyi öğretir.y.Din insana hür olmayı öğretir. Y.Din insana hayatı anlamlandırmayı öğretir. Y.Din insana sorumluluk almayı öğretir. Y.Din insana verilen sözde durmayı öğretir. Y.Din insana irade sahibi olmayı öğretir. Y.Din insanı inançlı,mutlu,huzurlu bir şekilde yaşamasını öğütler.Soru 3:Dinin hem bireyi hem de toplumu ilgilendiren öğütlerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 3:5/1.insanlardan birbirleriyle iyi geçinmeyi 5/2.Komşu haklarını gözetmelerini y.büyüklere saygılı olmalarını y.adaletsizlikten kaçınmalarını y.fakirlere,yaşlılara,kimsesizlere yardım etmeyi y.küçükleri sevmeyi y.akrabalarla iyi geçinmeyi öğütler.4.İnanmanın çeşitli biçimleri.

Soru 1:İnanmanın çeşitli biçimlerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Tek tanrıcılık (Monoteizm) 5/2.Çok Tanrıcılık (Politeizm) y.Tanrı Tanımazlık (Ateizm)1.Tek Tanrıcılık (Monoteizm)

Soru 1:Monoteizmin temeli neye dayanır ,kısaca yazınız?(10)

Cevap 1:Yaratıcının bir olduğu,eşi ve benzerinin bulunmadığı inancına dayanır.

Soru 2:Monoteizmin Allah anlayışını kısaca yazınız?(10)

Cevap 2:10/Monoteizm inancına göre Allah;yaratan,yaşatan,her şeyi kontrolü altında tutan,eşi,benzeri ve ortağı olmayan tek Tanrı’dır.Soru 3:Kelime-i Tevhit’i anlamıyla birlikte yazınız?(10)

Cevap 3:5/Lailahe illallah Muhammedün Resulullah. 5/Allah’tan başka ilah yoktur.2.Çok tanrıcılık (politeizm):

Soru 1:Politeizm’in Tanrı anlayışını iki madde halinde yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Farklı özelliklere sahip farklı görevleri olan birden çok tanrı vardır. 5/2.Bazılarınca Tanrıların üstünde bir güç ,yaratıcı tanrı olarak Allah’ı kabul ederler.(putperestler)Soru 2:Şirk ne demektir?Kısaca yazınız?(10)

Cevap 2:10/Allah’a ortak koşmak,ondan başka tanrı edinmek olarak nitelendirilir.2.ÜNİTE:TEMİZLİK VE İBADET

1.İbadetin anlamı ve kapsamı:

Soru 1:İbadetin terim anlamını kısaca yazınız?(10)

Cevap 1:10/İbadet:İnsanın Yüce Allah’a karşı kulluk görevini çeşitli şekillerde ifade etmesidir.Soru 2:İslam Dininde ibadetin önemini kısaca yazınız?(10)

Cevap 2:İslam dininde insanın yaratılışının temel amacı kabul edilmiştir.Tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler de insanları ,Yüce Allah’ı inanmaya ve ona ibadet etmeye çağırmışlardır.Allah’a nasıl ibadet edileceğini uygulamalı olarak öğretmişlerdir.Soru 3:Sünnet ne demektir?Bir örnekle kısaca yazınız?(10)

Cevap 3 :5/.Sünnet;Haz.Muhammed’in söz,fiil ve takrirleri yani güzel görüp onayladığı şeylerdir.5/Öneğin 5 Vakit namazın sünnetlerini eda etmek.Soru 4:İslam’da emredilen ibadetler kaç gruba ayrılmıştır?Yazınız?(10)

Cevap 4:2/Üç gruba ayrılmıştır.2/1.Bedenle 3/2.Malla.3/3.Hem bedenle hem de malla yapılan ibadetler.Soru 5:İbadetlerin genel özelliklerinden iki tanesin yazınız?(10)

Cevap 5:5/1.İbadetler sadece Allah’a yapılmalı

5/2.Gösterişten uzak olmalı y.Sürekli olmak. Y.Allah rızası ve hoşnutluğu için yapılmalı y.Dinimizde belli ibadetler dışında her güzel iş ve davranış ibadet sayılır.

y.Toplumsal ve bireysel faydaları vardır.Soru 6.İslam dininde ibadet kabul edilen bazı davranışlardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 6:5/1.Adaletli olmak 5/2.Hayır yapmak y.yoksullara yardım etmek y.akrabaları gözetmek y.israftan kaçmak y.doğruluğu ilke edinmek y.güvenilir olmak.2.Niçin ibadet edilir?

Soru 1:İnsanın Allah’a ibadet etme nedenlerinden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Allah’ın emri olduğu için 5/2.Onun rızasını ve sevgisini kazanmak için

y.Onun nimetlerine şükretmek için y.Onun mükafatlarına nail olmak için.

Soru 2:İbadetin yapılış amacını kısaca yazınız?(10)

Cevap 2:10/e Allah bizleri mükemmel bir şekilde yaratmıştır.Yaşamamız için bize birçok nimet vermiştir.Akıllı,irade sahibi varlıklar olarak bizler de Yüce Allah’a inanırız.Verdiği nimetlere yarattığı güzelliklere şükretmek amacıyla Allah’a ibadet ederiz.3.İbadet –Temizlik ilişkisi:

Soru 1:İslam dininde ibadet-temizlik ilişkisini kısaca yazınız?(10)

Cevap 1:10/am dininde yerine getirilmesi emredilen ibadetlerle temizlik arasında yakın bir ilişki vardır.Çünkü Kur’an’da emredilen birçok ibadetin ön şartı temizliktir.Örneğin namaz kılabilmek için abdest almak gerekir.Soru 2:Zekat ve temizlik ilişkisini kısaca yazınız?(10)

Cevap 2:Zekat veren kimse hem bu hakkı ödemiş hem de sahip olduğu mal veya parayı manevi (görünmeyen )kirlerden arındırmış olur./103,2 .Güsül :

Soru 1:Guslü gerektiren hallerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Cünüplük halinden sonra 5/2.Lohusalıktan sonra y.Adet görmeden sonra.Soru 2:Guslün farzlarını maddeler halinde yazınız?(10)

Cevap: 4/1.Ağzı suyla iyice çalkalamak 3/2.Burnu suyla temizlemek 3/3.Bütün bedeni hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak.3.Abdest:

Soru 1:Abdestsiz yapılamayan şeylerden iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 1:5/1.Namaz kılamaz 5/2.Kabe’yi tavaf edemez y.Kur’an’a el süremez .y.Camiye giremez.Soru 2:Abdestin farzlarını maddeler halinde yazınız?(10)

Cevap 2: 3/1.Yüzü yıkamak 3/2.Dirseklere kadar elleri yıkamak 2/3.Başın dörtte birini mesh etmek 2/4.Topuklara kadar ayakları yıkamak

Soru 3:Abdesti bozan durumlardan iki tanesini yazınız?(10)

Cevap 3:5tuvalet ihtiyacını gidermek y.Bayılmak y.Yellenmek y.Vücudun bir yerinin kanaması


BOŞLUK DOLDURMA SORULARI:

1.ÜNİTE:İNSAN VE DİN

1.İnsanın evrendeki konumu:

1.”Ant olsun ,biz insanı en güzel biçimde yarattık.”Tin,4

2.İnsanı diğer varlıklardan ayıran en belirgin özellik akıl ve irade sahibi olmasıdır.

3.”Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”Zariyat,56

4.Allah insana kendi ruhundan üflemiş ,onu yeryüzündeki halifesi kılmıştır.

2.İnsanın doğası ve Din:

1.Yüce Allah’a inanma,bağlanma ve ona sığınma duygusu insanda doğuştan vardır.

2.”Her insan fıtrat üzere (inanmaya yatkın olarak)dünyaya gelir.”Hadisi Şerif.

3.İnancı,düşüncesi ,görüşü ne olursa olsun çaresiz kaldığı durumlarda insanlar,genellikle Yüce Allah’a sığınır,ondan yardım isterler.

4.Hatta tarih boyunca kurulan şehirlerde,devletlerde ,medeniyetlerde din topluma yön veren en önemli kurum olmuştur.

5.Bugün,dünyanın eski veya yeni hangi şehrine gidersek gidelim birçok mabetle karşılaşırız.

6.Ünlü sosyolog Max Müler söyle demiştir:”Din duygusu insanın yaratılışından gelen bir olgudur.”

3.Dinin insan hayatındaki yeri ve önemi:

1.Doğumdan ölüme kadar hayatın her aşamasında da dinin etkisi vardır.

2.Bir Müslüman doğduğunda sağ kulağına ezan ,sol kulağına kamet okunur.

3.Yemek yenildiğinde Allah’a şükredilir.1.Tek Tanrıcılık (Monoteizm:

1.İslam dininde “tek tanrıcılık “ifadesi yerine “tevhit” kavramı kullanılır.

2.Tevhit birlemek,bir şeyin bir ve tek olduğuna hükmetmek ve bu şekilde inanmak demektir.

3.Hz.Adem’den Hz.Muhammed’e kadar tarih boyunca gönderilen bütün peygamberler insanlara tevhit inancını öğretmişlerdir.

4.İnsanların putlara taptığı,Allah’a ortak koştuğu ,putlardan medet umduğu bir dönemde peygamber olarak gönderilen Hz.Muhammed öncelikle tevhit inancı üzerinde durmuştur.

5.Kur’an’ı Kerim’de sadece Allah’ın birliğini konu alan,onun niteliklerini dile getiren ,başlı başına bir sure bulunmaktadır. O’da İhlas suresidir.2.Çok tanrıcılık (politeizm):

1.Hindistan’da yaygın olan Hinduizm ,Japonya’da yaygın olan Şintoizm çok tanrıcı dinlere örnek olarak gösterilebilir.

2. Hindistan’da yaygın olan Hinduizm ,Japonya’da yaygın olan Şintoizm çok tanrıcı dinlere örnek olarak gösterilebilir.

3.Kur’an bunu şirk yani Allah’a ortak koşmak ,ondan başka tanrı edinmek olarak nitelendirir.3.Tanrıtanımazlık (Ateizm)

1.Ateizm,Tanrı’ya inanmamak,onun varlığını kabul etmemek demektir.

2.Ateizmi savunan düşünürler ,Tanrı’nın varlığı konusunda ileri sürülen delillerin doğruluğunun test edilemediğini,sınanamadığını belirtmişler.

3.Satanizm özelde Hristiyanlığa karşı çıkan,genelde bütün ilahi dinleri reddeden zararlı bir akımdır.

4.Satanistler kötülüğü kutsal kabul eder,şeytana tapar,onu yüceltirler.

2.ÜNİTE:TEMİZLİK VE İBADET

1.İbadetin anlamı ve kapsamı:

1.İslami bir kavram olarak ise ibadet ;insanın Yüce Allah’a karşı kulluk görevini çeşitli şekillerde ifade etmesidir.

2.”Yalnız Allah’a ibadet et ve şükredenlerden ol.”Zümer,66

3.İslam dininde emredilen ibadetler farz,vacip ve Sünnet olarak üç bölümde değerlendirilir.

4.Yüce Allah’ın açık ve kesin bir şekilde yapılmasını istediği ibadetlere farz denir.

5.Yüce Allah’ın emrettiği ancak farz kadar açık ve kesin olmayan ibadetleri yerine getirmeye vacip denir.

6.Hazreti Muhammed’in söz,fiil ve takrirleri yani güzel görüp onayladığı şeylere Sünnet denir.

7.Hac hem beden hem de mal ile yapılan bir ibadettir.

8.Namaz ve oruç bedenle yapılan ibadetlerdir.

9.Kur’an’ı Kerim’de emredilen,öğütlenen,güzel görülen her türlü güzel iş ve davranış (Salih amel) ibadettir.


2.Niçin ibadet edilir?

1.Ben cinleri ve insanları ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”Zariyat ,56

2.İbadet etmek Allah’ın kesin ve açık bir emridir.

3.İslam inancına göre sadece Yüce Allah’a ibadet edilir.

4.İbadet etmek insana Yüce Allah’ın sevgisini,rızasını ve hoşnutluğunu kazandırır.

3.İbadet –Temizlik ilişkisi:

1.Maddi temizlik ;bedenin ,elbisenin,yaşanılan çevrenin her türlü kirden arındırılmasıdır.

2.Manevi temizlik;kişinin kalbini her türlü kötü duygu ve düşünceden arındırması demektir.

3,1.Beden temizliği:

1.Beden temizliği kişinin baştan ayağa her türlü kirden arınmasıdır.3,2 .Güsül

1.Gusül,cünüplükten veya hohusalık,adet görme vb.hallerden sonra temizlenmek için bütün vücudu yıkamaktır.

2.Abdesti bozacak bir durum olmadığı sürece alınan gusülle namaz kılınabilir,diğer ibadetler yapılabilir.

3.Abdest:

1.Abdest ve gusül birçok ibadetin ön şartıdır.

2.Abdest ;bazı ibadetleri için Müslümanların belirli bir düzen içerisinde ,sırayla bazı organlarını yıkamaları,başlarını da mesh etmeleridir.

3.Abdest alırken su israfından kaçınmak gerekir.


Yüklə 28,07 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin