Mogi biti kvalitativni I kvanititativni KvalitativniYüklə 494 b.
tarix03.08.2018
ölçüsü494 b.

 • Mogi biti kvalitativni i kvanititativni

 • 1. Kvalitativni

 • rezultat može biti pozitivan ili negativan

 • 2. Kvanititativni

 • za određivanje, Ag, ukupnih ili specifičnih AtSolubilni antigen – imunoprecipitacija

 • Solubilni antigen – imunoprecipitacija

 • Partikularni antigen – imunoaglutinacija1. Direktna (aktivna)

 • 1. Direktna (aktivna)

 • 2. Indirektna (pasivna)

 • 3. Antiimunoglobulinski test (Coombsov test)

 • 4. Inhibicija hemaglutinacijeAktivna aglutinacija

 • Aktivna aglutinacija

 • Testovi za dokazivanje bakterija

   • Salmonella, vibrio...
Titar antitela je laboratorisjki test za određivanje prisustva i količine antitela u serumu

 • Titar antitela je laboratorisjki test za određivanje prisustva i količine antitela u serumu

 • predstavlja recipročnu vrednost najvećeg razblaženja seruma koje daje jasno vidljivu aglutinaciju.Pasivna (indirektna) aglutinacija

 • Pasivna (indirektna) aglutinacija

 • Antigen ili antitela su vezana za neke čestice kao što su lateks ili karbonske česticeRose Waalerov test

 • Rose Waalerov test

 • Za određivanje prisustva anti-IgG antitela

 • Stari test- Kada se ovčiji eritrociti pomešaju sa određenom koncentracijom antiseruma specifičnog za ovčije eritrocite, a kada se doda serum pacijenata sa reumatoidnim artritisom dolazi do aglutinacije

 • Test lateks aglutinacijeKoriste se anti-imunoglobulinska antitela da bi se detektovala antitela koja dovode do hemolitičke bolesti novorođenčeta (lat. Erythroblastosis fetalis).

 • Koriste se anti-imunoglobulinska antitela da bi se detektovala antitela koja dovode do hemolitičke bolesti novorođenčeta (lat. Erythroblastosis fetalis).

 • Hemolitička bolest novorođenčeta -majka produkuje IgG antitela specifična za Rh antigen

 • Anti-Rh IgG antitela oblažu fetalne eritrocite, koji bivaju uništeni od strane fagocita u jetri što prouzrokuje hemolitičku anemiju fetusa i smrt novorođenčeta

 • Detekcija anti-Rh antitela je bila teška dok nisu otkrivena anti-humana imunoglobulinska antitela

I Tečni medijum

 • I Tečni medijum

 • Interfacijalni test prstena

 • Klasična kvantitativna imunoprecipitacija

 • Nefelometrija

 • II Polučvrsti medijum

 • Dvostruka imunodifuzija

 • Jednostruka radijalna imunodifuzija - RID

 • Brza i jednostavna metoda za kvantifikaciju mnogih antigena u različitim biološkim tečnostima (serum, plazma, likvor, sinovijalna tečnost, itd)

 • Mešanje konstantne količine visoko purifikovanog monospecifičnog antitela i rastvora različitih koncentracija antigena

 • Mikroprecipitati lebde - zamućenje rastvora

 • Stepen zamućenja se određuje na osnovu rasipanja upadnog zraka svetlosti (nefelometrija) i proporcionalan je koncentraciji antigenaKroz polučvrst medijum difunduju i antigen i antitelo i na mestu optimalnog odnosa obrazuje se precipitinska linija

 • Kroz polučvrst medijum difunduju i antigen i antitelo i na mestu optimalnog odnosa obrazuje se precipitinska linija

 • Udaljenosti precipitinske linije od mesta nanošenja antigena i antitela zavisi od koeficijenta difuzije antigena i antitela, i njihove koncentracije

 • Broj precipitinskih linija zavisi od broja prisutnih antigen-antitelo sistema

 • Mogućnost detekcije broja antigena odnosno antitela, identifikaciju antigena ili antitela, i određivanje srodnosti raznih antigena.Brz i senzitivan test za detekciju proteina/Ag posebno onih koji su prisutni u maloj koncentraciji

 • Brz i senzitivan test za detekciju proteina/Ag posebno onih koji su prisutni u maloj koncentracijiRadioimunotestovi (RIA)

 • Radioimunotestovi (RIA)

 • Enzimimunotestovi (ELISA)

 • Imunohistohemijske tehnikeAbnormalnosti serumskih imunoglobulina pojavljuju se u

 • Abnormalnosti serumskih imunoglobulina pojavljuju se u

 • autoimunskim

 • infektivnim

 • imunodeficijentnim i

 • limfoproliferativnim poremećajima

 • Kvalitativne, kvantitativne i funkcionalne procene serumskih imunoglobulinaMehanizmi molekulskih interakcija značajne za ostvarivanje funkcija humoralnog imunskog odgovora:

 • Mehanizmi molekulskih interakcija značajne za ostvarivanje funkcija humoralnog imunskog odgovora:

 • kvantitativno određivanje koncentracija

 • imunološka identifikacija

 • karakterizacija

 • Određivanje ukupnih proteina

 • Biuretska, tanin turbidimetrijska, metoda taloženja trihlorsirćetnom kiselinom i dr

 • Elektroforetske tehnike

 • Metoda po Grabar-Williams-u ili mikrozonska elektroforeza po Shidigger-u, na acetatnoj celulozi ili agaroznom geluSerumske elektorforeze (jednostavna, jeftina, brza tehnika) obezbeđuje informacije o povećanju i smanjenju ukupnih serumskih imunoglobulina i prisustvu monoklonskih traka

 • Serumske elektorforeze (jednostavna, jeftina, brza tehnika) obezbeđuje informacije o povećanju i smanjenju ukupnih serumskih imunoglobulina i prisustvu monoklonskih traka • Karakterizacija – imunofiksacija

 • Kvantifikacija klasa imunoglobulina – nefelometrija

 • Funkcionalna aktivnost – merenje izoaglutinina (IgM)Zonska elektroforeza (semikvantitativna)

 • Zonska elektroforeza (semikvantitativna)

Kvantifikacija imunoglobulina i drugih proteina

 • Kvantifikacija imunoglobulina i drugih proteina

 • Radijalna imunodifuzija (RID)

 • Nefelometrija

 • Kvantifikacija IgG klasa

 • RID, ELISA, nefelometrijaRekurentne bakterijske infekcije

 • Rekurentne bakterijske infekcije

 • Autoimunske bolesti sa prominentnim imunski kompleks interakcijama

 • Test titracije komplementa (hemolitički test-CH50/100)

 • C3, C4 i properdin kvantifikacija

 • C3 nefrotski faktor

 • C1 esteraze inhibitor

 • C1q vezujući metod za imunske komplekse

 • cirkulišući imunski kompleksiIndirektna imunofluorescenca (ANA, tkivna autoantitela i anti-neutrofilna citoplazmatska antitetla-ANCA)

 • Indirektna imunofluorescenca (ANA, tkivna autoantitela i anti-neutrofilna citoplazmatska antitetla-ANCA)

 • Aglutinacija (tiroidna antitela, RF)

 • Imunoprecipitacija (ENA-antitela specifična za ekstraktabilni nuklearni antigen, antitela specifična za ds DNK i nuklearne antigene)

 • RIA (anti-ds DNK antitela) i ELISA

ANCA-Wegener-ova granulamatoza

 • ANCA-Wegener-ova granulamatoza

 • Antitela specifična za ACH receptor (Miastenija gravis)

 • ANA – sistemske reumatske bolesti (SLE, polimozitis, skleroderma, Sjogren-ov sindrom), reakcije na lekove, hronične infekcije, RA i druge autoimunske bolesti

 • Anti-fosfolipidna antitela

 • – anti-fosfolipidni sindrom

 • RF (IgM, IgA ili IgG)

Imunski sistem je kontrolisan velikim brojem ćelija i u dobro balansiranom imunskom sistemu ove ćelije međusobno efikasno interaguju

 • Imunski sistem je kontrolisan velikim brojem ćelija i u dobro balansiranom imunskom sistemu ove ćelije međusobno efikasno interaguju

 • U imunskim bolestima taj odnos je poremećen

 • Identifikacija ćelija – fenotipska analiza

 • Određivanje njihove funkcije ili funkcionalnog potencijala – in vitro funkcionalni testoviCitokini i solubilni citokinski receptori

 • Citokini i solubilni citokinski receptori

 • ELISA

 • ELISA spot

 • Merenje mRNK

 • Inflamatorni pokazatelji

 • Serumska elektroforeza

 • CRP - nefelometrija

 • SE

 • Kvantifikacija serumskog β2-mikroglobulina (RID, ELISA)

 • Tumorski markeri

 • RIA, ELISA, imunofluorescenca (tkiva)Za identifikaciju ćelijskih antigena i produkata na presecima tkiva

 • Za identifikaciju ćelijskih antigena i produkata na presecima tkiva

 • Svetlosni, elektronski ili florescentni mikroskop

 • Direktna

 • Indirektna

 • Pozitivne i negativne kontroleReakcije preosetljivosti Tip I

 • Reakcije preosetljivosti Tip I

 • ukupni IgE (RIST)

 • alergen specifični IgE (RAST)

 • in vivo intradermalni test

 • Reakcije preosetljivosti Tip II

 • Coombs-ov test

 • Reakcije preosetljivosti Tip III

 • Autoantitela

 • Reakcije preosetljivosti Tip IV

 • Mantoux kožni test

 • Funkcije T ćelija – proliferacija i produkcija citokina
Yüklə 494 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə