Mühazirə 1: İnsan faktoru haqqında ümumi anlayışı


Mühazirə 2. İnsan faktorunun imkanları və məhdudiyyatlarıYüklə 2,95 Mb.
səhifə4/36
tarix10.01.2022
ölçüsü2,95 Mb.
#108324
növüMühazirə
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Mühazirə 2. İnsan faktorunun imkanları və məhdudiyyatları
Plan

  1. Sənaye təhlükəsizliyini təmin edən insan amili

  2. İnsan fəaliyyətinin əsas formalarının xüsusiyyətləri

Təhlükə təhlili nöqteyi-nəzərindən insan fəaliyyətini bir-biri ilə əlaqəli iki kompleks sistemdən ibarət sistem kimi nəzərdən keçirmək məsləhət görülür: "insan (orqanizm - şəxsiyyət)" və "yaşayış mühiti (istehsal mühiti)". "İnsan (orqanizm - şəxsiyyət)" sistemi tərəfindən yaranan təhlükələr insanın istehsal fəaliyyətlərini həyata keçirmək üçün antropometrik, fizioloji, psixofiziki və psixoloji imkanları ilə müəyyən edilir. Bu sənəddə bunlar nəzərdən keçirilir.

İnsan fəaliyyəti çox müxtəlifdir. Buna baxmayaraq, bir insanın yerinə yetirdiyi funksiyaların təbiətinə görə üç əsas qrupa bölmək olar (Şəkil 1). Fiziki əmək. Fiziki əmək (iş), bir insanın sistemdəki enerji funksiyalarının yerinə yetirilməsinə "insan - əmək alətidir" deyilir. Fiziki iş əhəmiyyətli əzələ fəaliyyətini tələb edir.

İki növə bölünür: dinamik və statik. Dinamik iş insan bədəninin, qollarının, ayaqlarının, barmaqların hərəkəti ilə əlaqələndirilir; statik - yükün tutulması zamanı, ayaq üstə və ya oturarkən iş yerinə yetirildikdə yükün yuxarı ekstremitələrə, bədənin və ayaqların əzələlərinə təsiri ilə.

İnsan əzələlərinin 2/3-dən çoxunun iş prosesində iştirak etdiyi dinamik fiziki iş ümumi adlanır, insan əzələlərinin 2/3-dən 1/3-nə (bədən, əzələlərin, qolların əzələləri) - regional, yerli dinamik fiziki iş əzələlərin 1/3-dən az hissəsini əhatə edir (məsələn, kompüterə yazmaq). İşin fiziki şiddəti əmək fəaliyyəti müddətindəki enerji xərcləri ilə müəyyən edilir və aşağıdakı kateqoriyalara bölünür: yüngül, orta və ağır fiziki iş.

Yüngül fiziki iş (I kateqoriyalı) iki kateqoriyaya bölünür: enerji istehlakı 139 vatt-a qədər olan 1a və enerji istehlakı 140-174 vatt olan 16-a bərabərdir. 1a kateqoriyasına oturma və az fiziki səylə müşayiət olunan işlər daxildir. 16-cı kateqoriya, oturarkən, dayanarkən və ya gəzinti ilə əlaqəli və bəzi fiziki səylərlə müşayiət olunan işləri əhatə edir. Orta ağırlıqdakı fiziki iş (II kateqoriyalı) iki kateqoriyaya bölünür: Enerji istehlakı 175-232 Vt olan enerji və 233-290 Vt olan IIb. Bu kateqoriyasına daimi gəzinti, kiçik (1 kq-a qədər) məhsul və ya əşyaların daimi və ya oturma vəziyyətində hərəkət etməsi və müəyyən fiziki səy tələb edən işlər daxildir. IIb kateqoriyasına, 10 kq-a qədər ağır çəkilərdə gəzmək, hərəkət etmək və daşımaqla bağlı işlər daxildir və orta dərəcədə fiziki səylərlə müşayiət olunur. Ağır fiziki iş 290 vattdan çox enerji istehlakı ilə xarakterizə olunur.

Bu kateqoriyaya sabit hərəkət, hərəkət və əhəmiyyətli (10 kq-dan çox) ağırlıqların ötürülməsi ilə əlaqəli və böyük fiziki səy tələb edən işlər daxildir. Əzələ işinə enerji xərcləri. Əməliyyatda əzələ işinin enerji xərcləri (istirahət səviyyəsindən yuxarı və işlə əlaqəli duyğuların təsirindən, havanın istiliyinin təsirindən və s. Asılı olmayaraq) orta işçi üçün iş duruşunu və xərclənən əzələlərin xərclərinin cəmi kimi hesablana bilər. mexaniki iş (cədvəl 2). "Adam - maşın" sistemində fiziki əməyin mexanikləşdirilmiş formaları. İnsan zehni və fiziki funksiyaları yerinə yetirir. İnsan fəaliyyəti (bundan sonra insan operatoru) proseslərdən birinə görə baş verir: deterministic - əvvəllər bilinən qaydalara, təlimatlara, hərəkətlərin alqoritmlərinə, sərt texnoloji cədvələ və s. görə;
Cədvəl 1. İş duruşunu saxlamaq üçün enerji xərcləri

Poza

Xərclənən enerji miqdarı, kJ / dəq

Oturaraq

1.3

Diz üstə

2.1

Əyilərək

2.1

Ayaq üstə

2.5

15%-dən çox əyilərək ayaqüstə və başqa rahatsız pozalar

3.4

Cədvəl 2. Əzələlər tərəfindən mexaniki iş görərkən enerji xərcləri


İş zamanı işlək bədən hissələriİş zamanı gücün dərəcələrindən asılı olaraq xərclənən enerji miqdarı, kJ / dəq

1

2

3

Əllər və barmaqlar

1,7(1,3-2,5)

3,0(2,5-3,8)

4,2(3,8-5,0)Əllər

4,6(2,9-5,9)

7,6(5,9-9,2)

10,9(9,2-12,6)

Əllər və bədən və həmçinin üç və ya dörd əzaların işi

13,9(10,5-16,8)

21,0(16,8-25,2)

30,2(25,5-35,7

qeyri-müəyyən - icra olunan prosesdə gözlənilməz hadisələr mümkün olduqda, gözlənilməz siqnallar görünür, eyni zamanda, həyata keçirilən prosesdə gözlənilməz hadisələr baş verdikdə (qaydalar, təlimatlar və s. boyanır) nəzarət tədbirləri bilinir. Texniki sistemlərdə bir şəxsin həyata keçirdiyi əsas funksiyaya görə təsnif edilən və operator işinə daxil edilmiş əqli və fiziki yükün payına görə bir neçə növ operator fəaliyyət növü mövcuddur.

Operator-texnoloq texnoloji prosesdə birbaşa iştirak edir, təcili xidmətin əsas rejimində işləyir, ümumiyyətlə vəziyyətlərin və həllərin tam dəstini özündə cəmləşdirən hərəkətləri dəqiq tənzimləyən təlimatları rəhbər tutaraq əsasən icraedici hərəkətləri həyata keçirir. Bunlar texnoloji proseslərin, avtomatik xətlərin və s. Operator-manipulyator (operator). Fəaliyyətində əsas rolu sensimotor tənzimləmə (hərəkətlərin icrası) mexanizmləri və daha az dərəcədə konseptual və məcazi düşüncə oynayır. Onun yerinə yetirdiyi funksiyalar arasında fərdi maşın və mexanizmlərin idarə olunması da var. Operator-müşahidəçi, nəzarətçi (məsələn, texnoloji xəttin və ya nəqliyyat sisteminin dispetçeri). Fəaliyyətində məlumat və konseptual modellərin payı üstünlük təşkil edir.

Operator həm real, həm də real vaxt miqyasında təcili və təxirə salınmış xidmət rejimində işləyir. Fəaliyyətində məcazi-konseptual modellərdə yer alan konseptual düşüncə və təcrübə aparatları böyük dərəcədə istifadə olunur. Fiziki iş burada əhəmiyyətsiz bir rol oynayır. Bədənin işləməsi, tərkibindəki kimyəvi və biokimyəvi proseslərin kifayət qədər ciddi temperatur həddində olmasını tələb edir.

Bədən istiliyi üçün bu aralıq 36.5-37.0 ° C arasındadır. İnsan ətraf mühitlə qarşılıqlı təsir prosesində bədən istiliyi əhəmiyyətli dərəcədə dəyişə bilər ki, bu da ətrafdakı istilik, rütubət və hava hərəkətliliyi, həmçinin istilik radiasiyası ilə əlaqədardır. istehsal şəraitində istifadə olunan müxtəlif növ avadanlıqlardan. İnsan bədəninin ətraf mühitin vəziyyətindəki dəyişikliklərə uyğunlaşması, termoregulyasiya proseslərinin onun içində baş vermə qabiliyyətində ifadə olunur.
Termoregulyasiya insan bədənindəki fizioloji və kimyəvi proseslərin sabit bədən istiliyini ( 36-37 ° C) qorumağa yönəlmiş bir birləşməsidir. Bu, bədənin normal fəaliyyətini təmin edir, insan orqanizmində biokimyəvi proseslərin gedişatına kömək edir. Termoregulyasiya (Q) hipotermi və ya insan bədəninin həddindən artıq istiləşməsini istisna edir. Daimi bir bədən istiliyinin qorunması bədənin istilik istehsalı ilə müəyyən edilir (M), yəni. bədənin səthini yayan və ya qəbul edən infraqırmızı radiasiya səbəbiylə hüceyrələrdə və əzələ titrəmələrində, istilik ötürmə və ya istilik köçürməsində (R) metabolik proseslər; istilik ötürmə və ya konveksiya (C) səbəbiylə istilik köçürülməsi, yəni. bədənin səthi ilə yuyulan hava ilə bədənin istiləşməsi və ya soyudulması ilə; istilik ötürmə (E), dəri səthindən, yuxarı tənəffüs yollarının selikli qişalarından, ağciyərlərdən nəmin buxarlanmasına görə.

Beləliklə, termorequlyasiya bədəndə davamlı olaraq yaranan istilik miqdarı ilə davamlı olaraq ətraf mühitə ötürülən istilik arasındakı tarazlığı təmin edir, yəni. bədənin istilik balansını qoruyur.

Termoregulyasiya aşağıdakı ifadə ilə göstərilə bilər

Q = M ± R ± C - E.

Normal şəraitdə, zəif hava hərəkəti ilə, istirahətdə olan bir insan bədəndə istehsal olunan bütün istiliyin təxminən 45% -i, 30% -ə qədər konveksiya və 25% -ə qədər buxarlanma nəticəsində itirir. Eyni zamanda istiliyin 80% -dən çoxu dəri, təxminən 13% -i tənəffüs orqanları vasitəsilə sərbəst buraxılır, istiliyin təxminən 7% -i yemək, su və inhalyasiya olunan havanın istiləşməsi üçün sərf olunur.
Bədən istirahət edərkən və havanın temperaturu 15 ° S olduqda, tərləmə əhəmiyyətsizdir və 1 saatda təxminən 30 ml təşkil edir.Yüksək temperaturda (30 ° C və yuxarı) xüsusilə ağır fiziki iş görərkən tərləmə on dəfə artıra bilər. Beləliklə, artan əzələ işləri olan isti dükanlarda ifraz olunan tərin miqdarı 1-1,5 l / saatdır, buxarlanma təxminən 2500-3800 kJ çəkir.

Termoregulyasiyanın pozulmasının kəskin və xroniki formalarını fərqləndirin. Termoregulyasiyanın pozulmasının kəskin formaları:

- termal hipertermi

- nisbi rütubətdə istilik ötürmə;

- bədən istiliyində bir qədər artım, çox tərləmə, susuzluq, nəfəs və ürək dərəcəsinin bir qədər artması. Daha əhəmiyyətli dərəcədə aşırı ısınma ilə, nəfəs darlığı, baş ağrısı və başgicəllənmə də baş verir, danışmaq çətinləşir və s.

- konvulsiv xəstəlik

- su-duz mübadiləsi pozğunluqlarının üstünlük təşkil etməsi

- müxtəlif spazmlar, xüsusən dana əzələləri və çox miqdarda tərləmə, ağır qan laxtalanması ilə müşayiət olunur. Qanın viskozitesi artır, sürəti azalır və buna görə hüceyrələr lazımi miqdarda oksigen almır. - istilik vurması - konvulsiv xəstəliyin daha da gedişi - huşunu itirmə, 40-41 ° C-ə qədər qızdırma, zəif sürətli nəbz. İstilik vurması səbəbiylə ciddi bir zərər əlaməti tərləmənin tamamilə dayandırılmasıdır.

İstilik vuruşu və konvulsiv xəstəlik də ölümcül ola bilər. Termoregulyasiyanın pozulmasının xroniki formaları insanın sinir, ürək-damar və həzm sistemlərinin vəziyyətinə, istehsalla əlaqəli xəstəliklər meydana gətirməsinə səbəb olur. Uzun müddət davam edən soyutma tez-tez kapilyarların və kiçik arteriyaların (barmaqların, ayaq barmaqlarının və qulaqların uclarının titrəməsi) fəaliyyətinin pozulmasına səbəb olur.

Eyni zamanda, bütün orqanizmin həddən artıq soyudulması baş verir. Periferik sinir sistemi xəstəlikləri, xüsusən lumbosakral radikulit, üz, trigeminal, siyatik və digər sinirlər, artikulyar və əzələ revmatizminin, plevritin, bronxitin, tənəffüs yollarının selikli qişasının aseptik və yoluxucu iltihabı və digərləri geniş yayılmışdır. Nəm hava istiliyi daha yaxşı keçirir və hərəkətliliyi konveksiya ilə istilik ötürülməsini artırır - bu, aşağı temperatur, yüksək rütubət və hava hərəkətliliyi şəraitində böyük donmaya (hətta ölüm) səbəb olur. İnsan bədənini soyutmağın üç mərhələsi var, bunlar aşağıdakı göstəricilərlə xarakterizə olunur:

I - II mərhələlər, bədən istiliyi 37 ilə 35,5 ° C arasında. Bu vəziyyətdə:

- dərinin qan damarlarının spazmı;

- ürək dərəcəsinin azalması;

- Bədən istiliyində azalma;

- qan təzyiqinin artması;

- pulmoner ventilyasiyanın artması;

- istilik istehsalının artması.

Beləliklə, 35 ° C-yə qədər bədən soyuducu bir mikroiqlimə qarşı öz-özünə mübarizə aparmağa çalışır.

Mərhələ III - bədən istiliyi 35 ° C-dən aşağı. Bu baş verdikdə:

- Bədən istiliyində düşmə;

- mərkəzi sinir sisteminin fəaliyyətinin azalması;

- qan təzyiqinin azalması;

- pulmoner ventilyasiyanın azalması;

- istilik istehsalının azalması.

Soyutma səbəb olan xəstəliklər: şaxta, dirsəklərin və ayaqların şişməsi, kəskin respirator infeksiyalar və qrip. İş sahəsinin əlverişli bir mikroiqliminin yaradılması bədənin termorequlyasiyasını qorumaq, istehsalda insanın iş qabiliyyətini artırmaq üçün bir zəmanətdirYüklə 2,95 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   36
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə