Mühazirə otağı/Cədvəl II (13: 40-16: 30) #302 Məsləhət saatları PrerekvizitlərYüklə 56,11 Kb.
tarix17.01.2017
ölçüsü56,11 Kb.
#589
növüMühazirə

Ümumi məlumat

Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı

EDU 202 Curriculum, Instruction and Assessment

3kreditDepartament

Təhsil

Proqram (bakalavr, magistr)

bakalavr

Tədris semestri

Payız 2013

Fənni tədris edən müəllim (lər)

Bəylərov Elxan Bəylər

E-mail:

el_4444@mail.ru

Telefon:

050 3817688

Mühazirə otağı/Cədvəl

II (13:40-16:30) #302

Məsləhət saatları
Prerekvizitlər

EDU 101

Tədris dili

Azərbaycan

Fənnin növü

(məcburi, seçmə)

Məcburi

Dərsliklər və əlavə ədəbiyyat

1. A.Əhmədov, Ə.Abbasov Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

2. Kurikulum. (Elmi – metodik jurnal), Bakı, 2009.

3. Azərbaycan Respublikasının ümümtəhsil məktəbləri üzrə 2010-1011-ci tədris ilində I sinifdə dərs deyəcək müəllimlər üçün yeni fənn kurikulumlarının tətbiqi sahəsində ongünlük təlim kursunun materialları. Bakı, 2010.

4. Xəzərin paylama materialı
Kursun vebsaytı
Tədris metodları

Mühazirə

x

Qrup müzakirəsi

x

Praktiki tapşırıqlar

x

Praktiki məsələnin təhlili

x

Digər

x

Qiymətləndirmə

Komponentləri

Tarix/son müddət

Faiz (%)

Aralıq imtahanı
30

Praktiki məsələ
10

Fəallıq
10

Tapşırıq və testlərKurs işi (Layihə)Prezentasiya/Qrup müzakirə
10

Final imtahanı
40

DigərYekun
100

Kursun təsviri

Ölkəmizin təhsil kurikulumu milli və ümumbəşəri dəyərləri, ümumi inkişafı, meyli və maraqları nəzərə almaqla bütün şagirdlərə əlverişli təlim şəraitinin yaradılması, tələbyönümlülük, nəticəyönümlülük, şagirdyönümlülük kimi prinsipləri özündə ehtiva edir. Kurikulum standartlar, təlim strategiyaları, planlaşma, yeni qiymətləndirmə mexanizmləri, dərsliklərlə işin xüsusiyyəti adı altında bölmələrlə əhatə olunmuşdur, bu anlayışlara aydınlıq gətirmişdir

Kursun məqsədləri

Kurikulumun tədris edilməsində əsas məqsəd tələbələri innovasiyalarla tanış etmək, kurikulumun mahiyyətini, əhəmiyyətini onlara öyrətməkdir.

Tədrisin (öyrənmənin) nəticələri

Kurikulum təlimin praktik istiqamətininin gücləndirilməsini nəzərdə tutur.Tələbələr kimya üzrə təcrübələr yerinə yetirməli ,modelləşdirilmə ,hesablama əməliyyatları aparmalıdılar ki ,bu da nəticə etibarıilə onlarda mühüm keyfiyyətlər-çətinliklərin öhdəsindən gəlmək,iradə,əqli fəallıq,tədqiqatçılıq , müstəqillik, təşəbbüskarlıq formalaşdırır.

Qaydalar (Tədris siyasəti və davranış)

Davamiyyət

Tələbələrin bütün dərslərdə iştirakı vacibdir. Tələbələr müəyyən səbəblərdən (xəsətəlik, ailə vəziyyəti və s.) dərslərin buraxılması haqqında məlumatı fakültə dekanlığına təqdim etməlidirlər. %20-dən artıq dərs buraxan tələbələr imtahana buraxılmır.Dərsə gecikmələr və ya digər dərs pozuntuları

Dərsə 5 dəqiqədən artıq gecikən tələbə dərsə buraxılmır. Buna baxmayaraq, tələbə ikinci dərs saatına buraxıla bilər.Yoxlama işi

Müəllimə və dekanlığa qabaqcadan məlumat verilən səbəblərdən yoxlama işində iştirak etməyən tələbə yoxlama işini növbəti həftədə yaza bilər.İmtahanlar

Tələbənin imtahanda iştirakı və ya imtahanın buraxılması ilə bağlı bütün məsələlər fakültə rəhbərliyi tərəfindən həll olunur.Fənni bitirmək qaydası

Univesitetin qaydalarına müvafiq olaraq kursu bitirmək üçün ümumi müvəffəqiyyət faizi 60 % və daha yuxarı hesab edilir. Kəsiri olan tələbə bu fənni növbəti semestr və ya növbəti il təkrarən götürə bilər.İmtahan qaydalarının pozuntuları

Aralıq və yekun imtahanları vaxtı tələbə tərəfindən imtahanın gedişini pozmaq və köçürmələr qadağandır. Bu qaydaya əməl etməyən tələbənin imtahan işi ləğv olunur və tələbə 0 (sıfır) qiymət ilə imtahandan kənarlaşdırılır.Tələbənin davranış qaydaları

Dərs zamanı dərs prossesini pozmaq və ya qeyri-etik hərəkətlər etmək qadağandır. Həmçinin tələbələrin icazəsiz müzakirələri və mobil telefondan istifadəsi qadağandır.Cədvəl (dəyişdirilə bilər)

Həftə

Tarix

(planlaşdırılmış)

Fənnin mövzuları

Dərslik/Tapşırıqlar17.09.13

Kurikulum anlayışı. Kurikulum konseptual sənəd kimi. Milli kurikulumun və fənn kurikulumu anlayışı. Milli kurikulumun strukturu və məzmunu. “Standart” anlayışı. 2 saat mühazirə, 2 saat seminar

A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
24.09.13

Kurikulumlarının səciyyəvi xüsusiyyətləri və onun ənənəvi təlim proqramlarından fərqi. Yeni fənn kurikulumları. 2 saat mühazirə, 2 saat seminar


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
01.10.13

Yeni fənn kurikulumları. Yeni fənn kurikulumlarının strukturu, məqsəd və məzmunu. Standart və alt-standartın funksiyaları və əhəmiyyəti

2 saat mühazirə, 2 saat seminarA. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
08.10.13

Məzmun standartları. Məzmun standartın bilik və fəaliyyət komponentləri və onların praktiki əhəmiyyəti. Məzmun standartlarının bilik baxımından təhlili. Təlim məqsədlərinin müəyyən edilməsi

2 saat mühazirə, 2 saat seminarA. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı,

www.kurikulum.az.portal
22.10.13

Məzmun standartlarının tətbiqi

Məzmun standartlarının fəaliyyət baxımından təsnifatı.

2 saat mühazirə, 2 saat seminar


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
29.10.13

Fənn kurikulumlarında təlim strategiyaları

Yeni təlim strategiyaları ilə tanışlıq. Təlimin təşkilinə verilən əsas tələblər.

2 saat mühazirə, 2 saat seminar


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
05.11.13

Fəal (interaktiv) təlimin quruluşu, üsulları və iş formaları

Müəllimin bələdçilik mövgeyinin həyata keçirilməsi qaydaları

2 saat mühazirə, 2 saat seminar


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
12.11.13

Fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyətləri və mexanizmləri və üstünlükləri

Fəal dərsin motivasiya mərhələsi və onun yaradılması yolları

2 saat mühazirə,

Aralıq imtahan


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
19.11.13

Fəal (interaktiv) təlimin xüsusiyyətləri və mexanizmləri və üstünlükləri

Fəal dərsin motivasiya mərhələsi və onun yaradılması yolları

2 saat seminar


A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
26.11.13

Azərbaycanda yeni qiymətləndirmə konsepsiyası və onun tətbiqi məsələləri.Müasir qiymətləndirmə siyasətinin mahiyyəti və onun ənənəvi qiymətləndirmədən fərqli cəhətləri. Müasir qiymətləndirmənin əsas xüsusiyyətləri. 2 saat mühazirə, 2 saat seminarA. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
03.12.13

Diaqnostik, cari (formativ) və yekun (summativ) qiymətləndirmənin məqsədi, xüsusiyyətləri və üsulları. Qiymətlənd irmə standartları və onların səviyyələri. Şagirdin şəxsi keyfiyyətlərinin, dəyərlərinin qiymətləndirilməsi yolları

2 saat mühazirə, 2 saat seminarA. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
10.12.13

Qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili və nəzərə alınması. Ümumtəhsil məktəblərind ə məktəbdaxili qiymətləndirmə qaydaları. Keyfiyyətin yüksəldilməsi məqsədi ilə cari və yekun qiymətləndirmə nəticələrinin təhlili və nəzərə alınması.

2 saat mühazirə, 2 saat seminarA. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
17.12.13

Fəal dərs üçün təfəkkürə əsaslanmış tapşırıqların və iş vərəqlərin hazırlanması 2 saat mühazirə, 2 saat seminar

A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
24.12.13

Fəal dərsin qiymətləndirilməsi meyarları və üsulları. Fəal dərsin mərhələlərində buraxılan əsas səhvlər və onların arad an qaldırılması yolları. 2 saat mühazirə, 2 saat seminar

A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

Xəzər.Paylama materialı

www.kurikulum.az.portal
31.12.13

İllik və cari planlaşdırılmanın prinsipləri və əhəmiyyəti. Yeni dərsliklərlə və əlavə resurslarla işin xüsusiyyətləri. Məktəbin idarə olunmasının müasir problemləri

A. Əhmədov, Ə. Abbasov . Ümumtəhsil məktəblərinin I-IV sinifləri üçün fənn kurikulumları. Bakı, 2008.

www.kurikulum.az.portalXəzər.Paylama materialı www.kurikulum.az.portalFinal imtahan
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 56,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə