Înfiinţată în anul 1996, a început imediat să deruleze activităţi de promovare a drepturilor şi identităţii culturale a romilor şi de asistenţă a romilor defavorizaţi din punct de vedere materialYüklə 445 b.
tarix02.08.2018
ölçüsü445 b.

Misiunea Asociaţiei PRO VERTICAL are următoarele componente: acţionează pentru dezvoltarea comunitară, apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului, incluziune socială, combaterea discriminării, pentru stimularea procesului de acomodare a grupurilor minoritare de romi şi alte etnii în ansamblul societăţii majoritare, dar şi pentru egalitatea de şanse şi promovarea femeii; militează pentru protejarea mediului, a persoanelor aflate în dificultate şi a animalelor.

 • Misiunea Asociaţiei PRO VERTICAL are următoarele componente: acţionează pentru dezvoltarea comunitară, apărarea şi promovarea drepturilor şi libertăţilor omului, incluziune socială, combaterea discriminării, pentru stimularea procesului de acomodare a grupurilor minoritare de romi şi alte etnii în ansamblul societăţii majoritare, dar şi pentru egalitatea de şanse şi promovarea femeii; militează pentru protejarea mediului, a persoanelor aflate în dificultate şi a animalelor.Înfiinţată în anul 1996, a început imediat să deruleze activităţi de promovare a drepturilor şi identităţii culturale a romilor şi de asistenţă a romilor defavorizaţi din punct de vedere material. În prezent, URCR desfăşoară următoarele activităţi: promovarea drepturilor romilor şi combaterea discriminării copiilor romi, sprijinirea romilor în scopul obţinerii de acte de identitate şi de proprietate, promovarea integrării romilor în programele de educaţie disponibile, educaţie pentru sănătate în comunităţile de romi, implicare în identificarea şi formarea mediatorilor sanitari şi şcolari.

 • Înfiinţată în anul 1996, a început imediat să deruleze activităţi de promovare a drepturilor şi identităţii culturale a romilor şi de asistenţă a romilor defavorizaţi din punct de vedere material. În prezent, URCR desfăşoară următoarele activităţi: promovarea drepturilor romilor şi combaterea discriminării copiilor romi, sprijinirea romilor în scopul obţinerii de acte de identitate şi de proprietate, promovarea integrării romilor în programele de educaţie disponibile, educaţie pentru sănătate în comunităţile de romi, implicare în identificarea şi formarea mediatorilor sanitari şi şcolari.Înfiinţată în 2003, asociaţia are ca scop principal promovarea patrimoniului cultural, integrarea etniilor în societate. Se adresează în special tinerilor şi minorităţilor, în domeniile cultural, artistic, educaţie, învăţământ şi cercetare. Este membră a federaţiei ONG-urilor din Gorj.

 • Înfiinţată în 2003, asociaţia are ca scop principal promovarea patrimoniului cultural, integrarea etniilor în societate. Se adresează în special tinerilor şi minorităţilor, în domeniile cultural, artistic, educaţie, învăţământ şi cercetare. Este membră a federaţiei ONG-urilor din Gorj.Scopul primordial al asociaţiei constă în organizarea, coordonarea şi derularea activităţilor de educaţie a adulţilor, indiferent de: vârstă, sex, convingeri religioase, etnie, statutul social al adultului, a adulţilor cu handicap. Se pune în principal accentul pe calificarea, recalificarea şi formarea profesională a adulţilor, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.

 • Scopul primordial al asociaţiei constă în organizarea, coordonarea şi derularea activităţilor de educaţie a adulţilor, indiferent de: vârstă, sex, convingeri religioase, etnie, statutul social al adultului, a adulţilor cu handicap. Se pune în principal accentul pe calificarea, recalificarea şi formarea profesională a adulţilor, în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii.Misiunea APSG este de a contribui la creşterea calităţii serviciilor psihosociologice oferite populaţiei lucrând cu persoane si grupuri sociale defavorizate. APSG îsi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane si grupuri sociale în colaborare strânsă cu alte organizaţii si instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

 • Misiunea APSG este de a contribui la creşterea calităţii serviciilor psihosociologice oferite populaţiei lucrând cu persoane si grupuri sociale defavorizate. APSG îsi va îndeplini misiunea lucrând cu astfel de persoane si grupuri sociale în colaborare strânsă cu alte organizaţii si instituţii ce îşi desfăşoară activitatea în acest domeniu.

 • Scopul principal este de a construi comunităţi cu indivizi activi şi responsabili şi parteneriate cu instituţiile şi profesionişti din toate domeniile, în special practicieni.Asociaţia a fost fondată în 2009, având ca scop sprijinirea jurnaliştilor în procesul de calificare superioară prin programe de pregătire organizate pe diverse specializări.

 • Asociaţia a fost fondată în 2009, având ca scop sprijinirea jurnaliştilor în procesul de calificare superioară prin programe de pregătire organizate pe diverse specializări.

 • Principala implicare a asociaţiei a fost în organizarea Festivalului European de Jurnalism din Septembrie 2010 de la Târgu Jiu.Asociaţia are ca scop furnizarea serviciilor de informare, consiliere, consultanţă, reconversie profesională, reintegrare profesională şi facilitarea reintegrării pe piaţa muncii a diferitelor grupuri sociale. Se ocupă de asemenea şi cu organizarea de cursuri de calificare pentru lucrători sociali, precum şi de prevenirea şi combaterea violenţelor în familie.

 • Asociaţia are ca scop furnizarea serviciilor de informare, consiliere, consultanţă, reconversie profesională, reintegrare profesională şi facilitarea reintegrării pe piaţa muncii a diferitelor grupuri sociale. Se ocupă de asemenea şi cu organizarea de cursuri de calificare pentru lucrători sociali, precum şi de prevenirea şi combaterea violenţelor în familie.Asociaţia Promotor Human Resources a fost înfiinţată pentru a veni în sprijinul angajatorilor, persoane fizice şi juridice în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în domeniul legislaţiei muncii. Organizaţia oferă soluţii şi servicii pentru problemele de personal ale companiilor, dar şi angajaţilor.

 • Asociaţia Promotor Human Resources a fost înfiinţată pentru a veni în sprijinul angajatorilor, persoane fizice şi juridice în interpretarea şi aplicarea prevederilor legale în domeniul legislaţiei muncii. Organizaţia oferă soluţii şi servicii pentru problemele de personal ale companiilor, dar şi angajaţilor.Scop: asociaţia îşi propune promovarea şi dezvoltarea activităţilor socio-culturale cu caracter formativ educaţional. În cadrul acestei asociaţii se desfăşoară un program iniţiat în Anglia de Ducele de Edinburgh. În cadrul acestui program se desfăşoară activităţi în cadrul următoarelor secţiuni: voluntariat, aventură, activităţi fizice, abilităţi personale.

 • Scop: asociaţia îşi propune promovarea şi dezvoltarea activităţilor socio-culturale cu caracter formativ educaţional. În cadrul acestei asociaţii se desfăşoară un program iniţiat în Anglia de Ducele de Edinburgh. În cadrul acestui program se desfăşoară activităţi în cadrul următoarelor secţiuni: voluntariat, aventură, activităţi fizice, abilităţi personale.Misiunea asociaţiei este dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor civice în comunităţile din Oltenia de Nord, pentru dezvoltare durabilă, promovarea şi protejarea drepturilor civile, protecţia mediului şi dezvoltarea turismului, în special în zona Arcani.

 • Misiunea asociaţiei este dezvoltarea şi consolidarea iniţiativelor civice în comunităţile din Oltenia de Nord, pentru dezvoltare durabilă, promovarea şi protejarea drepturilor civile, protecţia mediului şi dezvoltarea turismului, în special în zona Arcani.Asociaţia are drept scop informarea, pregătirea, mobilizarea şi implicarea actorilor regionali în vederea dezvoltării spiritului de voluntariat, al spiritului antreprenorial şi al asociativităţii la nivelul comunităţilor locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum şi al creşterii nivelului de trai. Îşi propune capacitarea comunităţilor locale pentru atragerea de resurse externe precum şi stimularea spiritului antreprenorial.

 • Asociaţia are drept scop informarea, pregătirea, mobilizarea şi implicarea actorilor regionali în vederea dezvoltării spiritului de voluntariat, al spiritului antreprenorial şi al asociativităţii la nivelul comunităţilor locale în vederea conservării patrimoniului cultural precum şi al creşterii nivelului de trai. Îşi propune capacitarea comunităţilor locale pentru atragerea de resurse externe precum şi stimularea spiritului antreprenorial.ARDR îşi propune capacitarea comunităţilor rurale în ceea ce priveşte auto-gestionarea şi dezvoltarea comunitară economică şi socială pe termen lung, precum şi reforma în administraţia publică. Asociaţia îşi propune de asemenea stimularea micilor antreprenori rurali, educaţia acestora pe termen lung, asistenţă tehnică şi pregătire. Pentru acestea sunt promovate parteneriatele internaţionale pentru dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor liderilor locali şi pentru schimburile de experienţă reciproc avantajoase.

 • ARDR îşi propune capacitarea comunităţilor rurale în ceea ce priveşte auto-gestionarea şi dezvoltarea comunitară economică şi socială pe termen lung, precum şi reforma în administraţia publică. Asociaţia îşi propune de asemenea stimularea micilor antreprenori rurali, educaţia acestora pe termen lung, asistenţă tehnică şi pregătire. Pentru acestea sunt promovate parteneriatele internaţionale pentru dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor liderilor locali şi pentru schimburile de experienţă reciproc avantajoase.Scopul asociaţiei este nepatrimonial şi urmăreşte dezvoltarea unui teritoriu iniţial, rural, sau în general a zonelor rurale prin participarea membrilor asociaţiei şi implicarea locuitorilor, persoane fizice sau juridice la realizarea scopului propus. Se urmăreşte în principal accesarea unor fonduri europene pentru realizarea celor propuse.

 • Scopul asociaţiei este nepatrimonial şi urmăreşte dezvoltarea unui teritoriu iniţial, rural, sau în general a zonelor rurale prin participarea membrilor asociaţiei şi implicarea locuitorilor, persoane fizice sau juridice la realizarea scopului propus. Se urmăreşte în principal accesarea unor fonduri europene pentru realizarea celor propuse.Asociaţia îşi propune să contribuie la creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în dezvoltarea problemelor comunităţii, atragerea şi utilizarea de surse de finanţare care să contribuie la dezvoltarea comunităţii Hurezani.

 • Asociaţia îşi propune să contribuie la creşterea gradului de implicare a cetăţenilor în dezvoltarea problemelor comunităţii, atragerea şi utilizarea de surse de finanţare care să contribuie la dezvoltarea comunităţii Hurezani.Scopul asociaţiei îl reprezintă informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spaţiul local şi regional în vederea conservării patrimoniului cultural precum şi al creşterii nivelului de trai. Asociaţia urmăreşte să influenţeze şi să mobilizeze toţi factorii politici la nivel local, judeţean şi naţional pentru a schimba statutul localităţii din oraş în staţiune climaterică. De asemenea, asociaţia se ocupă de editarea în mendiul online a revistei literare “Sămănătorul”.

 • Scopul asociaţiei îl reprezintă informarea, pregătirea, mobilizarea si implicarea actorilor din spaţiul local şi regional în vederea conservării patrimoniului cultural precum şi al creşterii nivelului de trai. Asociaţia urmăreşte să influenţeze şi să mobilizeze toţi factorii politici la nivel local, judeţean şi naţional pentru a schimba statutul localităţii din oraş în staţiune climaterică. De asemenea, asociaţia se ocupă de editarea în mendiul online a revistei literare “Sămănătorul”.Înfiinţată în aprilie 2010, asociaţia are ca scop să contribuie la dezvoltarea capitalului social şi material al comunităţii locale, prin proiecte şi programe specifice. În principal, îşi propune să ajute tinerii din comunitatea locală Ţânţăreni să-şi dezvolte noi abilităţi de viaţă, precum lucrul în echipă, comunicativitate, vorbire în public, leadership, creativitate, integritate şi spirit civic, folosind metode de educaţie non-formală.

 • Înfiinţată în aprilie 2010, asociaţia are ca scop să contribuie la dezvoltarea capitalului social şi material al comunităţii locale, prin proiecte şi programe specifice. În principal, îşi propune să ajute tinerii din comunitatea locală Ţânţăreni să-şi dezvolte noi abilităţi de viaţă, precum lucrul în echipă, comunicativitate, vorbire în public, leadership, creativitate, integritate şi spirit civic, folosind metode de educaţie non-formală.Misiunea asociaţiei este: promovarea dezvoltarea şi valorificarea creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale şi intelectuale a tineretului; dezvoltarea de programe educaţionale pentru copii, tineri şi persoanele cu nevoi speciale; încurajarea calităţilor manageriale şi a abilităţilor organizatorice în rândul tinerilor; protecţia copiilor defavorizaţi, îndeosebi a celor abandonaţi, a celor provenind din familii numeroase, monoparentale, sărace sau dezorganizate.

 • Misiunea asociaţiei este: promovarea dezvoltarea şi valorificarea creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale şi intelectuale a tineretului; dezvoltarea de programe educaţionale pentru copii, tineri şi persoanele cu nevoi speciale; încurajarea calităţilor manageriale şi a abilităţilor organizatorice în rândul tinerilor; protecţia copiilor defavorizaţi, îndeosebi a celor abandonaţi, a celor provenind din familii numeroase, monoparentale, sărace sau dezorganizate.Scop: reprezentarea structurilor membre în faţa organismelor forurilor şi instituţiilor administraţiei publice. Este prezentă activ în domenii ca educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat. Se adresează în principal copiilor, elevilor, studenţilor şi minorităţilor.

 • Scop: reprezentarea structurilor membre în faţa organismelor forurilor şi instituţiilor administraţiei publice. Este prezentă activ în domenii ca educaţie şi învăţământ, cooperare internaţională, mobilitate şi voluntariat. Se adresează în principal copiilor, elevilor, studenţilor şi minorităţilor.Membrii asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop propus: susţinerea şi dezvoltarea intereselor tinerilor pe plan local, naţional şi internaţional pentru a contribui la creşterea durabilă a societăţii în ansamblul său.

 • Membrii asociaţiei doresc să se asocieze şi au ca scop propus: susţinerea şi dezvoltarea intereselor tinerilor pe plan local, naţional şi internaţional pentru a contribui la creşterea durabilă a societăţii în ansamblul său.Organizaţia are ca scop asigurarea protecţiei copilului conform Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Copilului, sensibilizarea opiniei publice, a societăţii civile, faţă de copiii aflaţi în dificultate, sprijinirea tinerilor care părăsesc instituţiile de ocrotire, oferirea de consiliere copiilor şi familiilor acestora, organizarea de cursuri de formare pentru părinţii copiilor, desfăşurarea de activităţi pentru protecţia persoanelor adulte cu handicap.

 • Organizaţia are ca scop asigurarea protecţiei copilului conform Convenţiei Internaţionale pentru Drepturile Copilului, sensibilizarea opiniei publice, a societăţii civile, faţă de copiii aflaţi în dificultate, sprijinirea tinerilor care părăsesc instituţiile de ocrotire, oferirea de consiliere copiilor şi familiilor acestora, organizarea de cursuri de formare pentru părinţii copiilor, desfăşurarea de activităţi pentru protecţia persoanelor adulte cu handicap.Scopul asociaţiei este promovarea activităţii de dezvoltare şi valorificare a creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale şi intelectuale a tineretului prin educaţie, turism social pentru tineret, elaborarea şi realizarea unor programe pentru copii şi tineret legate de viaţa socială, sănătate, cultură, educaţie ecologică. O preocupare intensă a fost şi accesul la educaţie şi informare a tinerilor din zonele rurale.

 • Scopul asociaţiei este promovarea activităţii de dezvoltare şi valorificare a creaţiei ştiinţifice, tehnice, artistice, culturale şi intelectuale a tineretului prin educaţie, turism social pentru tineret, elaborarea şi realizarea unor programe pentru copii şi tineret legate de viaţa socială, sănătate, cultură, educaţie ecologică. O preocupare intensă a fost şi accesul la educaţie şi informare a tinerilor din zonele rurale.Înfiinţată în noiembrie 1992, asociaţia are ca scop promovarea studierii ştiinţelor informaticii, educarea tinerilor petrecerea timpului liber, mobilitate, voluntariat, promovarea tradiţiilor. Asociaţia este afiliată la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj.

 • Înfiinţată în noiembrie 1992, asociaţia are ca scop promovarea studierii ştiinţelor informaticii, educarea tinerilor petrecerea timpului liber, mobilitate, voluntariat, promovarea tradiţiilor. Asociaţia este afiliată la Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Gorj.S-a constituit în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale studenţilor în raporturile cu administraţia Universităţii şi organele de conducere. În timp însă, asociaţia s-a implicat în multe alte proiecte cum ar fi conştientizarea asupra efectelor negative cauzate de consumul de droguri, tutun, alcool şi alte vicii în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor, acţiuni de ecologizare, culturale, umanitare dar şi de divertisment.

 • S-a constituit în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor profesionale, economice, sociale, culturale şi sportive ale studenţilor în raporturile cu administraţia Universităţii şi organele de conducere. În timp însă, asociaţia s-a implicat în multe alte proiecte cum ar fi conştientizarea asupra efectelor negative cauzate de consumul de droguri, tutun, alcool şi alte vicii în rândul copiilor, tinerilor şi adulţilor, acţiuni de ecologizare, culturale, umanitare dar şi de divertisment.Este o organizaţie cu caracter creştin şi social, neguvernamental, democratic, nonprofit şi apolitic, înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei în anul 2001. Are ca scop sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.

 • Este o organizaţie cu caracter creştin şi social, neguvernamental, democratic, nonprofit şi apolitic, înfiinţată sub patronajul Mitropoliei Olteniei în anul 2001. Are ca scop sprijinirea persoanelor aflate în dificultate şi asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului, în special ale categoriilor sociale defavorizate.Este o asociaţie sportivă ce are ca obiectiv promovarea educaţiei fizice în rândul elevilor de la clasele I-XII din cadrul GSI Bustuchin, jud Gorj. În acelaşi timp însă, participă activ la diverse acţiuni de ecologizare, curăţenie, plantare de puieţi, prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, umanitare etc.

 • Este o asociaţie sportivă ce are ca obiectiv promovarea educaţiei fizice în rândul elevilor de la clasele I-XII din cadrul GSI Bustuchin, jud Gorj. În acelaşi timp însă, participă activ la diverse acţiuni de ecologizare, curăţenie, plantare de puieţi, prevenirea şi combaterea violenţei în şcoli, umanitare etc.Asociaţia Amicii Salvamont s-a înfiinţat în luna septembrie 1999, cu scopul de a-i strânge într-un nucleu pe toţi cei care doreau să fie alături de activitatea Salvamont Gorj, simpatizanţi, susţinători, colaboratori sau aspiranţi salvamont aflaţi în primele faze de formare ca salvatori montani.

 • Asociaţia Amicii Salvamont s-a înfiinţat în luna septembrie 1999, cu scopul de a-i strânge într-un nucleu pe toţi cei care doreau să fie alături de activitatea Salvamont Gorj, simpatizanţi, susţinători, colaboratori sau aspiranţi salvamont aflaţi în primele faze de formare ca salvatori montani.Asociaţia desfăşoară activităţi de protecţie a mediului, promovare şi dezvoltare durabilă a turismului montan, implicându-se în mod regulat în activităţile cultural – sportiv –ecologice.

 • Asociaţia desfăşoară activităţi de protecţie a mediului, promovare şi dezvoltare durabilă a turismului montan, implicându-se în mod regulat în activităţile cultural – sportiv –ecologice.

 • Scopul asociaţiei este crearea şi dezvoltarea cadrului organizatorico-funcţional şi material în vederea promovării unei atitudini de respect faţă de mediul înconjurător, sensibilizarea tinerilor pentru protecţia ecosistemelor şi dezvoltarea spiritului ecologic la aceştia.Asociaţia Drumeţii Montane este un partener viabil pentru autorităţi publice, instituţii de învăţământ, custozi şi administratori ai ariilor naturale protejate, un prieten pentru cei care vor să participe la acţiunile eco-sportiv-turistice, dar şi un contestatar aprig al celor care distrug mediul înconjurător.

 • Asociaţia Drumeţii Montane este un partener viabil pentru autorităţi publice, instituţii de învăţământ, custozi şi administratori ai ariilor naturale protejate, un prieten pentru cei care vor să participe la acţiunile eco-sportiv-turistice, dar şi un contestatar aprig al celor care distrug mediul înconjurător.

 • Asociaţia are în program multe evenimente la care va participa activ în anul 2012, printre care acţiuni de igienizare, plantare pomi, orientare turistică, maraton schi, drumeţii, festivaluri etc.Scop: de interes general, în mod permanent, de promovare şi stimulare a vieţii asociative a tinerilor.

 • Scop: de interes general, în mod permanent, de promovare şi stimulare a vieţii asociative a tinerilor.

 • White Wolf Club îşi propune să ofere senzaţii tari şi experienţe de neuitat în domeniul sporturilor extreme. Echipa WWC este formată din antrenori cu experienţă în domeniu care asigură atât plăcerea cât şi siguranţa în toate sporturile şi activităţile pe care doritorii le pot practica împreună cu aceştia.Este o organizaţie unică în judetul Gorj, care are ca obiectiv susţinerea şi promovarea dansului sportiv.

 • Este o organizaţie unică în judetul Gorj, care are ca obiectiv susţinerea şi promovarea dansului sportiv.

 • Asociaţia îşi propune să facă cunoscut şi să implice cât mai multe persoane pasionate în această disciplină.


Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə