Model pentru programe operaționale în temeiul obiectivului privind investițiile pentru creștere și locuri de muncă


Acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă (după caz)Yüklə 2,5 Mb.
səhifə25/37
tarix25.01.2019
ölçüsü2,5 Mb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37

4.2 Acțiuni integrate pentru dezvoltare urbană durabilă (după caz)


După caz, valoarea indicativă a sprijinului FEDR aferent acțiunilor integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă, care vor fi implementate în conformitate cu dispozițiile articolului 7 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1301/2013 și alocarea indicativă a sprijinului FSE pentru acțiune integrată.

Existența unor strategii integrate de dezvoltare urbană care să aibă în vedere rezolvarea problemelor economice, de mediu, climatice și sociale din orașe, constituie precondiția pentru accesul la finanțare în axa prioritară pentru dezvoltare urbană durabilă.

Sprijinrea dezvoltării urbane durabile prevăzută la art. 7 din Reg. FEDR va fi pusă în aplicare prin intermediul axei prioritare 4 care combină prioritățile de investiții aferente OT 4, 6, 9, 10.

Având în vedere că OT-urile selectate pentru axa de dezvoltare urbană nu acoperă toate domenii esențiale pentru promovarea unei dezvoltări urbană durabile comprehensive,  proiectele care sunt parte a strategiilor integrate de dezvoltare urbană vor fi finanțate cu prioritate în celelate axe prioritare ale POR sau alte programe operaționale. Aceasta se va realiza prin mecanismul de corelare a investițiilor prevăzut în AP. 

Principiile de selectare a zonelor urbane pentru promovarea și implementarea acțiunilor integrate de dezvoltare urbană durabilă iau în considerare:


  • contribuția orașelor la dezvoltarea socio-economică a regiunilor;

  • promovarea unei abordări integrate a dezvoltării locale (strategii integrate și interconectate, mobilizarea parteneriatelor locale, combinarea resurselor din toate sursele de finanțare, impactul socio-economic local, în special având în vedere zonele învecinate și urbanizarea etc.);

  • capacitatea administrativă a autorităților locale de a implementa strategii integrate de dezvoltare urbană.  

Investițiile privind dezvoltarea urbană durabilă vor fi limitate și concentrate în municipiile reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz), definite ca poli de creștere (7) și poli de dezvoltare urbană (32). Alocări finaciare predeterminate vor fi puse la dispoziția municipiiilor eligibile, în funcție de rolul și impactul acestora asupra dezvoltării regionale și locale.

În acest context, fiecare municipiu reședință de județ (inclusiv localitățile din zona funcțională urbană, după caz) va beneficia de alocări orientative predeterminate, dar cu termen limită pentru implementarea proiectelor. O parte a alocării financiare a axei prioritare privind dezvoltarea urbană, va fi alocată în funcție de anumite criterii de performanță (ex. contractarea conform calendarului de implementare a sumelor alocate, progresul înregistrat în implementarea strategiei integrate de dezvoltare urbană durabilă, etc.) autorităților locale, care au implementat/contractat cu succes proiectele de dezvoltare locală.

Mecanismul de alocare a fondurilor este necesar, pe de o parte, pentru a oferi o bază stabilă și previzibilă pentru încurajarea planificării și pentru a asigura caracterul integrat al investițiilor, iar pe de altă parte, pentru a evita performanțele relativ scăzute a abordării dezvoltării urbane în perioada de programare 2007-2013, generate de motivația scăzută, întârzieri semnificative în pregătirea planurilor de dezvoltare urbană și în implementarea proiectelor aferente, precum și lipsa de integrare reală a investițiilor.

Municipiile București, inclusiv sectoarele componente, și Tulcea (inclus în teritoriul acoperit de ITI Delta Dunării) nu vor beneficia de finanțare în cadrul acestei axei prioritare. Acestea pot beneficia de aceleași tipuri de finanțări în cadrul axelor prioritare tematice.

În conformitate cu prevederile art. 7 din Reg. FEDR autoritățile urbane vor  fi responsabile cu selecția proiectelor.
Tabelul 20: Acțiuni integrate pentru dezvoltarea urbană durabilă - volume indicative ale sprijinului FEDR și FSE

Fond

Sprijinul FEDR și FSE (cu titlu indicativ) (EUR)

Proporția totală a cotelor alocărilor totale ale Fondului pentru program

Total FEDR

1.178.829.788,00

17,86%

TOTAL FEDR+FSE

1.178.829.788,00

17,86%


4.3 Investiția teritorială integrată (ITI) (după caz)


Abordarea utilizării Investiției Teritoriale Integrate (ITI) (astfel cum este definită la articolul 36 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), cu excepția cazurilor acoperite de punctul 4.2, precum și alocarea financiară indicativă respectivă din cadrul fiecărei axe prioritare.

Instrumentul ITI va fi utilizat, prin contribuția tuturor Programelor FESI 2014-2020, într-un areal format din 38 de unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul Județului Constanța. Autoritățile centrale și locale elaborează cu sprijinul BM Strategia durabilă integrată pentru Delta Dunării 2030, document ce fundamentează obiectivele strategice de dezvoltare pe termen lung ale acestei arii teritoriale și definește un plan de acțiune ce va conține idei de proiecte finanțabile din diverse surse inclusiv din programele FESI prin instrumentul ITI. Aceasta urmează să fie finalizată în prima jumătate a anului 2015.

Delta Dunării este o zonă  care prezintă unele dintre cele mai scăzute densitățăți din România, cu servicii de bază insuficiente, accesibilitate slabă, conectivitate deficitară către piețele importante și o poziție periferică care împiedică accesul populației oamenilor la oportunități. Există o dublă provocare pentru dezvoltarea durabilă a Deltei Dunării: pe de-o parte este necesară  este conservarea activelor sale ecologice, iar pe de altă parte îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii acesteia.

Delta Dunării este, prin natura ei, o zonă izolată, inaccesibilă, cu un declin în rândul populației. În general, sistemul de transport este într-o stare precară, cu limitări atât în privința accesibilității interne cât și pentru conectivitatea cu restul regiunii și al țării. Având în vedere importanța sa recunoscută la nivel global și faptul că este un sit de patrimoniu mondial natural conform UNESCO, regiunea Delta Dunării este una din cele mai importante zone naturale din Europa, care atrage vizitatori români și străini. Caracterul izolat și densitatea redusă, o constrângere pentru dezvoltarea altor sectoare, este un atu pentru turismul bazat pe natură.

Serviciile de sănătate și educație sunt, de asemenea, limitate de inaccesibilitate și scăderea populației.

Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului clădiri și în domeniul transportului va prezenta o oportunitate bună pentru reducerea de GES și îmbunătățirea eficienței economice.

Activitatea economică și antreprenoriatul sunt slab dezvoltate având un gard de competitivitate scăzută. În principal sunt importante pentru economia locală turismul și ecoturismul, industria de construcții, alimentară (pește, carne, produse de panificație și lactate), pescuitul.

Intervențiile finanțate din POR vor fi completate de celelalte programe operaționale participante, precum POC, POCU, POIM, PNDR, POPAM care vor trata intersectorial nevoile de dezvoltare locală ale teritoriul ITI Delta Dunării.

Conform protocolului semnat de MFE, MDRAP, MADR, şi ADI ITI DD, cele patru entități impart responsabilități comune privind implementarea SIDD, după cum urmează:


  • MDRAP reprezintă autoritatea națională responsabilă de formularea şi monitorizarea procesului de implementarea SIDD, fiind și AM pentru POR, POCA şi pentru Programele Europene de Cooperare Teritorială;

  • MFE este coordonatorul național al FESI 2014-2020, precum și AM pentru POCU, POC, POIM şi POAT;

  • MADR este autoritatea națională responsabilă de coordonarea procesului de implementare a PAC şi a PCP, precum şi AM pentru PNDR şi POPAM.

  • ADI ITI DD va coordona implementarea Planului de Acțiune a SIDD, indeplinind un rol central in cadrul ITI, prin susținerea beneficiarilor locali (autorități locale, instituțiile private şi publice, membri şi non-membri) pentru a dezvolta proiecte, conform Planului de Acțiune aprobat și prin avizarea proiectelor pregătite de către beneficiari din punctul de vedere al relevanței cu obiectivele SIDD, asigurand totodată și un canal de comunicare intre AM și beneficiari cu privire la posibilele probleme cu care aceștia se confruntă.

Coordonarea finanțărilor acordate din FESI 2014-2020 va fi realizată, la nivel operațional, în cadrul Grupului de Lucru Funcțional ITI Delta Dunării (GLF ITI), grup care va reuni reprezentanti ai AM, ADI – ITI DD, alti parteneri relevanți pentru atingerea obiectivelor SIDD.

După finalizarea SIDD și a planului de acțiune, prin GFL, se va stabili necesarul de finanțare din Axele Prioritare alocate ITI DD. De asemenea, se va realiza o revizuire anuală a alocărilor pentru ITI DD din cadrul Axelor Prioritare in funcție de gradul de utilizare al acestor sume. 

Tabelul 21: Alocare financiară indicativă pentru ITI, altele decât cele menționate la punctul 4.2 (valoarea totală)

Axă prioritară

Fond

Alocarea financiară indicativă (sprijinul din partea Uniunii) (EUR)

AP10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale

FEDR

31.914.894,00

AP2 - Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii

FEDR

63.829.787,00

AP3 - Sprijinirea tranziției catre o economie cu emisii scăzute de carbon

FEDR

116.265.958,00

AP5 - Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

FEDR

44.882.978,00

AP6 - Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională

FEDR

74.744.681,00

AP7 - Diversificarea economiilor locale prin dezvoltarea durabilă a turismului

FEDR

5.191.489,00

AP8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale

FEDR

21.276.596,00

Total
358.106.383,00
Yüklə 2,5 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   37
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə