Mətanət oruc qızı HƏSƏnovaYüklə 42,21 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü42,21 Kb.
#82727

MƏTANƏT ORUC qızı HƏSƏNOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosentAzərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti

İş telefonu: 012-539-09-29

İmeyl: matanat.saracli@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1961-ci il martın 01-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şərur rayonunun Aşağı Daşarx kəndində anadan olub.

 • 1968-1978-ci illərdə Siyaqut kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1981-1986-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin Kitabxanaşünaslıq və biblioqrafiya fakültsində təhil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • Ailəlidir, 2 övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1997-2000-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı kafedrasında dissertant olub.

 • 2000-ci ildə “Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığı“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 2007-ci ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1987-1996-cı illərdə Şərur rayonunda mədəniyyət və təhsil sektorunda müxtəlif vəzifələrdə çalışıb.

 • 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetində baş laborant.

 • 2001-2007-ci illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasında müəllim.

 • 2003-cü ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü.

 • 2007-ci ildən Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dosenti.

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Ədəbiyyatşünaslığın əsasları

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

 • XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Romantizm ədəbi cərəyanı

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Azərbaycan Maarifçiliyi və milli özünüdərk

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2006, Bakı, Azərbaycan. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı.

 • 2008, Bakı, Azərbaycan. M.Cəlalın 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı.

 • 2009, Bakı, Azərbaycan. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. C.Xəndan Hacıyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2013, Bakı, Azərbaycan. F.Köçərlinin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycanın xalq yazıçısı Respublika dövlət mükafatı laureatı İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2014, Bakı, Azərbaycan. Bakı Universitetinin yaranmasının 95 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri” mövzusunda Respublika elmi-nəzəri konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. B.Vahabzadənin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. Prof. Pənah Xalilovun anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzusunda Respublika elmi konfransı

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1999, Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığı (monoqrafiya). Bakı, Yazıçı.

 • 1999, Hüseyn Arif poeziyasında həyat-insan problemi (dərs vəsaiti). Bakı: Aytac.

 • 2001, “Dağ cığırından başlanan yol” (monoqrafiya).Bakı, Təhsil.

 • 2007, Naxçıvan ədəbi mühitindən... (dərs vəsaiti). Bakı.

 • 2016, Azərbaycanda ədəbiyyatın tədrisi tarixi (dərslik), (prof. Sənan İbrahimovla birgə). Bakı.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2005, Azərbaycanda ədəbi məktəblər (XIX əsrin sonu-XX əsrin əvvəlləri). Magistratura kursları üçün.

Məqalələr

 • 1995, Kitabxanalarda evdar qadınlarla iş. Məqalə. – Mədəni-maarif işi. № 41

 • 1995, Kitabxanalarda evdar qadınla tədqiqatçıların əsərləri: – Bakı.

 • 1995, Hüseyn Arif poeziyasında insana, həyata məhəbbət. Məqalə. – Gənc tədqiqatçıların əsərləri. Məcmuə. Bakı.

 • 1998, Hüseyn Arif poeziyasında təbiət və insan problemi. Məcmuə. – Dil və ədəbiyyat, №1 (19).

 • 1998, Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığında hekayə janrı. Məqalə. – Filoloji araşdırmalar. VII kitab. Ədəbi axtarışlar. Bakı: Şirvannəşr.

 • 1999, Cəbhəçi şair Abdulla Qurbaninin “Şəhidlər dastanı” kitabı haqqında ədəbi düşüncələr. Məqalə. Gənc-insan problemi. Vəsait. Bakı: Aytac

 • 1999, Hüseyn İbrahimovun povestləri. Məqalə. – Dil və ədəbiyyat, № 1(23).

 • 1999, Roman ustası. Məqalə. – “Azərbaycan”, № 4.

 • 1999, Hüseyn İbrahimovun “Böhtan” romanında Cavid obrazı. Tezis. – Aspirant və gənc elmi konfransının materialları.

 • 1999, Xarakter ustası. Xalq yazıçısı H.İbrahimovun yaradıcılığı haqqında. Məqalə. Xəzər-xəbər, №75, 1 dekabr.

 • 1999, H.İbrahimovun publisistik fəaliyyəti: Filoloji araşdırmalar. Məqalə. X kitab, ədəbi axtarışlar. Bakı: Şirvannəşr.

 • 1999, “Deyirəm, görəsən sabahki Sona bu günkü Sonaya bənzəyəcəkmi?”. Sona Çərkəzin “Ölə bilmədim...” kitabı haqqında ədəbi düşüncələr. Məqalə. – Xatirələr karvanı. Bakı: “Səda” nəşriyyatı.

 • 2000, Bütövləşmək yanğısı. Elmi axtarışlar 2 toplu. Məqalə. Filologiya, tarix, incəsənət. Bakı.

 • 2001, Naxçıvan ədəbi mühiti (XIX əsrin sonu - XX əsrin əvvəli). Məqalə. – Elmi axtarışlar VI toplu. Bakı.

 • 2001, Naxçıvan ədəbi mühiti (1920-1960-ci illər). Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri Humanitar elmlər seriyası. № 3.

 • 2002, XIX əsr Naxçıvan ədəbi mühiti və Cənubi Azərbaycan. Məqalə. – Elmi axtarışlar. Toplu VIII. Bakı.

 • 2002, “Molla Nəsrəddin” və “Füyuzzat” dərgiləri arasında olan fikir ayrılıqları, ideya məqsəd birliyi. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri Humanitar elmlər seriyası. № 4.

 • 2003, H.Cavid yaradıcılığı yeni elmi-ədəbi fikir müstəvisində. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri, № 3.

 • 2003, XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin unudulmuş nümayəndələri silsiləsindən. Ələkbər Qərib Naxçıvanlı. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri № 4.

 • 2004, XX əsr Naxçıvan ədəbi mühitinin unudulmuş nümayəndələri silsiləsindən. Molla Mahmud Çəkər (1871-1932). Məqalə. – Elmi axtarışlar X toplu. Bakı.

 • 2004, Orta məktəbdə ədəbiyyat tədrisində inteqrasiya və diferensiasiyanın rolu. Məqalə. – Elmi axtarışlar XI toplu. Bakı.

 • 2005, Azərbaycan maarifçiliyi və türkçülük. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri Humanitar elmlər seriyası. № 4.

 • 2005, Naxçıvan ədəbi mühiti və milli özünüdərk (XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəlləri). Məqalə. Elmi axtarışlar XV toplu. Bakı.

 • 2006, “Molla Nəsrəddin” jurnalında Azərbaycançılıq. Məqalə. “Molla Nəsrəddin” jurnalının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın tezis və məqalələri. Bakı.

 • 2006. Təbiəti obrazlaşdıran şair. (Xalq şairi H.Arifin yaradıcılığına həsr olunur). Məqalə. – “Azərbaycan” ədəbi-bədii jurnalı. №11. Bakı.

 • 2007, M.F.Axundzadə və milli özünədərk. Məqalə. Elmi axtarışlar, XXVII toplu. Bakı.

 • 2007, Ə.Qəmküsar və xalqın milli ağrıları. – Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, № 1(55), Bakı.

 • 2007, E.Sultanov (1866-1935) və dövrün ədəbi mühiti. – Bakı Universitetinin xəbərləri, Humanitar elmlər seriyası. № 4, 2007. Bakı.

 • 2008, M.Cəlalın hekayə yaradıcılığında obrazlarının tipologiyası.Məqalə. Yazıçı və zaman. M.Cəlalın 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfrans. Bakı.

 • 2008, Əziz Şərif. Naxçıvan ədəbi mühitinin yetirməsi kimi. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 1

 • 2008, N. Vəzirov və xalqın milli özünüdərki. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 4

 • 2009, Azərbaycan maarifçiliyi və milli özünüdərk. Tezis. BDU-nun 90 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın materialları. Bakı.

 • 2009, “Əkinçi” qazetində ədəbiyyat məsələləri və onun xalqın şüurunun təşəkkülünə təsiri. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 4.

 • 2010, Ə. Haqverdiyev milli dramaturq kimi. Məqalə. Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. C.Xəndan Hacıyevin 100-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-nəzəri konfransın materialları. Bak, 20-21 may, 2010.

 • 2010, Ə.Haqverdiyev və xalqın milli özünüdərki. Məqalə. Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 2.

 • 2010, Ə. Haqverdiyev faciələrində ümumiləşdirmə və fərdiləşdirmə. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3.

 • 2011, C.Məmmədquluzadə publisistikası və milli özünüdərk. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 3.

 • 2011, “Milli özünüdərkin C.Məmmədquluzadə örnəyi”. Məqalə. A.Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransın materialları. Bakı.

 • 2012, Q.Zakir yaradıcılığının xalqın milli düşüncəsində formalaşmasında yeri. Monoqrafiya. Bakı Universitetinin xəbərləri, № 4.

 • 2012. H.Cavidin “Topal Teymur” əsərində dialoq və monoloqlar. – Beynəlxalq konfransının materialları 28-29 noyabr.

 • 2013, F.Köçərinin metodik fəaliyyəti. Məqalə. – F.Köçərlinin anadan olmasının 150-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika konfransının materialları, 25-26 noyabr.

 • 2013, S.Ə.Şirvani və milli özünüdərk. Məqalə. – Bakı Universitetinin xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası. Bakı, № 4.

 • 2014, Bədii yaradıcılıqda üslub və metodika problemi. – Azərbaycanın xalq yazıçısı Respublika dövlət mükafatı laureatı İ.Əfəndiyevin anadan olmasının 100-illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransının materialları. Elm və təhsil.

 • 2014, Bədii ədəbiyyatda pafos. Bakı Universitetinin yaranmasının 95-illik yubileyinə həsr olunmuş Azərbaycan filologiyasının aktual məsələləri mövzusunda Respublika elmi–nəzəri konfransının materialları. Bakı.

 • 2015, M.F.Axundovun dramaturgiyasında insan konsepsiyası. B.Vahabzadənin 90-illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konfransının materialları. BDU.

 • 2015, S.Ə.Şirvaninin “Rəbbül Ətfal” dərsliyinin xalq şüurunun təşəkkülünə təsiri. Prof. Pənah Xalilovun anadan olmasının 90-illik yubileyinə həsr olunmuş “Türk xalqları ədəbiyyatının aktual problemləri” mövzüsunda Respublika elmi konfransının materialları. 1 dekabr 2005, Bakı.

 • 2016, “Ürəyində Vətəni bütövləşdirən şair”. Knyaz Aslanın yaradıcılığı haqqında. “Alim, şair, vətəndaş”. Bakı.

 • 2017, “Baba ocağının işığı. M.Muradoğlunun “Baba ocağı kitabı haqqında” ədəbi düşüncələr.

Yüklə 42,21 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə