Ministerul publicYüklə 174,02 Kb.
səhifə1/4
tarix25.10.2017
ölçüsü174,02 Kb.
#12914
  1   2   3   4

MINISTERUL PUBLIC

PARCHETUL DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ

Sediu: Târgu-Mureş, str. Tudor Vladimirescu nr. 69, Cod: 540.014, Telefon:0265.260.742 , Fax: 0265.269.834,

E-mail: pca_tgmures@mpublic.roNumăr operator de date cu caracter personal: 3741

conector drept 2


Nr.1070/I/4/2015 Din: 13-02-2015
RAPORT DE ACTIVITATE

PE ANUL 2014

AL PARCHETULUI DE PE LÂNGĂ CURTEA DE APEL TÂRGU-MUREŞ

CAPITOLUL I
I.1.1. Volumul total de activitate la nivelul parchetului şi pe structuri specializate din cadrul acestuia
Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş are în componenţă două (2) parchete de pe lângă tribunale: Mureş cu sediul în Târgu-Mureş şi Harghita cu sediul în Miercurea-Ciuc şi nouă (9) parchete de pe lângă judecătorii: Târgu-Mureş, Reghin, Sighişoara, Luduş, Târnăveni, (Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş), Miercurea-Ciuc, Odorheiu-Secuiesc, Gheorgheni, Topliţa (Parchetul de pe lângă Tribunalul Harghita).

Parchetele de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş şi Tribunalele Mureş şi Harghita au în compunere câte două (2) secţii: secţia de urmărire penală şi secţia judiciară.


A. Volumul de activitate proprie a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş
În anul 2014 la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş au fost înregistrate spre soluţionare 653 de dosare, cu 47,40% mai mult decât în anul 2013, când au fost înregistrate spre soluţionare 443 de cauze.

Din totalul dosarelor de soluţionat, au fost soluţionate 512 dosare, cu 82,9% mai mult decât în anul 2013, când au fost soluţionate 280 de dosare.155 de soluţii au fost date în dosare cu urmărire proprie, mai puţin cu 20,9% faţă de 2013, când s-au soluţionat 196 de dosare aflate în urmărire proprie şi 357 de soluţii au fost date în dosare în care procurorul a efectuat supravegherea urmăririi penale, cu 325% mai mult decât în anul 2013, când au fost soluţionate 84 de dosare.

La sfârşitul anului 2014 au rămas nesoluţionate 91 de dosare, cu 26,6% mai puţin decât în anul 2013, când au rămas nesoluţionate 124 de dosare.

Din totalul cauzelor soluţionate (512) au fost soluţionate prin rechizitoriu şi acord de recunoaştere a vinovăţiei 46 de cauze (45 de rechizitorii şi un acord de recunoaştere a vinovăţiei) cu 80% mai mult decât în anul 2013 când au fost soluţionate prin rechizitoriu 25 de cauze.

Au fost trimişi în judecată 53 de inculpaţi, cu 60,6% mai mult decât în anul 2013, când au fost trimişi în judecată 33 de inculpaţi.

Au fost dispuse 466 de soluţii de netrimitere în judecată (94 de renunţare la urmărire penală şi 372 de clasare).

În anul 2014 au fost preluate de la parchetele ierarhic inferioare în vederea soluţionării 431 de dosare, din care au fost soluţionate 378 (36 de rechizitorii şi un acord de recunoaştere a vinovăţiei).

În activitatea judiciară, în anul 2014 procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş au participat la judecata în procesul penal în 1190 de cauze, în scădere cu 40% faţă de anul 2013, când au participat la judecarea unui număr de 1973 de cauze.

Numărul cauzelor penale judecate cu participarea procurorului şi numărul hotărârilor judecătoreşti verificate de procurori este de 883, în creştere cu 10% faţă de anul 2013 când numărul cauzelor judecate cu participarea procurorului şi numărul hotărârilor judecătoreşti verificate a fost de 870.

A fost declarată o cale de atac (apel) împotriva unei hotărâri judecătoreşti penale, în scădere cu 66,7% faţă de anul 2013 când au fost declarate 3 căi de atac ordinare.

În anul 2014 au fost soluţionate 2 căi de atac declarate de procuror, ambele respinse, faţă de 8 căi de atac soluţionate în 2013 (din care 2 admise, 6 respinse), procentul de admisibilitate a căilor de atac ordinare scăzând în 2014 faţă de 2013 cu 66,7%.

În procesul civil, procurorii de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş au participat la judecarea unui număr de 44 de cauze, în scădere cu 54,65% faţă de anul 2013, când au participat la judecarea unui număr de 97 de cauze şi au verificat 5 hotărâri judecătoreşti în vederea exercitării căilor legale de atac (faţă de 13 în anul 2013).

Nu au fost declarate căi de atac împotriva hotărârilor judecătoreşti civile, la fel ca în anul 2013.

În anul 2014 au fost soluţionate 148 de plângeri, din care 72 de plângeri împotriva soluţiilor, reprezentând 11,11% din totalul (466) de soluţii de netrimitere în judecată atacate cu plângere pe calea controlului intern ierarhic faţă de 23,52% soluţii de netrimitere în judecată atacate cu plângere în anul 2013.

În activitatea din domeniul cooperării judiciare internaţionale în materie penală, conform reglementărilor Legii nr. 302/2004, au fost soluţionate în total 154 de lucrări (14 cereri de comisii rogatorii, 9 cereri de preluare de proceduri, 41 de mandate europene de arestare, 12 cereri privind transferarea persoanelor condamnate, 48 de alte lucrări), în creştere cu 52,60% faţă de anul 2013, când au fost soluţionate 73 de astfel de lucrări.

Au fost efectuate 20 de controale tematice prevăzute în programele semestriale de activitate ale Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş ori a căror necesitate a rezultat din dispoziţii ierarhice sau din măsurile dispuse de Inspecţia Judiciară, având ca obiect în principal modul de aplicare a instituţiilor cu caracter de noutate din Noul Cod penal şi Noul Cod de procedură penală intrate în vigoare la 1 februarie 2014, măsurile luate de procurori şi de conducerile parchetelor pentru soluţionarea dosarelor vechi şi pentru identificarea dosarelor în care s-a împlinit sau urmează să se împlinească termenul de prescripţie a răspunderii penale ş.a., constatările lor servind la luarea de măsuri în vederea eficientizării activităţii.

Sintetizând, în anul 2014 Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş a avut de soluţionat în activitatea proprie 3.917 lucrări din care a soluţionat 3.551 de lucrări.

Se constată în anul 2014 o creştere semnificativă a volumului în activitatea de urmărire penală referitor la numărul dosarelor de soluţionat, numărul dosarelor soluţionate, numărul inculpaţilor trimişi în judecată, corelativ cu scăderea numărului dosarelor rămase nesoluţionate la sfârşitul perioadei.

În activitatea judiciară, în procesul penal şi în procesul civil se constată scăderea numărului de participări în şedinţele de judecată şi a numărului căilor de atac declarate (şi soluţionate) împotriva hotărârilor judecătoreşti şi o creştere a numărului de cauze în care procurorii au pus concluzii în fond şi au examinat hotărârile judecătoreşti pronunţate în vederea exercitării căilor de atac.


B. Volumul de activitate a parchetelor din aria de competenţă a Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Târgu-Mureş

La Parchetul de pe lângă Tribunalul Mureş în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 802 de cauze, faţă de 1.139 cauze în 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 2.105 cauze. Dintre acestea, 270 de cauze s-au aflat în urmărirea penală proprie a procurorului, iar 1.835 cauze în supraveghere.

Au fost soluţionate 879 cauze, din care 169 în urmărire penală proprie a procurorului şi 710 aflate în supraveghere, faţă de 821 de cauze din care 143 în urmărire penală proprie a procurorului şi 678 aflate în supraveghere în cursul anului 2013. Dintre acestea, 60 au fost rechizitorii cu 81 de inculpaţi (34 rechizitorii privind 49 inculpaţi în urmărire penală proprie şi 26 rechizitorii în supraveghere, cu 32 inculpaţi) faţă de 66 rechizitorii privind 82 de inculpaţi (25 în urmărire penală proprie privind 33 de inculpaţi şi 41 în supraveghere privind 49 inculpaţi) în cursul anului 2013. S-au adoptat soluţii de clasare şi renunţare la urmărire penală în 819 dosare (135 în urmărire penală proprie şi 684 în supraveghere) faţă de 755 dosare (118 în urmărire penală proprie şi 637 în supraveghere) în cursul anului 2013.

Procurorii au participat la judecarea unui număr total de 2.279 cauze şi au pus concluzii în 1.228 cauze, dintre care 764 în cauze penale şi 464 civile, faţă de 1.019 de cauze dintre care 645 penale şi 347 civile în cursul anului 2013.

S-au declarat în total 25 de căi de atac faţă de 22 căi de atac în cursul anului 2013, după cum urmează:

În cauze penale s-au declarat 24 de căi de atac cu 36 de inculpaţi (dintre care 7 apeluri cu 8 inculpaţi, 1 recurs cu 1 inculpat şi 16 contestaţii cu 27 de inculpaţi împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă), faţă de 20 căi de atac privind 31 de inculpaţi (dintre care 10 apeluri privind 17 de inculpaţi, 10 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă privind 14 inculpaţi) în cursul anului 2013.

În cauze civile s-a declarat 1 cale de atac (recurs) faţă de 2 căi de atac în cursul anului 2013.

Ca procent de admisibilitate în cauzele penale, la apeluri, acesta a fost de 66,66% faţă de 100% în anul 2013, la contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 40%.

Ca procent de admisibilitate în cauzele civile la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 100%.

S-au înregistrat un nr. de 121 plângeri împotriva soluţiilor faţă de 132 plângeri în cursul anului 2013; au fost soluţionate 109 faţă de 133 în cursul anului 2013.

Se constată în anul 2014 o creştere a numărului dosarelor soluţionate, a numărului de participări ale procurorului la judecarea cauzelor penale şi civile. Se constată, însă, o scădere a numărului de dosare înregistrate spre soluţionare, a numărului de rechizitorii emise, a procentului de admisibilitate a apelurilor, în cauzele penale a numărului de plângeri formulate de petenţi împotriva soluţiilor procurorului, faţă de anul 2013.La Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu-Mureş în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 8.078 cauze, faţă de 5.382 cauze în anul 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 25.431 de cauze. Dintre acestea, 72 cauze s-au aflat în urmărirea penală proprie a procurorului.

Au fost soluţionate 10.421 cauze, din care 30 în urmărire penală proprie a procurorului şi 10.391 aflate în supraveghere faţă de 7.815 cauze (din care 91 în urmărire penală proprie a procurorului şi 7.704 în supraveghere) în cursul anului 2013. Dintre acestea, în 316 au fost întocmite rechizitorii cu 395 de inculpaţi (4 în urmărire penală proprie şi 312 în supraveghere) faţă de 418 rechizitorii cu 549 de inculpaţi (2 în urmărire penală proprie şi 416 în supraveghere) în cursul anului 2013. S-au adoptat soluţii de clasare şi renunţare la urmărire penală în 10.084 dosare (26 în urmărire penală proprie şi 10.058 în supraveghere) faţă de 6.715 de dosare (78 în urmărire penală proprie şi 6.637 în supraveghere) în cursul anului 2013.

Procurorii au participat la judecarea unui număr de 3.654 cauze, dintre care 3.033 penale şi 621 civile faţă de 4.223 de cauze (dintre care 3.822 penale şi 401 civile) în cursul anului 2013.

S-au declarat în total 98 de căi de atac faţă de 69 de căi de atac în cursul anului 2013, după cum urmează:

În cauze penale s-au declarat 7 recursuri, 41 de contestaţii şi 50 de apeluri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

În cauze civile nu s-a declarat nici o cale de atac, la fel ca în cursul anului 2013.

Ca procent de admisibilitate, la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 88,23% faţă de 86,12% în anul 2013, iar la contestaţiile şi apelurile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, admisibilitatea a fost de 76,6%, respectiv 83,3%.

S-au înregistrat un nr. de 390 plângeri împotriva soluţiilor faţă de 416 în cursul anului 2013; au fost soluţionate 352 faţă de 357 în cursul anului 2013.Faţă de anul precedent:

  • a scăzut: numărul cauzelor soluţionate prin rechizitoriu, numărul cauzelor la judecarea cărora au participat procurorii, numărul plângerilor împotriva soluţiilor;

  • a crescut: numărul dosarelor înregistrate spre soluţionare, numărul dosarelor soluţionate, numărul căilor de atac declarate, procentul de admisibilitate la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Reghin în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 2.938 cauze, faţă de 2.752 cauze în 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 7.697 de cauze. Dintre acestea, 49 de cauze s-au aflat în urmărirea penală proprie a procurorului.

Au fost soluţionate 4.005 cauze, din care 22 în urmărire penală proprie a procurorului şi 3.983 aflate în supraveghere faţă de 2.297 de cauze din care 20 în urmărire penală proprie a procurorului şi 2.277 cauze aflate în supraveghere în anul 2013. Dintre acestea, în 2014, 177 au fost rechizitorii cu 211 inculpaţi (5 în urmărire penală proprie şi 172 în supraveghere) faţă de 240 rechizitorii privind 325 de inculpaţi (5 în urmărire penală proprie şi 235 în supraveghere) în cursul anului 2013. S-au adoptat soluţii de clasare şi renunţare la urmărire penală în 3.822 de dosare (16 în urmărire penală proprie şi 3.806 în supraveghere) faţă de 2.057 dosare (15 în urmărire penală proprie şi 2.042 în supraveghere) în cursul anului 2013.

S-au declarat în total 30 de căi de atac faţă de 24 căi de atac în cursul anului 2013, după cum urmează:

În cauze penale s-au declarat 2 contestaţii şi 28 de apeluri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

În cauze civile nu s-a declarat nici o cale de atac, la fel ca în anul 2013.

Ca procent de admisibilitate, la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 60% faţă de 76% în anul 2013, iar la contestaţiile şi la apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, admisibilitatea a fost de 50%, respectiv 90,90%.

S-au înregistrat un nr. de 129 plângeri împotriva soluţiilor faţă de 95 plângeri împotriva soluţiilor în anul 2013; au fost soluţionate 122 faţă de 94 în anul 2013.

Procurorii au participat în şedinţele de judecată în 688 de cauze penale şi în 59 de cauze civile.

Se constată în anul 2014:


  • creştere a numărului de dosare înregistrate spre soluţionare, a numărului dosarelor soluţionate, a numărului căilor de atac declarate, a numărului plângerilor împotriva soluţiilor;

  • scădere a numărului cauzelor soluţionate prin rechizitoriu şi a procentului de admisibilitate la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Sighişoara în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 2.039 cauze faţă de 2.798 cauze în cursul anului 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 5.350 de cauze faţă de 5.767 de cauze în anul 2013. Au fost soluţionate 2.130 cauze, din care 13 în urmărire penală proprie a procurorului şi 2.117 aflate în supraveghere faţă de 2.472 de cauze din care 37 în urmărire penală proprie a procurorului şi 2.435 cauze aflate în supraveghere în cursul anului 2013.

Dintre acestea, 106 au fost rechizitorii (1 în urmărire penală proprie cu 1 inculpat şi 105 în supraveghere cu 133 inculpaţi) faţă de 177 de rechizitorii (1 în urmărire penală proprie privind 1 inculpat şi 176 în supraveghere) în anul 2013.

S-au adoptat soluţii de clasare şi renunţare la urmărire penală în 2.024 de dosare; 12 în urmărire penală proprie şi 2.012 în supraveghere, faţă de 2.325 de dosare (36 în urmărire penală proprie şi 2.289 în supraveghere) în cursul anului 2013.

S-au declarat în total 6 căi de atac privind 10 inculpaţi faţă de 6 căi de atac privind 10 inculpaţi în cursul anului 2013, după cum urmează:

În cauzele penale s-au declarat 1 recurs împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă faţă de 6 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în cursul anului 2013, şi 5 apeluri împotriva hotărârilor pronunţate de prima instanţă în anul 2014.

Procurorii au participat în şedinţele de judecată în 680 de cauze penale şi 411 cauze civile.

În cauze civile nu s-a declarat nici o cale de atac, la fel ca şi în anul 2013.

Ca procent de admisibilitate, la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 100% faţă de 33,33% în anul 2013, iar la apelurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, admisibilitatea a fost de 100%.

S-au înregistrat un nr. de 29 plângeri împotriva soluţiilor faţă de 73 de plângeri în cursul anului 2013; au fost soluţionate 27 faţă de 71 de plângeri în cursul anului 2013.

Se constată în anul 2014:  • creştere a procentului de admisibilitate la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă;

  • scădere a numărului dosarelor înregistrate spre soluţionare, a numărului dosarelor soluţionate, a numărului cauzelor soluţionate prin rechizitoriu, a numărului plângerilor împotriva soluţiilor.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Târnăveni în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 1.143 cauze, faţă de 1.211 cauze în 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 2.674 de cauze faţă de 2.511 în cursul anului 2013.

Au fost soluţionate 982 cauze, din care 4 în urmărire penală proprie a procurorului şi 978 aflate în supraveghere faţă de 892 cauze din care 8 în urmărire penală proprie a procurorului şi 884 aflate în supraveghere în anul 2013. Dintre acestea, 46 au fost rechizitorii cu 61 inculpaţi (0 în urmărire penală proprie şi 46 în supraveghere) faţă de 90 rechizitorii privind 116 inculpaţi (4 în urmărire penală proprie şi 86 în supraveghere) în cursul anului 2013. S-au adoptat soluţii de clasare şi renunţare la urmărire penală în 936 de dosare (4 în urmărire penală proprie şi 932 în supraveghere) faţă de 802 dosare din care 4 în urmărire penală proprie şi 798 în supraveghere în cursul anului 2013.

S-a declarat 1 cale de atac faţă de 7 căi de atac în cursul anului 2013.

În cauze penale s-a declarat 1 apel împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă.

În cauze civile nu s-a declarat nici o cale de atac, la fel ca şi în anul 2013.

Procurorii au participat în şedinţe în 391 cauze penale şi 92 cauze civile.

Ca procent de admisibilitate, la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă a fost de 66,66% faţă de 60% în anul 2013.

S-a înregistrat un nr. 10 plângeri împotriva soluţiilor faţă de 36 de plângeri împotriva soluţiilor în cursul anului 2013; au fost soluţionate 8 faţă de 31 în cursul anului 2013.

Se constată în anul 2014:


  • creştere a numărului de dosare soluţionate, a procentului de admisibilitate la recursurile declarate împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă;

  • scădere a numărului dosarelor înregistrate spre soluţionare, a numărului cauzelor soluţionate prin rechizitoriu, a numărului căilor de atac declarate, a numărului plângerilor împotriva soluţiilor.

La Parchetul de pe lângă Judecătoria Luduş în anul 2014 au fost înregistrate spre soluţionare un nr. de 1.251 cauze faţă de 1.230 în anul 2013, iar procurorii au avut spre soluţionare un nr. total de 3.386 cauze faţă de 3.224 cauze în anul 2013. Dintre acestea, 13 cauze s-au aflat în urmărirea penală proprie a procurorului.

Au fost soluţionate 1.346 de cauze, din care 9 în urmărire penală proprie a procurorului şi 1.337 aflate în supraveghere faţă de 1.005 cauze (din care 5 în urmărire penală proprie a procurorului şi 1.000 aflate în supraveghere) în anul 2013. Dintre acestea, 67 au fost rechizitorii cu 86 inculpaţi (5 în urmărire penală proprie şi 62 în supraveghere) faţă de 85 de rechizitorii privind 107 inculpaţi (2 în urmărire penală proprie şi 83 în supraveghere) în cursul anului 2013. S-au adoptat soluţii de clasare şi de renunţare la urmărire penală în 1.277 de dosare (3 în urmărire penală proprie şi 1.274 în supraveghere) faţă de 92 dosare (3 în urmărire penală proprie şi 917 în supraveghere) în anul 2013.

S-au declarat în total 9 căi de atac faţă de 8 căi de atac în cursul anului 2013, după cum urmează:

În cauze penale s-au declarat 2 contestaţii, 7 apeluri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă faţă de 8 recursuri împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă în anul 2013.

În cauze civile nu s-a declarat nici o cale de atac, la fel ca în anul 2013.

În anul 2014 procentul de admisibilitate la contestaţiile împotriva hotărârilor pronunţate în primă instanţă, a fost de 100%.

S-au înregistrat un nr. 30 de plângeri împotriva soluţiilor faţă de 77 de plângeri în cursul anului 2013; au fost soluţionate 26 faţă de 61 de plângeri în cursul anului 2013.

Procurorii au participat în şedinţe în 404 cauze penale şi 40 de cauze civile.

Se constată în anul 2014:


  • creştere a numărului de dosare înregistrate spre soluţionare, a numărului dosarelor soluţionate, a numărului căilor de atac declarate;

  • scădere a numărului cauzelor soluţionate prin rechizitoriu, a numărului plângerilor împotriva soluţiilor.Yüklə 174,02 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə