Nəsirov Samir Şakir oğlunun «AZƏrbaycanda müƏSSİSƏLƏRİn vergitutma mexanizmmiNİn təKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİqaməTLƏRİ»Yüklə 0,68 Mb.
səhifə1/28
tarix10.01.2022
ölçüsü0,68 Mb.
#109298
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

AZƏRBAYCAN RESPUBLIKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT İQTİSAD UNİVERSİTETİ

________________________________________________________________

MAGİSTRATURA MƏRKƏZİ

Əlyazması hüququnda
Nəsirov Samir Şakir oğlunun
«AZƏRBAYCANDA MÜƏSSİSƏLƏRİN VERGİTUTMA MEXANİZMMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ»

mövzusunda
MAGİSTR DİSSERTASİYASI

İstiqamətin şifri və adı: 060403 «Maliyyə»

İxtisaslaşma: «Vergi və vergiqoyma»

Elmi rəhbər: Magistr proqramının rəhbəri:

i.e.d.prof.Kəlbiyev Y.A

_____________________ dos. R.A.Salayev ____________________________

Kafedra müdiri:

i.e.d. Ə.Ə.Ələkbərov

______________________

BAKI – 2016

MAGİSTR DİSSERTASİYASININ İŞ PLANI


Magistr dissertasiyasının mövzusu
«AZƏRBAYCANDA MÜƏSSİSƏLƏRİN VERGİTUTMA MEXANİZMMİNİN TƏKMİLLƏŞDİRİLMƏSİ İSTİQAMƏTLƏRİ»


GİRİŞ................................................................................................................

3I Fəsil. VERGİLƏRİN VƏ VERGİ ÖDƏNİŞLƏRİ SİSTEMİNİN NƏZƏRİ MƏSƏLƏLƏRİ...............................................................................


61.1.

Vergilərin və vergi sisteminin iqtisadi mahiyyəti.....................................

6

1.2.

Vergi ödənişləri sistemi və onun əsas xüsusiyyətləri................................

15

1.3.

Vergi ödəmişləri sisteminin beynəlxalq təcrübəsi....................................

20


II Fəsil. VERGİ ÖDƏNİŞLƏRİNİN İQTİSADİ TƏHLİLİ VƏ ONUN SƏMƏRƏLİYİNİN QİYMƏTLƏNDİRİLMƏSİ..........................................


302.1.

Azərbaycanda vergi sisteminin müasir vəziyyəti....................................

30

2.2.

Müəssisənin uçot siyasətinin mahiyyəti və məqsədi................................

38


2.3.

Vergi ödənişlərinin minimallaşdırılması məqsədləri üçün uçot siyasətinin alternativ üsullarından istifadə edilməsi.................................

48


2.4.

Vergi ödənişlərinin səmərəliliyinin müəyyən edilməsi və onun qiymətləndirilməsi...................................................................................

53


III Fəsil. VERGİ DƏRƏCƏLƏRİNİN OPTİMALLAŞDIRILMASI İSTİQAMƏTLƏRİ..........................................................................................


613.1.

Mənfəət vergisinin optimal dərəcəsinin müəyyən edilməsi......................

61

3.2.

Əlavə dəyər vergisinin optimal dərəcəsinin müəyyənləşdirilməsi............

66

3.3.

Aksiz vergisinin təkmilləşdirilməsi istiqamətləri......................................

72


Yüklə 0,68 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə